အစားမ်ားမ်ားစား စဂါးနဲနဲေျပာ


ဒုသမဒ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ႏႈတ္ထြက္သြားေဂ်ာင္း၊ စစ္တပုိင္းအစုိးမရအဖြဲ႕အတြင္း တယူသန္ ေဂါင္းမာဂုိဏ္းနဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးနံဒဲ႕ ေၾကာင္ခ်ီးဂုိဏ္း အာျပိဳင္ေနေဂ်ာင္း၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္တဆင့္ဂုိ အစုိးမရဘက္မွ ဒုတိယသမဒ ဦးေဆာင္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ အစုိးမရဝံက်ီးအဖြဲ႕ အေျပာင္းအလဲလည္းရွိႏုိင္ေဂ်ာင္း အတည္မျပဳႏုိင္ဒဲ႕ သတင္းမ်ားထြက္ေနဒယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ တုိက္ဆုိင္မႈဆုိတာမရွိ လုပ္ၾကံမႈသာရွိတတ္လုိ႕ ဦးသိန္းစိန္အစုိးမရ၏ ႏုိင္ငံေရးအကြက္ေရႊ႕မႈအျဖစ္ သုံးသပ္ၾကည့္ဘာမယ္။
ႏုိင္ငံတဂါမွေပးမည့္ အကူအညီမ်ားရဖုိ႕ဆုိရင္ စစ္တပိုင္းအစုိးမရအတြင္း ဝံက်ီးေနရာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရမွာ ေသဂ်ာသေလာက္ ရွိပါဒယ္။ ဦးသိန္းစိန္နဲ႕ေဒၚစု ဘယ္နည္းဘယ္ပုံ အေပးအယူလုပ္မွာလည္းအေပၚ မူတည္ျပီး လာမည့္အစုိးမရအဖြဲ႕ရဲ႕ ပုံသ႑ာန္ဂုိ ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ ေဒၚစုကုိယ္တုိင္ေရာ အစုိးမရအဖြဲ႕ တာဝန္ေပးဂဲ႕ရင္ ယူမွာလား၊ ဘယ္အဆင့္ဆုိရင္ ယူသင့္သလဲ။ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ဒုတိယသမဒသတင္း ထြက္လာဒါ တုိက္ဆုိင္မႈ တခုထက္ ပိုေဂါင္းပုိႏုိင္ဒယ္။ ဒုတိယသမဒဂ်ီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်ား ျဖစ္ေလမလား။ ဟုတ္ခဲ႕ရင္ ေဒၚစု ယူမည့္တာဝန္ေတြဂ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈမ်ား စဒါေတြ ျဖစ္ႏုိင္ဒယ္။ ေပးမယ့္ေပး ဝံက်ီးခ်ဳပ္လုိ အစုိးရအဖြဲ႕တာဝန္ခံလုိမ်ိဳးထက္ သီးျခားတာဝန္ယူရဒဲ႕ ဒုတိယသမဒလုိ ရာထူးမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္စရာ ပုိမ်ားဒယ္။
ဘြားေဒၚ အဲဒီက႑ေတြမွာ ေဂါင္းမေဖာ္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနရင္ ေျပာေနဒဲ႕ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး စဒဲ႕ ျပည္သူ႕ဆႏၵဆုိဒါေတြ ေနာက္ေရာက္သြားမယ္။ အစုိးမရ အဖြဲ႕အတြင္းဂုိ အန္အယ္လ္ဒီ ေရာက္လာဂဲ႕သည့္တုိင္ ျပဳျပင္စရာေဒြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီလုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး ျပသနာ ေရွ႕ဒန္းေရာက္လာမယ္။ အတုိက္အခံနဲ႕ မညွိႏႈိင္းရမူအေသ ဆုပ္ကိုင္ထားတုန္းသာ ဒီလုိစဥ္းစားမႈမ်ဳိးဟာ ကုိယ့္ေသတြင္းကုိယ္တူးျခင္း ျဖစ္ေပမဲ႕ အကုိဂ်ီး ညီမေယး လုပ္ေနဂ်ိန္မွာေဒါ့ ေပးရမည့္အတူတူ ကုိယ့္ဖက္က်န္ႏုိင္သေလာက္က်န္ေအာင္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္တယ္။ တနည္း… ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအတြက္ ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္ရဖုိ႕ ထုိးေကၽြးေပ်ာ္ဒယ္လုိ႕ ျမင္ႏုိင္ဒယ္။
အန္အယ္လ္ဒီဂေရာ ကိုယ့္အစြမ္းအစနဲ႕မွ ရေအာင္မယူႏုိင္ဒါ အေနာက္ဖိအားနဲ႕ရဒုံး ႏုိင္သေလာက္လွီးထား၊ ကိုယ္ရမည့္အခ်ိန္မွာ မေတာင္းဆုိတတ္ရင္ ေနာင္ရဖုိ႕မရွိဘာ။ တဖက္က ေဝသႏၱရာဇာတ္ ကေနဒါမဟုတ္ဘူး၊ လက္နက္ၾကီးနဲ႕ အပစ္ခံရလုိ ခြာစစ္ဆင္ေနဒါ..ကုိယ့္ဖက္က ယူတတ္၊ ယူရဲရမယ္။ ထိပ္ပိုင္းရာထူးမ်ားနဲ႕ထပ္တူ အေရးၾကီးတာ ေအာက္ေျခပုိင္းမွာပါ ေနရာယူဖုိ႕ျဖစ္တယ္။ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဝင္ဖုိ႕မလြယ္တာမုိ႕ အမ်ားျပည္သူနဲ႕ဆုိင္တဲ႕ ေနရာေတြမွာ မိမိလူမ်ား သို႕မဟုတ္ အနည္းဆုံးေတာ့ ျပည္သူလူထု အစစ္အမွန္မ်ား ေနရာရထားမွျဖစ္မယ္။ ထိပ္ပုိင္းမွာ ထုိင္ေနျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲဖုိ႕ ေျခတံလက္တံမရိွရင္ အလဂါးပဲ၊ နာမည္ ပ်က္တာပဲ အဖတ္တင္မယ္။ ရက္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဆယ္အိမ္ေဂါင္းေတြကုိ ျပည္သူလူထုမွ တုိက္ရုိက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ဖုိ႕ ဥပေဒရွိျပီးသားမုိ႕ အဲဒီဂေန စသင့္ဒယ္။ ေနာက္တခါ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕ေနရာေတြဂို တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္တဲ႕စနစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္။ လူတန္းစား အဖြဲ႕သီးသီး ဘုရားေဂါပကပါမက်န္ ျပည္သူအစစ္အမွန္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနဖုိ႕လုိဒယ္။ အဲဒါေတြ ၿဖည့္ဆည္းေပးထားႏုိင္ရင္ေဒါ့ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အမွီ ျပည္သူ႕ဆႏၵ ျပည့္ဝဖုိ႕ဆုိဒဲ႕ ရည္မွန္းဂ်က္ ေယာင္ေယာင္ေလး နီးစပ္ပါလိမ့္မည္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 647 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး