ဒီဂေန႕ အင္တာနက္မွာ သမဒရုန္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာအေၾကာင္းနဲ႕ အထူးအစည္းအေဝး ဒါ့ပုံသတင္း ဖတ္ရဒယ္။ သမဒဂ်ီးဂ ဝံက်ီးအဖြဲ႕နဲ႕ ျပည္နယ္နဲ႕တုိင္း ဝံက်ီးဂ်ဳပ္မ်ားဂုိ အာဝါဒရုိက္ေနဒဲ႕ပုံနဲ႕ဘာ။ သူ႕ဖာသာသူ အားယားေနလုိ႕ မိန္႕ခြန္းေခၽြဒါ ကိစၥမရွိပါဘူး သုိ႕ေသာ္ မ်က္စိထဲ အျမင္မေတာ္ဒါဂေလးဂုိေဒါ့ ေျပာဂ်င္ဒယ္။
အယင္ဇုံး သမဒဂ်ီးဂေနစရရင္ သူထုိင္ေနဒဲ႕ပုံၾကည့္အုံး.. ဖင္ေလွ်ာက်ေဒါ့မယ္..ေတာ္ေသးဒါေပါ့ ေျခေထာက္ ကယ္ေနလုိ႕။ ထုိင္ခုံအရြယ္ ၾကီးလြန္းဒယ္၊ တဂယ္ အလုပ္ျဖစ္တဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ ထုိင္ခုံမ်ားနဲ႕မတူဘူး။ ကြန္းဖရင့္ေဒြမွာ ႏိုင္ငံတဂါကုိယ္စားလွယ္ဆုိသူမ်ား အေပၚယံသေဘာ ေလ်ာက္ေလပြားေနဒါနဲ႕ ပုိတူဒယ္။ သမဒနဲ႕ ဝံက်ီး၊ ဝံေလးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲဆုိဒါ အလုပ္သေဘာ အျပန္အလွန္ ညွိႏႈိင္းတာ ျဖစ္ရမယ္။ သမဒဂ်ီး အလုိေဒၚအတုိင္း လုိက္ေပးေနရဒဲ႕ ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္ရဘူး။ ႏုိ႕မုိရင္ ဘာျပဳလုိ႕ တုိင္းနဲ႕ျပည္နယ္ ဝံက်ီးခ်ဳပ္ရာထူးေဒြ ထားေပးရမွာလဲ။ အဂုဟာဂ အယင္ နအဖေခတ္ ၿပည္နယ္၊တုိင္း ငွက္ကထ ေလးလပတ္ အစည္းအေဝး ပုံစံနဲ႕ ဘာမွမကြာပါ။
ကြန္ျပဴတာ ေမာ္နီတာေတြ စားပြဲေပၚထားတာ ဘာရည္ရြယ္ဂ်က္နဲ႕လည္းေဒါ့ မသိဘူး၊ ဖန္သားျပင္မ်က္ႏွာ ၾကီးလြန္းဒယ္၊ သိပ္ၾကည့္ဂ်င္ရင္ ေမာ္နီတာအေသးေတြ စားပြဲထဲျမႈပ္ထားလိုက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေခါက္လုိ႕ျပဳလုိ႕ရဒဲ႕ ေမာ္နီတာအရွင္ေတြ တပ္ထားေပး။ Tabletအရြယ္ အေပါ့စားေလးေတြ ဒီေခတ္ၾကီးွမွာ ေပါဂ်င္းေသာဂ်င္း။ ေဆြးေႏြးသူမ်ားအဂ်ားး စိတ္ပုိင္းရုပ္ပုိင္း အတားအဆီး အတတ္ႏိုင္ဇုံး နည္းေအာင္ စီမံထားေပးရမယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကြန္ျပဴတာနဲ႕ ကာရာအုိေက ဆုိျပီးမွ အစည္းအေဝးပြဲ ဆက္လုပ္..။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးပါ၊ ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရား ေလွ်ာ့ပါေျပာျပီး ဟိတ္ၾကီးဟန္ၾကီးလုပ္ေနလုိ႕ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။
အကယ္၍ ေဒၚစု အစည္းအေဝးခန္းထဲ ေရာက္လာရင္ေရာ.. သူ႕အသံပဲ ၾကားမယ္၊ ေမာ္နီတာကြယ္ေနလုိ႕ မ်က္ႏွာျမင္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူထုိင္ခုံေပၚ ထုိင္ေနရင္လည္း ေသးလြန္းလုိ႕ ေပ်ာက္ေနလိမ့္မယ္။ တဂယ္ အလုပ္လုပ္တဲ႕ ေနရာအခင္းအက်င္းဆိုဒါ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈ၊ ရင္းႏီွးေဖာ္ေရႊမႈဂုိ ဦဇားေပးရဒယ္။ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားသည္ ဘယ္ေဒါ့မွ မလိမ္ဆုိဒဲ႕ စဂါးဆုိရုိးရွိသလုိ ဒတ္ပုံဂုိ ၾကည့္လုိက္တာနဲ႕ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေတြးအျမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ စဒါေဒြ ျမင္ေနရဒယ္။
အၾကားအျမင္ရ သမထဦးေၾကာင္ၾကီး :cool:

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 645 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး