ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ပံုေအာင္တြင္ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူတုိင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိ မဲေပး ၾကပါ” စာတမ္းပါသည့္ မဲဆြယ္ပုိစတာမ်ားအသံုးျပဳကာ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီမွ မဲဆြယ္မႈ႕ျပဳလုပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

”ပင္းေဘာ၊ အင္ၾကင္းကုန္းအျပင္ အျခားရြာတစ္ခ်ဳိ႕မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုက ပံုအႀကီးႀကီးခ်ဲ႕ထားတယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရည္မွန္းခဲ့ေသာ စည္းကမ္းျပည့္၀ၿပီး ေအးခ်မ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီႀကီးက လံုး၀အာမခံပါသည္ ဆုိတဲ့စာတမ္းထည့္ထားတယ္။ အဲဒီစာတမ္းေအာက္မွာ ရုပ္ပံုေအာင္တြင္ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူတုိင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိ မဲေပး ၾကပါ” ဆိုတဲ့စာတမ္းထပ္ထည့္ထားတယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ျခေသၤ့တံဆိပ္နဲ႔ ေဘးမွာအမွန္ျခစ္ကို အႀကီးႀကီးျပထားတဲ့ ပုိစတာေတြရြာေတြမွ ေထာင္ထားတာေတြ႕ရတယ္” ဟုမုိးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ေနထုိင္သူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပံုေအာက္တြင္ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးတီကို မဲေပးၾကပါ’ စာတမ္းပါသည့္ မဲဆြယ္ ပိုစတာမ်ား အသံုးျပဳကာ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမႇ မဲဆြယ္မႈျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”ပင္းေဘာ၊ အင္ၾကင္းကုန္းအျပင္ အျခားရြာတစ္ခ်ဳိ႕မႇာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုက ပံုအႀကီးႀကီး ခ်ဲ႕ထားတယ္၊ အဲဒီေအာက္မႇာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရည္မႇန္းခဲ့ေသာ စည္းကမ္းျပည့္၀ ၿပီး ေအးခ်မ္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႀကီးက လံုး၀ အာမခံပါသည္ဆိုတဲ့ စာတမ္း ထည့္ထားတယ္။ အဲဒီစာေအာက္မႇာ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို မဲေပးၾကပါ’ ဆိုတဲ့ စာတမ္း ထပ္ထည့္တယ္။ အဲဒီေအာက္မႇာ ျပည္ ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ျခေသၤ့တံဆိပ္နဲ႔ ေဘးမႇာ အမႇန္ျခစ္ကို အႀကီးႀကီးျပထားတဲ့ ပိုစတာေတြ ရြာေတြမႇာ ေထာင္ထားတာ ေတြ႔ရတယ္”ဟု မိုးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 

Eleven Media Group မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

About မြသဲ ( 17082011 )

has written 110 post in this Website..

THAKHIN CJ #8172011

   Send article as PDF