သရဏဂုံအား ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ လူႏွင့္လူ႔ပတ္၀န္းက်င္၌ ထာ၀စဥ္သက္ဆုိင္ေနေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏အျမင္ကုိ လူသားတုိင္းႏွင့္

သက္ဆုိင္ေစျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္၏။

ဗုဒၶံသရဏံဂစၧာမိ

ဓမၼံသရဏံဂစၧာမိ

သံဃံသရဏံဂစၧာမိ ….လုိ႔ၾကားဖူးမွာပါ။

အဲဒီမွာ…

          ဗုဒၶံဆုိတဲ့ ဗုဒၶကုိညႊန္ပါဆုိလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကုိဆုိၿပီးေျပာၾကသလုိ ဗုဒၶံ- သက္ေတာ္ထင္ရွား သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားကုိလုိ႔

နားလည္ထားၾကသလုိ ဒီလုိပဲ ေျပာေနၾကတာပါပဲ။

          တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဆုိတာက သိသူသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဘာကုိသိတာလည္းဆုိရင္ေတာ့ လူေတြမွာ

လူသားေတြမွာလာေရာက္ကပ္ၿငိတတ္တဲ့ ပ်က္စီးျခင္း ဆုိး၀ါးျခင္း အႏွစ္သာရမရွိျခင္းလုိ႔ဆုိေသာ

ဒုကၡနဲ႔ အဲဒီဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယကုိသိပါတယ္။ၿပီးေတာ့ အဲဒီလုိလူမွာ လာေရာက္ကပ္ၿငိေနတဲ့ ဒုကၡကေန

လြတ္ရာျဖစ္တဲ့ နိေရာဓကုိသိတယ္။ အဲဒီလုိ ဒုကၡကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရယ္..ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယကုိပယ္ႏုိင္ေစတဲ့

တစ္ေၾကာင္းထဲ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းျဖစ္တဲ့ မဂၢင္ရွစ္ပါးလုိ႔ဆုိေသာ မဂၢကုိသိပါတယ္။

ခ်ဳံေျပာရရင္ အရိယသစၥာေလးပါးကုိ သိသူေပါ့။

ဒါက ဗုဒၶဆုိတဲ့ သိသူရဲ့ သူသိျမင္ျခင္းဆုိင္ရာကုိေျပာျခင္းပါ။

သရဏံဆုိတာကေတာ့ အဲဒီအရိယသစၥာေလးပါး သိသူကုိသာ အားထားရာ ကုိးကြယ္ရာဟူ၍လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။

ဒါေလာက္ပါပဲ…..,။

ဂစၧာမိဆုိတာကေတာ့ အဲဒီအရိယာသစၥာေလးပါးသိသူကုိသာ ဆည္းကပ္ပါ၏လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ပုံအပ္တယ္လုိ႔ေတာင္

ေျပာလုိ႔ရတဲ့သေဘာပါ။

အဲဒီေတာ့……..

        ဗုဒၶံသရဏံဂစၧာမိ…ဆုိျခင္းမွာက.. အရိယသစၥာေလးပါးသိသူကုိ ကုိးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍

ဆည္းကပ္ပုံအပ္ပါ၏လုုိ႔ အဓိပၸါယ္ရမွာပါ။

        ဓမၼံကုိၾကည့္ရင္လည္း ဓမၼဆုိတဲ့ တရားေတာ္ျမတ္လုိ႔ဆုိၾကပါတယ္။ အဲဒီတရားက ဘာလဲ ေမးစရာရွိလာပါတယ္။

ဒါကလည္းအရိယသစၥာေလးပါးသိသူရဲ့ သူသိျခင္းဆုိင္ရာ ေဟာေျပာခ်က္ ဆုိဆုံးမခ်က္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြကုိပဲ

ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဓမၼံသရဏံဂစၧာမိကုိေျပာပါဆုိရင္ အရိယသစၥာေလးပါးသိသူ ဗုဒၶရဲ႕

ေဟာေျပာခ်က္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ ဆုိဆုံးမခ်က္ဓမၼေတြကုိ ကုိးကြယ္ရာ၊ အားထားရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပုံအပ္ပါသည္လုိ႔

ဖြင့္ဆုိရႏုိင္မွာပါ။

        သံဃာဆုိတာၾကည့္လုိက္ပါအုံး…။ သံဃာဆုိတာ အရိယသစၥာေလးပါးသိသူ ဗုဒၶရဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ ဆုိဆုံးမခ်က္..

ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြအတုိင္းက်င့္ၾကံေနထုိင္ျပဳမူေနတဲ့သူလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ သံဃံသရဏံဂစၧာမိဆုိတာက

အရိယသစၥာေလးပါးသိသူ ဗုဒၶရဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ဆုိဆုံးမခ်က္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြအတုိင္း က်င့္ၾကံေနထုိင္

ေနတဲ့သူအား ကုိးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပုံအပ္ပါ၏လို႔ ဖြင့္ဆုိရင္ရႏုိင္မွာပါ။

ကဲ…. အခုမွ…. စမွပါ။ သရဏဂံုဘယ္လိုၿမဲမလဲလို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရေအာင္ ဆိုေတာ့…..

ဥပမာ..လူတစ္ေယာက္ဟာ ကင္ဆာေရာဂါတစ္ခုကို ေသခ်ာေပါက္ ခံစားေနရၿပီ ဆိုၾကပါစို႔ (ဒုကၡေပါ့…)။

ဘာေၾကာင့္သမုဒယျဖစ္သလဲ… ဒါက မျဖစ္မေန စမ္းစစ္ရမယ့္ ကိစၥပါ။ အဲဒါကို ပယ္ႏိုင္ရင္ေတာ့

ကင္ဆာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿပီေပါ့..(နိေယာဓ)။ အဲဒီ ကင္ဆာေရာဂါဒုကၡနဲ႔ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း (သမုဒယ) ကိုပယ္သတ္ၿပီး

ေရာဂါကင္းကင္း ေနႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကေတာ့ (မဂၢ…ေပါ့)….။ ဒါပါပဲလို႔ဆိုရင္….

ဟုတ္ပါတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါတစ္ခုရဲ႕ ဒုကၡ၊ သမုဒယ၊ နိေရာဓ၊ မဂၢဆိုတဲ့ သစၥာ ေလးပါးသိသူဗုဒၶဆိုတာကေတာ့

ဆရာ၀န္မွလြဲၿပီး..တစ္ျခားျဖစ္ႏိုင္စရာ လံုး၀မရွိႏိုင္ပါ ဘူး။ ကင္ဆာေရာဂါကို ခံစားဘူးသူေရာ..မခံစားဘူးသူပါ…

အဲဒီကင္ဆာေရာဂါေပ်ာက္ခ်င္ရင္..မျဖစ္ခ်င္ရင္ အဲဒီေရာဂါရဲ႕ ျဖစ္ေပၚမႈအေျခအေန၊

ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္း၊ ျဖစ္ျခင္းမွလြတ္ကင္းရာနဲ႔ ျဖစ္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္သြားရာလမ္းလို႔ဆိုတဲ့ေဆာင္ရန္၊

ေရွာင္ရန္ေတြကို က်င့္သံုးရမွာမဟုတ္ပါလား။ဒါဆိုရင္ေတာ့ အခုဥပမာေပးခဲ့တဲ့  ကင္ဆာေရာဂါကို 

က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သရဏဂံုၿမဲခ်င္ရင္ေတာ့….

        ဗုဒၶံ(ဗုဒၶ)- က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာသိသူျဖစ္တဲ့ ဆရာ၀န္ကိုသရဏံ(သရဏ) ကိုး ကြယ္ရာ၊ အားထားရာဟူ၍

ဂစၧာမိ-ဆည္းကပ္ပံုအပ္ရမွာသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။

  ဓမၼံ(ဓမၼ)-ဆုိလွ်င္လည္း က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာ သိသူ(ဗုဒၶ)ျဖစ္တဲ့ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္၊ ဆိုဆံုးမခ်က္ေတြကိုသာ

သရဏံ(သရဏ)- ကိုးကြယ္ရာ၊ အားထားရာဟူ ၍၊ ဂစၧာမိ- ဆည္းကပ္ပံုအပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး…

သံဃံ(သံဃာ)– ဆိုရာ၌လည္း က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာသိသူ ဆရာ၀န္(ဗုဒၶ)ရဲ႕ ေျပာ ဆိုခ်က္၊ ဆိုဆံုးမခ်က္ဓမၼအတိုင္း တစ္ေသြမတိမ္း

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို သရဏံ- ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ- ဆည္းကပ္ပံုအပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္္ေတာ့…က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာမွာ သရဏဂံုၿမဲသူျဖစ္ၿပီလို႔ ဖြင့္ဆိုရႏိုင္မွာပါ။ အဲဒီက်မွ..မက်မ္းမာျခင္းဒုကၡအေပၚမွာ၊

မက်မ္းမာျခင္းကိုျဖစ္ေစတဲ့ သမုဒယေတြကို ျမင္ႏိုင္လာၿပီး၊ နိေယာဓဆိုတဲ့ က်မ္းမာျခင္းသို႔ေရာက္ရွိရန္၊ က်မ္းမာျခင္းဆိုင္ရာ

နည္းလမ္းေတြ(မဂၢ)နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ သရဏဂံုၿမဲသူ (တစ္နည္း) ေသာတာပန္(တနည္း) ….

က်မ္းမာျခင္းဆိုင္ရာမွာကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္သြားပါ ၿပီလို႔ ဖြင့္ဆိုရႏိုင္မွာပါ။

ကဲပါ…မိတ္ေဆြ….။ ဘယ္လို သရဏဂံုၿမဲခ်င္ပါလဲ….။ ႏုိင္ငံေရးလား၊ စီးပါြးေရး လား။ ပညာေရးလား…။

ဆိုင္ရာသိသူ(ဗုဒၶ)နဲ႔…သိသူ(ဗုဒၶ)ရဲ႕…ေဟာေျပာခ်က္၊ ဆိုဆံုးမခ်က္( ဓမၼ)ေတြရဲ႕ အေပၚ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔၊ က်င့္သံုးေန

ထုိင္တတ္တဲ့သူ(သံဃာ)ျဖစ္ဖို႔ပဲ လိုအပ္ပါတယ္။

ဆိုေတာ့……

               ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလုိ႔ နာမည္တြင္ခဲ့တဲ့ သိဒၶတၳရဲ႕…ဗုဒၶအျဖစ္ဟာ ဘာမွမ ဟုတ္ပါလား…

ပါးပါးေလးပါလို႔ဆိုလိုတာ….မဟုတ္ေၾကာင့္ေတာ့ အထူးသတိေပးပါရေစ။

သိဒၶတၳမင္းသား…ဘုရင္အျဖစ္ကေနစြန္႔ၿပီး…ေတာထြက္တရားရွာရာကေန ရရွိခဲ့တဲ့သိျမင္မႈက..

လူသားအားလံုးအတြက္ကေတာ့အႏိႈင္းမဲ့ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္…လူမႈေရးလို႔ဆုိအပ္တဲ့ လူ႔အမႈအေရးေတြမွန္သမွ်…

(ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပါြးေရး၊ က်မ္းမာေရး၊ ပညာေရး) ေတြကိုက်ဆံုးေအာင္…ႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ အေၾကာင္း..သမုဒယ။

က်ဆံုးေနတဲ့ အေျခအေန… ဒုကၡ။ က်ဆံုးျခင္းမွလြတ္ရာ.. နိေရာဓ။ က်ဆုံးျခင္းမွလြတ္ရာလမ္းျဖစ္တဲ့..မဂၢ….ဆိုေသာ…

အရိယသစၥာေလးပါးကို ဘယ္သူရဲ႕အကူအညီမွမလိုပဲ ကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္းသိျမင္ခဲ့သူျဖစ္လို႔ပါပဲ…။

အဲဒီေတာ့…

သိဒၶတၳမင္းသားတျဖစ္လဲမွ..လူသားတိုင္းနဲ႔ဆိုင္ရာ..မလြတ္ေျမာက္၊ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဒုကၡ…။ မလြတ္ေျမာက္၊

မၿငိမ္းခ်မ္းရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္း..သမုဒယ။လြတ္ေျမာက္၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းရာ..နိေရာဓ။ လြတ္ေျမာက္၊  ၿငိမ္းေအးဖို႔အတြက္

လမ္းေၾကာင္း..မဂၢ…ဆိုတဲ့ အရိယသစၥာေလးပါးကို သိျမင္သူ(ဗုဒၶ)အျဖစ္ကေတာ့ အႏိႈင္းမဲ့ပါပဲ…။

အဲဒီလို… သိဒၶတၳမင္းသား…(အရိယသစၥာေလးပါးသိသူ) ဗုဒၶရဲ႕အျဖစ္မ်ဳိးကို ရခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္သူမ်ား..အေနနဲ႔ကေတာ့..

အဲဒီသိသူ(ဗုဒၶ)ရဲ႕..ေျပာၾကားခ်က္၊ ဆိုဆံုးမ ခ်က္ေတြကို သိေအာင္လုပ္ၿပီး…လိုက္နာ၊ က်င့္ႀကံ၊ ေနထိုင္ရမွျဖစ္ပါတယ္..။

ဆိုလို တာက….လူသားေတြမွာ ကပ္ၿငိေနတဲ့…မၿငိမ္းခ်မ္းမႈဒုကၡကိုျမင္ၿပီး..ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယကိုပယ္ခြာႏိုင္လို႔…

ၿငိမ္းခ်မ္းရာ..နိေရာဓကို…ေရာက္ဖို႔လမ္းေၾကာင္း..မဂၢဆိုတာ ဒါပါလားလို႔..သိျမင္ႏုိင္ဖို႔..သိသူ(ဗုဒၶ)ကိုေတာ့ …

ပထမအေနနဲ႔ရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနကေတာ့…

            သိဒၶတၳမင္းသားတျဖစ္လဲ(ဗုဒၶ)ဟာ…သက္ရွိထင္ရွားမရွိေတာ့ေပမယ့္… သူ႕ရဲ႕ဓမၼ(စစ္စစ္)ေတြကို ရွာေဖြၿပီး..

အဲဒီဓမၼ(တရား)ဆိုတဲ့..ေျပာဆိုခ်က္၊ ဆိုဆံုးမခ်က္ ေတြကို… ေတြ႕ေအာင္၊ သိေအာင္လုပ္ၿပီး…

သရဏံ- ကိုးကြယ္ရာ..အားထားရာဟူ၍၊ဂစၧာမိ- ဆည္းကပ္ပံုအပ္ရမွျဖစ္ပါတယ္ေပါ့….။

ကဲ….ကုိယ္က..ဘာကိုသိၿပီးေတာ့..ဘာေတြကို ေအာင္ျမင္ခ်င္တာလဲ…။ သူဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ..သရဏဂံုေတြရွိေနၾကပါ

တယ္ဆိုတာကေတာ့…တင္ျပ ၿပီးခဲ့ပါၿပီ..။ ျဖန္႔က်က္၊ ေတြးဆၿပီး ကို္ယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့…ေအာင္ျမင္သူ၊ ေက်ာ္လႊားသူတစ္ေယာက္. ..

(သိသူဗုဒၶ)ျဖစ္ေအာင္..(က်မ္းမာျခင္းဆိုင္ရာ..အရိယာအျဖစ္ေရာက္ေအာင္)

ဘယ္လို…သိသူ(ဗုဒၶ)ကို သရဏံ- ကိုးကြယ္ရာ၊ အားထားရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ- ဆည္းကပ္ရမယ္။

        ဘယ္လိုသိသူ(ဗုဒၶ)ရဲ႕..ဆိုဆံုးမခ်က္၊ ေျပာဆိုညႊန္ျပခ်က္ (ဓမၼ)ေတြကို၊ သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာ၊

အားထားရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ- ဆည္းကပ္ရမယ္။

        ဘယ္လိုသိသူ(ဗုဒၶ)ရဲ႕..ဆိုဆံုးမခ်က္၊ ေျပာဆိုညႊန္ျပခ်က္(ဓမၼ)ေတြအတိုင္း.. လုိက္နာ၊ က်င့္သံုး၊

ေနထိုင္သူ(သံဃာ)ကို…

သရဏံ- ကိုးကြယ္ရာ..အားထားရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ- ဆည္းကပ္ရမယ္ဆိုတာ…အေရးတႀကီး..လိုအပ္ပါေၾကာင္း……

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္တင္ျပရင္းမွ…..

About မိုးခ်မ္းေျမ႕

has written 17 post in this Website..

   Send article as PDF