ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း သြားလာလ်က္ရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ ယာယီနံပါတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအား တပ္ဆင္သြားလာလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိသို႔ သြားလာလ်က္ရွိရာတြင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ စက္မႈဇုန္ထုတ္ ယာယီနံပါတ္ခြင့္ျပဳကာလတစ္လ၊ ေလလံနံပါတ္ ခြင့္ျပဳကာလ သံုးလကိုသာတပ္ဆင္၍ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီသြားလာၾကရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ေပးထားျခင္းမရွိေသာ ယာယီနံပါတ္မ်ား တပ္ဆင္ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းအား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..