မဂၤလာ ေစ်း႐ံု အနီး၌ ေဆး၀ါး ယာယီ ဆုိင္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားရာ ဇြန္ ၄ ရက္ နံနက္ပိုင္း က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ အားေပးၿပီး ယာယီ ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်သူ ေဆးဆုိင္ ပိုင္ရွင္ မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံု အားေပး ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ် ေပးသည့္ ေဆး၀ါး ယာယီ ဆုိင္ခန္း မ်ားအား Naw Trading, Credit Com Co., Moriamin Forte ႏွင့္ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခု တို႔က စီစဥ္ ေရာင္းခ် ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆး၀ါး ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ ေဆး၀ါး မျပတ္ ေစေရး အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈ ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ေၾကညာခ်က္ကို ဘုတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပ ထားရာ တြင္ ေဆး၀ါးေစ်း ကြက္ ကို မဂၤလာေစ်း တြင္ ဆက္ လက္ ဖြင့္လွစ္ ထားပါသည္။ ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္ တြင္ ယခင္ အတုိင္း ေရာင္း ၀ယ္ ေဖာက္ကား လ်က္ရွိပါသည္။ ေဆး၀ါး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ ၍ ျပည္ သူလူထု ကို အခက္အခဲ မျဖစ္ ေစရန္ မူလ ေရာင္းခ် ေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထား ပါ သည္။ ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္ တည္ၿမဲ ေစ ရန္အတြက္ ေဆးဆုိင္ မ်ားကိုယ္စား ေရွးဦး စြမ္းေဆာင္ လို သူမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္၍ ေလးေပ ပတ္လည္ ဆုိင္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ် ေစပါမည္။ ယာယီ ေဆးဆုိင္တြင္ ပါ၀င္ ေရာင္းခ် သူမ်ား သည္ မည္သည့္ အခြန္အခမွ် ေပးရန္ မလုိပါ။ ေန႔စဥ္ ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္ကို နံနက္ ၇ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ် ပါမည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Source: themyanmarpost

About wailynnoo

wailynn oo has written 57 post in this Website..

I am a blogger.