ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕ ပါတီ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား လႊင့္တင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စီစဥ္ေနသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါသည္။

”ပါတီ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို လႊင့္ တင္ဖို႔ အစီအစဥ္ရႇိပါတယ္။ အၾကမ္း ေရးသားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လႊင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ မႇတ္ပုံတင္ေၾကး၊ အာမခံေၾကးတို႔အတြက္ လုပ္ေနပါတယ္။ လႊင့္တင္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ေၾကညာသြားပါမယ္”ဟု မတူကြဲျပားျခင္းႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမႇ ဦးေနမ်ဳိးေ၀က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

”စာေပစိစစ္ကို မႇတ္ပုံတင္ေၾကး တစ္သိန္း၊ အာမခံေၾကး ငါးသိန္း ေပးသြင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထုတ္ေ၀ခြင့္မႇတ္ပုံတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးရင္ေတာ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို လႊင့္တင္သြား ပါမယ္”ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)မႇ ျပန္ၾကားေရးမႇဴးဦးလႇျမင့္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္အား ထိပါးပုတ္ခတ္ေသြးခြဲမႈ မျပဳရျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ႏႇင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရတို႔အား ဆန္႔က်င္ျခင္းမျပဳရ

ပါတီ ၀က္ဘ္ဆိုက္မလႊင့္တင္မီ ယခုႏႇစ္တြင္ က်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္ တရား၀င္မႇတ္ပုံတင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ထုတ္ေ၀လိုသည့္ပါတီ ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရႇိေသာ စာရြက္စာတမ္း၊ စာအုပ္ႏႇင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ၁၉၆၂ ခုႏႇစ္ပုံႏႇိပ္သူမ်ားႏႇင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မႇတ္ပုံတင္ဥပေဒႏႇင့္အညီ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပုံႏႇိပ္သူမ်ား၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မႇတ္ပုံတင္ႏႇင့္ စာေပစိစစ္ ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟိုအဖြဲ႕ထံသုိ႔ ဦးစြာႏိုင္ငံေရးပါတီ ထုတ္ေ၀ခြင့္ မႇတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထုတ္ေ၀ခြင့္မႇတ္ပုံတင္ ရရႇိၿပီးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ထုတ္ေ၀လိုေသာ ပါတီ၏မူ၀ါဒ၊ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရႇိေသာ စာရြက္စာတမ္း၊ စာအုပ္ႏႇင့္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားအတြက္ စာေပစိစစ္ႏႇင့္ မႇတ္ပုံတင္ဌာနသုိ႔ ႀကိဳတင္ တင္ျပစိစစ္မႈ ခံယူျခင္းမႇ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရႇိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထုတ္ေ၀စာမ်ား ပုံႏႇိပ္ထုတ္ေ၀ရာ၌ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို လိုက္နာ၍ ေရးသားထုတ္ ေ၀သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ မႇတ္ပုံတင္ သက္ေသခံလက္မႇတ္ ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ သတ္မႇတ္ထားေသာ မႇတ္ပုံတင္ေၾကးတစ္သိန္း ေပးသြင္းရျခင္း၊ အာမခံေၾကး ငါးသိန္း ႀကိဳတင္ေပးသြင္းရျခင္း၊ ပုံႏႇိပ္ၿပီး စာေစာင္မ်ားအား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္ ႏႇင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ စာေပစိစစ္ႏႇင့္ မႇတ္ပုံတင္ဌာနသို႔ အေခ်ာ ၁၀ ေစာင္ တင္ျပရျခင္း၊ စာေပစိစစ္ႏႇင့္ မႇတ္ပုံတင္ဌာနသုိ႔ အေခ်ာအေနျဖင့္ ေပးပို႔တင္ျပၿပီးေသာ စာမူမ်ားကိုသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္သို႔ တင္ရျခင္း၊ တပ္မေတာ္အား ထိပါးပုတ္ခတ္ေသြးခြဲမႈ မျပဳရျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ႏႇင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရတို႔အား ဆန္႔က်င္ျခင္းမျပဳရ တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

*****
သိသေလာက္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ဆို တာ ပါတီကေရြးရတာပာုတ္ဖူးလား ?
ပါတီေထာင္ပီးမွ သင့္ေတာ္တဲ့လူကုိ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေရြးတာ နဲ ့
ေခါင္းေဆာင္ေရြးပီးမွ ပါတီေထာင္တာနဲ ့ ဘယ္ပာာက ပိုေကာင္းမလဲမသိဘူး

About Shwemannmay

Shwe mann may has written 58 post in this Website..

သာမန္သူလိုကိုယ္လို မိန္းမတစ္ေယာက္ပါပဲ