သတင္းေလးတပုဒ္ ကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးထုိးဖုိ႔ ဆရာ၀န္ထံသြားရန္ မလုိလားသူမ်ားႏွင့္ ေဆးထုိးအပ္ေၾကာက္သူမ်ားအတြက္ ႀကိဳဆုိစရာ သတင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ MITတကၠသုိလ္က သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက စက္ကေလးတခုကို ဖန္တည္းခဲ့တာပါ။  အသံေလာက္နီးနီးျမန္တဲ့ အေရျပားကတဆင့္ ထုိးသြင္းရန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဂ်က္ကို အသုံးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။  ဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူဟာ ေဆးဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ကိုယ္ထဲသြင္းမယ္ ဘယ္ေလာက္ နက္နက္သြားမယ္ဆုိတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  ဂ်က္ထုိးသြင္း ကိရိယာေလးဟာ ေဆးထုိးရန္အတြက္ ေသးငယ္ၿပီး စြမ္းအားျမင့္ေသာ သံလုိက္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို အသုံးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးထုိးစက္အသစ္ေလးဟာ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း MIT သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ေဆးထုိးစက္သစ္ဟာေန႔စဥ္ ကိုယ္တုိင္ေဆးထုိးရန္လုိအပ္ၿပီး ေဆးထုိးအပ္မုန္းသူမ်ားအတြက္ အလြန္ကို အသုံး၀င္ပါလိမ့္မယ္လို႔  သိပၸံပညာရွင္  ကက္သရင္း ဟိုဂမ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေၾကာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ေဆးထုိးရမွာကို  ေရွာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ေဆးထုိးစက္ဟာ ေဆးရုံမ်ားထဲက မေတာ္တဆမႈ အေရအတြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔လည္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာမႈတခုက  သူနာျပဳမ်ားနဲ႔ အျခားက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားဟာ တႏွစ္လွ်င္ အႀကိမ္ေပါင္း 385000 မေတာ္တဆ အပ္စူးမႈကိုခံရတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားခဲ့ပါတယ္။

မူရင္းသတင္းဖတ္လုိသူမ်ားနဲ႔ အဂၤလိပ္စာေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ BreakingnewsEnglishlessons.com (အဂၤလိပ္စာေလ့လာလုိသူမ်ား အတြက္ website ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္)။

 

About kyawmonkhant

kyawmon khant has written 29 post in this Website..

I am kyawmonkhant.