ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရိွၾကက္ေမြးျမဴေရးျခံတစ္ၿခံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ပတ္ခန္.
မွစတင္ၿပီး ၾကက္မ်ား အလိုေလ်ာက္ေသဆုံးမႈမ်ားရိွေနသည္ဟု ၾကားသိခဲ့ေလ၏။
ဒီၾကက္ျခံသည္ ေတာင္ငူႏွင့္ ပတ္၀န္က်င္ၿမိဳ.မ်ားသို. ၾကက္ဥႏွင့္ ၾကက္သားမ်ားကို
အဓိကျဖန္.ျဖဴးေသာ ၾကက္ျခံတစ္ျခံျဖစ္သည္ဟု သိရိွရပါသည္။
ၾကက္မ်ားဓမၼတာမဟုတ္ေသဆုံးမႈကို သိရိွရေသာ္လည္း ဖုံးကြယ္ထားၿပီး ၾကက္ဥႏွင့္ၾကက္သားမ်ားကို
ပုံမွန္အတိုင္ျဖန္.ျဖဴးေရာင္ခ်လ်က္ရိွေလ၏။ ဒီေန.မွ သတင္းမ်ားစတင္ပ်ံႏွင့္ မွေတာင္ငူမွလူအမ်ားအျပား
ေၾကာက္လန့္ေနၾကေလ၏။ ၾကက္ျခံပိုင္ရွင္မွာ ေတာင္ငူၿမိဳ.ရိွ ၿမိဴ.မ်က္နွာဖုံး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအေျမာက္အျမား
လုပ္ကိုင္သူျဖစ္သည္ဟု သိရေလ၏။

About tunlinaung

has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF