ဒုတိယသမဒဂ်ီး ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး (ခ) ဗုိလ္ရွစ္လုံး အနားယူသြားေဂ်ာင္းသဒင္းမွန္ရင္ အေျပာင္းအလဲသိပ္ ျမန္လြန္ေနဒယ္။ ေၾကျငာသလုိ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ မျဖစ္ႏုိင္ဘာ၊ မဟုတ္မွလြဲေယာ :mrgreen: သမဒဂ်ီး နဲ႕ ဘြားေဒၚဂ်ီးတုိ႕ ႏွစ္ကုိယ္ဂ်ား သေဘာတူခ်က္ တခုခုရွိထားဒါဂုိ လက္မခံႏုိင္လုိ႕လား သုိ႕တည္းမဟုတ္ ကုတ္ျခာကာခ်ဳပ္ ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႕ မတည့္မခြဲ႕ျဖစ္သလား။ ပထမဟာ ပုိျဖစ္ႏုိင္ပုံရဒယ္။ အခုသဒင္း မတုိင္မွီေလးဒင္ သမဒအက်န္ေပး ဦးကုိကုိလႈိင္ဂေန သမဒဂ်ီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ေဒါ့ဘူးလုိ႕ ေလသံပစ္လုိက္တယ္။ အတည္ေျပာဒါထက္ ဒုသမဒ ဦးရွစ္လုံးဘက္ေတာ္သားေဒြဂုိ ေခၽြးသိပ္တာ ၿဖစ္မယ္ထင္ဒယ္။ မင္းတုိ႕ၾဆာဂ်ီးနားသလုိ ငါလည္းမၾကာဂင္ နားေဒါ့မွာ ေဒါမကီးဂ်နဲ႕လုိ႕ အဓိပါယ္ေကာက္ရင္ ရႏုိင္ဒယ္။
တပ္ရႈပ္က်ီးနဲ႕ ဒုတပ္ရႈပ္က်ီးဒုိ႕ဂ တပည့္ေက်ာ္ပဲေလွာ္ ဗုိလ္ရွစ္လုံးဂုိ မုန္းဘီထင္၏။ သူ႕ေနယာ ဘယ္ဒူယူမလဲ.. စစ္သားဒုသမဒျဖစ္ရမွာမုိ႕ ဗုိလ္ျပဳတ္မ်ားအစား လက္ရွိစစ္သားထဲဂ ဗုိလ္ရႈပ္တေယာက္ ျဖစ္လာႏုိင္ဒယ္။ ဒုတ္ျခဳဒုဂ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ ကာကြယ္ေရးဝံက်ီးဂေန ပူးတြဲတာဝန္ ယူမယ္ထင္ဒယ္။ စစ္ကုိယ္စားလွယ္ဆုိဒါ အခ်ိန္မေရြး အျဖဳတ္အတပ္ လုပ္လုိ႕ရလုိ႕ လူထက္မူအေျပာင္းအလဲ ပုိအေရးၾကီးဒယ္။ စစ္တပုိင္း အစုိးမရထဲဂ ေဂါင္းမာဂုိဏ္းသားေဒြဂုိ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႕ အစားထုိးလုိက္ႏုိင္ျပီဆုိရင္ေဒါ့ ဒီမုိကရက္တစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားဆီသုိ႕ သိသာဒဲ႕ ေျခလွမ္းေရြ႕ေနဘီ ေျပာလုိ႕ရဒယ္။ အဲဒီမတုိင္ဂင္ေဒါ့ ဘာလုပ္လုပ္ သိပ္မထူး ေလစားေလေလ်ာ္အဆင့္ပဲ ရွိေသးဒယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာသုံးရပ္စလုံးမွာ အေျခခံက်က် အေျပာင္းအလဲရွိမွ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ဖုိ႕ မလြယ္ဒဲ႕ အေနအထားေရာက္မယ္။ ဘြားေဒၚဂ်ီးဂ ဥပေဒျပဳေရးကုိ မ်က္ေစာင္းထုိးဒယ္၊ သမဒဂ်ီးဖက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကုိ လႈပ္ျပဒယ္။ ႏုိင္ငံေရးေနာ္ ႏုိင္ငံေရး.. အကြက္ေရႊ႕ေနဂ်ဒယ္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF