သက္တမ္းသံုးႏွစ္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ Online Smart Card ျဖင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္ႀကီးခုနစ္ဘဏ္တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း Online Smart Card ျဖင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခြဲ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘဏ္ခြဲ(၁)၊ ဘဏ္ခြဲ(၂)၊ ဘဏ္ခြဲ(၅)၊ ေငြစုဘဏ္ခြဲ(၃)၊ မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၁)ႏွင့္ ဘဏ္ခြဲ(၂)တုိ႔တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ Online Smart Card အသံုးျပဳရာတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၌ စာရင္းရွင္စာရင္း(သို႔) ေငြစုဘဏ္စာရင္းတစ္ခုခုဖြင့္လွစ္ထားသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Online Account စာရင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ရျခင္းအတြက္ အနည္းဆံုး ေငြသားဆယ္သိန္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Online Account ဖြင့္လွစ္ၿပီးပါက Online Smart Card တစ္ခုႏွင့္ Online ေငြမွတ္စာအုပ္ Online Pass book စာအုပ္တုိ႔ကို ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေငြထုတ္ေငြသြင္းျပဳရာတြင္လည္း Online Account တြင္ က်ပ္ ေသာင္းဂဏန္းအလီလီျဖင့္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေငြသြင္းေငြထုတ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ Online Account အသံုးျပဳၿပီး ေငြထုတ္၊ ေငြေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ေငြလႊဲခတြင္ တစ္ရာက်ပ္လွ်င္ ဆယ္ျပားႏႈန္း သုညဒသမတစ္ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီစနစ္အသံုးျပဳၿပီး ေဒသတစ္ခုခုသုိ႔ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား သယ္ေဆာင္ရသည့္ ဒုကၡမွ ကင္းေ၀းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကတ္နဲ႔ မိမိစာရင္းဖြင့္ထားတဲ့ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားတဲ့Online ဘဏ္ခြဲႀကီးေတြမွာ လိ္ုတဲ့ေငြကို ထုတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ကတ္ကုိ ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိဘဏ္စာရင္းသြင္းထားတဲ့ ဘဏ္မွာသာျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူတဲ့ေနရာေတာ့ တျခားသတ္မွတ္ထားတဲ့ဘဏ္ေတြမွာပါ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး အခက္အခဲေတာ့မရွိပါဘူး။ ပုိအဆင္ေျပႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေငြစုဘဏ္ခြဲ(၃)မွ ဘဏ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးပါက သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္သို႔ တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားပါက ကတ္အစားထိုး ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရသိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..