ဇြန္လ ၅ ရက္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပပြဲျဖစ္သည့္ ”Save the Ayarawaddy” ျပပြဲကုိ ဇြန္ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အထိျပသရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း လာေရာက္သူတုိ႔အေနအထားေပၚၾကည့္၍ ယင္းျပပြဲအား ႏွစ္ရက္ထပ္မံတုိးျမႇင့္၍ ဇြန္ ၉ ရက္ထိ ျပသခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၎ျပပြဲသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ေယာမင္းႀကီးလမ္းရွိ Gallery 65 တြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ကလည္း ထုိနည္းတူျပပြဲတစ္ခုကုိလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္မူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးထဲမွ အထူးျပဳအေနျဖင့္ ယေန႔ကာလတြင္ ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး၏အေၾကာင္းကုိ အသားေပးျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း Save the Ayarawaddy ဟု အမည္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းျပပြဲတြင္ ဓာတ္ပံုကားေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္ႏွင့္ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားပါ ပူးတြဲျပသထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပပြဲသုိ႔ လူႀကီး၊ လူငယ္အလႊာစံုမွလာေရာက္ေလ့လာၾကေၾကာင္း၊ ထုိျပပြဲတြင္ လာေရာက္သူတုိ႔၏ ဧရာ၀တီႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အသိဗဟုသုတကုိ စမ္းစစ္သည့္အေနျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေမးအေျဖကစားနည္းမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေ၀ငွျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္းလူသား(လူထုမီဒီယာ)

About သတင္းလူသား

သတင္း လူသား has written 12 post in this Website..