လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္သီးပုဂၢလယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္ ပါတီကုိယ္စားျပဳသူမ်ားထက္ ပိုမို၍အားသာခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္သည္ဟု ဝါရင့္ႏုိ္င္ငံေရးသမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သံုးသပ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ပါတီမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ စည္း႐ုံးလံႈေဆာ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းတို႔က ေျပာၾကားသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားပါတီိကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခံသူ ဦးရန္ေက်ာ္က “ ပါတီဆိုတာ ဝါဒတစ္ခုကို အဓိကသက္ဝင္ယံုၾကည္တဲ့သူေတြကို စုစည္းထားတာမ်ဳိးျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒီဝါဒကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိ္င္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြရွိရမယ္။ ေနာက္လိုက္ေတြနဲ႔ စည္း႐ုံးႏုိ္င္တဲ့ လူေတြလည္းရွိရမယ္။ ဒါေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ဖုိ႔ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခ်စ္လူငယ္မ်ားပါတီကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ဦးဘတင့္ေဆြကလည္း “ ကမာၻေပၚမွာလည္း ပါတီအမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ လူထုပါတီနဲ႔ ေကဒါပါတီပါ။ လူထုပါတီကေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးကာလမွာလည္း ဒီပါတီက ဆက္လက္တည္ရွိၿပီး ပါတီရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေဆာင္ရြက္ရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေကဒါပါတီကေတာ့ အမာခံေတြ ရွိရင္ၿပီးတာပါပဲ။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ပါတီေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေလးစားမႈနဲ႔ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ႏုိင္ငံေရးကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈမရွိဘဲ စိတ္ဝင္စားလာေအာင္လုပ္ဖုိိ႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။ ဦးဘတင့္ေဆြက ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈကို ရရွိိၿပီးျဖစ္ေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ “ရပ္မိရပ္ဖေတြက ရပ္ရြာအက်ဳိးလုပ္ေပးတာဆိုေနေတာ့ ျပည္သူေတြက သူတို႔အေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈရွိတယ္။ ႏုိ္င္ငံျခားမွာ ႏုိ္င္ငံေရးသမားေတြက ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ရပ္တည္ႏုိ္င္ရဲ႕သားနဲ႔ ေခါင္းစားခံၿပီး ျပည္သူကိုလုပ္ေပးတာမို႔ ျပည္သူက ေလးစားတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ အာဏာမရေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ေျပာလို႔ရတာေပါ့ ” ဟု ဦးဘတင့္ေဆြက ေျပာသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တုိင္မဲေပးမယ္ ဆိုရင္လည္း ပါတီထက္လူကိုၾကည့္ၿပီး ေရြးပါမယ္။ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ သူရဲ႕စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေသခ်ာေရြးၿပီး မဲေပးပါမယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္ရပ္ရြာအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အမွန္တကယ္လုပ္ေပးႏုိင္မယ့္လူေတြကို ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု လည္း ဦးရန္ေက်ာ္ကေျပာသည္။ “ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတဲ့ တံခါးဟာ အနာဂတ္ႏုိ္င္ငံတည္ေထာင္ေရးမွာ အေရးႀကီးလို႔ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြေရာ၊ ျပည္သူေတြပါ ျဖတ္ၾကပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ ” ဟု ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..