လြန္စြာ ယဥ္ေက်းျပဳငွာေသာ

ကိုယ့္အျပဳအမူ၊ကိုယ့္ စိတ္ထားက ကိုယ့္သမိုင္းကိုေရး၊ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလ်ွာက္ ခဲ့ၾကတာ

မဟုတ္လား။သူမ်ားကို လက္ညွ ုိးတစ္ေခ်ာင္းထိုးရင္ ကိုယ့္ဖက္ သုံးေခ်ာင္းျပန္ထိုးမွာ ေမ့ေန

တယ္ ထင္ပါတယ္။၀ိုင္း ဆဲေနတာ၊ကိုယ့္ အျပစ္ကိုယ္မွ မျမင္ၾကဘဲေလ။သနားစရာ ထို

သတၱ၀ါ ေတြပါလား။

About moethuzar

has written 5 post in this Website..