အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခက္မ (မ႑ိဳင္)

ကခ်င္ၿပည္နယ္ၿမစ္ဆံုေဒသဆည္ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးရပ္ဆိုင္းသည့္ကိစၥမွစ၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးလိုလိုလြွတ္ေပးၿခင္းကိစၥ၊ ၿပည္သူတို့၏ အနာဂါတ္ေမွ်ာ္လင္ခ်က္ ကို  ပံုေဖၚေပးနိုင္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ေပးယံုမက သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္ မိမိဇနီးႏွင့္အတူရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ့ဆံုခဲ့ၾကၿခင္းတို့သည္. ၿမန္မာၿပည္သူအမ်ား ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးသည့္ ကာလတခုသို့ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ ၿပည္သူတရပ္လံုးက သတိမူမိခ်ိန္ဟုဆိုရပါမည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ သမၼတသစ္အၿဖစ္က်မ္းၾကိမ္ဆို စဥ္က ေ၇လဲႏွင့္သံုးခဲ့ေသာ good governance ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသစ္တခု သည္လည္းၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္းခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ေနရာယူၿပီး အေတာ္ေရပန္းစားခဲ့ပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဘာလီသိုုေရာက္ေနေသာ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ဖံုးစကားေၿပာရာကစ၍ ၿမန္မာႏွင္(့အထူးသၿဖင့္)အေနာက္ႏိုင္ငံတို့၏ ဆက္ဆံေရးသည္တမဟုတ္ခ်င္းေၿပာင္းလဲသြားေစခဲ့သည္ကိုေတြ့ရပါသည္။ ရာစုႏွစ္၀က္အတြင္းအေမရိကန္မွ အဆင့္အၿမင့္ဆံုးရာထူးရွိ ႏိုင္ငံၿခားေရး၀န္ၾကီး သာမက၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံၿခားေရး၀န္ၾကီး၊ ဥေရာပသမဂၢ ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိပ္ပိုငး္အစိုးရအဖြဲ့၀င္မ်ား ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ့ေတာ္ ေနၿပည္ေတာ္တြင္ ေၿခလွမ္းပ်ားပန္းခတ္ေနေသာအခ်ိန္ ဟုဆိုရမည္ပင္။ အတိုက္အခံ National League for Democracy ၏ ယခင္ရပ္တည္ခ်က္ၿဖစ္ေသာ ေရြွဂံုတိုင္ declaration အရ စစ္အစိုးရ၏ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ သံမဏိဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ကို NLD ေခါင္းေဆာင္က ဖ်က္သိမ္းကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္မည့္အေၾကာင္းေၾကၿငာ လိုက္သည္ႏွင့္ ပါတီတရပ္လံုးသာမက ၿပည္သူတရပ္လံုးကေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ၾသဘာေပးခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚစုကလည္း သူမအေနႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အေပၚယံုံုၾကည္မွုအၿပည့့္ရွိေၾကာင္း၊ လူထုအားလံုးက လိုလားေသာအခ်က္မ်ားအားလံုး ေန့ခ်င္းညၿခင္းမၿဖစ္ႏိုင္ သည္တို့ကိုသည္းခံတတ္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲအေနႏွင့္ ၿပည္ပသတင္းဌာနႏွင့္ပထမဆံုးၿပဳလုပ္ေသာ ေတြ့ဆံုပြဲတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကမိမိအစိုးရအေနၿဖင့္ အမ်ားကိုလိုက္ေလ်ာသည့္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းမ်ား မၾကံဳစဖူးလုပ္ခဲ့ေပးသလို အေနာက္ႏွင့္ အေမရိက ကလည္း လက္ရွိ စီးပြားေရးပိတ္ဆို့ၿခင္းမ်ားကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္တာ၀န္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားသည္။ ဦးသိန္းစိန္က The Washington Post ႏွင့္ေတြ့ဆံုရာတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို့မွုသည္ အစိုးရကိုမထိခိုက္ဘဲ ၿပည္သူကိုသာ ထိခိုက္ေၾကာင္းေၿပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း၊ အမွန္တကယ္ထိခိုက္သူမ်ားကား ယခင္အစိုးရနားတြင္ ၀န္းရံေနေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား ၿဖစ္ၿပီးအထိနာဆံုၿဖစ္သည္ ဆိုသည္ကား အထင္အရွားပင္။ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ အေမရိကအပါအ၀င္ အမ်ားကစီးပြားေရးပိတ္ဆို့မွုဟူသမွ်ကို အစိုးရ၏လုပ္ရပ္ေၿခလွမ္းမ်ားတိုးတက္သြက္လက္လာသည္ႏွင့္ အညီသာ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေလွ့်ာခ်သင့္ေၾကာင္းၿမင္ၾကသည္။  စီးပြားပိတ္ဆို့မွုကိုဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဟု ပထမဆံုးေၾကၿငာလိုက္ေသာအဖြဲ့ကား ဥေရာပသမဂၢၿဖစ္သည္။ ယင္းေၾကၿငာခ်က္ႏွင့္အတူ ယူရိုေငြေငြ သန္း(၁၅၀) ေခ်းငွားမည့္မဂႍလာသတင္းကိုတဆက္တည္းၾကားၾကရသည္။

ခက္သည္ကား ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္အတြင္း “နာဂစ္”မုန္တိုင္းေၾကာင့္တႏိုင္ငံလံုးနီးပါးၾကိမ္မီးအံုမွ် ပူးေဆြးဒုကၡေရာက္ခဲ့ခ်ိန္၊ အတင္းအဓမၼနည္းၿဇင့္ အတည္ၿပဳခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏွုန္းမမွီေသာ ဖြဲံစည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ၏အားနဲခ်က္မ်ား၊ ယင္းဥပေဒနဲ့အညီ က်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရံုတိုင္းလိုလို “ၾကိဳတင္မဲ”ဟူေသာ အစီအမံၿဖင့္ ဘယ္ကမသိေရာက္ရွိလာေသာ စုၿပံဳမဲမ်ားအရေပၚထြက္လာေသာ အစိုးရသစ္ကို ၿပည္သူႏွင့္တကြ တကမၻာလံုးက ယံုၾကည္နိုင္မွုမရွိေသးခ်ိန္ပင္။ ယင္း အတိပ္အရိပ္မဲၾကီး၏လြွမ္းမိုးမွုကို အစိုးရသစ္က အေမြခံယူထားရသည္။ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ့အတြင္း ယခင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွ ေခါင္းမာသူတယူသန္မ်ား ေနရာယူထားဆဲဆိုေသာ ေၾကာင့္က်စိတ္က လူထုကို လြွမ္းမိုးဆဲၿဖစ္သည္။ အေၿခခံဥပေဒ၏ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေရြွ၏ မိမိႏွင့့္မိမိ မိသားစု အနားယူခ်ိန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေစေရးႏွင့္ ၄င္းတို့၏အနာဂါတ္ကံၾကမၼာေကာင္းမြန္ေစေရးအစီအမံသက္သက္သာ ၿဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ယူၾကယံုမက ယင္းဆိုးေမြကို  ကိ္ု ၿမန္မာၿပည္သူ သန္း(၆၀) ကခါးစီးခံလိုက္ရသည္ဟု ေလ့လာသူတခ်ိဳုကဆိုၾကသည္။ တပ္မေတာ္အေပၚလူထုယံုၾကည္မွု (၀ါ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ထူေထာင္ခဲ့ေသာ hero မ်ားအၿဖစ္လူထုကၿပန္ၿမင္လာေရးမွာ လတ္တေလာအေၿခအေနတြင္မၿဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ တပ္က လြွတ္ေတာ္အတြင္း (၂၅%) မွ် အလို ေလ်ာက္ေနရာယူေနမွုက ၿမန္မာ့ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ကမၻာက ၾကီးစြာေသာသံသယကိုတိုးပြားေနေစေသးသည္။ အမွန္ေၿပာရလ်င္ အထင္ေသးေနေစေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရေၿမသဘာ၀အရ စစ္တပ္သည္ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္သည္ ဟူေသာအေတြးအေခၚကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆက္ဆက္က ေခါင္းထဲရိုက္သြင္းေစခဲ့သည္ကား အထင္အရွားပင္။ မိမိအာဏာတည္ၿမဲေရးတြင္ စစ္တပ္အေပၚ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္မွုကအဓိကအသက္ေသြးေၾကာ ၿဖစ္ေၾကာင္း သြားေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းက ေကာင္စြာနမူနာၿပခဲ့ေပသည္။ စစ္အေဆာက္အအံုကို မလိုအပ္ဘဲ ၾကီးထြားလာေအာင္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ့မ်ားကိုအရွိန္အဟုန္ၿမွင့္တိုးခဲ့လာၿခင္းက၊ ႏိုင္ငံ၏ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုကို အခ်ိဳးက်စြာ ေႏွးေကြးသြားေစသည့္သာဓကမ်ား ႏိုင္ငံတကာတြင္ထင္ရွားစြာေတြ့ရမည္ၿဖစ္သည္။ “ၿပည္သူသည္သာအမိ၊ ၿပည္သူသည္သာအဖ” ဟူေသာ တပ္မေတာ္၏ေဆာင္ပုဒ္ကို မသိမသာေဘးေခါက္ထားၿပီး “တပ္မေတာ္သာအမိ၊ တပ္မေတာ္သာအဖ” ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ၿဖင့္အစားထိုး၍ မ်က္ေစ့မွိတ္ ေခါင္းထဲရိုက္သြင္းခဲ့သည့္ စစ္တပ္၏အသိတရားကား ၿပည္သူတို့၏ယံုၾကည္ကိုးစားမွုကိုတားဆီးေနဆဲပင္။ လူထုကိုၿမင္လ်င္ တစ္စိမ္းကဲ့သို (၀ါ) မယံုၾကည္ထိုက္ေသာသူ အၿဖစ္ၿမင္ေစရန္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ၿပည့္သူၾကား ဧရာမတံတိုင္းၾကီးတားထားလိုက္သည့္အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အၿမင္မွန္ရလာေရးမွာ အခ်ိန္အေတာ္ယူမည္မွာအမွန္။ ၿပည္သူတို့သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္လို ကိစၥမ်ိဳး၊ ရပ္ထဲရြာထဲ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿပည္သူတို့၏ေန့တဓူ၀လိုအပ္ခ်က္ကိစၥမ်ိဳးတြင္ စစ္တပ္မွ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပါ၀င္ကူညီလာသည့္အၿဖစ္မ်ိဳးမ်ားအေတာ္မ်ားမ်ား၊ ေနရာေဒသမ်ားမ်ားတြင္ေတြ့လာရမွ ၿပည္သူ့သေဘာထားဆက္ဆံမွုေၿပာင္းလာႏိုင္မည္။ သတင္းစာမီဒီယာတို့တြင္ေဖၚၿပေကာင္းယံု လန္ၾကဳတ္မဟုတ္ေသာ၊ တကယ္စင္စစ္ ၿပည္သူကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္မွုမ်ားလုပ္ၾကရန္လိုအပ္လာသည္။ ၿပည္သူ့နီတိကိုေကာင္စြာနားလည္သေဘာေပါက္လိုက္နာေသာ စစ္သားမ်ားၿဖစ္လာေရးအတြက္ စစ္တပ္အၾကီးအကဲမ်ားက တပ္တြင္းၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမ်ား ၿပဳလုပ္လာၾကရန္လိုသည္။ ထို့အၿပင္ စစ္တပ္ဖြဲ့စည္းပံုမ်ားကိုလည္း professional ကိုအေၿခခံေသာ ၀န္ထမ္းစစ္တပ္အဖြဲ့အစည္းအၿဖစ္ အင္အားေလ်ွာခ်၍ က်စ္လစ္ခိုင္မာေအာင္ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ရန္လိုအပ္သည္။ လူထုႏွင့္စစ္တပ္တသားတည္း ၿမင္ရန္ ႏွစ္ဘက္လံုးကၾကိဳးစားၾကရမည့္အခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့အစည္းတခုလံုးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလြတ္လပ္စြာကိုင္တြယ္စီမံခန့္ခြဲသည္ ဆိုသည္ထက္ သမၼတက ခန့္အပ္ယံုမက အစိုးရအဖြဲ့၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္ေၿပာင္းလဲထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ေပသည္။ တပ္ကိစၥတပ္တြင္းလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ လက္ရွိအေၿခခံဥပေဒ၏ၿပဌာန္းခ်က္ကို ၿပန္လည္သံုးသပ္၍ၿပင္သင့္လ်င္ ၿပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ တပ္မေတာ္တာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္ဆိုသည္မွာလည္း၊ သမၼတကို တိုက္ရိုက္တာ၀န္ခံသည္ထက္အစိုးရအဖြဲ့ကိုတာ၀န္ခံသည့္၀န္ထမ္းအဖြဲ့အစည္းအၿဖစ္ အသြင္ေၿပာင္း၇န္လိုအပ္လာပါသည္။ သမၼတသည္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့အားလံု၏ေသနာပတိအၿဖစ္ အေၿခခံဥပေဒက အာဏာအပ္ႏွင္းသင့္ေပသည္။ လက္ရွိၿဖစ္ေပၚတိုးတက္မွုကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအမည္ခံ “ကာ/လံု” ၏အခန္းက႑သည္လည္း အဓိကအၿဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ သမၼတႏွင့္ ကာ/လံု အၾကား အာဏာလြန္ဆြဲမွုမ်ားရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ့၏အစီအမံမ်ားမွာ အစီအစဥ္တက် တန္းစီ ေဆာင္ရြက္သြားေသာ သာဓကမ်ားကိုေတြ့ရသည္။ အစိုးရအဖြဲ့ႏွင့္ တပ္ အၾကီးအကဲမ်ားအတြင္း ကာလအတန္ၾကာကပင္ စည္း၀ါးရိုက္ထားၿပီးမွ အေၿပာင္းအလဲမ်ားကိုလုပ္လာပံုရသည္။ မီဒီယာႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္း အေခ်အတင္ၿဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ား မေတြ့ခဲ့ရေပ။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ လူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအပါအ၀င္ အတိုက္အခံမ်ားစိတ္ၾကိဳက္ၿဖစ္ေစေရး ၿပဳလုပ္ေပးသည့္ အေၿပာင္းအလဲမ်ားသည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ထြက္လာေသာ အေၿဖမ်ား၊ အေၿပာင္းအလဲမ်ားမဟုတ္သည္ကေတာ့ေသခ်ာလွေပသည္။ သမၼတက လက္ရွိၿပဳလုပ္ေနေသာ အေၿပာင္အလဲမ်ား ကိုရပ္ၿပီးေနာက္ေၾကာင္းၿပန္ရန္ဆိုသည္မွာ မၿဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေၿဗာင္ဖြင့္ေၿပာခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လွိဳင္၏ မၾကာမတင္ေသာရက္တြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံၿပည့္ပခရီးတြင္ ယင္းအဆိုကုိေက်ာေထာက္ေနာက္ခံၿပဳေသာ၊ အစိုး၇အဖြဲ့ကိုေထာက္ခံသည့္ မွတ္ခ်က္ၿပဳခဲ့့သည္ ကိုေက်နပ္၀မ္းေၿမာက္ဘြယ္ၾကားၾကရသည္။

အစိုးရအဖြဲ့၏တမူထူးၿခားခ်က္တခုကား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကဲ့သို့ေသာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ လူထုႏွင့္တန္းတူေနထိုင္ၾကီးၿပင္းခဲ့ရေသာ အေၿခခံလူတန္းစားၾကားမွေပါက္ဖြားလာၾကသူ ပညာရွင္မ်ားကို ေနရာေပးထားသည္ကို ၀မ္းေၿမာက္ဘြယ္ေတြ့ရသည္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ထူေထာင္ေရးတြင္ပညာတတ္မ်ား ကိုေပၚလစီေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ရာထူးေနရာမ်ားမေပးႏိုင္ေသးသေရြ့ မတိုးတက္ႏိုင္။ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ပါသည္ဟု ေၾကြးေက်ာ္ေနယံုၿဖင့္ လူတန္းေစ့ေနႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံၾကီးၿဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားမ်ား ေနရာေပးႏိုင္ၿပီး တတ္ၾကြမ္းမွုဆိုင္ရာအေထာက္အကူႏွင့္ ၿပည္ပတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးၿမွုပ္ႏွံမွု ၀င္ေရာက္လာေရးမ်ားကား အခရာက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားပင္။ ယင္းကို လက္ရွိအစိုးရတဖြဲ့လံုးက အူလွိဳက္လည္းလွိုဳက္ လက္မခံႏိုင္သေရြ့၊ အရာရာကို ၿပည္တြင္း၏အားၿပည္တြင္းမွာရွိသည္ဟူေသာ ေခတ္ေနာက္ၿပန္အေတြးၿဖင့္ မ်က္ေစ့မွိတ္ေအာ္ေနၾကေသးသေရြ့ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ၀င္ေရာက္လာမည္မဟုတ္။ ဆက္လက္ေတြ့ေနရေသာ ၿမင္ကြင္းေဟာင္းမ်ားကား ၿပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းအစိုးရအဖြဲ့၀င္မ်ားကသာ လမ္းညြွန္မိန့္ၾကားမွုမ်ားၿပဳလုပ္ေနေသးၿခင္း၊ အမ်ားၿပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေန့ၾကီးရက္ၾကီးအခမ္းအနားမ်ာ၊ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္မိမိတို့ကသာ ေနရာယူေဆာင္ရြက္က်င္းပေသာ သတင္းမ်ား ထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိုးေရး၊ ေမြးၿမဴေရး၊ စက္မွုလက္မွု၊ သစ္ေတာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးလည္ပါတ္မွု၊ အားကစား၊ သတၱဳလုပ္ငန္း ပို့ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သမ၀ါယမ စေသာလုပ္ငန္းမ်ားသာမက ဘာသာေရးကိစၥမ်ားတြင္ အက်အနေနရာယူ ၍ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၿခင္း မ်ားကိုေရွာင္ရွားရမည့္အခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ ယင္းရုပ္ၿပထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမွုမ်ား  မ်ားမ်ားႏွင့္ၿမန္ၿမန္ ေလ်ွာ့ခ်သင့္ေပသည္။ တိုးတက္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား က်င့္သံုးေသာ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရ ဖက္စပ္ၾကိၾကပ္စီမံခန့္ခြဲေသာ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေၿပာင္းလဲသင့္ေပသည္။ အစိုးရ၏တာ၀န္ကား ၿပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာေအာင္ သက္၀င္လာေအာင္တြန္းအားေပးၿခင္း၊ မလိုက္နာပါက အေရးယူၿခင္းမ်ားသာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မဟုတ္ပါလား။

ေငြေရးေၾကးေရး ႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာအခ်ိဳးမွ်တေရးကား အနာဂါတ္ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးတၾကီးလိုအပ္လာေသာ ကိစၥၿဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရသစ္ကေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီဟုဆိုရပါမည္။ IMF ႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲအစည္း့ပညာရွင္မ်ားၿပဳလုပ္ဆဲေဆြးေနြးညွီႏွိုင္းမွုမ်ား၊ ေဒၚလာေငြလဲလွယ္ႏွုန္းအားနဲခ်ိန္ကို အခ်ိန္ေကာင္းယူ၍ ၿပည္ပေနမ်ားထံမွ ၀င္ေငြခြန္ယာယီကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေၾကၿငာၿခင္း၊ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားႏွင့္တားၿမစ္ခ်က္မ်ားေလွ်ာခ်ေပးၿခင္း၊ ၿပည္တြင္း ရွိဆန္အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မွုစနစ္ တေၿပးညီၿဖစ္ေစ၇န္သတ္မွတ္ၿခင္း၊ မလိုလားအပ္ေသာ၊ ေဒသအလိုက္ လူထုအေပၚေငြေၾကးတားဆီးေကာက္ခံၿခင္းမ်ား ရုတ္သိမ္းၿခင္း၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရ့ံုးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မတရားလာဘ္ေငြေတာင္းခံမွု အလွူမတရားခံမွုမ်ားတိုင္တန္းႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ားဖန္တီးေပးၿခင္းမ်ား ဆက္တိုက္လုပ္လာေပးၿခင္းတို့ကိုတႏွစ္တာကာလအတြင္းေတြၾကရသည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစီးဆင္းမွု ရွင္းလင္းတိက်ေစ၇န္၊ တခုတည္းေသာ ေငြလဲႏွုန္းစနစ္သတ္မွတ္နို္င္ရန္တို့ကား ဦးစားေပးကိစၥမ်ားအၿဖစ္ ေနာင္လာမည့္ အာဆီယံ chairmanship ႏွင့္ SEAP အားကစားပြဲေတာ္အမွီ တာစူၿပဳၿပင္ရမည့္အေၿခခံ ေကာင္းမ်ား အၿမန္မွန္ဖနိ္တီးေရးတို့ကိုအားသြန္ခါန္စိုက္လုပ္ေနခ်ိန္ ၿဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကို ကက္ဘိနက္အဆင့္ၿမွင့္တင္ႏိုင္ေရးမွာလည္း ေလ့လာသင့္ေသာကိစၥတခုၿဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္အတူ တေန့တၿခားၾကီးမားလာေသာ လူတိုင္း၊မိသားစုတိုင္းအတြက္မရွိမၿဖစ္လိုအပ္သည့္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရးစနစ္တို့၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမွုတို့အတြက္လိုအပ္ေသာ “အာမခံစနစ္” ထူေထာင္ၿပန့္ပြားေရးမွာ အေရးတၾကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ယခုလာမည့္ တတိယအၾကိမ္လြွတ္ေတာ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမ်ားကို ဥိးစားေပးေဆြးေႏြးၾကမည့္ အလားအလာမ်ားေတြ့ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူထုႏွင့္ႏိုင္ငံတကာက ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးကိန္း ဂဏန္းစစ္စစ္မ်ားကို စတင္ေတြ့ၾကရဘြယ္ ရွိမည္ၿဖစ္သည္။ “အလွူဒါနၿပဳၾကသူငါ” ဟူေသာ စနစ္ၿဖင့္ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေ၇းလုပ္ရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ ဆိုသည္ကို နားလည္ၾကၿပီဟုယူဆရသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ pet project ၿဖစ္ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ စကားအၿဖစ္သာတည္ရွိခဲ့ေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးူတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမွုေလွ်ာခ်ေရးဆယ္စုႏွစ္စီမံကိန္းၾကီးကား ၿပည္သူအားလံုးကေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၾကေသာ အနာဂါတ္ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ရုပ္လံုးပင္။

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ဖြားဖက္ေတာ္ၿဖစ္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေသာင္းၾကမ္းမွုကားေခတ္သစ္ ၿမန္မာ့သမိုင္း၏ရာစု (၃)ပံု(၂)နီးပါးရွိလင့္ကစား၊ သက္ဇိုးရွည္ေနၿခင္းကား၀မ္းနဲဘြယ္ပင္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏အားနည္းခ်က္ဟုဆိုသူတို့ကဆိုၾကေသာ္လည္း၊ လြတ္လပ္ေရးမတိုင္မွီကာလ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုရာတြင္ တခုတည္းေသာလက္နက္အၿဖစ္အေမွ်ာ္အၿမင္ၾကီးမားစြာၿမင္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သလို၊ လြတ္လပ္ေရးကိုရခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။ သို့ေသာ္လည္းတိုင္းရင္းသားအတြင္းသာတူညီမွ်ေရး၊ ဒို့တူေဘာင္ဘက္ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ေနထိုင္ေရး ကိုစကားတန္ဆာအၿဖင့္သာ ေပးကမ္းခဲ့ေသာ ဗဟိုအစိုးရအဆက္ဆက္ေၾကာင့္၄င္း၊ နယ္စပ္ေဒသရွိေက်းရြာမ်ားကို (၁၉၈၀) ေႏွင္းပိုင္း မွစ၍ အတင္းအဓမၼ ႏွင္ထုတ္ေနရာေၿပာင္းေ၇ြွၿခင္းေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာ ထိုင္း-ၿမန္မာ နယ္စပ္ ႏွင့္ ၿမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္ refugee camps မ်ားေၾကာင့္၄င္း ေၿပာင္းေရြွခိုလွံုသူဥိးေရကား တသန္းနီးပါးမ်ွ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးခဲ့သည္။ ယခင္န၀တလက္ထက္ မေအာင္ၿမင္ေသာ တိုင္းရင္းသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို၊ လက္ရွိအစိုးရက ဆိုးေမြဆက္ခံရင္း ေဆြးေႏြးညွီႏွိဳင္းမွုမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္းႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ၾကားၾကီးထြားဆဲ သံသယကို ေၿခဖ်က္ႏိုင္ေသာ တခုတည္းေသာ ေဆြးေႏြးေရးဗ်ဴဟာကား စစ္မွန္ေသာေစတနာရွိေသာ ေဆြးေႏြးမွုမ်ားပင္။ ၿပည္တြင္းတြင္ ထိမ္းသိမ္းထားေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အားလြွတ္ေပးယံုမက၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြက္ ပါ၀င္လာေအာင္လက္ကမ္းၾကိဳေသာ ေႏြးေထြး၍ တမူထူးေသာ အေၿပာင္အလဲမ်ားကို တိုင္းရင္းသားဆန့္က်င္ေရးအင္အားစုမ်ားကစတင္ေတြၾက့ရသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၀င္ေရာက္ရင္ၾကားေစ့ေရးကား အလြန္အေရးပါၿပီး ၿဖစ္သင့္ေသာကိစၥၿဖစ္သလို သိမ္ေမြ့နက္နဲေသာ ကိစၥလဲၿဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေရးတယူသန္ေသာ (၀ါ) ေရွ့တန္းတင္လြန္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနၿဖင့္ မိမိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား တကယ္လက္ေတြ့ဘ၀အတင့္အၿမန္ဆံုးၿမင့္မားတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မ္းေၿမ့ေသာ မိသားစုစနစ္တည္ေဆာက္နိုင္ေရးတို့ကို ေရွ့တန္းတင္ စဥ္းစားသင့္ေသာအခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသာအဖြဲမ်ားအတြင္းအၾကီးမား ဆံုးအဖဲ့ြျဖစ္ေသာ KNU အဖြဲ့ၾကီး၏သမိုငး္၀င္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္အတူ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့့္ၿပည္သူမ်ားက၀မ္းပမ္းတသာ ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယခင္အေ၀းေရာက္အစိုးရအဖြဲ့ၿဖစ္ေသာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာစိန္၀င္း ကလည္း မိမိတို့အစိုးရအဖြဲ့ NCGUB အေနၿဖင့္NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ေရးေၾကၿငာခ်က္ႏွင့္အတူ တည္ရွိရန္မလိုေတာ့ေၾကာင္းေၾကၿငာခဲ့သည္။ အမွန္ဆိုရေသာ္ အစိုးရဟူသည္မွာၿပည္သူအေပၚ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမၿဖစ္ေစေရးဆိုေသာအခ်က္ကား အစိုးရတိုင္းကမ်က္ေၿခမၿပတ္သင့္ေသာ အေရးပါေသာကိစၥပင္။

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၂ ထုတ္ ရတနာပံုေနၿပည့္ေတာ္သတင္းစာ တြင္ေဖၚၿပၿပီးၿၿဖစ္ပါသည္။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..

   Send article as PDF