အလှုငွေ ထည့်ဝင်သူများခင်ဗျား ။ နံမည် စာလုံးပေါင်း မှားယွင်းခြင်း ၊ ထည့်ဝင်သော ငွေ တန်ဖိုးမှားယွင်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်လိုသော အကြောင်းများရှိပါက အားမနာတန်းပြန်ပြောစေလိုပါသည် . ပြန်လည် ပြင်ပေးပါမည်.။

11-6-2011 တွင် စတင်ကောက်ခံရရှိငွေ

၁။ ကိုဝင်း မိသားစု .. ၁၅၀၀ဝ ကျပ် (တစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်)

xxxx
့ 12.6.2011 ..

၂။ ကိုလွင်အောင် … ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၃။ ဒေါ် Aye .KK .. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၄။ ကိုကြောင်လေး .. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)

နေ့လည် တစ်နာရီ အထိ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ မအိ …. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၆။ ကိုမြင့်စိုးလတ် … ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)

ညနေ ၆း၁၅ နာရီ အထိဖြစ်ပါသည်။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

၁၃-၆-၂၀၁၂

၇။ ကိုထွန်းလင်း .. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် ငါးသောင်း) (ကိုရွာစားကျော် နေပြည်တော်)
၈။ ဦးဦးပါလေရာ .. ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်း)
၉။ ထူးဆန်း .. ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်း)

ညနေ ရး၁၁ နာရီထိ ။

၁၀။ မရွှေကြည် နှင့် မနှင်းနှင်း … ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)

ည ၉း၃၅ နာရီ

၁၄-၆-၂၀၁၂

၁၁။ ကိုရဲရင့်လှိုင် .. ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်တစ်သိန်း)
၁၂။ မမေဖလားဝါး .. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၁၃။ မကြည်ဆောင်း .. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)

၁၄။ မန္တလာသူ .. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်ငါးသောင်း)
၁၅။ TTNUနှင့်သားကိုဆန်နီ .. ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်နှစ်သောင်း)
၁၆။ POOCH(နန်းမတော်မယ်ပု).. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်ငါးသောင်း)

ည ၉း၄၅ နာရီ

15-6-2012
၁၇။ ကိုစည်သူထွန်း ( အင်္ဂလန်) .. ၁၂၆၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်းနှစ်သောင်းခြောက်ထောင်)
၁၈။ ကိုမိုးနှင့် မိသားစု .. ၁၂၇၅၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်း နှစ်သောင်း ခုနှစ်ထောင့် ငါးရာကျပ်)

၁၆-၆-၂၀၁၂

၁၉။ ဦး Foreign Resident .. ၅၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးသိန်း)


၁၇-၆-၂၀၁၂

၂၀။ မဆူး .. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၂၁။ မဝေဝေ .. ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း )
၂၂။Nature – ၁၀၀၀၀၀.ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၂၃။မပဒုမ္မာ ၁၀၀၀၀၀.ကျပ် (ကျပ်တစ်သိန်း)
၂၄။ဒေါ်စန်းစန်းနိုင် ၁၀၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၂၅။ဒေါ်စန်းစန်းဦး ၅၀၀၀.ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၂၆။ဒေါ်မိုးမိုးအေး – ၂၀၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
၂၇။ဒေါ်ရွှေစင်မောင်မောင် ၅၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၂၈။ဒေါ်မိမိတင် ၅၀၀၀. ကျပ် ( ကျပ် ငါးထောင်)
၂၉။ဦးစန်းဦး ၁၅၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်းငါးထောင်)
၃၀။ဒေါ်လဲ့လဲံအောင် ၁၀၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၃၁။ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း ၁၀၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၃၂။ကိုရွှေမင်းသား ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်သုံးသောင်း )
၃၃။ ကိုခင်ခ ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်ငါးသောင်း)
၃၄။ မမိုချို ၁၉၆၈၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်းကိုးသောင်း ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာ)
(မိုချိုမှတဆင့်
ကိုဘုန်းမိုဝင်း S$ 100
ကိုဟန်ဇော်မင်း S$ 100
ကိုခင်ဇော် S$ 50
ဒေါ်မြရီ S$ 50
ပေါင်း S$300 x 656 kyat = 196800 kyat)

၃၅။ ကိုရွှေတိုက်စိုး ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
ညနေ ၉း၁၁ နာရီ ထိ

၁၈-၆-၂၀၁၂

၃၆ ။ ကိုနိုဇိုမီ …. ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၃ရ ။ ကိုရွာစားကျော် … ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)

ညနေ ၄း၅၂ နာရီ

၂၀-၆-၂၀၁၂

၃၈။ ကိုအန်ကယ်ကြီး၁၉၇၄ …. ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)

ည ၉းဝ၅ နာရီ

၂၁-၆-၂၀၁၂

၃၉။ ကိုပေ၊မဒမ်ပေနှင့် မိဘများ.. ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၄၀။ မိနှင်းလေး .. ၁၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်တစ်သောင်းငါးထောင်)
၄၁။ မာမာငြိမ်း(စာဖတ်သူ) .. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်တစ်သောင်း)
၄၂။ မဝင်းနု (စာဖတ်သူ) .. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်တစ်သောင်း)
၄၃။ ပေစိ .. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်တစ်သောင်း)
၄၄။ ကိုတညင်သား .. ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၄၅။ ကိုကျော်သိန်းမြင့်၂၃… . ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၄၆။ စာဖတ်သူတဦ .. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၄၇။ ကိုကြောင်ဝတုတ် .. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)

ည ၉း၁၅ နာရီ

၂၂-၆-၂၀၁၂

၄၈။ မမြတ်သူဇာ(စာဖတ်သူတဦး) … ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)

ည ၆း၄၅ နာရီ

၂၃-၆-၂၀၁၂

၄၉။ မရွှေအိ … ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)

(၂၃-၆-၂၀၁၂ထိ) စုစုပေါင်း ကောက်ခံရရှိငွေ …. ၂၇၁၀၃၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် နှစ်ဆယ့်ခုနှစ်သိန်းတစ်သောင်း သုံးရာကျပ် )

၂၄-၆-၂၀၁၂
၅၀။ ထုံးဘဲဥ … ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်နှစ်သောင်း)
၅၁။ ဖရဲမ … ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်တစ်သောင်း)
၅၂။ ကိုစွယ်တော်ရွက် … ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၅၃။ ကိုကြီးမိုက် … ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၅၄။ကိုကျင့်ဟူ+မမြင့်မြင့်ဝင်း … ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
(အောင်ဆုထူးပန်ထီဆိုင်)
၅၅။မစန်းစန်းဦး … ၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၅၆။ဒေါ်မွှေးးမွှေး … ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၅၇။မသဲနုအေး … ၇၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ခုနှစ်သောင်း)
၅၈။M လုလင် … ၁၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်းငါးထောင်)
၅၉။ချာတူးလန် … ၁၂၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်းနှစ်ထောင်)
၆၀။မွန်မလေး … ၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင် )
၆၁။ကိုရှမ်း … ၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၆၂။ မကြည်ကြည်ရှိန် … ၃၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးထောင်)
၆၃။ဒေါ်လှလှသန်း … ၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)

၂၄-၆-၂၀၁၂ နေ့တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၄၁၀၀၀ဝ (ကျပ် လေးသိန်း တစ်သောင်းတိတိ)

၂၄-၆-၂၀၁၂ ထိ စုစုပေါင်းကောက်ခံရရှိငွေ..၃၁၂၀၃၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် သုံးဆယ့်တစ်သိန်း နှစ်သောင်း သုံးရာကျပ်)

၂၅-၆-၂၀၁၂

၆၄။ ဒို့ခေတ်ဆေးဆိုင်(မန္တလေး) …. ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်နှစ်သောင်း)
(ကိုမျိုးသူဟန်+မဝင်းဖြူဖြူထွေး- သမီး မဖြူစင်ဟန်)
၆၅။ ဝင်းဝင်း(မန္တလေးဂေဇက်) …. ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်သုံးသောင်း)
၆၆။ မCrystalline …. ၂၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်းငါးထောင်)

၂၅-၆-၂၀၁၂ နေ့တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ … ၇၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ခုနှစ်သောင်းငါးထောင် တိတိ)

၂၅-၆-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း .. ၃၁၉၅၃၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် သုံးဆယ့် တစ်သိန်း ကိုးသောင်း ငါးထောင့် သုံးရာကျပ်တိတိ)

၂၆-၆-၂၀၁၂

၆၇။ ပင်လယ်ပျော် နဲ့ မခိုင်ခိုင် ဇနီးမောင်နှံ …. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၆၈။ ကိုgipsy …. ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)

၂၆-၆-၂၀၁၂ တွင်ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်းတိတိ)ည ၈း၄၅ နာရီ

၂၇-၆-၂၀၁၂

၆၉။ကိုနိုင်ဝင်းအောင် ..၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၇၀။ကိုသူရဇော် .. ၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၇၁။မတင်ဇာချိုနှင့်ညီအမများ….. ..၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တသောင်း)
၇၂။မခိုင်မာလှိုင် .. ၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၇၃။ကိုဇောက်ထိုး .. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ်ငါးသောင်း)

၂၇-၆-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ …၈၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ရှစ်သောင်း )

၂၇-၆-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၃၀၅၃၀ဝ (ကျပ် သုံးဆယ့်သုံးသိန်း ငါးထောင့် သုံးရာကျပ်တိတိ)

၂၉-၆-၂၀၁၂
၇၄။-ဒေါက်တာညွန့်ညွန့်ကြည် .. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်း)
၇၅။ကိုပိုင်လေး .. ၆၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် ခြောက်ထောင်)
၇၆။ မရို့စ်မင်း .. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၇၇။ ကိုတင့်ထွန်းလင်း နှင့်မစန္ဒာမင်းအောင် .. ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၇၈။ ရွာသားတစ်ဦး .. ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)

၂၉-၆-၂၀၁၂ ကောက်ခံရရှိငွေ … ၉၆၀၀ဝ ကျပ် (ကိုးသောင်းခြောက်ထောင် ကျပ် တိတိ)

၂၉-၆-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၄၀၁၃၀ဝ (ကျပ် သုံးဆယ့်လေးသိန်း နှင့် တစ်ထောင့် သုံးရာကျပ်တိတိ)

၃၀-၆-၂၀၁၂

၇၉။ မနိုဗီ .. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်း )
၈၀။ ကိုAKKO + မetone .. ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၈၁။ မ hnin phyu (မန္တလေး) .. ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၈၂။ မ pan pan .. ၁၀၅၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်းငါးရာ)
၈၃။ ဦးဝင်းအောင်+ဒေါ်ကြည်လေး .. ၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၈၄။ ကိုအောင်ခိုင်ဖြိုး+မလွင်လွင်အောင်.. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)

၃၀-၆-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၁၆၅၅၀ဝ (ကျပ် တစ်သိန်း ခြောက်သောင်း ငါးထောင့် ငါးရာ ကျပ် တိတိ)

၃၀-၆-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၅၆၆၈၀ဝ (ကျပ် သုံးဆယ့်ငါးသိန်း နှင့်ခြောက်သောင်း ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)

၁-၇-၂၀၁၂

၈၅။ ဘဘဘလက်ချော … ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၈၆။ ကိုအမတ်မင်း … ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၈၇။ အုပ်ထိန်းသူ … ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၈၈။ ကို အညာတမာနှင့် အိပု . ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၈၉။ ကိုမင်းဇော် … ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)

၁-၇-၂၀၁၂ နေ့လည် ၃း၃ဝ ထိ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ ၂၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သိန်း တိတိ)

၁-၇-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၇၆၆၈၀ဝ (ကျပ် သုံးဆယ့်ခုနှစ်သိန်း နှင့်ခြောက်သောင်း ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)

၂-၇-၂၀၁၂

၉၀။ ထားဝယ်သား .. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၉၁။ ကိုရင်မောင်+ မမယ်မ .. ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)

၂-၇-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၄၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် လေးသောင်း)

၂-၇-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၈၀၆၈၀ဝ (ကျပ် သုံးဆယ့်ရှစ်သိန်း နှင့် ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)

၄-၇-၂၀၁၂

၉၂။ အာဂ နှင့် နွယ်ပင် … ၁၅၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်းငါးထောင်)
၉၃။ စုံစုံ … ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၉၄။ ကိုပေါက် … ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)

၄-၇-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၃၅၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် သုံးသောင်းငါးထောင်)

၄-၇-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၈၄၁၈၀ဝ (ကျပ် သုံးဆယ့်ရှစ်သိန်း နှင့် လေးသောင်း တစ်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)

၆-၇-၂၀၁၂

၉၅။ ကိုကြောင်ကြီး ……. .၄၅၀၀ဝ ကျပ် (လေးသောင်းငါးထောင် ကျပ်)
၉၆။ ချစ်ရင်ထူးနှစ်……… ၂၀၀၀ဝ ကျပ် (နှစ်သောင်းကျပ် )

၆-၇-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၆၅၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် ခြောက်သောင်းငါးထောင်)

၆-၇-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၉၀၆၈၀ဝ (ကျပ် သုံးဆယ့်ကိုးသိန်း နှင့် ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)

၇-၇-၂၀၁၂

၉၇။ အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦး …. ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)

၇-၇-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ … ၁၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)

၇-၇-၂၀၁၂ ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း ၃၉၁၆၈၀ဝ (ကျပ် သုံးဆယ့်ကိုးသိန်း တစ်သောင်း ခြောက်ထောင် နှင့် ရှစ်ရာ တိတိ)

၈-၇-၂၀၁၂

၉၈။ ကိုရဲစည် … ၅၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၉၉။ Infra -SMD … ၃၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၁၀၀။ ဒေါ်ကျင်စု မိသားစု … ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၁၀၁။ ဘုရင့်နောင် စုပေါင်း ဒါန အဖွဲ့ … ၁၀၀၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၁၀၂။ ဦးအေး -ဒေါ်ကျင်သန်း မိသားစု … ၅၀၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် ငါးသောင်း)
၁၀၃။ ကို အရင့်ရောင် … ၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင် )
၁၀၄။ မမေဂျူလိုင် … ၁၀၀၀ဝ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်း )

၈-၇-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ … ၃၄၅၀၀ဝ ကျပ် (ကျပ် သုံးသိန်း လေးသောင်းငါးထောင်ကျပ် )

၈-၇-၂၀၁၂ ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း .. ၄၂၆၁၈၀ဝ (ကျပ် လေးဆယ့် နှစ်သိန်း ခြောက်သောင်း တစ်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)

 

ပါဝင်လှုဒါန်းလိုသူများ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များ သို့ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန် .. ကိုရွှေတိုက်စိုး .. ဝ၉ ၄၉၃ဝ ၃၀၄၅
ကိုအမတ်မင်း .. ဝ၉ ၄၂၁၁၁ ၈၆၈၅

မန္တလေး .. (လေးပေါက်) ကိုပေါက် .. 09-680-5396

နေပြည်တော်… ရွာစားကျော် ဝ၉ ၄၃ဝ ၁၇ဝ ၆၉

ရန်ကုန် တွင် အန်တီပဒုမ္မာ ၊ အန်တီမမ၊ ဆူး ၊ etone သို့လည်း ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။

နောက်ဆုံး ကောက်ခံမည့် ရက်အား မှုလပထမက ၃၀-၆-၂၀၁၂ သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း သွားရောက်လှုဒါန်းမည့် ရက်မှာ ၈-၇-၂၀၁၂ ဖြစ်သောကြောင့် လူဒါန်းလိုသူများ ၎င်းရက်မတိုင်မီဆက်သွယ်လူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော် မန္တလေးမှ လေးပေါက် နှင့် ကိုရွာစားကျော်တို့မှာမူ ရန်ကုန်သို့ ငွေပြန်လွှဲရန် လိုအပ်ပါသောကြောင့် ၃-၇-၂၀၁၂ နောက်ဆုံးထား ထည့်ဝင်ပေးပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သွားရောက်လှုဒါန်းမည့် ရက်စွဲ ဇွန်လိုင်လ ၈ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေ နေ့ နံနက် ၁ဝနာရီ ့

သွားရောက်လှုဒါန်းမည့် နေရာ ။ ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်)
အမှတ် (၄၈၁) ဒုထပ် -ကျိုက္ကဆံလမ်း
တာမွေ အခွန်လွတ်ဈေးအနီးး
တာမွေကြီး (ခ) ရပ်ကွက် ၊ တာမွေမြိုနယ် .
ဖုံး . ဝ၁-၄၃၀၁၇၂
e-mail : rta.program@gmail.com
https://www.facebook.com/rakhine.thahaya?sk=wall

About ကထူးဆန္း

has written 107 post in this Website..