အရွည္ ၂.၄၆ မီတာ (၈ ေပေက်ာ္) ရွိျပီး အေလးခ်ိန္ ၁၁၃ ကီလိုဂရမ္ (ေပါင္ ၂၅၀ ခန္႔) ရွိေသာ အလြန္ၾကီးမားသည့္ ဧရာမ ငါးခူၾကီးတစ္ေကာင္ကို အီတလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း မန္တိုဗာျမို႕ေတာ္ အနီး ပိုျမစ္ အတြင္းမွ ဖမ္းယူရရွိသည္ဟု ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က Xinhua က ေဖာ္ျပထားသည္။

အရွည္ ၈ ေပေက်ာ္၍ ေပါင္ ၂၅၀ ေက်ာ္ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ငါးခူၾကီးထို ငါးခူၾကီးမွာ ဥေရာပတိုက္တြင္ ဖမ္းမိသမွ် ငါးခူမ်ိဳးတြင္ အၾကီးမားဆံုး ျဖစ္ရံုသာမက ကမာၻေပၚတြင္ ရွိေသာ ငါးခူမ်ိဳးစိတ္မ်ားတြင္ အၾကီးမားဆံုး မ်ိဳးစိတ္ ထဲတြင္ပါဝင္သည္။ ထိုငါးခူၾကီးကို ေရထဲသို႔ ေဘးကင္းစြာ ျပန္လႊတ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..