ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းပါ။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..