စာအုပ္ေၾကာ္ျငာ ပါ။
ဘားရက္ အိုဘားမားရဲ႕ ဆီနိတ္တာဘဝ က ေရးသားခဲ့တဲ့စာအုပ္ကို ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုထားတာပါ။ ဒီမိုကရက္ဆီနိတ္တာ အေနနဲ႕ ရီပတ္ဘလီကန္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေရးထားတဲ့အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။
ပြင့္လင္းျပီး တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး တိုးတက္ေရးအတြက္ အျမင္ေတြအျပင္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘယ္လို အလုပ္ေတြလုပ္ၾကသလဲ။ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ေယာက္အလုပ္ဘယ္လိုလုပ္ျပီး အျမင္ဘယ္လို ရွိတယ္ဆိုတာေတြပါ ဖတ္ခြင့္ရတဲ့ စာအုပ္ပါ။
စာအုပ္တန္ဖိုးက ၃၀၀၀က်ပ္တည္းနဲ႕ အသိအျမင္မ်ားစြာရေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသူမ်ား၊ လသား တစ္ႏွစ္သား ႏွစ္ႏွစ္သား အမတ္မင္းအသစ္က်ပ္ခၽြတ္မ်ား မျဖစ္မေနဖတ္သင့္တဲ့စာအုပ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရင့္က်က္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္မ်ားလည္း ဖတ္သင့္ပါတယ္။

ေအာက္မွာ ဘာသာျပန္သူရဲ႕ အမွာကို ျပန္ရိုက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ သေဘာကေတာ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕လက္ထဲသို႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို အပ္ႏွင္းေပးလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသေဘာသဘာဝအရ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အသိအျမင္မ်ားေသာ၊စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေသာ၊ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကသာ တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းစြာဦးေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ကို မွန္ကန္စြား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာပါ။
ဒါ့အျပင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳမွာ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မွဳျပဳသူက အရည္အခ်င္းရွိဖို႔ လိုအပ္သလို ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ အသိပညာျမင့္မားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား လက္ကိုင္ျပဳရမယ့္ တန္ဖိုးထားမွဳေတြ၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာေတြ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း ယဥ္ေက်းမွဳေတြ ျမင့္မားေလေလ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိေလေလ ျဖစ္ျပီး အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ လူမွဳ အဖြဲ႕အစည္းကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္မွာ မလြဲပါဘူး။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံ နဲ႕ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ထိုထိုေသာ အသိအျမင္မ်ား ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆတဲ့အတြက္ စာေရးသူအေနနဲ႕ ဒီစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ Audicity of Hope ကို လက္ရွိသမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား က ဆီနိတ္တာအျဖစ္ရွိေနစဥ္မွာ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ခဲ့ပုံ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရးအေၾကာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ထားရွိသင့္တဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာမ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ နဲ႕ ကမာၻၾကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပထားပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ လ်စ္လ်ဴရွဳျပီးေနလို႔ရတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ၄င္းႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊လူမွဳေရး ကိစၥအဝဝဟာ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားအေပၚမွာ အနည္းနဲ႕ အမ်ားဆိုသလို အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိေစေသာ ကမာၻထိပ္သီးႏိုင္ငံၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကမာၻ႕ထိပ္သီး ႏိုင္ငံ တစ္ခုဟာ ရင့္က်က္မွဳရွိလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို တိုင္းျပည္မွာ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ယူခဲ့ရတယ္ ဆိုတာကို ဒီစာအုပ္မွာ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

About လင္းေဝ

LIN KYAW has written 154 post in this Website..

Man in the middle of nowhere…. But in the heart full of hope with pragmatic view in optimism