၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ပမာဏအမ်ားအျပား ရရွိခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရွိရပါသည္။ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလး၊ ငါးခုကေန ၁၀ခု၊ ၁၅ခု ေလာက္ထိစုၿပီး ျပင္ဆင္ေနတာမ်ဳိးပါ။ အဓိကကေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ပါ။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းဆိုရင္ မၿပိဳင္ႏုိင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီပံုစံအတိုင္းဆို ေရရွည္မွာလည္း ၿပိဳင္ႏုိင္ဖို႔မလြယ္ဘူး။ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းေတြလည္း ဝင္လာႏုိင္တယ္။ ဒါ့အျပင္ အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးေဒသျဖစ္လာရင္လည္း ေဒသတြင္းႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ရဦးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြစုစည္းၿပီး ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ေနတယ္။ လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလိုလုပ္ငန္းေတြ ေပါင္းစည္းၿပီး အရင္းအႏွီးစုစည္းသြားမွာပါ ” ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။ ထိုိသို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ညိႇႏႈိင္းေနမႈတြင္ နယ္ပယ္မတူေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားစုပါဝင္ၿပီး နယ္ပယ္စံုတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ႏုိ္င္ရန္ အဓိကဦးတည္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နယ္ပယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္က်ယ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္ နယ္ပယ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပမာဏအမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ထိုက႑မ်ားအျပင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..