၁၉၇၅ခုႏွစ္ ………….. ေက်ာက္နီေမာ္ရဲစခန္း စခန္းမွဴးမွ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ဖိတ္ၾကားၿပီး၊ ေက်ာက္နီေမာ္ရြာ ဗုဒၵဘာသာသုသာန္(ယခုေက်ာက္နီေမာ္တုိက္နယ္ေဆးရုံေနရာ၊ ရဲစခန္းအနီး) တြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ စြန္႔ျပစ္ထားေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္၏အမည္မွာ ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္းျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားမွာ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဟုံး၀ရြာေန ဦးေအာင္ဘာေလ၊ ေဒၚအာဒါးမတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလး၏မိဘမ်ားသည္ ကေလးငယ္ကုိ စြန္႔ပစ္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၾကေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္းအား ေမြးစားမည့္သူ လုိအပ္ေနၿပီး၊ ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္းမွာ ရခုိင္လူမ်ိဳး၊ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွ ရခုိင္လူမ်ိဳး၊ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ ကေလးငယ္၏ ေနာင္ေရးကုိ စီစဥ္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္း၏ဖခင္ ဦးေအာင္ဘာေလသည္ ဟုံး၀ေက်းရြာတြင္ အျမဲတမ္းမူးယစ္ရမ္းကားသည့္ လူဆိုးစာရင္း၀င္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာက္နီေမာ္ရဲစခန္းမွ အခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေထာင္တုိ႔ကုိ ကိုယ္ပုိင္အိမ္ကဲ႔သုိ႔သေဘာထားသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွာ ကေလးငယ္ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္းကုိ သနားေသာ္လည္း ၄င္း၏မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ အက်င့္ႏွင့္ စရုိက္ကုိ သိေနျခင္းႏွင့္ မပတ္သက္လုိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မည္သူမွ် မေမြးစားရဲၾကေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စု ေက်ာက္ထရံရြာေန ကုန္သည္ ဦးကာလာေခ်မွ ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္းအား ေမြးစားမည့္သူမရွိလွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ အေမြစားအေမြခံသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေမြးစားလုိပါေၾကာင္း ေတာင္းဆုိခဲ႔ပါသည္။ စခန္းမွဴးမွ ဦးကာလာေခ်သည္ မြတ္စလင္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ရခုိင္၊ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ဆႏၵကုိေတာင္းခံၿပီး အမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္အညီ ဦးကာလာေခ်အား ေမြးစားခြင့္ျပဳလုိက္ပါသည္။

ဦးကာလာေခ်တုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကုန္သည္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေက်ာက္နီေမာ္ရြာ ေၾကးရည္တတ္လူတန္းစားတြင္ပါ၀င္ေသာ္လည္း သားသမီးမရွိသျဖင့္ ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္းအား သားအရင္းတစ္ဦးကဲ႔သုိ႔ အထူးအလုိလုိက္အခ်စ္ပုိခဲ႔ၾကပါသည္။ ဦးကာလာေခ်တုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ရွိသမွ်စည္းစိမ္ဥစၥာပုံေအာၿပီး ပညာသင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ္လည္း ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္းသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေက်ာင္းမတက္ေတာ့ဘဲ မိဘပုိက္ဆံျဖဳန္းတီီးကာ ရပ္ရြာထဲတြင္ ဆုိးသြမ္းလူငယ္အျဖစ္သာႀကီးျပင္းလာခဲ႔ပါသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိမိဘမ်ားကုိလည္း အိမ္တြင္းရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ညွည္းပမ္းျခင္းတုိ႔ကုိျပဳလုပ္ခဲ႔ရုံမွ်မက လူစည္ကားရာ လမ္းမလယ္ေခါင္ေပၚတြင္၊ လည္ပင္းကုိဓါးျဖင့္လွီးျဖတ္အနာတရျဖစ္ေစသည္အထိ မုိက္ရုိင္းဆုိးသြမ္းခဲ႔ပါသည္။ ဘမ်ိဳးဘုိးတူ ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္း၏ ျပစ္မႈဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားမွာ ေက်ာက္နီေမာ္ရဲစခန္းျပစ္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာ အမ်ားအျပားေနရာယူခဲ႔ပါသည္။ ဦးကာလာေခ်တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္း၏ ဆုိးသြမ္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္မွ တိမ္းေရွာင္ရင္း မိမိတုိ႔အိမ္တြင္ပင္မေနၾကရေတာ့ဘဲ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူမ်ား၏အိမ္မ်ားတြင္ ကပ္ေနၾကရၿပီး ဘ၀တစ္ပါးသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ႔ၾကပါသည္။
ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္းသည္ ေမြးစားမိဘမ်ားရွိစဥ္ကတည္းက အိမ္ေထာင္ခ်ေပးခဲ႔ၿပီး ေမာင္ထက္ထက္ ဟူသည့္ သားတစ္ဦးထြန္းကားခဲ႔ပါသည္။ ၾကက္မွာအရုိး၊ လူမွာအမ်ိဳးဟူေသာ ဆုိရုိးစကားႏွင့္အညီ ေမာင္ထက္ထက္သည္ ဘမ်ိဳးဘုိးတူပီသစြာ မူးယစ္ရမ္းကားျခင္း၊ လုယက္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ေက်ာက္နီေမာ္ရဲစခန္း၏ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ဆက္လက္ေနရာယူေနခဲ႔ပါသည္။ ေက်ာက္ထရံရြာႏွင့္ အျခားရြာမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းေပၚတြင္ သြားလာသည့္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားထံမွ လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ လုယက္ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ အရက္ဖုိးေတာင္းျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကာအိေျႏၵကုိ ထိခုိက္ေစာ္ကားျခင္းမ်ားကုိလည္း အတင့္ရဲစြာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္လာခဲ႔ပါသည္။ ေက်းရြာလူထုမွ ရဲစခန္းသုိ႔တုိင္ၾကားေသာ္လည္း ေမာင္ထက္ထက္မွာ ရခုိင္လူမ်ိဳးျဖစ္သည့္အျပင္ အေဖဘက္မွ႒ာနပိုင္းဆိုင္ရာလူျကီးမိသားစု၀င္မ်ား ရမ္းျဗဲျမိဳ႔ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တျခားျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ရွိေနသည့္အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူျခင္းမရွိခဲ႔ေပ။ထို႔ေၾကာင့္ (၂၈.၅.၂၀၁၂) ေန႔တြင္ မသီတာေထြးအား လူမဆန္စြာ အဓၶမျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္မႈကုိပါ ေပၚေပါက္လာေစခဲ႔ပါသည္။ ရဲစခန္းမွ (၂၄)နာရီအတြင္း တရားခံမ်ားကုိ ဖမ္းမိသည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပေသာ္လည္းအမွန္တကယ္တြင္မူ ေက်ာက္ထရံရြာသားမြတ္စလင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွလွ်ိဳ႕၀ွက္စံုစမ္းျပီးတရားခံမ်ားကိုသိလွ်င္သိခ်င္း ရဲစခန္းအားအေၾကာင္းၾကားဖမ္းဆီးေစခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ထက္ထက္၏အေဖ ဦးေက်ာ္ေသာင္းတြင္ ဦးေက်ာ္သန္းဆိုေသာ ဒုရဲအုပ္အကိုတစ္ေယာက္ရွိၿပီး၊ ေဆြးမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌားနတြင္ ျမိဳ႕နယ္မွဴးတစ္ဦးႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးလည္း ရွိပါသည္။ ရမ္းၿဗဲျမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံလူအမ်ားစိုးရိမ္ေနသလို ေမာင္ထက္ထက္မိသားစုမွ အမႈမွန္ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ျပီး အမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အျခားမြတ္စလင္လူငယ္မ်ားအားဆြဲ
ထည့္ရန္န္ႀကိဳးစားေနသလို၊ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ ေလာဘသားစီးပြားေရးသမားတခ်ိဳ႔မွလည္း ေတာမီးေလာင္ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္းခတ္ ဆိုသလို ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္လာေအာင္ ေသြးထိုးလႈံ႔ဆာ္ေနပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

About chityimhtoo

has written 77 post in this Website..

   Send article as PDF