အူလည္လည္မၿဖစ္တာကေတာ့ေသခ်ာပါသည္။ ထိုၾကက္သြန္အနာမ်ားကေတာ့ ဟင္းခ်က္သည့္ေနရာတြင္သြားထားေပးရပါသည္။ ၾကက္သြန္မိတ္ကေတာ့၀ယ္စားစရာမလိုပါ ။ အပုတ္အနာမ်ားစား၍မကုန္ပါက ေသတၱာပုံးလြတ္မ်ားတြင္ ေၿမေဆြးၾသဇာမ်ားထဲ့ၿပီး ။
အေဖက ရွယ္စိုက္ထားပါသည္။ ႏြားေမြးသည့္အိမ္ ။ ၿမင္းေမြးသည့္အိမ္တို့လည္း မေနရ ။ ၿမင္းေခ်း၊နြားေခ်းကေတာ့ က်မတို ့မွာ ယူေပးေတာင္းေပးရပါသည္။ ၿမင္းေခ်းကသိပ္အသုံးမၿပဳပါ အလြန္ပူသည္ဟု အေဖေၿပာပါသည္။
အာလူးႏွင့္ၾကက္သြန္ၿဖဴကိုေတာ့ အလုပ္သမားကဂိုေဒါင္အေပၚထပ္သို့ တန္းပို့ရပါသည္။ သံမာန္တလင္းကအေအးဓါတ္ခံရွိသၿဖင့္ အားလူးထားလွ်င္အစို့အေညွာင့္ ခဏေလးႏွင့္ပင္ခ်က္ၿခင္းထြက္ၿမန္သည္။အပုတ္ၿမန္သည္။(ရွဳံးမည္ဟုအေဖေၿပာပါသည္)
ၾကက္သြန္ၿဖဴ သံမာန္တလင္းၾကမ္းခင္းတြင္ထား၍မရပါ၊ အေအးဓါတ္ရွိသၿဖင့္ အထားမခံပါ ခဏေလးႏွင့္ အသားနာသြားကာ အတြင္းစားရသည့္အသားမွာ ၿဖဴရာမွ၀ါက်င္သြားတတ္သည္။ နာသြားပါကဟင္းခ်က္ရာတြင္လည္းစားသုံး၍မေကာင္းပါ ၾကက္သြန္နီပုတ္ကလွီးထုတ္ဖယ္ထုတ္ပစ္၍ရခါ စားသုံးလို့ရေသးသည္။

ၾကက္သြန္ၿဖဴနာလၽွ်င္ကေတာ့ ဟင္းထဲထဲ့မခ်က္နဲ့ အေဖလည္းမၾကိဳက္ဟုေၿပာပါသည္။ ၾကက္သြန္ၿဖဴႏွင့္အာလူးက
အပူဓတ္ၾကိဳက္သည္ အေအးဓါတ္ခံမၾကိဳက္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးအစားမတူညီသည့္ အၿပင္ထားသိုသည့္ ။
ေနရာလည္းကြဲၿပားၿခားနားကါ စနစ္က်နစြာၿဖင့္ထားရွိတတ္ရမည္ ဟုအေဖက ေၿပာဆိုပါသည္။
ေဆးရြက္ၾကီးအား ေဆးလိပ္လိပ္သည့္ေနရာတြင္အသုံးၿပဳသည္။ကြမ္းစားရာတြင္ထဲ့သုံးသည္။
ရာသီအလိုက္သာထြက္ရွိသၿဖင့္ ။ မ၀ယ္ေလွာင္လို့ကမရပါ ။ သူ ့ရာသီအလိုက္သာေပၚပါသည္။
ထိုေပၚသည့္အခ်ိန္ကေစ်းလည္းသက္သာသၿဖင့္ ၀ယ္ေလွာင္ထားရပါသည္။
တာရွည္အထားမခံသၿဖင့္ အေတာ္ပင္ဂရုတစိုက္ထားရွိရပါသည္။

အာလူး၊ၾကက္သြန္(ၿဖဴနီ)တို့ကဲ့သို့ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းသည့္အလင္းေရာင္ရရွိသည့္ ။
ေနရာမ်ိဳးတြင္ထားပါက ။ ေဆးရြက္ၾကီးမွာမဲရာကေန ၀ါက်င့္က်င့္ၿဖစ္ခါ ။ေဆးလိပ္ခုံသမားတို့က မၾကိဳက္ၾက သူကေတာ့(ေဆးရြက္ၾကီးကိုေၿပာတာပါ)ေနထိလည္းမခံ ေလထိလည္းမခံ အထိမခံေရႊပန္းကန္လို့ေၿပာရမယ္ ဟုအေဖက ညြန္းဆိုကါေၿပာၿပပါသည္။ က်မတို့မိသားစုေနသည့္ အိမ္အလည္ခန္းမၾကီးက အခန္းမ်ားကန့္ထားသၿဖင့္ ေမွာင္ေနပါသည္။ အခန္းေဘးကပ္ရက္တြင္ ထားသၿဖင့္က်မတို့ကနံသည္ဟု ေၿပာလွ်င္အေဖမၾကိဳက္ပါ မရွိ၍ေစ်းေရာင္းစားတာ နံသည္ဟုေၿပာလွ်င္ ေက်းဇူးကန္းစကားမ်ိဳး ၿဖစ္သည္ဟု အေဖၿမင္ကါထိုသို့ ေၿပာသည္ကိုမၾကိဳက္ပါ။(ေနာင္မေၿပာရန္ဆုံးမပါသည္)
လူႏွင့္အနီးကပ္ဆုံးထားၿပီး ေဆးရြက္ၾကီးမ်ား၏အေၿခအေနကို အေဖကညစဥ္ပင္ဂရုတစိုက္ထားၿပီး အၿမဲၾကည့္ရွဴစစ္ေဆးတတ္ပါသည္။ ေဆးလိပ္ခုံလုပ္သူမ်ားက ေဆးလိပ္၀ယ္လိုအားေကာင္းလွ်င္ေကာင္းသလို ညဖက္လည္းအိမ္တံခါးအားဖြင့္ခိုင္းကာ လာ၀ယ္ယူေလ့ရွိပါသည္ ။ ထိုအခါမ်ိဳးပင္ အေဖကစိတ္ရွည္စြာႏွင့္ ၀ယ္ယူသူေဖာက္သယ္အား ေရာင္းခ်ေပးေလ့ရွိပါသည္။ အိမ္မွာပင္ ကုန္ေၿခာက္ဆိုင္ၿပဳလုပ္ထားၿခင္းၿဖစ္၍

ညေန(၅)နာရီပုံမွန္ဆိုလွ်င္ဆိုင္သိမ္းပါသည္။ ေဆးလိပ္ခုံသမားရွိသူတို့က ည(၈)နာရီအထိ လာ၀ယ္ယူတတ္၍ၿဖစ္ပါသည္။
၀ယ္သူတို့ကလည္း အေဖ့ေဆးရြက္ၾကီးမွ ၾကိဳက္သည္ဟု ေၿပာဆိုၿပီး ညႊန္းၾကပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးဆိုလွ်င္အေဖက ဂုဏ္ယူတတ္ပါသည္။ သူ့ေဆးရြက္ၾကီးအား မည္သို့ထားသိုပုံကိုလည္းသိေအာင္ ေၿပာၿပတတ္ပါသည္။ က်မတို့မွာေတာ့အေဖ့ေဆးရြက္ၾကီးအနံ ့အား မခံစားႏိုင္ရခါ ေမာင္ႏွမမ်ား ႏွာေခါင္းရွဳံ ့ၾကရပါသည္။ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ကုန္သည္ပညာ လုပ္စားလွ်င္ကေတာ့ ၾကီးက်ယ္၍မရဟု အေဖကက်မတို့ေမာင္ႏွမမ်ားအား အၿမဲေၿပာဆိုဆုံးမေလ့ရွိပါသည္။ အစ္မမၾကီးက်ယ္က အေဖ့အလုပ္အား အလြန္စိတ္ပ်က္သည္ဟု ေၿပာဆိုတတ္ပါသည္။

အေဖကက်မကို အလြန္အမင္းအားထားသည္ဟု က်မမွၿမင္မိပါသည္။ အရာ၀ထၳဳပစၥည္း အခ်ိဳ ့တို့အား
သိမ္းဆည္းထားသိုတတ္ပါက ။ မူလပစၥည္းဂုဏ္သတၱိတို ့ေပ်ာက္ဖို ့ခဲရင္းေၾကာင္းအေဖက က်မအား ေၿပာဆိုဘူးပါသည္ ။
ေနမထိ၊ ေလမထိသည့္ ေမွာင္ပိန္းသည့္ေနရာ။ အေအးဓါတ္ခံရွိသည့္ ေနရာတြင္ထားပါက ေတာ္ရုံႏွင့္္ပ်က္စီးၿခင္း မရွိတတ္ဟု
အေဖက က်မအား ဗဟုသုတအၿဖစ္ ေၿပာဆိုပါသည္။

ေရနံဆီ၊ဓါတ္ဆီမ်ားလည္း အေဖကထားသို၀ယ္ေလွာင္ပါသည္ ။(မဆလေခတ္တုံးကၿဖစ္ပါသည္) အိမ္ၿခံေနာက္ေဖး ႏွစ္ထပ္ဂုိေဒါင္ၾကီးႏွင့္တြဲရက္က ေရနံဆီ၊ဓါတ္ဆီသိုေလွာင္သည့္ ။ (အလုံပိတ္)ကြန္ကရစ္ကိုင္ထားသည့္ ဂိုေဒါင္အားအေဖေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ (ဟိုယၡင္ကထားသိုသည့္စနစ္ၿဖစ္ပါသည္) ေရနံဆီ၊ဓါတ္ဆီ ထည့္သည့္ဂိုေဒါင္ၿဖစ္၍ မီးေဘးကါကြယ္ရန္ မီးသတ္ပိုက္ဘူးအား ဂုိေဒါင္ေရွ့တြင္ခ်ိတ္ထားၿပီး စာလုံးနီနီၾကီးၿဖင့္ မီးသတိၿပဳ ဆိုင္းဘုတ္အား အေဖခ်ိတ္ဆြဲထားပါသည္။ ေရနံဆီ၊ဓါတ္ဆီမ်ားထည့္သည့္ဂိုေဒါင္ၿဖစ္၍ ေဆာင္လုပ္ထားသည့္ပုံစံမွာထူးၿခားမႈရွိသည္ကို က်မမွသတိၿပဳမိပါသည္ ။ ေအာက္ေၿခၾကမ္းခင္းၿပင္က ဆင္ေခ်ေလွ်ာပုံစံၿဖစ္သည့္အၿပင္ အေပါက္၀က်ဥ္းတစ္ခုထားရွိခါ သံမဏိအဖုံးအပြင့္အား၀က္အူရစ္ၿဖင့္လွဲ့ခါ ပိတ္ထားၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။

(အေဖေၿပာၿပသည္မွာဆီမ်ားၾကမ္းခင္းၿပင္ေပၚတြင္ဖိတ္စဥ္ပါက၊မေတာ္တဆဆီယုိစိမ့္ထြက္ခဲ့ပါကတင္မက်န္ေစရန္အတြက္ ထိုပုံစံၿဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုအေဖက ေၿပာၿပပါသည္) ဆီမ်ားလည္း(ၾကမ္းခင္းကဆင္ေခ်ေလွ်ာၿဖစ္၍) အၿမင့္မွအနိမ့္သို့စီးဆင္းၿပီး ထိုအေပါက္၀ငယ္မွတဆင့္ ေၿမၾကီးထဲစိမ့္၀င္ကါ ။ ေၿခာက္ေသြ ့သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ။
သိရွိမွတ္သားရပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ ရဲမ်ားလည္းလာစစ္ေဆးတတ္ပါသည္။

ထိုေခတ္ကပြဲစားကုန္သည္မ်ားက လာေရာက္ေရာင္းခ်သည့္အခါ အေဖကေရနံဆီ ၊ ဓါတ္ဆီေပပါမ်ားအား အၿမင္ႏွင့္ဆုံးၿဖတ္ခါ ခ်င့္ခ်ိန္တိုင္းတာၿပီးမွ၀ယ္ယူပါသည္။ ကုန္သည္မ်ားက လူလယ္က်တတ္ၾကေၾကာင္းအေဖကေၿပာၿပပါသည္။ တစ္ခါတြင္ဆီကုန္သည္ ေဒၚညိဳထံမွအေဖက ေပပါ(စံခ်ိန္စံညြန္းၿပည့္သည့္)ေရနံဆီ(၈၀) ဂါလံဆန့္သည့္ေပပါအား၀ယ္ယူလိုေၾကာင္းမွာပါသည္။ ေဒၚညိဳက မိန္းမလယ္သိန္းၾကြယ္လုပ္၍
(၇၅)ဂါလံ ေပပါတစ္လုံးအားၾကားညွပ္၍ထည့္ခါ လာေရာက္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

အေဖက(၈၀)ဂါလံ ေပပါဖိုးေပးေခ်ထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ အေဖကေပပါမ်ားအားအၿမင္ၿဖင့္ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးလွ်င္
သၼီးအၿမင္မွာေပပါေတြက အတူတူလားဆိုတာၾကည့္စမ္းပါဟုဆိုပါသည္ ။
က်မအၿမင္မွာ အေတာ္ပင္ၾကည့္ယူရပါသည္၊အားလုံးကတူေနသလိုၿဖစ္ခါ က်မမွာခြဲၿခား၍ မတတ္ေအာင္ပင္ၿဖစ္ေနခဲ့ရပါသည္။
အေဖကက်မအား တခ်က္မွ်အကဲစမ္းၿပီး ။ မသိဟုယူဆၿပီး ကဲ..ကဲဒီမွာၾကည့္ ။ ဒီေပပါနဲ့ဒီေပပါ မကြာၿခားဘူးလားဟုေမးပါသည္။ က်မမွအေဖၿပေသာ ။ ေပပါႏွစ္လုံးတို့အား အၿမင္ႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ၿပီး ။ လက္တလုံးမွ်ေယာင္ေယာင္ေလးနိမ့္ပါသည္ဟု အေဖ့အား ေၿပာေသာအခါ ။ အေဖက အလုပ္သမားအား ။ ထိုမသကၤာေသာေပပါအား ။ ဆြဲထုတ္ၿပီး ယူခိုင္းလိုက္ပါသည္ ။

ၿပီးလွ်င္အေဖက ထိုေပပါအား ဖြင့္ခါ ။ ဘုံပိုင္စုပ္တံယူၿပီး ေပပါထဲသို့ႏွစ္ခ်၍ေရနံဆီမ်ားအားစုပ္ထုတ္ေပးပါသည္ က်မမွဂါလံခြက္အား အေဖစုပ္ယူသည့္ဘုံပိုင္ပိုက္ေခါင္းအ၀ႏွင့္ေတ့ၿပီး ကိုင္ထားရခါ ဂါလံခြက္အ၀အရစ္ထိ တိတိၿပည့္လာပါက ေပပါလြတ္ထဲသို့ထည့္ေၿပာင္းေပးရပါသည္။ (အိမ္ေနာက္ေဖးၿခံထဲက သင္ၿပီးသားအုန္းလက္တုတ္္ေခ်ာင္းေလးမ်ားအား ၇၅ေခ်ာင္းၿပည့္ေအာင္ခ်ိဳးၿပီးေပပါေပၚမွာတင္ထားေပးရပါသည္) တစ္ဂါလံၿပည့္၍ ေပပါလြတ္ထဲသို့တစ္ဂါလံၿပီး၊တစ္ဂါလံေၿပာင္းထည့္ၿပီးစီး သြားသည့္အခါတိုင္း၌ ။ ထိုေၿပာင္းထဲ့သည့္ ေပပါေပၚတြင္အုန္းလက္တုတ္ ေခ်ာင္းမ်ားတစ္ေခ်ာင္းက်စီတင္ထားေပးထားရပါသည္။ လက္ကလုပ္ေနရသၿဖင့္ပါးစပ္ၿဖင့္ေရတြက္ရာတြင္ အမွတ္မွားမွာစိုးရိမ္ၿပီးလုပ္ခိုင္းၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ အင္မတန္တိက်ႏိုင္လြန္းသည့္အေဖၿဖစ္ပါသည္။ မလိမၼာႏွစ္ခါေတာ့အေမာမခံႏိုင္ဟုေၿပာၿပီး ေရနံဆီ၊ဓါတ္ဆီတို့ကအနံ့ၿပင္းသည္
ၾကာၾကာရွဴမိပါက က်မၼာေရးအတြက္လည္း မေကာင္းဟုအေဖကေၿပာပါသည္။

တုတ္ေခ်ာင္းေလးမ်ား(၇၅)ေခ်ာင္းကုန္သည့္အခါ ေပပါထဲတြင္လည္း ေရနံဆီမ်ားကုန္သြားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ အေဖကကုန္သြားသည့္ ေပပါအားအေဖကေမွာက္ခ်ၿပသခဲ့ပါသည္။
ထိုေရနံဆီေရာင္းသည့္ ေဒၚညိဳအားေခၚယူကါ ။ လက္ေတြ ့ၿပသခဲ့သၿဖင့္ ေဒၚညိဳမွာမၿငင္းသာဘဲအေဖ့အား (၅)ဂါလံဖိုးႏွင့္ညီမွ်သည့္တန္ဘိုးေငြကို အေလွ်ာ္ၿပန္ေပးခဲ့ရပါသည္။

အေဖကက်မအား ထိုသို့လက္ေတြ ့အပင္ပန္းခံကါလုပ္ၿပရသည္မွာ သၼီးတို့ေနာင္ကိုလုပ္စားသည့္အခါ အသုံး၀င္ေစရန္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိစၥ မွန္သမွ်ေပါ့ေပါ့ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ မလုပ္မိေစရန္ သင္ေပးၿခင္းသာၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ တစ္ေပပါေရာင္းကုန္လွ်င္ေတာင္(၅)ဂါလံမွ်မၿမတ္ႏိုင္ သိေအာင္မလုပ္ထားပါက ရွဳံးမည္သာၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာဆိုၿပၿပီး ကုန္သည္ပညာ(ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္တတ္ေစရန္)အပင္ပန္းခံကာသင္ၾကားေပးခဲ့ပါေတာ့သည္။။
(ေ၀ဖန္ထင္ၿမင္ခ်က္မ်ားေတာင္းခံအပ္ပါသည္)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF