အခ်ိန္။ ။ မြန္းလြဲ(၁၀)နာရီမစတင္မည္။

ေန႔စြဲ။ ။16/2/2012

ေနရာ။ ။ေျမာက္ဒဂုံ ၇၊၈ လမ္းဆုံအနီးရွိ Myanmar Y.E.P B-ceit သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Y.E.P ႏွင့္ ျမန္မာေခတ္ၿပဳိင္ကဗ်ာဆရာမ်ား ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ လ(ကဗ်ာWorkshop+ ကဗ်ာ ရြတ္ဆုိျခင္း)ပြဲ က်င္းပရန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္ၿပိဳင္ ကဗ်ာဆရာမ်ားႏွင့္Myanmar Y.E.P လူငယ္မ်ားမွလူငယ္ႏွင့္ေခတ္ၿပဳိင္ကဗ်ာမ်ား အေၾကာင္း၊လူငယ္ႏွင့္ပရဟိတ ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျဖဳိးမႈမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္ၿပဳိင္ကဗ်ာ ဆရာမ်ာမွ ကဗ်ာရြတ္ဆုိျခင္းအစီစဥ္မ်ား ပါရွိမည္ျဖစ္ျပီး

ပြဲက်င္းပ ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီ လုိက္ေရာညီေထြမႈျဖင့္ေျပာင္းလဲလာသည့္ျမန္မာကဗ်ာ အႏုပညာအေပၚ လူငယ္မ်ားမွ စီး၀င္ခံစားႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

လူမႈဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ ကဗ်ာဆရာမ်ားခ်ိတ္ဆက္၍ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာမက

ျမန္မာေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာႏွင့္ရသစာေပအေပၚ လူငယ္မ်ားစိတ္၀င္စားမႈျမင့္ထက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

ပါ၀င္ရြတ္ဆိုၾကမည့္ ကဗ်ာဆရာမ်ားစာရင္းအားဆက္လက္ျပီးေဖၚျပေပးသြားပါမည္။

ပထမအၾကိမ္ ကဗ်ာ ရြတ္ဆိုပြဲအား 28/11/2011 ေန႔တြင္ း Pansodan Gallery ပန္းခ်ီျပခန္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။