ဘားစ္တို-ကမၻာပ်က္ေန႔အတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ အေရာင္းစာေရးတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔က်လွ်င္သက္ေသာင့္သက္သာရွိမည့္ ‘ႏ်ဴ’ဗံုးခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ကတုတ္ က်င္းတစ္ခုကို မိုဟာဗီကႏၲာရေအာက္တြင္ ၎တူးေဖာ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကား ကာ ငွားရမ္းခမ်ား ယူလ်က္ရွိသည္။ ေရာ့ဘတ္ဗင္စီႏိုသည္ ဘားစ္တိုရွိ ၎၏ ကတုတ္က်င္းအတြက္ ႀကိဳတင္ေနရာမ်ား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

ေျမေအာက္ တြင္ စတုရန္းေပ ၁၃,၀၀၀ က်ယ္၀န္းေသာ ၎ကတုတ္က်င္းတြင္ အားကစား႐ံု၊ ေရကူးကန္၊ စားေသာက္ဆိုင္ စသည္ တို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ဗင္စီႏို၏ စခန္းတြင္ အခန္း၀ယ္လိုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ ကုန္က် မည္ ျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၁၃၂ ခန္းရွိကာ ထက္၀က္ခန္႔မွာ ႀကိဳတင္၀ယ္ယူၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..