ခင္ ခင္ ဆို သူ ၏ ဖူး စာ က ဦး ရာ ေတာ့ မ ဟုတ္ ပါ ေလ…။

ခင္ ခင္ ဆို သူ က အ လြန္ ေခ်ာ ပါ သည္ …..
ကံ အ ေၾကာင္း မ လွ ဆင္း ရဲ ႏုံ ခ်ာ လွ သ ၿဖင့္ ၊ အ ရြယ္ ေလး ေရာက္ ခါ စ တြင္ ၊ ထ မင္း ဆိုင္ ေလး တြင္ စား ပြဲ ထိုး ဘ ၀ ၿဖင့္ ၊ မိ သား စု စား ၀တ္ ေန ေရး အ တြက္ ေၿဖ ရွင္း ေပး ရ သူ ၿဖစ္ ေလ သည္။

ထ မင္း ဆိုင္ ေလး တြင္ စား ပြဲ ထိုး ၊ ဘ ၀ ၿဖင့္ ေန ထိုင္ ရ မႈ ေၾကာင့္ ၊ ထိ က ပါး ရိ က ပါး လုပ္ ခ်င္ သူ က လည္း မ ရွား ပါ ေပ ။ တ ရက္ တြင္ သူ ၏ အ ခ်စ္ ကို လွည့္ ဖ်ား ညာ ယူ သူ ႏွင့္ တိုး ေလ သည္ ။ မ ရွဴ နိုင္ မ ကယ္ ႏိုင္ ပါ ဘဲ ကိုယ္ ၀န္ ရ ေသာ အ ခါ ၊ ထို လူ က ပစ္ ေၿပး ပါ ေတာ့ သည္။

ခင္ ခင္ က ရ လာ သည့္ ကိုယ္ ၀န္ ကို ၊ အ ႏွိပ္ သည္ လက္ သ မား ၿဖင့္ ဖ်က္ ခ် ရ ေတာ့ သည္။ ေနာက္ ပိုင္း တြင္ ေတာ့ ခင္ ခင္ က ကိုယ္ က်င့္ တ ရား ပ်က္ ခါ လူ တ ကာ ႏွင့္ ေခ် ရွဳပ္ ေတာ့ သည္ ။
ကု သို လ္ ကံ ေကာင္း ခ်င္ ေတာ့ ၊ ေနာက္ ထပ္ မံ ေတြ ့ တဲ့ သူ က ၊ ဒိတ္ ဒိတ္ ၾကဲ လူ ကုံ ထံ ပ ညာ တတ္ အ သိုင္း ၀ို္င္း ေၾကး ရည္ တတ္ မိ သား စု ထဲ က ၿဖစ္ သည္ ။
အင္ ဂ်င္ နီ ယာ ဘြဲ ့ရ ထား ၿပီး ၊ နာ မည္ က ကို လူ ေမာင္ ဟု ေခၚ ပါ သည္ ။ ခင္ ခင္ စား ပြဲ ထိုး သည့္ ထ မင္း ဆိုင္ တြင္ ၊ ထ မင္း လ ခ ေပး စား ယင္း ႏွင့္ ၊ ခင္ ခင္ ကို ၿမင္ ေတြ ့ ၿပီး လြန္ စြာ ႏွစ္ သက္ သြား ခဲ့ ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ သည္။

အ ေၾကာင္း ကံ ၾကမၼာ ၊ ဖူး စာ ဆုံ လာ ခ်င္ ၿပန္ ေတာ့ ခင္ ခင္ က လည္း ၊ ကို လူ ေမာင္ အား တြယ္ တာ ၿမတ္ ႏိုး ကာ တ ကယ္ ခ်စ္ ခင္ စြဲ လမ္း သြား ခဲ့ ပါ သည္။ သူ ့ ဘ ၀ ကို လည္း အ တိ အ လင္း ပင္ ၊ အ ၿဖစ္ မွန္ တို ့အား မ ခြ်င္း မ ခ်န္ ဖြင့္ ဟ ၍ ကို လူ ေမာင္ အား ထုတ္ ေဖာ္ ၍ ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ရွာ ပါ သည္။

ကို လူ ေမာင္ က လည္း ခင္ ခင့္ ေနာက္ ေၾကာင္း ရာ ဇ ၀င္ ႏွင့္ တ ကြ အား လုံး စုံ စမ္း ထား ၿပီး သား ၊ ၿဖစ္ ေန သည့္ အ ၿပင္ ၊ ခင္ ခင္ က ေလး ဘ ၀ က ၿမန္ မာ့ တိုင္း ရင္း ေဆး ရက္ ဆား ေရာင္း သည့္ အိမ္ ၌ ရက္ ဆား တ ဆုံ (၁၀) ၿပား ႏွင့္ ေထာင္း ၿပီး ၊ ၀မ္း စာ ရွာ ေဖြ စား ေသာက္ ခဲ့ ရ သည့္ ဘ ၀ အ ထိ ပါ ၊ သိ ရွိ ထား ခဲ့ ပါ သည္။

ခင္ ခင္ က လည္း မိ မိ ၏ ဖူး စာ ႏွင့္ ကံ ၾကမၼာ အား ၊ မည္ သို ့ ၿဖစ္ မည္ နည္း ဟု သိ ခ်င္ သည့္ အ ၿပင္ ၊ ကို လူ ေမာင္ ၏ အ ခ်စ္ ကို စမ္း သပ္ စစ္ ေဆး သိ ခ်င္ ေန ခဲ့ ၍ သာ ၊ အ ၿဖစ္ မွန္ အား ဖြင့္ ဟ ခဲ့ ၿပီး အ ပ်ိဳ ရည္ ပ်က္ ခါ ၊ ကိုယ္ ၀န္ ဖ်က္ ခ် သည္ အ ထိ ႏွင့္ ေနာက္ ပိုင္း မ ထူး ဇတ္ ခင္း ကာ ၊ ေယာ ကၤ်ား မ်ား အား စိတ္ နာ မိ သည့္ အ ၿပင္ ေယာ ကၤ်ား ေလး မ်ား ႏွင့္ အ ေပ်ာ္ တြဲ ၍ ပ လူး ပ လဲ ေန ထိုင္ မိ ခဲ့ ေၾကာင္း ၊ ကို လူ ေမာင္ အား ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္။

ကို လူ ေမာင္ က လည္း သူ ့ အ ခ်စ္ ကို လက္ ခံ ပါ က ၊ လက္ ခံ ၿပီး သည့္ အ ခ်ိန္ မွ စ ၍ သူ ့ အ ေပၚ သ စၥာ ရွိ ရင္ ေတာ္ ၿပီ ဟု ေၿပာ ဆို ခါ ၊ ခင္ ခင္ အား လက္ ထပ္ ခြင့္ ေတာင္း ခံ ၿပီး ၊ ခင္ ခင္ ေန ထိုင္ သည့္ ေတာ ၿမိဳ ့ေလး သို ့ပင္ ခိုး ေၿပး ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္။

ကို လူ ေမာင္ မိ ဘ အ သိုင္း ၀ိုင္း က ၊ ကို လူ ေမာင္ ႏွင့္ ခင္ ခင္ အား ေတြ ့ရာ သခ်ၤိဳင္း ဓား မ ဆိုင္း ဟု လိုက္ လံ ရွာ ေဖြ ကာ ၊ ေနာက္ ဆုံး ေတာ့ ေၿခ ရာ ခံ ခဲ့ ႏိုင္ ပါ သည္ ။ ကို လူ ေမာင္ ၏ အစ္ ကို ၿဖစ္ သူ ၊ ကို လူ ေအာင္ က ညီ ၿဖစ္ သူ ေန ထိုင္ ရာ အား စုံ စမ္း ယင္း ခင္ ခင္ ေန ထိုင္ သည့္ ေန ရာ ႏွင့္ အိမ္ ကို သိ ရွိ ၿပီး ဆိုက္ ဆိုက္ ၿမိဳက္ ၿမိဳက္ ေရာက္ ရွိ လာ ပါ သည္ ။

ခင္ ခင္ တို ့ မိ သား စု အား ၿမိဳ ့ မ်က္ နွာ ဖုံး ၏ အိမ္ မိ သား စု တို ့ က ေစာင့္ ေရွာက္ ၿခင္း ခံ ထား ရ သည့္ အ ၿပင္ ၊ အ နီး ကပ္ ေန ထိုင္ ေန မွန္း သိ ရ ေသာ အ ခါ ၊ ကို လူ ေအာင္ မွာ ၿမိဳ ့ မ်က္ ႏွာ ဖုံး သူ ေဌး ၾကီး ၏ အိမ္ တြင္ လာ ေရာက္ တည္း ခို ေန ထိုင္ ခဲ့ မိ သ ၿဖင့္ ၊ အိမ္ ရွင္ သူ ေဌး ၾကီး ကို လြန္ စြာ အား တုံ ့အား နာ ၿဖစ္ မိ ၿပီး လွ်င္ ၊ သူ ေဌး ၾကီး အား လည္း ညီ ၿဖစ္ သူ လုပ္ ပုံ သည္ ၊ မိ ဘ မ်ား ၏ မ်က္ ႏွာ ကို အိုး မဲ သုတ္ သ လို ၿဖစ္ ေန ေၾကာင္း ႏွင့္ ၊ ခင္ ခင္ အ ေၾကာင္း လည္း တ ခ်ိဳ ့တ ၀က္ အား သိ ထား သ ၿဖင့္ ၊ မိ ဘ မ်ား မွာ မည္ သည့္ နည္း ႏွင့္ မွ် သ ေဘာ တူ ညီ လက္ ခံ မႈ ရွိ မွာ မ ဟု တ္ သ ၿဖင့္ လိုက္ လာ မိ ၿခင္း ၿဖစ္ သည္ ဟု ေၿပာ ဆို ရွင္း ၿပ ပါ သည္။

သူ ေဌး ၾကီး အိမ္ တြင္ ၊ တ ည အိပ္ ႏွစ္ ရက္ ခန္ ့ မွ် တည္း ခို ေန ထိုင္ ယင္း ၊ ညီ ၿဖစ္ သူ တို ့ အား ခြဲ ပစ္ မည့္ အ ေရး ထက္ ၊ ၿမိဳ ့ မ်က္ ႏွာ ဖုံး သူ ေဌး ၾကီး ၏ သၼီး အ လွ ပ ေဂး ၿဖစ္ သူ ၊ မ ေရႊ ၀တ္ မႈံ အား ၿမင္ ၿမင္ ခ်င္း ပင္ ၊ တန္း တန္း စြဲ ခ်စ္ ခင္ ႏွစ္ သက္ သြား ခဲ့ မိ သ ၿဖင့္ ၊ အ ခ်စ္ ဆို သည့္ ခံ စား မႈ အ ရာ အား ၊ ကိုယ္ ခ်င္း စာ တ ရား ထား ၿမင္ တတ္ သြား ခဲ့ မိ ပါ ေၾကာင္း အား ဖြင့္ ဟ ေၿပာ ၾကား ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္။

ညီ ၏ ခ်စ္ ၿခင္း ေမ တၱာ တ ရား အား ၊ မ ခြဲ လို ေတာ့ သည့္ အ ၿပင္ မိ ဘ တို ့ အား ေဖ်ာင္း ဖ် ႏိုင္ ရန္ ၿပန္ လည္ ေၿပာ ဆို ၿပ မည္ ၿဖစ္ ၿပီး ၊ ႏွစ္ အ နည္း ငယ္ အ ခ်ိန္ ယူ ၿပီး ပါ က ၊ သူ ေဌး ၾကီး ၏ သၼီး ၿဖစ္ သူ အား လာ ေရာက္ ေတာင္း ရန္း ယူ လို ပါ သည္ ဟု ခြင့္ ပန္ ၾကား ခဲ့ ခါ ၊ ၿပန္ သြား ခဲ့ ပါ သည္ ။
သူ ့ ကိုယ္ သူ လည္း ညီ ၏ ခ်စ္ ၿခင္း ေမ တၱာ အား လာ ခြဲ သည္ မွာ ၊ မွန္ ေသာ္ လည္း သူ ကိုယ္ ၌ က ပင္ သူ ေဌး ၾကီး ၏ သၼီး ေရႊ ၀တ္ မႈံ အား စြဲ လမ္း စိတ္ ၿဖစ္ ရ ခါ ၊ ေမာင္ ၾကီး မ ၿပန္ ႏိုင္ ၿဖစ္ ရ သည္ ဟု သူ ေဌး ၾကီး အား ရယ္ ေမာ စြာ ၿဖင့္ ေၿပာ ၿပ မိ ေလ သည္ ။

သူ ေဌး ၾကီး မွ လည္း ခင္ ခင္ ႏွင့္ ကို လူ ေမာင္ တို ့ ၏ ၿဖစ္ ၿပီး သား ကိစၥ မ်ား အား လည္း ၊ ေဖ်ာင္း ဖ် ေၿပာ ဆို ၿပ ခဲ့ ရာ ကို လူ ေအာင္ လည္း စိတ္ ေက် နပ္ စ ရာ ရ ရွိ သ လို ၿဖစ္ သြား ပါ သည္ ။ ခင္ ခင္ ၏ မိ ဘ မ်ား က လည္း ၊ သူ ေဌး ၾကီး အား ခင္ ခင္ တို ့ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ လြန္ စြာ ပင္ ေက်း ဇူး တင္ မ ဆုံး ၿဖစ္ သြား ခဲ့ ရ ပါ ေတာ့ သည္။

ကို လူ ေမာင္ ၏ မိ ဘ မ်ား က ေတာ့ ၊ ကို လူ ေမာင္ အား အ ေမႊ ၿပတ္ စြန္ ့ လႊတ္ သည့္ ကိစၥ အား ၊ သ တင္း စာ ထဲ တြင္ အ တိ အ လင္း ထည့္ ခါ ေၾက ငွာ လိုက္ ပါ ေတာ့ သည္။ သူ ေဌး ၾကီး က ေတာ့ ကို လူ ေမာင္ ဘက္ က ၊ မိ ဘ ေတြ အ ေမႊ ၿပတ္ စြန္ ့ လႊတ္ ေၾကာင္း အ တိ အ လင္း သိ ရ ၿပီး သည့္ ေနာက္ ပိုင္း တြင္ ၊ ဒုကၡ ေရာက္ ေန သည္ ကို ၾကား သိ ရ သ ၿဖင့္ ၊ သၼီး ၿဖစ္ သူ ေရႊ ၀တ္ မႈံ ႏွင့္ ဘုတ္ ဆုံ တို ့ႏွစ္ ေယာက္ အား ေခၚ ကာ ခင္ ခင္ တိ္ု ့ လင္ မ ယား ထံ သြား ေရာက္ ၍ အား ေပး စ ကား ေၿပာ ၾကား ၿပီး ၊ စား ေသာက္ စ ရာ ၊ ေငြ စ တို ့ အား ေပး ကမ္း ေထာက္ ပံ့ မႈ ့ၿပဳ လုပ္ ခဲ့ ေပး ပါ သည္ ။

ထို သို ့ေထာက္ ပံ့ မႈ ၿပဳ မႈ ၿပဳ လုပ္ ခဲ့ စဥ္ ၊ သြား ေရာက္ ခဲ့ တုံး အ ခါ က ေတာ့ ၊ ခင္ ခင္ ၏ ဇာ တိ ေန ထိုင္ ရာ ၊ ၿမိဳ ့ မ်က္ ႏွာ ဖုံး သူ ေဌး ၾကီး ၏ သၼီး ၿဖစ္ သူ ေရႊ ၀တ္ မႈံ မွာ ၊ ကိုင္ ရို လ ကၡ ဏာ ပ ညာ ရပ္ အား ၀ါ သ နာ ပါ ကာ ၊ လိုက္ စား ေန သူ တ ဦး ၿဖစ္ ၍ ၊ အ ေဖ ၿဖစ္ သူ ႏွင့္ အ တူ ခင္ ခင္ ထံ ေရာက္ တုံး အ ခိုက္ အ တန္ ့တြင္း ၊ ခင္ ခင္ ၏ လ ကၡ ဏာ အား ေတာင္း ယူ ၾကည့္ လွ်က္ စစ္ ေဆး ေပး ခဲ့ ဘူး ပါ သည္ ။

ခင္ ခင္ ၏ လက္ ဖ၀ါး ၿပင္ ဘယ္ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ႏွင့္ ညာ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ တို ့အား ၊ ေသ ခ်ာ စြာ လက္ ၿဖင့္ ကိုင္ တြယ္ ၾကည့္ ရွဳ စစ္ ေဆး ၿပီး ၊ အား ေကာင္း သည့္ မွန္ ဘီ လူး ၿဖင့္ ၾကည့္ ၿမင္ လွ်က္ က ၊ ခင္ ခင္ မွာ ဧ ကန္ အ မွန္ ခ်မ္း သာ ၾကီး ပြား လာ မည့္ သူ တ ေယာက္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ေဟာ ကိန္း ထုတ္ ခဲ့ ပါ သည္ ။ (ခင္ ခင္ က မ ယုံ ႏိုင္ ခဲ့ ပါ )

ခင္ ခင္ မွာ ယ ခု အ ခ်ိန္ ၌ ၊ သူ ေဌး ၾကီး မိ သား စု တို ့ မ ေရာက္ လာ ခဲ့ ပါ လွ်င္ မ နက္ စား စ ရာ ဆန္ အို း ထဲ မွာ ဆန္ တ ေစ့ မွ် ပင္ ၊ မူး လို ့ေတာင္ ရွဴ စ ရာ မ ရွိ ပါ ၊ ၾကီး သာ သာ နား ကပ္ ေလး တ ရံ မွာ ၊ တ ဖက္ ေပါင္ ထား ၿပီး သုံး ေန ရ သည့္ အ ၿပင္ ၊ ေနာက္ တ ဖက္ အား ေပါင္ ရန္ ခြ်တ္ ေန စဥ္ ၊ အိမ္ ေရွ ့ ဧည့္ သည္ ေရာက္ သံ ၾကား သ ၿဖင့္ ၊ ထြက္ မ ေတြ ့ ရဲ သည့္ အ ၿပင္ ၊ ေရ အိမ္ ထဲ ၀င္ ပုန္း ေန မိ ၿပီး အ ေၾကြး လာ ေတာင္း သူ ဟု ထင္ မိ ခါ ၊ ေၾကာက္ စိတ္ တုန္ လ်က္ က ပင္ နား စြင့္ မိ စဥ္ ၊ သူ ေဌး ၾကီး ၏ အ သံ ႏွင့္ အ လြန္ တူ လာ သ ၿဖင့္ ၊ မ ရဲ တ ရဲ ထြက္ လာ ၾကည့့္ မိ ေတာ့ မွ ပင္ ၊ အ လြန္ ေပ်ာ္ ရႊင္ သြား ရ သည္ ဟု အား ရ ပါး ရ ေၿပာ ၿပ ရွာ ပါ ေတာ့ သည္ ။

သူ ေဌး ၾကီး က လည္း နာ မည္ ေခၚ ရာ အ ေတာ္ တန္ ၾကာ သည္ အ ထိ မ ထူး ၊ အိမ္ မ်ား မွား လား ဟု သံ သ ယ ၿဖစ္ သြား ရ ေၾကာင္း ၊ အ လုပ္ သ မား တန္း လွ်ား ၿဖစ္ ၿပီး ၊ ေဘး အိမ္ က လည္း ဟုတ္ မွန္ ေၾကာင္း သာ တြင္ တြင္ ဆို ေန သ ၿဖင့္ ၊ အ သံ ထူး သံ မ ၾကား ရ သ ၿဖင့္ ၊ ငါ က လွည့္ ၿပန္ ရ ေကာင္း မ လား စဥ္း စား စဥ္ ၊ နင္ ထြက္ လာ သ ၿဖင့္ ကံ ေကာင္း သည္ ဟု ေၿပာ ဆို ကာ ဂ ရု ဏာ သက္ လွ်က္ က ၊ ခ်က္ ၿခင္း ပင္ ဆန္ တ အိပ္ ၀ယ္ ထည့္ ရန္ ေငြ စ ေပး လွ်က္ ခင္ ခင္ အား ခိုင္း လိုက္ ပါ သည္ ။
အ ေၾကြး ေတာင္း သူ ေတြ ့ က လည္း အိမ္ သို ့ သာ လာ ခိုင္း ၿပီး ၊ ဆပ္ ေပး မည္ ဟု ေၿပာ ၾကား ခါ ၊ တ ဆက္ တည္း ပင္ ခင္ ခင္ အား တ ပါ တည္း မွာ လိုက္ ပါ ေတာ့ သည္ ။

ခင္ ခင္ က သူ ၏ လ ကၡ ဏာ အား ေဟာ သည့္ အ တိုင္း ဟုတ္ ပါ့ မလား ဟု အ ထပ္ ထပ္ ပင္ ၊ မ ယုံ ၾကည္ ႏိုင္ လွ်က္ ေရႊ ၀တ္ မႈံ အား ေမး ပါ ေတာ့ သည္ ။ ေရႊ ၀တ္ မႈံ က လည္း ခင္ ခင္ ၏ လ ကၡ ဏာ အ ရ ၊ လက္ ဖ ၀ါး ေရ ဇာ မွာ ႏူး ညံ့ ေန ေၾကာင္း ၊ ႏူး ညံ့ ေန သည့္ အ တြက္ မိ ဘ တို ့ မွ ဆင္း ရဲ သည္ မွာ မွန္ ကန္ ေသာ္ လည္း ၊ မိ မိ လူ ၿဖစ္ ရ သည့္ ဘ ၀ ၌ ပင္ ၊ အ ခ်ိန္ မ ေရြး ကု သိုလ္ ကံ အ ေၾကာင္း ေထာက္ မ ႏိုင္ သ ၿဖင့္ ၊ ေပ်ာ္ ရႊင္ စ ရာ မ်ား ခံ စား ႏိုင္ မည္ မွာ ဧ ကန္ အ မွန္ ပင္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ကံ ၾကမၼာ လမ္း ေၾကာင္း မွာ တ နင္း လာ ၿဂိဳလ္ ခုံ က တက္ ေန သည့္ အ ၿပင္ ၊ တြဲ ဘက္ လမ္း ေၾကာင္း က ေဘး မွ ယွဥ္ တက္ သြား ၿပီး ကံ ၾကမၼာ လမ္း ေၾကာင္း ႏွင့္ တ ေပါင္း တည္း ပူး သြား ကာ ၊ စ ေန ၿဂိဳလ္ ခုံ ထိ တက္ သြား ေၾကာင္း ၊ မိ မိ ၏ အ မွန္ တ ကယ္ ခ်စ္ ၿမတ္ ႏိုး သူ ႏွင့္ ဖူး စာ ဆုံ ၿပီး ၊ မိ မိ က ေကာင္း မြန္ သည့္ ၊ ပါ ရ မီ ၿဖည့္ ဘက္ တ ဦး အ ေန ၿဖင့္ ရပ္ တည္ ထား ေၾကာင္း ၊ ဖူး စာ ႏွင့္ ကံ ၾကမၼာ အ ရ ခ်မ္း သာ ရ မည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။

ခင္ ခင္ ၏ ကံ ၾကမၼာ လမ္း ေၾကာင္း တြင္ အ ဂၤါ လြင္ ၿပင္ အ တြင္း ၌ ကန္ ့ လန္ ့ၿဖတ္ မ်ဥ္း ေၿဖာင့္ တို( အ ဖ်က္ ) ၿဖတ္ ထား သ ၿဖင့္ ၾကီး မား သည့္ အ ရွက္ ဂုဏ္ သိ ကၡာ ၊ အ ထိ ခိုက္ ခံ ရ လွ်က္ ကံ ၾကမၼာ ၀ဋ္ ေၾကြး ပါ သူ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ၊ အ သက္ လမ္း ေၾကာင္း အ စ ပိုင္း က အ တက္ လမ္း ေၾကာင္း က ေကာင္း မြန္ ေၿဖာင့္ တန္း လွ်က္ ၾကာ သာ ပ ေတး ၿဂိဳလ္ ခုံ ထိ သြား ေန သည့္ အ ၿပင္ ၊ အ သက္ လမ္း ေၾကာင္း အ လယ္ ေလာက္ မွ တက္ သြား သည့္ အ တက္ လမ္း ေၾကာင္း က လည္း ၊ စ ေန ၿဂိဳလ္ ခုံ ထိ ေကာင္း မြန္ ေၿဖာင့္ တန္း လွ်က္ တက္ ေန သ ၿဖင့္ ၊ မိ မိ ကိုယ္ ပိုင္ ၾကိဳး စား ရွာ ေဖြ မႈ တို ့ ၿဖင့္ ၊ အိမ္ ၿခံ ေၿမ တိုက္ တာ ၊ ယာဥ္ (ကား)မ်ား ပိုင္ ဆိုင္ ရ မည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ေယာ ကၡ မ အ ေမြ က ေမွ်ာ္ လင့္ ရန္ မ ရွိ ေၾကာင္း ၊ ရ မည္ လည္း မ ဟု တ္ ေၾကာင္း ၊ စ ေန ၿဂိဳလ္ ခုံ မွာ အား ေပ်ာ့ ေန ေၾကာင္း ၊ စ ေန ခါး စီး လည္း အ နည္း ငယ္ မွ် ေတြ ့ ၿမင္ ရ သ ၿဖင့္ ဘ ၀ ေန ၀င္ ဆည္း ဆာ အ ရြယ္ အ ခိ်န္ တြင္ ၊ လြန္ စြာ ပင္ ကု သို လ္ ကံ ၿပန္ နိမ့္ ပါး ေန သည္ ကို ေတြ ့ၿမင္ ေန ရ ေၾကာင္း ၊ အ ထူး သ တိ ထား ပါ ရန္ ခင္ ခင္ အား ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ပါ သည္။

တစ္ ခ်ိန္ တြင္ ခင့္ ခင့္ အ မ်ိဳး သား မွာ ၊ သူ ၏ ေဆြ မ်ိဳး အ သိုင္း ၀ိုင္း ၾကား ခင္ ခင္ အား မ်က္ နွာ မ ငယ္ ေအာင္ ထား ရန္ ဟု ဆို ကာ ၊ သ ေဘၤာ သား အ လုပ္ အား ၀င္ ေလွ်ာက္ ၿပီး ၊ သ ေဘၤာ သား အ လုပ္ ရ ခါ ႏိုင္ ငံ ၿခား သ ေဘၤာ လိုင္း တက္ ခြင့္ ရ သြား ခဲ့ ပါ သည္ ။ ခင္ ခင္ မွာ လည္း ရန္ ကုန္ သို ့ေၿပာင္း ေရြ့ ေန ထို္င္ ရင္း ၿဖင့္ ပင္ ၊ ခင္ ပြန္း ၿဖစ္ သူ ရွာ ေသာ ေငြ အား ေခြ် တာ စု ေဆာင္း ၿပီး လွ်င္ ၊ ပြဲ စား ၊ အ ေရာင္း အ ၀ယ္ ၊ လုပ္ ငန္း မ်ား အား ၾကိဳး စား လုပ္ ကိုင္ လာ ခဲ့ ရာ တ စ ထက္ တ စ တိုး တက္ ၾကီး ပြား ကာ ခ်မ္း သာ လာ ခဲ့ ပါ သည္။

ယ ခု အ ခါ မွာ ေတာ့ ခင္ ခင္ လည္း အို မင္း ရင့္ ေရာ္ ၍ ၊ ဇ ရာ တန္း ၀င္ ေရာက္ လာ ေသာ အ ခါ တြင္ ၊ သား သၼီး ကံ မ ေကာင္း သ ၿဖင့္ ကု သိုလ္ ကံ ၾကမၼာ ၿပန္ နိမ့္ ပါး သြား ပါ သည္ ။ အ သက္ လည္း (၇၀)တန္း ၀င္ သြား ခဲ့ ၿပီ ၿဖစ္ ပါ သည္။ စ ေန ၿဂိဳလ္ ခုံ ေလ်ာ့ ပါး ၿခင္း ႏွင့္ စ ေန ခါး စီး တို ့ က သား သၼီး ကု သို လ္ ကံ အ က်ိဳး ခံ စား ခြင့္ နည္း ပါး ကာ ကံ မ ေကာင္း ႏိုင္ ပါ ၊ ခင္ ခင္ က လည္း သား သၼီး ႏွင့္ ပတ္ သက္ လာ ပါ က ယုံ ၾကည္ ကာ အ လို တြယ္ တာ လိုက္ လြန္း ခဲ့ ၍ လည္း ၿဖစ္ ပါ သည္။ စ ေန ခါး စီး က ဆိုး က်ိဳး ကို သာ ေပး ပါ သည္ ။

ဖူး စာ ႏွင့္ ကံ ၾကမၼာ ကား ဆန္း က်ယ္ လွ ပါ သည္ ။ ဖူး စာ က ဦး ရာ မ ဟုတ္ ခဲ ့ပါ ေသာ္ လည္း ၊ ခင္ ခင္ အ တြက္ က ေတာ့ ၊ ဖူး စာ ႏွင့္ ကံ ၾကမၼာ က ခ်မ္း သာ ရာ အ ေၾကာင္း တ ရား အ မွန္ ပင္ ၿဖစ္ ခဲ့ ပါ ေလ ေတာ့ သ တည္း ။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF