ပုဒ္မ (၁)
ပိုးပန္းသူမ်ားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး
က်န္ေသာေယာက္်ားေလးမ်ားအား
လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားထံသို႔
လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၂)
ပူအိုက္ေသာရာသီတြင္
ရင္ေစ့၊ လက္ရွည္၊ ထမီႏွင့္
လုံေအာင္ဖံုးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
“သဘာ၀အလွတရားကို အံတုသူမ်ား” အျဖစ္ အေရးယူရမည္။

ပုဒ္မ (၃/က)
ေယာက္်ားတို႔ကို ဂရုမစိုက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
“ဒုကၡေရာက္ေနသူကို လ်စ္လ်ဴရႈမႈ” ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ပုဒ္မ (၃/ခ)
ခ်စ္စဖြယ္စကားဆိုၿပီး
ညာညာခိုင္းတတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
“လုပ္အားခ မေပးဘဲ ေစခိုင္းမႈ” ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ပုဒ္မ (၃/ဂ)
ခ်စ္သူရွိေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို
အျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ
ခ်စ္စဖြယ္အမူအယာမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သိမ္းသြင္းျခင္းကို
“ႏြားခိုးမႈ” ျဖင့္လည္းေကာင္း အေရးယူမည္။

ပုဒ္မ (၄/က)
မိဘခ်င္း ရင္းႏွီးမႈကို အသံုးခ်၍
ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအား
“ယံုၾကည္မႈအား အလြဲသံုးစားျပဳမႈ” ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ပုဒ္မ (၄/ခ)
ရည္းစားထည္လဲတြဲတတ္သူမ်ားအား
“ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း အလြဲသံုးစားျပဳမႈ” ျဖင့္လည္းေကာင္း အေရးယူမည္။

ပုဒ္မ (၅/က)
အိမ္ေထာင္ရွိမိန္းမတို႔ကို ပိုးပန္းသူေယာက္်ားမ်ားအား
“တားျမစ္နယ္ေျမတြင္ အမဲလိုက္မႈ” ျဖင့္ အေရးယူမည္။

ပုဒ္မ (၅/ခ)
သူတစ္ပါး၏ေယာက္်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္သူ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
“မီတာေဘာက္စ္ မထားဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ခိုးယူသံုးစြဲမႈ” ျဖင့္ အေရးယူမည္။

ပုဒ္မ (၆)
အသက္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္သူ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း
အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးလွ်င္
“မိဘကို ဒုကၡေပးသူ” အျဖစ္ အေရးယူမည္။

About anyarthar

anyar thar has written 11 post in this Website..

i am kyaw zay ya, i was born in minhla township, magway division.now i have a job and it Accountant at Myanmar C.P livestock Co.,Ltd.