ပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ေငြ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၈ သန္း ခန္႔ရႇိမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မႇန္း ထားေၾကာင္း
အဆိုပါဘဏ္၏ တ ရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ေငြပမာဏသည္ တရား၀င္ေဖာ္ျပထားေသာ ကိန္းဂဏန္း ပမာဏသာျဖစ္ၿပီး တရား၀င္လႊဲပို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္
မေဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏႏႇင့္ အျခားေငြလႊဲ လုပ္ငန္း(ဟြန္ဒီ)မႇတစ္ဆင့္ လႊဲပို႔ေသာ
ပမာဏပါ ထည့္၀င္ပါက အမႇန္တကယ္လႊဲပို႔ေသာပမာဏမႇာ ယခုပမာဏထက္ ပိုႏိုင္ေၾကာင္း
သိရသည္။

၂၀၀၅ ခုႏႇစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားသည့္ ျမန္မာမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ ကမၻာ့ဘဏ္၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာသည့္ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္
ထိုင္း၊ အိႏၵိယ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူေက၊ ဂ်ပန္၊ ကေနဒါ၊
ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏႇင့္ နယူးဇီလန္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၇ ခုႏႇစ္၌ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားျပန္ပုိ႔ေငြ အမ်ားဆုံးရရႇိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမႇာအိႏိၵယ (အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၂၇ ဘီလ်ံ)၊ တ႐ုတ္ (အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၂၅
ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ)၊ မက္ဆီကို (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလ်ံ)၊ ဖိလစ္ပိုင္
(အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၇ ဘီလ်ံ)၊ ျပင္သစ္ (အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ)
တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
တရား၀င္လႊဲပို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ မေဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏႏႇင့္ အျခားေငြလႊဲ လုပ္ငန္း(ဟြန္ဒီ)မႇတစ္ဆင့္ လႊဲပို႔ေသာ ပမာဏပါ ထည့္၀င္ပါက
အမႇန္တကယ္လႊဲပို႔ေသာပမာဏမႇာ ယခုပမာဏထက္ ပိုႏိုင္ေၾကာင္း

၂၀၀၇ ခုႏႇစ္၌ တစ္ကမၻာလုံး မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ေငြပမာဏမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၈ ဘီလ်ံခန္႔ရႇိမည္ဟု ခန္႔မႇန္းထားၿပီး ျပန္ပို႔ေငြ
အမ်ားစုမႇာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္ပို႔ေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္
ယင္းပမာဏမႇာ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမႇ သြားေသာေငြေၾကးပမာဏသာျဖစ္ ေၾကာင္း
သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာ့ဘဏ္က ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္သြားရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္းႏႇင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ က ပံ့ပိုးမည္ဆိုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္
နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးႏိုင္ ရန္ ဘဏ္မႇပညာရႇင္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ၁၉၈၇ ခုႏႇစ္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ေငြ
ခုႏႇစ္
ပမာဏ(အေမရိကန္ေဒၚလာ-သန္း)
၁၉၉၇
၁၄၉
၁၉၉၈ ၁၃၇
၁၉၉၉
၁၃၆
၂၀၀၀
၁၀၄
၂၀၀၁
၁၁၇
၂၀၀၂
၁၀၆
၂၀၀၃
၈၅
၂၀၀၄
၁၁၈
၂၀၀၅
၁၃၁
၂၀၀၆
၁၁၆
၂၀၀၇
၁၂၅
၂၀၀၈
၁၅၀
၂၀၀၉
၁၄၈

About anyarthar

anyar thar has written 11 post in this Website..

i am kyaw zay ya, i was born in minhla township, magway division.now i have a job and it Accountant at Myanmar C.P livestock Co.,Ltd.