အပ်ိဳၾကီး

အပ်ိဳျဖန္း အပ်ိဳစင္တို႔၏ အေၾကာင္းကိုသိခဲ့ရျပီး အပ်ိဳၾကီးအေၾကာင္းကို ဆက္ရေသာ္ အသက္ ၂၃-ႏွစ္ ကေက်ာ္လွ်င္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကို ခြဲျခား၍ သိသင့္သမွ် သိခဲ့ရသည္တေၾကာင္း၊ အပ်ိဳရည္ အပ်ိဳ ေသြး တိုးေသာ ဓာတ္အား ခပ္တန္႔တန္႔ ခပ္ဆိုင္းဆိုင္း (၀ါ) ခပ္ေႏွးေႏွး ျဖစ္၍လာျခင္းေၾကာင့္ တ ေၾကာင္း၊ အေျပာအဆို အေနအထိုင္မွစ၍ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရွိရွိျဖစ္ျပီးလွ်င္ အပ်ိဳစင္ဘ၀ကေလာက္ ေၾကာင့္ၾကဖြယ္ မဟုတ္ေခ်။

အသက္ ၂၃-ႏွစ္ကေက်ာ္၍ ၄၀-တြင္း ေခၚရေသာ အခ်ိန္အရြယ္ စိတ္ႏု စိတ္ရင့္ကို၎၊ က်န္းမမႈကို မွီ၍၎၊ အပ်ိဳစင္ဘ၀က ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ ၾကီးထြားျပည့္တင္းခဲ့ေသာ ကုိယ္ကာယသည္ မူလက အတိုင္း မေနေတာ့ဘဲ သဘာ၀အေလ်ာက္ တျဖည္းျဖည္း ကိုယ္ရည္စစ္ျပီး ခပ္က်စ္က်စ္ျဖစ္၍ လာ သူကမ်ားေလ၏၊ ယခုေခတ္သံုးအရ အပ်ိဳၾကီးလံုးလံုး ေခၚရေသာ အရြယ္မွာ အသက္ ၂၆-ႏွစ္ခန္႔က အစပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေလာကဓမၼတာ တဦးႏွင့္တဦး ေတြ႔ဆံုရာတြင္ စပ္မိစပ္ရာ ေျပာဆိုရာကစျပီး အပ်ိဳးၾကီး-ဟူေသာစကား ပါ၍မ်ားသြားလွ်င္ အခ်ိဳ႔တို႔၏စိတ္တြင္ ခပ္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ျဖစ္တတ္သည္မွာ အကဲဆတ္လြန္းသည္ဟု ဆိုရေပ မည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဂါရီ, ကညာ, ကုမာရီ စသည့္ အသက္ႏုနယ္ အပ်ိဳအရြယ္ေတြထက္ အသက္ အားျဖင့္၎၊ ၀ါအားျဖင့္၎၊ ၾကီးျခင္းေၾကာင့္ (၀ါ) အပ်ိဳျဖန္း၊ အပ်ိဳစင္တို႔ထက္ အရြယ္ၾကီး ျခင္း ေၾကာင့္ အပ်ိဳဘ၀ကို ပိုင္းျခားျပီး အပ်ိဳၾကီး-ဟု ေခၚသည့္အတြက္ စိတ္မပ်က္သင့္ၾကေပ။

အပ်ိဳၾကီးဘ၀သို႔ ေရာက္ရသည္မွာလည္း သာမညစိတ္ႏွင့္ ေရာက္ႏိုင္-ရႏိုင္သည္ မဟုတ္ေခ်၊ အပ်ိဳျဖန္းဘ၀၌ ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ရန္သူ၊ အပ်ိဳစင္ဘ၀၌ ၾကံဳခဲ့ရေသာ ေဘးတို႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ခုခံတိုက္ဖ်က္ ၍ အမိုကဘက္သို႔ မပါ, အရာရာစဥ္းစား ႏႈိင္းခ်ိန္၍ ဣေျႏၵရရ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွား လွသျဖင့္ ၎တို႔ကို ဂုဏ္ၾကီးရွင္ အမ်ိဳးသမီးတဦး-ဟု အထူးမွတ္ယူအပ္ေလသည္။

အပ်ိဳၾကီးဘ၀သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အပ်ိဳေပါက္၊ အပ်ိဳျဖန္း၊ အပ်ိဳစင္ ဘ၀မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ ရရွိခဲ့ ေသာ ေတြ႔ဖူး ၾကံဳဖူး ၾကားဖူးနား၀ ဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္စံု၍လာရကား ေတာ္ေတာ့ေယာက်္ားကို ေယာက်္ား-ဟု မထင္၊ ေတာ္ေတာ့စကားကို နားမ၀င္သည့္အတြက္ အပ်ိဳျဖန္း အပ်ိဳစင္ တို႔ေလာက္ ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍လည္း ေၾကာက္စရာမလိုေခ်။

အပ်ိဳၾကီးနယ္တြင္းသို႔ သက္ဆင္းခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ဖီးလိမ္း၀တ္ဆင္မႈ၌၎၊ အလွျပင္ဆင္ မႈ၌၎၊ ပြဲလမ္းသဘင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၌၎၊ အပ်ိဳစင္တို႔ေလာက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ယုယ၍ အလွမေမြးေတာ့ ေခ်၊ အလွႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အပ်ိဳစင္တို႔ေလာက္ အေလးဂရုမျပဳေသာအခါ ေထြရာေလးပါးဘက္က အာရံုပါးျပီး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၌ေသာ္၎၊ အိမ္တြင္မႈ၌ေသာ္၎၊ စီးပြားေရး ၾကီးပြားေရး၌ ေသာ္ ၎၊ တဘက္တလမ္းက စိတ္ကူးထည့္ျပီး မိဘတို႔၏လုပ္ငန္းကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္ စခန္း သို႔ ျဖစ္ေစ၊ စတင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္တတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ရွိ၏။

ႏုႏုနယ္နယ္ ပ်ိဳရြယ္သူအေပါင္းတို႔ ေသြးေတာင္းေသာ ဓမၼတာ အပ်ိဳစိတ္ကို မ်ိဳသိပ္ဖိႏွိပ္ကာ ဣေျႏၵရရ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာအက်င့္ ရခဲ့ျပီးေနာက္ အပ်ိဳၾကီးဘ၀သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သက္တူရြယ္တူ သူ႔ဂိုက္ႏွင့္ သူ႔ဆိုက္ အလိုက္သင့္သူ လူပ်ိဳၾကီးဖားဖား ရွားျခင္းေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ အသိဉာဏ္တိုးပြား စဥ္းစဥ္းစား စား ျပဳလုပ္တတ္ေသာ အရြယ္မ်ိဳးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္မႈတာ၀န္ကို ခပ္ရြ႔ံရြံ႔ျဖစ္ျပီး ေယာဂီဘက္သို႔ စိတ္ပါလ်က္ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ခ်င္ေသာစိတ္၊ ဆြမ္းေတာ္ ပန္းေတာ္ တင္ ခ်င္ေသာ ဆႏၵ၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရား သြားခ်င္ေသာဘက္သို႔ ယိမ္းကာယိုင္ကာ စိတ္ညြတ္၍ လာတတ္ သူမ်ားလည္း အထင္အရွားပင္။

အပ်ိဳရည္ အပ်ိဳေသြး က်န္ေသးသျဖင့္ အပ်ိဳစိတ္ကေလး မကုန္လွ်င္ အပ်ိဳႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အိပ္မက္ ႏွင့္ အာရံုဆိုးမ်ား တခါတခါ ၀င္စားရမည္မွာ ဓမၼတာပင္၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အပ်ိဳၾကီးတို႔သဘာ၀ ျပဳလုပ္တတ္ သည့္ကိစၥမွာ ေယာက်္ားပ်ိဳကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလွ်င္ ခပ္ရႊင္ရႊင္လွ်ာစႏွင့္ မ်က္စကေလး ခ်ီကာ၊ မ်က္ေမွာင္ကေလး ၾကဳတ္ကာ အလွမပ်က္ရံုမဲ့ျပီး တည့္တည့္တမ်ိဳး ေစာင္းလို႔တဖံု အဓိပၸါယ္မစံုေသာ စကားမ်ိဳးႏွင့္ မထိတထိ ေျပာတတ္ျခင္း၊ ဇာတ္ပြဲ၊ ရုပ္ရွင္ပြဲ၊ ဘုရားပြဲေတာ္မ်ားအေၾကာင္း အာ၀ဇၨန္း ေကာင္း ေကာင္းႏွင့္ ေလရွည္ဆြဲျပီး စြဲေလာက္ေအာင္ေျပာတတ္သူ အပ်ိဳၾကီးမ်ားကိုလည္း ျမင္ဖူး ၾကား ဖူးၾကေပလိမ့္မည္။

ကိုယ့္ထက္ငယ္ေသာ လူပ်ိဳ လူရြယ္မ်ားကို ဆံုးမသံပါပါႏွင့္ ေရာ၀င္ပြန္းတီးေအာင္ လုပ္ခ်င္၊ ေကၽြးခ်င္၊ ေပးခ်င္ေသာစိတ္ အားၾကီးျခင္း၊ အပ်ိဳစင္တို႔ထက္ မ်က္ႏွာေန မ်က္ႏွာထား၊ အမူအရာမ်ားျခင္း၊ အသက္ကို ေမးလွ်င္ ၂-ႏွစ္စ ၃-ႏွစ္စ ေလွ်ာ့၍ ေျပာတတ္ျခင္း၊ ဟိုလူ၏အေၾကာင္း၊ သည္လူ၏သတင္းကို အတင္းလုပ္၍ ေျပာတတ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး စီးပြားေရးႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိ သည့္ ဘက္က ဧည့္သည္လာလွ်င္ ဧည့္၀တ္ေက်စြာ ျပဳစုတတ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ အပ်ိဳၾကီးတို႔၏ စရိုက္၀ါသနာတမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မရည္ရြယ္မမွန္းထားေသာ ေယာက်္ားမ်ားက ရိတိတိ ျပီတီတီ ေလသံမ်ိဳးႏွင့္ ဟလိုက္လိမ့္ စလိုက္လိမ့္ ထင္လွ်င္ အကိုအရြယ္ကို ဦးေလးေခၚ၊ ဦးၾကီးအရြယ္ကိုလည္း ဘၾကီးတပ္ျပီး ခပ္ျဖီးျဖီး လုပ္တတ္ျခင္း၊ လူပ်ိဳရြယ္မက်တက် လူပ်ိဳပါး မ၀တ၀ သူငယ္မ်ားကို ပြတ္သီးပြတ္သပ္လုပ္ကာ သြားေလရာမွာအေဖာ္ လုပ္၍ ေခၚတတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ာတိတ္အရြယ္ကေလးမ်ားကို အႏွိပ္အနင္းခိုင္းတတ္ျခင္း စေသာ ၀သီဆိုးရွိ သူ အပ်ိဳၾကီးမ်ိဳးေတြလည္း အမ်ားပင္။

အပ်ိဳၾကီးမ်ား ခပ္အားအားရွိလွ်င္ ေတာင္ေတြး၊ ေျမာက္ေတြးႏွင့္ ေဗဒင္ကေလးမ်ားလည္း ေမးတတ္ ေသး ၏၊ ေဗဒင္ဆရာက စုတ္အေၾကာင္း စကားစလွ်င္ ကပ်ာကယာ လက္ျပျပီး- ဒါမ်ိဳးေတြ မလိုလား ပါ ဆရာ၊ လာဘ္သပ္ပကာႏွင့္ က်န္းမာမႈသာ ေဟာပါဟု ေျပာဆိုတတ္၏၊ အတန္ၾကာေသာ္ စုတ္ဆို တာ တကယ္ပဲ ျမင္တာလား၊ ၀င္ရင္ေကာ ေကာင္းပါ့မလား၊ ခိုင္ျမဲပါမည္လား-ေမးျပီး တဖန္ စီးပြားေရး ၾကီးပြားေရးဘက္က ၾကားေဖာက္ ျဖတ္ထိုး မသိမသာေလမ်ိဳးဆက္၍ ရွက္သလိုႏွင့္ ေဆးလိပ္ မီးညႇိ ေတာ့မလို ကြမ္းစားေတာ့မလို လုပ္ကာ စုတ္တရားဆံုးေအာင္ ခပ္ျပံဳးျပံဳး နာတတ္ကုန္၏။

လူပ်ိဳဘ၀ႏွင့္ လူပ်ိဳ၀ါ ရလွေသာေၾကာင့္ အပ်ိဳၾကီးဘ၀ ဘယ္အေျခကစရမည္ ဘယ္တီးလံုး တီးလိုက္ လွ်င္ ဘယ္သီခ်င္းကို ဆိုလိမ့္မည္ဟု အတပ္သိေသာ လူပ်ိဳႀကီးမ်ိဳးလည္း မရွားေခ်၊ ထိုသူတို႔မွာ ဂိုက္ ေကာင္းေကာင္း စတိုင္က်က်ႏွင့္ မ်က္ႏွာကို မႈန္ခ်၊ အ၀တ္က ထည္လဲ၊ ဘိုေကကို လွလွခြဲျပီး ျမိဳ႔ထဲကို ေလွ်ာက္၊ အပ်ိဳႀကီးအိမ္ေပါက္သို႔ လမ္းၾကံဳ၍ ေရာက္သလို၊ တုတ္ေထာက္ကာ ႏႈတ္ဆက္တတ္ေသာ လူပ်ိဳေမာင္ အႀကီးစားကို အပ်ိဳႀကီးမ်ားျမင္လွ်င္ ႏႈတ္လွ်ာစ ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ၀င္ပါဦး၊ ထိုင္ပါဦး၊ ဘယ္တုန္းက ဘယ္ဟာ၊ မလာတာ ဘာျပဳလို႔၊ ဟို႔ႏွယ္သည့္ႏွယ္ မသိက်ိဳးက်င္ မသိခ်င္ဟန္ေယာင္ႏွင့္ ျပံဳးကာ မဲ့ ကာ-ေသာက္ပါဦး လက္ဖက္ရည္၊ စားပါဦး သေရစာ – ေလာကြတ္ပ်ဴငွါႏွင့္ ရွိစုမဲ့စုကေလးတည္ေကၽြး ျပီးေလေအးေအးႏွင့္ ရည္သြမ္းေသြးကာ ဧည့္ခံတတ္ေသာ အပ်ိဳႀကီးမ်ားလည္း မရွားေပ။

အပ်ိဳစင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အပ်ိဳျဖန္းကေလးမ်ား၏ သေဘသဘာ၀ကို သိသင့္သမွ် သိခဲ့ၾကရျပီးေနာက္ တိုးတက္ နားလည္ရန္ အခ်က္သည္ကား ( အပ်ိဳစင္ )မ်ား၏ အေၾကင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းအပ်ိဳစင္ေခၚရ ေသာ အရြယ္တို႔မွာ ငယ္ေသြးငယ္မူမွ ၾကီးမူၾကီးရာသို႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးေျမာက္၍ အပ်ိဳစင္ဘ၀သို႔ ေရာက္ေလသည္၊ ထိုအခ်ိန္မွာ ၁၅-ႏွစ္ ၁၆-ႏွစ္ အရြယ္မ်ားက အစပင္ ျဖစ္ေလသည္။

အပ်ိဳစင္ဘ၀သို႔ လံုးလံုးေရာက္ေသာ အရြယ္တို႔မွာ အပ်ိဳျဖန္း၊ အပ်ိဳေပါက္တို႔ေလာက္ စိတ္မကစားဘဲ အရွက္အေၾကာက္ႏွင့္ ကာယိေျႏၵတို႔သည္ တိုးမွန္းမသိ တိုး၍ ေနရာတကာမ်ိဳးမွာ သိပ္သိပ္သည္း သည္းကေလး ျဖစ္၍လာ၏၊ အပ်ိဳျဖန္း အပ်ိဳေပါက္တို႔ေလာက္ ပလီစိ ပလီစာမမ်ားဘဲ အေျပာအဆို ဆင္ျခင္၏၊ အေနအထိုင္ ျပင္ဆင္၏၊ ျပင္ပတပါးသို႔ အသြားအလာနည္း၏၊ ဤကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမွန္း မသိ ေျပာင္းလဲ၍လာသည္မွာ ဓမၼတာသေဘာ၏ ျပဳျပင္မႈပင္တည္း။

အသက္ ၁၆-ႏွစ္ကစ၍ ၂၃-ႏွစ္ ၂၄-ႏွစ္ အရြယ္မ်ားတြင္ အရိုးအေရ အသားအေသြးတို႔သည္ ထြား က်ိဳးျပည့္၀ျပီးလွ်င္ အစြမ္းကုန္လွေသာ အခ်ိန္အရြယ္မ်ိဳး ျဖစ္ေလ၏၊ ကိုယ္ကာယဖြ႔ံျဖိဳး၍ အလွက်က္ သေရ တိုးသည္ႏွင့္အတူ စိတ္ေနစိတ္ထားမွာလည္း တမ်ိဳးပင္ ေျပာင္းလဲ၍ လာေလသည္။

အသက္ ၁၄-ႏွစ္ ၁၅-ႏွစ္ အရြယ္မ်ိဳးမွာ ပူရပင္ရမွန္းမသိ မသိတတ္ေသးေခ်၊ သက္တူရြယ္တူ အပ်ိဳျဖဴ ခ်င္း ေတြ႔ဆံုၾကလွ်င္ ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ရယ္သြမ္းေသြးကာ ေနတတ္ၾက၏၊ ပူစရာ ရွိျပန္ကလည္း ေကာက္ရိုး မီးကဲ့သို႔ တဟုန္ထိုး တခဏမွ်သာ ပူတတ္၏၊ အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ အလွျပဳျပင္မႈကိုသာ အျမဲစိတ္ကူး၍ အလွရူးရူးေသာ အရြယ္မ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။

အလွဘက္ကို အာရံုထားျပီး သူမ်ားထက္သာေအာင္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အလွဆီ၊ အေရာင္တင္ေပါင္ဒါ၊ ေရေမႊး ႏႈတ္ခမ္းဆိုး ပါးအို႔နီေဆး မ်က္ခံုးေမြးမင္ စသည့္ အလွျပဳျပင္စရာ ၀တၳဳမ်ားကို ေတြ႔တိုင္း၀ယ္၊ ေပၚတိုင္းသံုး၍ ေငြျဖဳန္းဘက္က အားသန္ေသာ အရြယ္မ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။

အက်ႌတထည္ ခ်ဳပ္မည္ၾကံလွ်င္ လက္က်ဥ္းမွ၊ လက္ပြမွ၊ လက္ဖ်ားက်ယ္မွ၊ လက္တိုမွ၊ အနားပတ္ ေသးမွ၊ လက္ခ်ဳပ္မွ၊ စက္တြန္႔မွ၊ လည္ဟိုက္မွ၊ ကိုယ္ထည္၀ိုင္းမွ၊ ေနာက္တက္မွ၊ ေရွ႔စိုက္မွ၊ ဇာတပ္မွ၊ ထိုးပန္းပါမွ စသည္ျဖင့္ အက်ႌတထည္ျဖစ္ဖို႔ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး စီမံျခယ္လွယ္ၾကကုန္၏။

အက်ႌသာလွ်င္မဟုတ္ေသး လံုခ်ည္ဘက္ကလည္း ဇီဇာက်ယ္ စိန္ေရႊႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္၀တ္ လက္စားဘက္ကလည္း လတိုင္းလိုလို အဆန္းထြင္၍ အေဟာင္းကို ျပင္ရသည့္ကိစၥ၊ ကုန္က်သည့္ လက္ခကို သေဘာမထားဘဲ အဆန္းအျပားကိုသာ အာရံုထားတတ္ၾက၏။

ဤကဲ့သို႔ တေယာက္ထက္ တေယာက္သာရန္ အတုခိုး၍ တေယာက္တမ်ိဳး ဆန္းရာကစျပီးလွ်င္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ အသံုးအႏႈန္း အျပင္အဆင္ကို လွလိမ့္ႏိုးထင္လ်က္ လက္ဆြဲအိတ္ ေဆာင္ခ်င္ ေသာစိတ္၊ ေလဒီရွဴး စီးခ်င္ေသာစိတ္၊ လည္ပတ္ေကာ္လာ ဆင္ခ်င္ေသာစိတ္၊ ဖဲၾကိဳးစည္းခ်င္ ေသာစိတ္၊ က်စ္ဆံျမီး ထိုးခ်င္ေသာစိတ္၊ ဆံထံုးၾကီးၾကီး ထံုးခ်င္ေသာစိတ္၊ အက်ႌပါးပါး ၀တ္ခ်င္ ေသာစိတ္တို႔သည္ အလွျပဳျပင္မႈကို အမွီျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာရကုန္၏။

မိန္းမဘာ၀၊ တုပလူတြင္၊ ၀တ္ဆင္တန္းဆာ၊ လွ်ပ္ေပၚစြာကာ၊ ရာတန္ေထာင္တန္၊ သိန္းတန္မက၊ ေရႊေငြစသား၊ ျမျမစိန္စိန္၊ ထိန္ထိန္လက္လက္၊ ႏွစ္သက္လိုလား၊ ၀တ္စားကိစၥ၊ အားမရဘူး။

( မဃေဒ၀ )

မိန္းမ ေယာက်္ား၊ ျမင္ဖန္မ်ား ၊ သနား ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္။
ကၽြန္ပင္ျဖစ္ျငား၊ မေရွာင္ရွား၊ ေမ့မွားတတ္ၾကအင္။

အပ်ိဳျဖန္း

ျမန္မာျပည္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားကို အရြယ္အားျဖင့္ ေခတ္သံုးစကားႏွင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္
အသက္တဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္က ေက်ာ္၍ တဆယ့္သံုးႏွစ္အတြင္း စာရင္း၀င္ေသာ ဆံရစ္သိမ္းစ ဆံ ေထာက္ခ်ခ်ိန္ ဆံက်စ္ႏွင့္ေနတုန္း အရြယ္မ်ားကို ( အပ်ိဳျဖန္း ) ၀ါ-အပ်ိဳေပါက္-ဟူ၍ ေခၚဆို ရေလသည္။

အပ်ိဳျဖန္ကေလး-ဟူ၍၄င္း၊ အပ်ိဳေပါက္ကေလး-ဟူ၍၄င္း ေခၚဆိုရေသာ ဤအရြယ္မ်ိဳးသည္ကား ကေလးစိတ္ကလည္း မကုန္႔တကုန္၊ အပ်ိဳစိတ္သို႔လည္း မေရာက္တေရာက္၊ အသား အေသြး အေရ တို႔မွာ ဒီေရတိုးသကဲ့သို႔ တေန႔တျခား ေတာင့္တင္းျပည့္ျဖိဳးစျပဳကာ အရြယ္မွာ-ၾကီးသည္လည္း မမည္၊ ငယ္သည္လည္း မဆိုရ၊ နဂိုရင္းအသံမွစ၍ အစစအရာရာ ထူးျခားစြာေျပာင္းလဲခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္ ေရာစိတ္ပါ ဂနာမျငိမ္ေသာ အရြယ္မ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။

အာရံုေထြျပား စိတ္ကစားေသာ အရြယ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္အတိုင္း ဆိုင္းသံၾကားလွ်င္ သြားခ်င္၏၊ ပြဲသံၾကားလွ်င္ ၾကည့္ခ်င္၏၊ တီးသံ မႈတ္သံၾကားလွ်င္ စည္း၀ါးလိုက္ခ်င္၏၊ လက္၀တ္လက္စားႏွင့္ အထည္ဆန္းမ်ားကို ကန္ထရိုက္ခံကာ ၀တ္လိုက္ခ်င္၏၊ သနပ္ခါး အေရာင္တင္ ေရေမႊး ေပါင္ဒါ နံ႔သာမ်ားကို ပိုမိုႏွစ္သက္၏၊ လူၾကီးမ်ားစကားေျပာရာ၌ နားေထာင္ခ်င္၏၊ စာေတြ႔လွ်င္ ေကာက္၍ ဆြဲ၍ ဖတ္ခ်င္၏၊ အရုပ္ကားကိုျမင္လွ်င္ နမူးရွဴးထိုး ၾကည့္ခ်င္၏၊ ပုတီးကေလး အရုပ္ကေလးမ်ားကို ျမင္လွ်င္ လိုခ်င္၏၊ ပန္းကေလး မွန္ကေလးမ်ားကို ရလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္၏၊ ဘီးကေလး နားေတာင္း ကေလးမ်ားကို ျပလွ်င္ အားရတတ္ကုန္၏။

အပ်ိဳျဖန္းတို႔၏ ေသြးတိုးျမန္ေသာ ဓမၼတာအေလ်ာက္ ဟိုသင္းက ေကာင္းႏိုးႏိုး၊ သည္ဟာက ေကာင္း ႏိုးႏိုးႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု အာရံုျမဴး၍ စိတ္ရူးေပါက္ခ်ိန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မၾကာမၾကာ စိတ္ေကာက္တတ္ ၏၊ ေနရာတကာ၌ သိခ်င္ ျမင္ခ်င္ ၾကားခ်င္ လိုခ်င္စိတ္မ်ား၏၊ လည္ခ်င္ ပတ္ခ်င္စိတ္ရွိ၏၊ လူၾကီးမ်ား သြားလွ်င္ လိုက္ခ်င္၏၊ တဦးတေယာက္ေျမႇာက္လွ်င္ ေျမာက္၏၊ ေျခာက္လွ်င္ ေၾကာက္၏၊ ေခ်ာ့လွ်င္ ေပ်ာ့၏၊ ေျပာလွ်င္ ယံုလြယ္၏၊ သြားသင့္ မသြားသင့္ မစဥ္းစား တတ္၊ မေျပာသင့္သည့္စကားကို ေျပာ တတ္၏၊ အေရးၾကီး၍ ေျပာရမည့္ စကားကို မေျပာဘဲ ျမံဳ၍ ထားတတ္၏၊ ေယာက်္ားပ်ိဳကိုျမင္လွ်င္ ရွက္ ခ်င္ ေၾကာက္ခ်င္သလို ျဖစ္တတ္၏၊ တေယာက္တည္း စကားေျပာ၍ ေနတတ္၏၊ မွန္ရိပ္ မွာ ဟန္ ျပင္၍ ကခ်င္လွ်င္က၊ ငိုခ်င္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ရယ္ခ်င္လွ်င္ ခဏ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အရြယ္ကို ( ရူးတုန္း မိုက္တုန္း အရြယ္ ) ဟု ေခၚစမွတ္ျပဳၾကေလသည္။

အမိအဘျဖစ္သူတို႔က ( အေရာင္တင္ သနပ္ခါးကို ပါးပါးလိမ္းပါ သမီးရဲ႔ ) ဟုဆိုလွ်င္ ႏႈတ္ခမ္းစူခ်င္၏၊
ပန္းေတြ ပန္ထားတာ မ်ားလွပါကလား သမီးရဲ႔-ဟုဆိုလွ်င္ ေဆာင့္ခ်င္ ေအာင့္ခ်င္၏၊ ဒိုဘီက် ထမီ ဆိုတာ ထသြား လာသြားရွိမွ ၀တ္ရတယ္ သမီးရဲ႔-ဟု ေျပာလွ်င္ မ်က္ႏွာ ေအာက္သိုးသိုး ျဖစ္တတ္ ကုန္၏။

ထိုအခ်ိန္အရြယ္မ်ိဳး၌ ေခ်ာ့၍ခ်ည္း မရ၊ ေျမႇာက္၍လည္း မျဖစ္၊ ေျခာက္ျပန္လွ်င္လည္း မႏိုင္၊ ၄င္းတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ မခိုင္ျမဲပံုေၾကာင့္ ဆံုးမရခက္သျဖင့္ အခါအခြင့္အားေလွ်ာ္စြာ ေျမႇာက္တန္သည့္အလွည့္၌ ေျမႇာက္၊ ေျခာက္တန္သည့္အလွည့္၌ ေျခာက္၊ ေခ်ာ့တန္သည့္အခ်ိန္၌ ေခ်ာ့၍ သိဖို႔ တတ္ဖို႔ နပ္ဖို႔ ပါးဖို႔ လိမၼာဖို႔ သြန္သင္ေဖ်ာင္းဖ် ဆံုးမရန္ ၀တၱရားမွာ မိဘႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူတို႔၏ အေပၚ၌ လြန္စြာၾကီးေလး ေသာ တာ၀န္၀တၱရားၾကီးတခု ျဖစ္ေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ ဆံုးမခက္ေသာအေၾကာင္းရင္းမွာကား အျခားမဟုတ္၊ ထိုအပ်ိဳျဖန္းကေလးမ်ားသည္ ကေလး ဘ၀ႏွင့္ လြတ္လပ္ေခ်ာင္ခ်ိစြာ စာေးသာက္ေနထိုင္ရာမွ ဓမၼတာအေလ်ာက္ အရြယ္ေရာက္၍ လာသည့္ ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ေၾကာင့္ၾကၾကီးေသာ လူၾကီးမိဘတို႔က ဟိုလမ္းမသြားရ၊ သည္လိုမေနႏွင့္၊ သည္အစာ ကို မစားရဘူး၊ သည္လိုမ၀တ္ထိုက္၊ သည္လိုမထိုင္အပ္-စသည္ျဖင့္ ေသ၀ပ္ပိျပား လိမၼာေရးျခား ရွိေစ ရန္ ညႊန္ၾကားဆံုးမေသာ လူၾကီးမိဘတို႔စကားသည္ ၄င္းတို႔၏နား၌ ခါးေယာင္ေယာင္ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ပင္တည္း။

ငွက္ကေလးမ်ား အပ်ံသင္စအခါ၌ ေဘးလြတ္မည့္ေနရာ၊ ရန္သူရွိသည့္ ေနရာ-ဟူ၍ ခြဲျခား တတ္ျခင္း မရွိဘဲ ပ်ံမိပ်ံရာ ပ်ံသန္းသျဖင့္ လူဖမ္းခံရျခင္း၊ ေခြးကိုက္ခံရျခင္း၊ ေၾကာင္ခုပ္ခံရျခင္း-စေသာ ေဘး အမ်ိဳး မ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရဘိသကဲ့သို႔ အပ်ိဳျဖန္း အပ်ိဳေပါက္တို႔မွာလည္း စိတ္တို စိတ္ေျပာင္း စိတ္ ကစားေသာ အရြယ္မ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ ေရွ႔ေနာက္ ႏိုင္းခ်ိန္ စဥ္းစားႏိုင္ေသာအရြယ္ မဟုတ္ေသး ေသာ ေၾကာင့္ ေျပာလိုက္လွ်င္ ယံု၊ ဖမ္းလိုက္လွ်င္ မိ၊ ဆြဲလိုက္လွ်င္ ပါ၊ ထင္မိထင္ရာလုပ္တတ္ေသာ အခ်ိန္ အခါမ်ိဳး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အရြယ္ႏုႏုကို အာရံုျပဳ၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေသာ ေၾကာင္သူေတာ္ မ်ား ၏ ေဘးမွ ကင္းေ၀းရန္ အေရးၾကီးစြာ ေစာင့္ေရွာက္ ထိမ္းသိမ္းရရွာသူ မိဘတို႔၏စိတ္တြင္ တထိတ္ ထိတ္ တလန္႔လန္႔ႏွင့္ ေနရေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။

၀ါးလံုးနင္းမိတံု ၀ါးျခမ္းနင္းမိတံုႏွင့္ စိတ္အာရံုရႈပ္ရွာေသာ အုပ္ထိန္းသူ မိဘတို႔မွာ မိမိတို႔၏ သားသမီး ငယ္မ်ား အေပၚ၌ အေၾကာင့္ၾကၾကီးရွာလြန္းသျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းေဘးမွ ကာကြယ္ရန္ အိမ္တြင္းပုန္း ေန ေစျခင္း၊ ေျခေသးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၾကျခင္း၊ အရြယ္မေရာက္မီက လက္ထပ္၍ ေပးျခင္း-စေသာ အမႈ တို႔ ကို ျပဳလုပ္ၾက ကုန္၏၊ သမီးမိန္းမေမြးလွ်င္ အရွက္တကြဲျဖစ္ရေတာ့မည္ဟု တထစ္ခ် မွတ္ထင္ ယံု ၾကည္ေသာ အခ်ိဳ႔မိဘတို႔သည္ မိမိတို႔ရင္ေသြးကို သူတပါးသို႔ ေပး၍ပစ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႔မွာ အရွင္ လတ္ လတ္ ေျမျမႇဳပ္သတ္ျဖတ္ျခင္း အမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္တတ္ေၾကာင္းကို အာရပ္ရာဇ၀င္၌ ထင္ရွား ပါ ရွိ ေလ သည္။

ႏြားတရာကို ေက်ာင္းလိုက္ခ်င္၏၊ သမီးပ်ိဳ တေယာက္ကို မထိန္းခ်င္-ဟူေသာ ေရွးသူေဟာင္း တို႔ စကားမွာလည္း သမီးမိန္းမအတြက္ အခက္အခဲ အရွက္တကြဲျဖစ္မည့္အေရးကို ေတြး၍ေတြး၍ ပူပင္ေၾကာင့္ၾက အားၾကီးျခင္းေၾကာင့္ ညဥ္းညဴေျပာဆိုၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ စိတ္ရႈပ္ဖြယ္အလုပ္ ေၾကာင့္ၾကဖြယ္ကိစၥ အရွက္ရဖြယ္အမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖခင္လုပ္သူတို႔မွာ သမီးမိန္းကေလးေမြးသည္ဟု ၾကားလွ်င္ ေငးမႈိုင္ကာ သက္ျပင္းခ်ၾကကုန္၏။

သမီးရွင္အမိအဖတို႔သည္ အသက္အရြယ္ႏုနယ္ေသာ မိမိတို႔ ရင္ေသြးအတြက္ ေရွ႔ေရး ေနာင္ေရး တင္ရွိမည့္အျပစ္ေဘးတို႔ကို ျမင္၍ ဟိုအိမ္ကို ခဏခဏ မကူးႏွင့္-ဟု တားလွ်င္ စိတ္ေကာက္၏၊
ဒီအစာႏွင့္ မတဲ့ဘူး-ဟုဆိုလွ်င္ ေဆာင့္ခ်င္၏၊
ဒီလိုလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး-ဟုဆိုလွ်င္ ရန္ေတြ႔ခ်င္၏၊
ဤကဲ့သို႔ စူလိုက္ ေဆာင့္လိုက္ ေအာင့္လိုက္ တိုးတိုး တိုးတိုး-ႏွင့္ ရန္ေတြ႔လိုက္လုပ္ရာမွ သည္းခံေသာမိဘတို႔၏ နယ္ထဲသို႔ တိုး၀င္ကာ တျဖညး္ျဖည္း နယ္ခ်ဲ႔၍လာျပီးလွ်င္–လုပ္ဟဲ့ဆိုလွ်င္ လုပ္ဘူး၊ သြားဟဲ့ဆိုလွ်င္ သြားဘူး၊ စားဟဲ့ဆိုလွ်င္ စားဘူး-ဟူ၍ အေငၚတူးစြာ ျပန္၍ အာခံတတ္၏၊ (၀ါ) ႏႈတ္ခြန္းတု႔ံလွန္ျပန္၍ ေျပာဆိုတတ္ကုန္၏။

ဤကဲ့သို႔ သားသမီးက အာခံ၍ ႏႈတ္ခြန္းတု႔ံျပန္ေသာအခါ ရိုက္ပုတ္ဆံုးမရမွာလည္းခက္၊ လူၾကား သူၾကား ျဖစ္မွာလည္းရွက္၊ သနားျခင္းကရုဏာတဘက္ေၾကာင့္ ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ ၾကိတ္၍ သည္း ခံပါေသာ္လည္း အလိုလိုက္မိ၍ မိုက္လက္စ အားၾကီးလာေသာ သားသမီးတို႔၏ ျပဳမူေျပာဆိုပံုကို ခုခံ တိုက္ဖ်က္ျခင္းငွါ မတတ္သာေသာအခါ — လုပ္ေတာ္မူပါ မယ္မင္းၾကီးမဘုရား၊ စားေတာ္မူပါ၊ သြားေတာ္မူပါ၊ ဘုန္းၾကီးပါေစ၊ သက္ရွည္ပါေစ-ဟု လက္အုပ္ခ်ီကာ ဆိုျမည္တတ္ကုန္၏။

ခင္ပြန္းသည္ ေယာက်္ားမရွိရွာေသာ မိန္းမမ်ားမွာ သြားေလသူကို တမ္းတ၍ – ကိုယ့္သမီးလုပ္ပံု ေျပာ ပံုေတြ ျမင္လွည့္ဦး ေတာ္ေရ႔-ဟု အားငယ္စြာႏွင့္ ေအာ္၍တိုင္တန္းျခင္း၊ ငိုယိုျခင္းတို႔ကို ျပဳျခင္းျဖင့္ သားသမီးမ်ားအေပၚ၌ အရႈံးေပးရမွန္းမသိ အရႈံုးေပးရကုန္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ လူၾကီးမိဘ အုပ္ထိန္းသူတို႔ သတိထားရန္ အခ်က္မ်ားမွာ မိမိတို႔ သမီးငယ္မ်ားကို အက်င့္ စာရိတၱပ်က္ျပားေသာ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းေစရန္ အဖ်င္းအပ်က္ေျပာ တတ္ သူ မ်ားႏွင့္ အေရာမ၀င္ေစရန္ႏွင့္ မသိသင့္ေသာစကား၊ မသိသင့္ေသာအလုပ္ဟူသမွ်ကို ၄င္းတို႔ေရွ႔၌ သတိထား ၍ ေျပာဆိုျပဳလုပ္ ဆင္ျခင္ေရွာင္ရွား၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရာ၏။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳး၌ ၄င္းတို႔စိတ္ကို တခုခုအေပၚ၌ မွီတြယ္၍ေနေစရန္ လိမၼာဖြယ္စကား၊ အတုခိုးဖြယ္အေၾကာင္း၊ အားက်ဖြယ္၀တၳဳ၊ နည္းယူဖြယ္ဒ႑ာရီႏွင့္ မွတ္သားဖြယ္မ်ားပါသည့္ စာ ေကာင္း ေပေကာင္းမ်ားကို ဖတ္ေစျခင္း၊ အတြက္အခ်က္ သင္ၾကားျခင္း၊ စေသာ အလုပ္တခုခုကို အစဥ္မျပတ္ေပး၍ ထားျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ကာယိေျႏၵကို ထိန္းျခင္း စိတ္ကိုျငိမ္ေစျခင္း အသိပညာ တိုးေစျခင္းစေသာ အက်ိဳးမ်ားကို အလိုလို ျပီးစီးေစေလသတည္း။

ငွက္ငယ္ဘ၀၊ ပ်ံသင္စ၊ မ်ားလွ ဖမ္းခ်င္သူ။
ေၾကာင့္ၾကသြယ္သြယ္၊ ပ်ိဳျဖန္းရြယ္ထို႔ႏွယ္ ပမာတူ။

About အရင့္ေရာင္

အရင့္ေရာင္ အရင့္ေရာင္ has written 56 post in this Website..

   Send article as PDF