ခဏခဏ ၾကံဳေနရတဲ့ ျပသနာေတြထဲက တစ္ေလာက ကိုယ္၀န္တားေဆးေတြရဲ႕အေၾကာင္း ေရးျပျပီးေပမယ့္ ဒီတစ္ခါေတာ့ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေရးျပပါဦးမည္ ။ စီးပြားေရး ခၽြတ္ျခံဳက်ျပီး ၊သားသမီးလည္းမ်ား ၊ အကာကြယ္အတားဆီလည္း မသံုးႏိုင္တဲ့ မိသားစုမ်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ။ လြဲမွားစြာ အသံုးျပရန္ ၊ အဓိပၸါယ္အေကာက္မွားေစရန္ မရည္ရြယ္ပါ ။

ရွင္ေလာင္းလွည့္သလို ဆူညံပူညံျဖင့္ ဘုစုခရုလူတစ္စု ေဆးခန္းတြင္းသို႕ ၀င္လာပါသည္ ။ အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္ခန္႕ သက္လတ္ပိုင္း အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ၊ သူမဧ။္ အမ်ိဳးသား ျဖစ္ဟန္တူသည့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးႏွင့္ ၊ ၄င္းတို႕ဧ။္ သားသမီး အရင္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေမြးစားသားသမီးေတာ္စပ္ႏိုင္သူေသာ္လည္းေကာင္း စုစုေပါင္းေလးေယာက္ ပါလာၾကသည္ ။ ထိုလူတို႕ဧ။္ သြင္ျပင္ပံုသ႑န္ကိုၾကည့္ရံုျဖင့္ ႏြမ္းပါးေသာ လက္လုပ္လက္စား မိသားစုဟုပင္ အလြယ္ျမင္ႏိုင္ေတာ့သည္ ။ ေဆးခန္းလာရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ကိုယ္၀န္တားေဆးလာထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္သိရသည္ ။ သက္ဆိုင္ေသာသူ တစ္ေယာက္ ၊ အတူလိုက္ပါလာသူ ငါးေယာက္ႏွင့္ပင္ ဆူညံပြက္ေလာရိုက္ေနသည္ ။

ထိုအမ်ိဳးသမီးဧ။္ အလွည့္ေရာက္ေသာအခါ လာရင္းအေၾကာင္းကို ေမးကာ ကိုယ္၀န္တားေဆး (၃လကာကြယ္) ကိုထိုးေပးရသည္ ။ ေဆးျပန္ထိုးရန္ သက္မွတ္ထားသည့္ ရက္ ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ အခ်ိဳ႕ကိုပါ တဆက္တည္းေျပာျပရေတာ့သည္ ။ အသက္ငယ္ငယ္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ကာ မိသားစုတာ၀န္ ၊ကေလး ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား ေန႕စဥ္လုပ္ရသျဖင့္  ရက္ခ်ိန္း မွန္မွန္ထိုးရန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ျခငး္ျဖစ္သည္ ။ အားေပးရန္ လိုက္လာေသာ ကေလးတစ္သိုက္ကိုျမင္ျပီး သိခ်င္စိတ္ျဖစ္လာသျဖင့္ ဘာေတာ္လဲဟုေမးမိရာ သား သမီးေတြဟုသာ ျပန္ေျဖေလသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္လိုက္ပါျပီ သားဆက္ျခားျခင္း အေလ့က်င့္ မွန္မွန္ မျပဳမိေသာ ၊ ေသခ်ာ မလိုက္နာမိေသာ ေပါ့ဆမွုေၾကာင့္ ကေလးေတြ အမ်ားၾကီးႏွင့္ ပို၍ ၾကပ္တည္းေနရေသာ မိသားစု တစ္ခုျဖစ္သည္ ။

အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွ ေသြးဆံုးခါနီးအခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းကိုယ္၀န္ရႏိုင္သည္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတအားနည္းသျဖင့္ မကာကြယ္ႏိုင္ပဲ မိသားစု၀င္တိုးကာ ခ်ိဳ ့တဲ့စြာ ေနၾကရသည္ ။ ထိုလူမ်ိဳးမွ ေပါက္ဖြားလာသူမ်ားသည္လည္း  ပင္ပန္းၾကီးစြာျဖင့္ မျပည့္မစံု ေနၾကရသည္ ။ ထိုလူမ်ိဳးအတြက္ လိုအပ္ေသာ သားသမီးအေရတြက္ရျပီးလွ်င္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္နည္းျဖစ္သည္ ။ ကေလးမလိုခ်င္သျဖင့္ တားေသာ္လည္း တိတိက်က် လိုက္နာျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ကေလးမ်ားေနရေသာ သူမကိုေျပာျပခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ ေရးခ်လိုက္ပါေတာ့သည္ ။ အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ရာတြင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို အနည္းက်ဥ္းေရးျပပါဦးမည္ ။

” ကေလး လံုး၀မလိုခ်င္ေတာ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ /သား အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအတြက္ သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားေၾကာျဖတ္လိုက အစိုးရေဆးရံုမ်ားတြင္ တရား၀င္ သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ သားဖြား မီးယပ္ဌာနရွိေသာ အစိုးရပိုင္ေဆးရံုတိုင္းတြင္ သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္သည္ ။ ယခုတြင္မွု ဗဟုိ အမ်ိဳးသမီး ေဆးရံုတြင္ ေဆာင္ရြက္ပံုကို ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ တရား၀င္သားေၾကာျဖတ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံမ်ားကို အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးရံုမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေတာင္းယူႏိုင္ပါသည္ ။ အဂၤလိပ္လို တစ္စံု ၊ ျမန္မာလို တစ္စံု ပံုစံ၂မ်ိဳးျဖင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ျဖစသည္ ။ သားေၾကာျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္လက္မ်ားကို မွန္ကန္စြာေရးျဖည့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္ ။ သားေၾကာျဖတ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူဧ။္ အမည္ ၊ လက္မွတ္ ၊ လိပ္စာ ၊ ယခင္ေမြးထားခဲ့ဖူးေသာ သားသမီး ဦးေရ ၊ လက္ရွိ အဖတ္တင္ေသာ သား သမီး ဦးေရ ၊ တစ္လ၀င္ေငြ ၊ ခင္ပြန္းျဖစ္သူဧ။္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ လက္မွတ္ ၊ ရပ္ကြက္ရံုးမွ ေထာက္ခံခ်က္ တို႕ပါ၀င္သည္ ။ ထို ရပ္ကြက္ရံုးေထာက္ခံခ်က္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာထဲတြင္ပါရွိေသာ လက္ရွိသားသမီးဦးေရ ၊ လိပ္စာ မွန္ကန္ေၾကာင္းပါရပါမည္ ။ ထိုေလွ်ာက္လႊာႏွစ္ေစာင္ႏွင့္ ဗဟို အမ်ိဳးသမီးေဆးရံုသို႕တင္ျပေသာ အခါ သားဖြားမီးယပ္ဆရာ၀န္ တစ္ဦးဧ။္ ေထာက္ခံခ်က္ ၊ အဂၤလိပ္လိုေရးထားေသာ ပံုစံထဲပါရွိသြားရမည္ ။ ၄င္းဧ။္ ေထာက္ခံခ်က္သည္ definite medical indication ရွိရမည္ ။

ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုသို႕ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီးေသာအခါ ၊ စာေရးမတစ္ဦးက ေလွ်ာက္လႊာရရွိေၾကာင္း ျဖတ္ပိုင္းေပးသည္ ။ ႏွစ္ပတ္မွ တစ္လအတြင္း အစိုးရဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း ခံယူရန္ ေန႕ရက္၊ အခ်ိန္ပါေသာ ဆင့္ေခၚစာေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုေန႕ရက္ အခ်ိန္တြင္ တိတိက်က် သြားေရာက္ စစ္ေဆးမွု ခံယူရမည္  ။ ထိုဘုတ္အဖြဲ႕က အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွုမ်ားျပဳလုပ္ျပီး တိက်ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးမွု ျပုလုပ္ျပီးကာ သားေၾကာျဖတ္ရန္ ေထာက္ခံလွ်င္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုတြင္လည္းေကာင္း ၊ သားဖြားမီးယပ္ဌာနရွိေသာ မည္သည့္ အစိုးရ ေဆးရံုတြင္မဆို သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္သည္ ။ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ သားဖြားမီးယပ္ဆရာ၀န္မ်ား ၊ သမားေတာ္မ်ား ၊ ခြဲစိပ္ဆရာ၀န္မ်ား ၊ စိတ္က်န္းမာေရးကု ဆရာ၀န္မ်ား ၊ ႏွလံုးဆရာ၀န္မ်ား ပါ၀င္သည္ ။ ဘုတ္အဖြဲ ့ဧ။္ ခြင့္ျပဳမိန္ ့စာ ရရွိျပီး ၅ႏွစ္အတြင္း သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္သည္” ဟု ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ရွင္းျပခဲ့ရသည္ ။

သားသမီးဆိုသည္မွာ ရတနာဟု တင္စား ေခၚေ၀ၚၾကေသာ္လည္း ၊ မိဘျဖစ္သူဧ။္ ပံ့ပိုးမွု အားနည္းေသာ အခ်ိန္တြင္ေတာ့ ရ-တာ-နာေလးေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ၾကသည္ ။ စားဖို႕ေသာက္ဖို႕  ရုန္းကန္ေနရရွာေသာ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးဧ။္ ပညာေရး၊ ဗဟုသုတႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္မွု အားနည္းတတ္ေသးသည္ ။ မိဘမ်ား သားသမီးအေပၚ တာ၀န္မေက်လည္း ျဖတ္ၾကရသည္ ။ ဘာသားေရးႏွင့္ စာရိတၱပိုင္းတြင္လည္း ခၽြတ္ေခ်ာ္မွုမ်ား ရွိလာခဲ့သည္ ။ ထို႕ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္တိုင္း မိမိတို႕ဧ။္ သားသမီးကို ေသခ်ာစြာေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမွသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေမြးဖြားသင့္သည္ ထိုသို႕မဟုတ္လွ်င္ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္လွသည့္ မိမိရင္ေသြးဧ။္ အနာဂတ္သည္ မလိုလားအပ္သည့္ ေဘးပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ အညႊန္႕ခ်ိဳးခံရသကဲ့သို႕ အေလလြင့္ျဖစ္ၾကရသည္ ။ အိမ္ေထာင္သည္တိုင္းဧ။္ တာ၀န္ေက်မွုသည္ မိမိတို႕သားသမီးမ်ားအတြက္ အနာဂတ္ျဖစ္သည္ကို သတိျပန္ရလာေစရန္ ရည္ရြယ္လိုက္ပါေတာ့သည္ ။ ။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..

   Send article as PDF