ရတနာပံု တယ္လီပို႔

ဟုိေန႔က အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မသဲႏုေအး တင္ထားတဲ့ပုိ႔စ္ေလးျမင္မိလုိ႔ အခုလုိအစည္းအေ၀းအေၾကာင္းေလးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္…………..

မနၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အနီးမွာရွိတဲ့ ရတနာပံု တယ္လီပို႔ Web Portal ဌာန ၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဌာနႀကီးမွဴးျဖစ္တဲ့ ဦးမ်ုိဳးညြန့္ေအာင္ရဲ႕ အာဏာသံုး ရိုင္းပ်ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံတာကို မေက်နပ္ၾကတဲ့အတြက္ စာပို႔ တိုင္ၾကား ကန္႔ကြက္လိုက္တာကို ယေန႔ (၂၈.၂.၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ရတနာပံု တယ္လီပုိ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ဦးတင္၀င္းမွ Web Portal အပါအဝင္ ရတနာပံု တယ္လီပို႕ (ျပင္ဦးလြင္) ရိွ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးႏွင့္္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အေရးေပၚအစည္းအေဝး တစ္ခု ျပဳလုပ္သြားေၾကာင္း သိရပါသည္။

အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္က တုိင္ၾကားစာပါ အခ်က္(၂)ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး လာေရာက္ ေဆြးေႏြး ႏွစ္သိမ့္ေပးသြားပါတယ္။ ပထမအခ်က္ျဖစ္တဲ့  “ရတနာပံု Web Portal ရဲ႕ ဌာနႀကီးမွဴး ဦးမ်ိဳးညႊန္႔ေအာင္ကို အားလံုးကမေက်နပ္ၾကပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ အထက္ကေန ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးရန္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရတနာပံု Web Protal ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာထားအားသူေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ေၾကာင္း သူ႔အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ဘက္ညီဆံုး သင့္တင့္မွ်တဆံုးေသာ အေျဖကို ရွာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုးရဲ႕ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာသေဘာက္ေပါက္ေၾကာင္း အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ရလဒ္မ်ိဳးကိုသာ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က “ရတနာပံု ဌာနႀကီးမွဴး ျဖစ္ေသာ ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္က ဆိုလာစက္႐ံုတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေခၚသြားတဲ့ လူ ၁၇ ေယာက္စာအတြက္ ကုမၸဏီဘက္က ျပန္စဥ္းစားေပးပါရန္” ဆိုတဲ့ အခ်က္အေပၚကုိ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္က အားလံုးဟာ အခုလက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဌာနမွာသာလွ်င္  မူလအတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အတည္ျပဳေျပာၾကားသြားသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ဝန္ထမ္းမ်ား အေပၚ ရတနာပံု ဌာနႀကီးမွဴးျဖစ္ေသာ ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္၏ ရိုင္းစိုင္း ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္ကိုယ္တုိင္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံ ဝန္ခံကတိျပဳသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။

ရတနာပံု တယ္လီပုိ႔ အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္က ဦးမ်ဳိးညႊန္႔ေအာင္ အား ဌာနၾကီးမွဴး အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္ ဆိုသည့္ Web Portal ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိမူ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္၏ တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေပးမည္ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ကို ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးမွ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနၾကေၾကာင္းလည္း သိရိွရသည္။

သိုျဖစ္ပါ၍ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျဖစ္ရပ္အားလံုးအေပၚကိုလည္း သိရွိျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရတနာပံု ဝဘ္ေပၚတယ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးရဲ႕ ညီညြတ္ေသာ ဆႏၵႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို သိရွိျပီး ညီညႊတ္မွ်တေသာ မွန္ကန္ေသာ ဘက္ညီေသာ တရားနည္းလမ္းက် ေျဖရွင္းမႈ႕ကို ၿပဳလုပ္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေၾကာင္း ရတနာပံု ဝဘ္ေပၚတယ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာျပပါသည္။

About Thuyazaw

has written 38 post in this Website..

121712 Contributor

   Send article as PDF