ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး ရွိ  အိမ္မဲၿမိဳ႔နယ္ တရားရံုးတြင္  အမႈ လက္ခံေႀကး ေတာင္းမႈ ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရားလိုက တိုင္ႀကားေသာ သတင္းတစိခု ရရွိပါသည္။

ၿဖစ္စဥ္ မွာ     ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး  ေၿမာင္းၿမခရိုင္  အိမ္မဲၿမိဳ႔နယ္တရားရံုးတြင္ စစ္ေဆးလွ်က္ရွိေသာ ပုဒ္မ ၃၈၀ ၊ ပုဒ္မ ၃၈၁  ခိုးမႈ ႏွင္႔ပတ္သက္၍  တရားလို မွ ၎အမႈအတြက္ တရားသူႀကီးေပးရန္ ဟု ဆိုကာ

အတင္းအႀကပ္ ေငြေတာင္းခံမႈအေပၚ မေက်နပ္သၿဖင္႔ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ သို႔ တိုင္ႀကားေသာအမႈဟု ႀကားသိရပါသည္။၎အမႈကို ခရိုင္တရားရံုးက စစ္ေဆးမည္ ၿဖစ္ၿပီး  အိမ္မဲၿမိဳ႔နယ္တရားရံုးက

တရားသူႀကီး လက္မွတ္ၿဇင္႔ဆင္႔စာ ထုတ္ေပးေႀကာင္း တရားရံုး ရွိ အမာခံသတင္းေပးက ပန္းတေနာ္ သို႔ ယေန႔နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ ၂သိန္းတန္ ဂ်ီ အက္စ္အမ္ဖုန္းၿဖင္႔ ဆက္သြယ္  သတင္းေပးပါသည္။

အဆိုပါ သတင္းေပးသူမွ ေၿပာႀကားရာတြင္ တရားလို ႏွင္႔ ရင္းႏွီးသူ ရံုး စာေရး က ေငြေတာင္းခံေပးၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ေ၇ွ႔ေနအမ်ားစုလည္း သိေႀကာင္း ေငြေတာင္းသည္မွာ အမွန္ ၿဖစ္ေႀကာင္းေၿပာပါသည္။

တရားလို ဘက္မွ လည္း အခိုင္အမာ သက္ေသ ရွိထားၿပီ ဟု သိရပါသည္။ယခုအခါ တရားခံ ဘက္မွ ေငြ အလံုးအရင္းၿဖင္႔ နည္းမ်ိဳးစံု ခ်ည္းကပ္ထားေႀကာင္း ကို ပါေၿပာၿပပါသည္။

အမႈခင္းကၽြမ္းက်င္သူ  မ်ားက အမႈမၿပီး ခင္တိုင္ႀကားၿခင္းအတြက္ တရားလိုမွာ ၿပႆနာရွိေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေ၀ဖန္ႀကပါသည္။ တရားရံုး သတင္းေပး ၏ ေၿပာၿပခ်က္အရ တရားလို ထံ ဖုန္းဆက္သြယ္ခဲ႔ရာ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ ၿဖစ္ရန္ သာရည္ရြယ္ပါေႀကာင္း ၎ က ၿပန္လည္ေၿပာႀကား ခဲ႔ပါသည္။

ယခင္ အစိုးရေခတ္က  တိုင္းႀကားသူ သာ အၿပစ္ၿဖစ္ေစၿပီး   ၿပစ္ဒဏ္ က်ခံခဲ႔ေသာ အၿဖစ္မ်ားရွိရာ ယခု အစိုး ရသစ္ ၏ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ၿဖစ္ေစလိုေသာ ေစတနာကို ေလးစားယံုႀကည္သၿဖင္႔တိုင္ႀကားရၿခင္း ၿဖစ္ေႀကာင္း   အမွန္ ၿဖစ္ေစလိုေသာ  စိတ္ၿဖင္႔သာ တိုင္ႀကားရၿခင္း ၿဖစ္ပါေႀကာင္း ၎က ထပ္ဆင္႔ေၿဖႀကားခဲ႔ပါသည္။

ယခုကဲ႔သို႔ တိုင္ႀကားၿခင္း မ်ားရွိေသာ္လည္း ဤကဲ႔သို႔ေသာ အမႈမ်ိဳး မရွိေသးသၿဖင္႔    မည္ကဲ႔သို႔ ၿဖစ္ေပၚ စီရင္ မည္ကို            ၿမိဳ႔ေန လူထုကလည္း စိတ္၀င္စားေနႀကေႀကာင္းသိရပါသည္။

(တရားရံုးမ်ား၏   အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား ရွိပါက သတင္းေရးရန္ tunhla @ ymail.com သို႔ ပို႔ေပးနိုင္ေႀကာင္း တိက်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ေပးပို႔သူမွ ဖုန္းနံပတ္ ေပးရမည္ၿဖစ္ၿပီး ၎ ဖုန္းနံပတ္နွင္႔ လိပ္စာကို လွ်ို႔၀ွက္ထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။    ပန္းတေနာ္တြင္ အေၿခခ်ၿပီး အိမ္မဲ ေက်ာင္းကုန္း  ေၿမာင္းၿမ ၀ါးခယ္မ ပုသိမ္ သတင္းမ်ားကို သာ ရယးူေရးသားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္ တရားရံုး ၀န္ထမ္းတစ္ခ််ိဳ႔ အားလည္း  အမာခံ သတင္းေပးအၿဖစ္  ရရွိထားပါသည္။ ၀ိုင္း၀န္း အားေပးႀကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။)

 

About Mr. human

Mr. human has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF