သိပ္ေတာ့ မၾကာေသးပါဘူး။ ဆင့္ကဲ စြန္႔ဦးတီထြင္ေရးသမား လည္း ျဖစ္ Young Entrepreneur Council

ကိုထူေထာင္သူလည္း ျဖစ္တဲ့ Scott Gerber ဟာ Fix Young America Campaign နဲ႕ ပါတ္သတ္ျပီး

သူ႕မူကို ထုတ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ Gerber ဟာ အေမရိကန္ စီးပြားေရးရဲ႕ မွားယြင္းေနတဲ့

အရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကို စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ က ကယ္တင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

 

Scott Gerber

 

ပထမဆံုး Scott Gerber ကို စတင္ မိတ္ဆက္ပါ့မယ္။ သူဟာ The Young Entrepreneur Council (YEC)

ဆိုတဲ့ non-profit organization ကို တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါတယ္။ YEC ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအတြက္

ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားနဲ႕ အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို ပန္႔ပိုး အားေပးတဲ့

အဖြဲ႔အစည္းလဲျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္ ဆိုတဲ့ စကားစုကို YEC ဟာ အလုပ္လက္မဲ့ (unemployment) 

မွ အလုပ္အကိုင္ ရွိ (underemployment) အျဖစ္ ေရာက္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ solution အျဖစ္လည္း

promote လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အစည္းဟာ ၂၀၁၀မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။

ဒီအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ membership ကေတာ့ အဖြဲ႕၀င္ တဦးဦးမွ ဖိတ္ေခၚမွ ၀င္ေရာက္ႏိုင္တာပါ။ ဒီအဖြဲ႕မွာ အသင္း၀င္

ရာဂဏန္း ရွိျပီး အသက္ ၁၇ႏွစ္မွ အသက္ ၄၀ အတြင္း ေအာင္ျမင္တဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။

အသင္း၀င္ အခ်ိဳ႕ ထူေထာင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲက အခ်ိဳ႕ကို ေျပာပါဆိုရင္ LivingSocial, Airbnb, Reddit,

College Hunks Hauling Junk, Mint.com, myYearbook, Thrillist, Yodle, Threadless, ModCloth, Grasshopper,

Likeable, HootSuite, and Blip.tv စတာေတြ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

YEC ဟာ The New York Times, the Wall Street Journal, ABC News, CBS Evening News, Fox News, AOL,

Portfolio.com, Bloomberg Businessweek, CNN, Reuters, Mashable, The Huffington Post, NPR စတာေတြ

အပါအ၀င္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မီဒီယာေတြ ေပၚမွာ တက္ၾကြစြာ ပတ္သတ္ ဆက္ႏြယ္မႈ ျပဳၾကပါတယ္။ အဓိကက်တဲ့

မီဒီယာျပတင္းတခါး အခု ၄၀ ကိုေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေလ့ရွိပါတယ္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ YEC အဖြဲ႕ဟာ New York ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ NASDAQ MarketSite မွာ ဂုဏ္ျပဳျခင္း

ခံခဲ့ရပါတယ္။

 

the YEC

 

Gen Y Capital Partners

အဲ့သည့္မတိုင္ခင္ ၁လ မွာ YEC ဟာ Gen Y Capital Partners ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ကို ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ ကုမၸဏီတခု ထူေထာင္ဖို႔ လႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနရတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ

အသစ္ေတြ ေပးအပ္ေရး အစီအစဥ္ေတြဆြဲဖို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။

Scott Gerber နဲ႕အတူ 2tor မွ CMO Jeremy Johnson တို႔ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေပၚထြန္းလာမယ့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ Generation Y စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြ

အက်ိဳးမ်ားေစမယ့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ အစီအစဥ္ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈရဲ႕ အေစာပိုင္း အဆင့္ ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံမႈကို အေလးထား ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ျပီး ရံဖန္ရံခါလည္း လုပ္ငန္းကိုလိုက္ျပီး အစဥ္တစိုက္ ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံသြားဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၅မွာ ဒီအစီအစဥ္ကို အတည္ျပဳေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ ဘက္မွ

ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Youth Entrepreneurship Act

YEC ဟာ Youth Entrepreneurship Act ရဲ႕ ေထာက္ပံ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ မူ၀ါဒဟာ ငယ္ရြယ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္းေတြ

စီးပြားလုပ္ငန္းေတြ လြယ္ကူစြာ စတင္ႏိုင္ဖို႕ ဥပေဒနဲ႕ အညီ ေရးဆြဲထားတဲ့ မူျဖစ္ပါတယ္။ မူ၀ါဒမွာ

ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေခ်းေငြေတြကို ေလွ်ာ္ေပးတာမ်ိဳး ေတြအျပင္ ၊ အေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ား

ပိုမိုျဖန္႔က်က္ႏိုင္ဖို႔ နဲ႕ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြ အတြက္  ပညာေရး ကို ပိုမို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကဖို႔ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

 

ပိုျပီး အတိအက် ေျပာရရင္ေတာ့ သည္မူ၀ါဒဟာ YEC နဲ႕ Young Invincibles အဖြဲ႕၀င္ေတြ ပူးေပါင္း ျပီး federal အစိုးရရဲ႕

မူ၀ါဒကို ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြနဲ႕  ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 • secondary နဲ႕ post-secondary levels နဲ႕ အက်ံဳး၀င္တဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းစု ပညာေရး စနစ္အတြက္ အစိုးရဆီက

မက္လံုးေပးမႈေတြ ကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး။

 

 • အဖြဲ႕ အစည္းေတြက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳတဲ့ စြန္႕ဦးတီထြင္ သင္ၾကားေရး စနစ္ေတြ ပံုစံေတြ ကို ပိုမို အားေပးေရး။
 • ဌာေနနဲ႕ ျပည္နယ္ ပညာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္ သင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ပိုမို အားေပးႏိုင္ရန္ အတြက္

ပိုမို သိမ္ေမြ႔ျပီး ေျပာင္းလဲျပဳျပင္လြယ္ တဲ့ Title 5 “Well-Rounded” funds ေတြကို Elementary and Secondary

 • Education Act (ESEA)ေတြ မွာ လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး။
 • SBA MicroLoan Program ကို ျပန္လည္ ပံုစံ ခ်မွတ္ရန္ အတြက္ မတည္ေငြ ကို ၂ဆ တိုးျမွင့္ေရး။
 • လူငယ္ထု ကိုပိုမို ထိေတြ႔ ေရး။
 •  ေငြေၾကး ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိသည့္ အတြက္ အဆိုပါ ေငြေၾကးေတြကို  ကိုင္တြယ္သံုးစြဲခြင့္ မရရွိျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ
 • အတားအဆီးမ်ားကို ၾကားေန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကာရံျခင္း မရွိေစေရး။
 • ပညာေရးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ နဲ႕ အသားအေရာင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ မႈ မရွိဘဲ လူငယ္ထုဟာ အဆိုပါ  ေခ်းေငြ အစီအစဥ္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိေစေရး။
 • အသစ္ စတင္ လတၱံေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ စြန္႕ဦးတီထြင္မ်ား အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး။
 • စြန္႔ဦး တီထြင္ လူငယ္မ်ား အတြက္ ပညာသင္ေနစဥ္ အစိုးရ ထံမွ ေခ်းယူထားေသာ ပညာေရး ေခ်းေငြမ်ားကိုဆိုင္းငံ့၊ ေလ်ာ့ေပါ့၊ ေလွ်ာ္ပစ္ ေပးေရး။
 • ငယ္ရြယ္ျပီး ေသးငယ္တဲ့ စီးပြားလုပ္ငန္းစုမ်ားကို အစိုးရ မွ ဂရုျပဳေစာင့္ေရွာက္ေစႏိုင္ေရး။

စတဲ့အခ်က္ေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီမူေတြကိုေတာ့ ဒီမုိကရက္တစ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Cedric Richmond (D-New Orleans, LA) နဲ႕ အတူ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းက Office of Youth Entrepreneurship

at the Small Business Administration ဆိုတဲ့ ရံုးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

 

အဆိုပါ ရံုးအဖြဲ႕ဟာ ငယ္ရြယ္ တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုေတြကို ဆက္လက္ ရွင္သန္ၾကီးပြားေစဖို႔ နည္းစနစ္ပိုင္း နဲ႕

အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေတြ ေပးပါတယ္။

ပညာေရးဌာန နဲ႕လည္း ပူးေေပါင္းျပီး စြန္႔ဦးတီထြင္ မ်ားအတြက္ ပညာေရး ေခ်းေငြ ေလွ်ာ္ပစ္ေပးရန္ သုေသသန

ျပဳမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
#FixYoungAmerica

 

#FixYoungAmerica

 

ဒါဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း YEC အဖြဲ႕က စတင္ခဲ့တဲ့ campaign တခုျဖစ္ျပီး ပါတနာ အဖြဲ႕အစည္း အခု ၄၀ေက်ာ္

ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေနပါတယ္။

(Babson College, Junior Achievement, General Assembly, Codecademy, and the Network for Teaching Entrepreneurship)

ရည္ရြယ္ရင္းကေတာ့

 • စြန္႔ဦးတီထြင္ ပညာေရးကို ယခုထက္ ပိုမို အားေပးေရး၊
 • အသစ္စတင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ပိုမိုရရွိေရး။
 • Fortune 500 အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္မ်ားကို ပိုမို အားေပးေရး စတာေတြျဖစ္ျပီး – ဒါေတြအားလံုးဟာ လူငယ္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ၾကိဳးစားျခင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

#FixYoungAmerica အစီအစဥ္ကိုေတာ့ LegalZoom ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမွ အဓိကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီ ကမ္ပိန္းရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို #FixYoungAmerica ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

စာေရးသူ ၃၃ဦးပါ၀င္ျပီး စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္နဲ႕ ပါတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္ကာ

 • စြန္႔ဦးတီထြင္ လူငယ္မ်ား အတြက္ ပညာေရး ေခ်းေငြ ေလွ်ာ္ပစ္ေရး
 • အလံုးအရင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေရး
 • လူငယ္မ်ား ဖရန္ခ်ိဳက္စ္ လုပ္ငန္း ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိေစေရး။
 • အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တနံတလ်ား “Silicon Valleys” အသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရး။
 • တကၠသိုလ္မ်ားမွ စြန္႔ဦးတီထြင္ လူငယ္မ်ား ပိုမို ထြက္ေပၚလာေစေရး
 • Self-Employment Assistance (SEA) ပိုမို ျပန္႔ပြားေရး
 • ငယ္ရြယ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံေငြ ပိုမိုရရွိေစေရး
 • ၀င္ေငြနည္းေသာ လူငယ္ထု အပါအ၀င္ အားလံုးေသာ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအား စြန္႔ဦးတီထြင္ ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး။
 • စြန္႔ဦးတီထြင္ျခင္းသည္ တကၠသိုလ္ အစားထိုး ေရြးခ်ယ္စရာတခု ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေစေရး။

(Why entrepreneurship is a viable alternative to college အင္း ..နည္းနည္းေတာ့ ကီးျမင့္သြားျပီ)

 • နည္းပညာႏွင့္ software engineering ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သင္ၾကားေပးေစေရး
 • အသစ္စတင္ေသာ လုပ္ငန္းစုမ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး
 • ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား မွ တဆင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ကို ေဖာ္ေဆာင္ေစႏိုင္ေရး
 • တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားထု အတြင္း စြန္႕ဦးတီထြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး

စတာေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

http://www.amazon.com/Fix-Young-America-Americans-ebook/dp/B0080H170W

(ကြမ္းစား ေဆးေသာက္ က်ေပ်ာက္သေလာက္ပဲရွိရဲ႕ …၀ယ္ဖတ္ျပီး ျပန္ရွဲေပးပါလား သဂ်ီး ရယ္…)

 

 

ဒီ ကမ္ပိန္းရဲ႕ ပန္းတိုင္ေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

a) ဒီ စာအုပ္ကို ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူတိုင္း နဲ႕ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡတိုင္း အျခားေသာ ဦးေဆာင္သူတိုင္းရဲ႕

လက္၀ယ္ ေရာက္ရွိေစေရး။ 

b) လက္ရွိ လူငယ္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို လႊတ္ေတာ္က သိရွိျပီး ကူညီ ေျဖရွင္းေစေပးေရး။

c) အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိင္ေရး။

d) ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ား၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားနဲ႕ အထင္ကရ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားထံမွ

အကူအညီေပးမႈမ်ား စုရံုး ရရွိေစေရး။

e) မီဒီယာ အာရံုစူးစိုက္မႈ ရရွိျပီး ပိုမို အသိအမွတ္ျပဳ awareness ရရွိေစေရး။

f) ႏိုင္ငံနဲ႕ တ၀ွမ္းမွာ ရွိတဲ့ ဦးေဆာင္သူမ်ား အဆံုးအျဖတ္ခ်ႏိုင္သူမ်ား ထံ ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္

လံုေလာက္တဲ့ funds ေငြေၾကး ရရွိေစေရး။

 

MyStartupLab

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ YEC ဟာ MyStartupLab ဆိုတဲ့ အြန္လိုင္းေပၚက ပညာေရး ပလက္ေဖာင္း

တခုကို လႊင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ Partner အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ Kairos Society, Collegiate Entrepreneurs’ Organization,

MassChallenge, and George Washington University စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

YEC website ရဲ႕ အဆိုအရေတာ့ MyStartupLab ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္ ကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို

အလုပ္ တြဲလုပ္ပါမယ္။ ေဒသတြင္း အစ ျပည္နယ္အဆင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ အလယ္ ကမာၻအဆင့္ အဆံုး incubators,

accelerators, coworking facilities, နဲ႕ business plan ျပိဳင္ပြဲက်င္းပ ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္မယ္ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

 

MyStartupLab platform မွာ ပါ၀င္တာေတြကေတာ့

Live video Q&A: ပံုမွန္ အခ်ိန္ဇယား တခု တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္မ်ားမွ စြန္႔ဦးတီထြင္မ်ား ဆီသို႔ .တိုက္ရိုက္

ရုပ္သံ အေမးအေျဖ က႑ ျဖစ္ပါတယ္။

Business library: YEC အဖြဲ႕၀င္ေတြ ေရးတဲ့ သတင္း နဲ႕ နည္းပညာ အခ်က္အလက္ပိုင္း ဆိုင္ရာ စာမူေတြ ျဖစ္ျပီး

download ခ်ယူႏိုင္ပါတယ္။

YEC Open Mic: YEC စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြရဲ႕ ဖိုရမ္ ပံုစံ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္မႈ စာစုေတြ ပါ။

ဒါ့အျပင္ အျခား ေသာ ေဒသတြင္း၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ နဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

အေထာက္အကူျပဳ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရႏိုင္ပါတယ္။

 

 

White House summit

၂၀၁၁ ႏို၀င္ဘာ လက ျဖစ္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ-အမ်ိဳးသား စြန္႔ဦးတီထြင္ လ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး YEC အဖြဲ႕ဟာ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ

young entrepreneur summit ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အဲ့သည့္ေနာက္ေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲပံုစံမ်ိဳးနဲ႕ MTV News မွာ YEC စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြက စကားေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

သည္ထဲမွာ YEC ရဲ႕ တည္ေထာင္သူ Scott Gerber ဟာလည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ျပီး လူငယ္ စြန္႔ဦးတီထြင္

လုပ္ငန္းမ်ားဟာ လက္ရွိ  အခ်ိန္အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အတြက္ပါ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း

“creating opportunities for other Americans”  ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ သူ႔ ထင္ျငင္ယူဆခ်က္ေတြကို

ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အဆံုးသတ္ အေနနဲ႕ နားေထာင္သူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ေျပာခဲ့တာပါ. ..

“သင္တို႔ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္ အေပၚ ကို ယံုၾကည္မႈ ထားၾကပါ။

သင္ဟာ ကမာၻေပၚက သင့္ေနရာမွန္ကို တေန႔ ေတြ႔မွာပါ”

 

 

MTV correspondent Calloway ကေတာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္ျခင္း နဲ႕ ပါတ္သတ္တဲ့ သူ႔ ျဖတ္သန္းမႈ ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

သည္အလုပ္မတိုင္ခင္သူဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဦးစီးဦးရြက္ျပဳခဲ့ျပီး indie record label နဲ႕

hip hop tour Rock the Bells တို႔ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းပါ။

ယေန႔ေခတ္ စီးပြားေရးမိုးေလ၀သ အရ လူငယ္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ဟာ အလြန္ အေရးပါေၾကာင္း ဆက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ဟာ စီးပြားေရးအရ စိန္ေခၚမႈ ေတြကို ခံစားေနၾကရပါတယ္။ ေက်ာင္းျပီးကာစ လူငယ္ တေယာက္ အတြက္

သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ အလုပ္  ရွာမေတြ႔တတ္တာမ်ိဳး အစရွိသျဖင့္ေပါ့ ..။ ဒါေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္သူေတြဟာ ၄င္းတို႔ဘာသာ

အလုပ္အကိုင္ သစ္ေတြ ကို ဖန္တီးရယူျပီး  unemployment ကေန underemployment ျဖစ္ေအာင္

ေျပာင္းလဲယူၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

 

 

Global programs

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ မွာ YEC ဟာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သင္ၾကားနည္းျပေရး အစီအစဥ္ တခုအေနနဲ႕

အီဂ်စ္ျပည္ကို သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ U.S. State Departmen မွ ကမာၻ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္ အစီအစဥ္သစ္ အေနနဲ႕

ပံ့ပိုးေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး USAID လို႔ ေခၚတြင္ပါတယ္။ ဒိန္းမတ္ နဲ႕ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ အစိုးရေတြအျပင္ အျခားေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္

လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ နဲ႕ ဒိန္းမတ္ စြန္႕ဦးတီထြင္ေတြ ပူးေပါင္းျပီး

ကိုင္ရိုျမိဳ႕မွာ ငယ္ရြယ္တဲ့ အီဂ်စ္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြကို ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္း ေတြ ဘယ္လို

တည္ေဆာက္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ မွ်ေ၀ခဲ့ၾကတာပါ။

ဒီခရီးစဥ္ဟာ အိုဘားမား အစိုးရဲ႕ အျပညအျပည္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ တစိတ္တပိုင္း လည္းျဖစ္ျပီး ။

မူစလင္ အမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ အီဂ်စ္လို တိုင္းျပည္မ်ိဳးက စြန္႔ဦးတီထြင္ေတြကို အကူအညီေပးခဲ့တာလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

သည္အဖြဲ႕မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ၇ေယာက္ (Gerber နဲ႕ အျခား YEC အသင္း၀င္ ၃ဦး) ၊

ဒိန္းမတ္မွ ၄ဦး နဲ႔ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ဦးေဆာင္သူေတြ ပါ၀င္ခဲ့ကာ ရက္သတၱပါတ္

၁ပါတ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻတလႊား live chats နဲ႕ mentorship အစီအစဥ္မ်ားကို အျခားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္တဲ့

တူနီးရွာ၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား နဲ႕ ေမာ္ရိုကို တို႔မွာ တင္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းကာ Startup Weekend and Global Entrepreneurship Week

ဆုိျပီး ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ထံ  virtual mentorship programs ေတြ တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

ပံုျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပဲဗ်ာ …

က်ဳပ္ကေတာ့ ၾကယ္ငါး ေကာက္မပစ္တတ္လို႔ သူမ်ား ၾကယ္ငါးပံုျပင္ေလး ဘာသာ ျပန္လိုက္ပါတယ္…။

မအိတံု နဲ႕ ေဒၚပု တို႔ ရဲ႕ သည္တပါတ္ အတြင္း ေျပာင္ေျမာက္တဲ့  ပိုစ့္ေလးေတြကို ဒါနဲ႕ အားျဖည့္ လိုက္ပါတယ္ဗ် …။

မအိတုံေရ

BG ပရဟိတၱအဖြ႕ဲ ေအာင္ျမင္ပါေစ အဲ့သည့္ လို အဖြဲ႕ေတြလည္း မ်ားမ်ား ေပၚလာပါေစ

ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္ …။ က်ဳပ္တို႔လို ၾကယ္ငါး အပုတ္အသိုးေလးေဒြလည္း

ေကာက္ပစ္ ခံရပါေစ .. တိန္… (တဲ့တဲ့က်သြားတယ္ ..ေက်ာက္ေဆာင္ ေပၚကို …)

 

 

 

မမပု ကိုေတာ့ တခုေလး ေျပာခဲ့ခ်င္ရဲ႕ဗ်ာ ..

ဦးႏိုေျပာသလို အင္ဖရာ ကိစၥက ေအာ္သာ ေအာ္ဗ်ိဳ႕ … အားမလွ်ာ့နဲ႕ ….

အဲ.. အင္ဖရာဟာ မာ့စ္ေလာ ေမာ္ဒယ္ ဆြဲေျပာရရင္ ေဆ့ဖ္တီး နိဒ္ ပဲျဖစ္ေသးလို႔

အင္ဖရာၾကီး ဘြားကနဲ ပီျပင္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေပၚမွာ ဘာတည္ေဆာက္မယ္ ဆိုတာေလး

ပလဲင္န္ ေစခ်င္တာပါပဲ .. မၾကာခင္မွာ ကတ္ပီတယ္လ္ေတြ ေခၚႏိုင္ ၾကီးႏိုင္ ပြားႏိုင္ပါေစဗ်ာ..

http://blog.guykawasaki.com/2012/01/raising-money-what-not-to-say-and-what-not-to-believe-officeandguyk.html#axzz1uvUBTBDG

အင္ထရာ ပရန္ညာ ေတြနဲ႕လည္း ေတြ႔ပါေစ… အိန္ဂ်ယ္ အင္ဗက္စတာေတြနဲ႕လည္း ေတြ႔ပါေစ

အင္ႏိုေဗးရွင္း နဲ႕ မားကတၱင္းလည္း ဘဲလန္႔စ္ကိုက္ျပီး အာရ္အိုအိုင္ နဲ႕ လစ္ကြစ္ဒတီ

စား-ပါ-ေသာက္-ေပါက္ မွ် ပါေစဗ်… (အလဲ့ ..၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဘဇၨနက္ ဆုမြန္ေကာင္း..)

တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အင္ဖရာနဲ႕ အညီ ဆင့္ကဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူသြားတဲ့

အလီဘာဘာ ရဲ႕ ဂ်က္မ ကို လည္း မေမ့ေစခ်င္ပါဘူး ..။

http://myanmargazette.net/121786/business-economy

အဲ့ …ဘစ္ဇနက္ ေအာင္ျမင္ရင္လည္း စီဗီကိုင္ျပီး တုန္တုန္ရီရီ အလုပ္လာေလ်ာက္မယ့္

သမ်ား ကိုလည္း မေမ့ေစခ်င္ပါဘူး….။  :P

ကဲ… ေမာဘီ..ဗိုက္ဆာဘီ ..
ေတာ္ေသးဘီ …

Ref:
http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Entrepreneur_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding
http://theyec.org/company/about/
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_incubator
http://www.entrepreneur.com/author/130

About ムラカミ

has written 498 post in this Website..

今でしょ? CJ # 9092011

   Send article as PDF