ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးက ျဖစ္ခ်င္ပါျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္အေနျဖင့္ ကုမၼဏီ တစ္ခုခုမွာ MD ရာထူးခန္.လိုက္ရင္ သင္ဘယ္လို.လုပ္မလဲ။ ဒီနည္းက ေျဖ႐ွင္းဖို.လြယ္လြယ္ ေလးပါ။ ဒါကေတာ့
သင့္အေနျဖင့္ သင္မသိေသာလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္လာေသာ္-
အလုပ္သမားအားလံုးကို တစ္ဦးခ်င္းစီေခၚယူ၍ ေအာက္ပါအတိုင္းေမးျမန္းပါ။
– ယခုလုပ္ငန္းရဲ. ၀င္ေငြအရဆံုးပစၥည္းကဘာလဲ။
– စာသံုးသူအၾကိဳက္ဆံုး ပစၥည္းေတြကဘာလဲ။
– ထပ္ထည္.သင့္တဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကဘာလဲ။
– သင္ ဤလုပ္ငန္းကို ပိုင္ဆိုင္ပါ ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္မလဲ။

About marnat

mar nat has written 13 post in this Website..

ငါေခ်ာတယ္