က် မ လည္း အ လို လို ေန ရင္း ပင္ ၀မ္း နည္း လာ ၿပီး ငို ခ်င္ လာ မိ ခဲ့ ပါ သည္ ။
ဦး က က် မ အား ေန ကာ မ်က္ မွန္ ပါ လား ဟု ေမး ၿပီး ၊ အ တူ တူ ၿဖစ္ သြား ရ ေအာင္ ဟု ေၿပာ ဆို ခါ မ်က္ မွန္ တတ္ ခိုင္း လိုက္ ပါ သည္ ။
ဓါတ္ ပုံ ဆ ရာ က က် မ အား အ တင္း ရယ္ ခိုင္း ရာ ဦး က လည္း သၼီး ရယ္ ပါ ဟု ဆို ၍ အ တင္း ရယ္ ခိုင္း ခဲ့ သ ၿဖင့္ ၊ ဓါတ္ ပုံ ဆ ရာ က ။ က် မ ၿပဳံး ရယ္ မိ တုန္း ။ ပါး ခ်ိဳင့္ ေလး ေပၚ သြား လွ်င္ ။ အ မိ အ ရ ဖမ္း ယူ ရိုက္ လိုက္ ပါ သည္ ။

ဓါတ္ ပုံ ထြက္ လာ ေသာ အ ခါ ၊ ဦး က သၼီး ရယ္ လိုက္ လို ့သာ ၊ ေန ကာ မ်က္ မွန္ ေအာက္ က ပါး ခ်ိဳင့္ ေလး ႏွင့္ ပို ခ်စ္ စ ရာ ေကာင္း သြား သည္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ ဓါတ္ ပုံ ဆ ရာ က ႏွစ္ ဦး လုံး ေန ကာ မ်က္ မွန္ မ်ား ႏွင့္ ဇီး
ကြ က္ ကို အား ၾက လို ့လား ဟု စ ေနာက္ ပါ ေသး သည္ ။ ဦး က သ ေဘၤာ တက္ လွ်င္ အ လြမ္း ေၿပ သၼီး ဓါတ္ ပုံ ၾကည့္ မည္ ဟု ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။

အ ၿပန္ တြင္ ေရ လည္ ဘု ရား ဖူး ရန္ ကူး တို ့ ဆိပ္ မွ စက္ ေလွ အား စီး လုံး ငွား ထား သ ၿဖင့္ ၿမစ္ ၿပင္ အ လွ အား လွည့္ ပတ္ ၍ ၿပ ပါ သည္ ။ က် မ က ၿမစ္ ၿပင္ မွ ေရ အား လက္ ၿဖင့္ ပက္ ၍ လွမ္း ေဆာ့ လွ်င္ ဦး က
ပင္ လယ္ ႏွင့္ နီး သ ၿဖင့္ ငါး ၾကီး ေတြ ၀င္ ေရာက္ တတ္ ေၾကာင္း ၊ ငါး မန္း မ်ား လည္း ရွိ ႏိုင္ ေၾကာင္း လက္ ေခ်ာင္း ေလး ေတြ ငါး တြတ္ ထိုး ၿပီး စား မိ သြား ႏိုင္ ေၾကာင္း ၊ အႏၲ ရယ္ ရွိ ေၾကာင္း စိတ္ ပူ ကာ ေၿပာ ဆို ပါ သည္။

ေနာင္ အ ခါ တြင္ လည္း မွတ္ ထား ႏိုင္ ရန္ ဟု ဆို ၿပီး ေၿပာ ၿပ ပါ ေတာ့ သည္။ အ ၿပန္ ခ ရီး တ ေလွ်ာက္ တြင္ ၊ အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ အ တြက္ စိတ္ ထိ ခိုက္ ခံ စား ၀မ္း နည္း ေန မႈ အား ထုတ္ ေဖာ္ ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။
က် မ မွ လည္း ဦး ကို သ နား သြား ခဲ့ မိ သ ၿဖင့္ ၊ သၼီး ၾကီး လာ ရင္ ဦး ကို ယူ မည္ ဟု မ သိ နား လည္ စိတ္ ၿဖင့္ ေၿပာ လွ်င္ ဦး က ရယ္ ပါ ေတာ့ သည္ ။ အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ မ ယူ ပါ က ဦး အား သ နား သ ၿဖင့္ ေၿပာ လိုက္ ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ ကိုယ္ ေၿပာ ေသာ စ ကား ကို၊ ကိုယ္ နား မ လည္ ပါ ပဲ ေၿပာ လိုက္ မိ ၿခင္း သာ ၿဖစ္ ပါ သည္။ ဦး က အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ အား အ လြန္ ပင္ ခ်စ္ ေၾကာင္း ၊ ေခ်ာ ၍ ခ်စ္ သည္ ဆို ပါ က မ မွန္ ေၾကာင္း ၊ ရုပ္ ရည္ က ၿပဳတ္ စား ၍ မ ရ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ မွာ သာ မာ န္ သူ မ်ား ထက္ အ ရပ္ ပို မို ၿမင့္ ေန သ ၿဖင့္ ဦး က လိုက္ မွီ ေအာင္ ကု လား မ ေၿခ ေထာက္ ၀ယ္ တတ္ ၍ ရ လွ်င္ ေတာင္ တတ္ ထား ၿခင္ သည္ ဟု ဦး က ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။
ဟင္………
အဲ လို ဆို ရင္ ……..
ဦး က ကု လား မ ေခ် ေထာက္ ၾကီး တတ္ ထား မွ ေတာ့ “မုံး စ ရာ ေကာင္း တဲ့ ဦး”ၿဖစ္ သြား မွာ ေပါ့ ဟု ေၿပာ ဆို မိ ပါ သည္ ။
အဲ ေလာက္ ခ်စ္ ေန ရင္ လည္း သၼီး အစ္ မ ကို ဘယ္ သူ နဲ ့ မွ သ ေဘာ မ တူ ဘူး ။ ဦး က လြဲ ရင္ လည္း ဘယ္ သူ နဲ ့ မွ မ ေပး စား ဘူး ၊ ယူ တဲ့ သူ ကို လည္း မ ယူ ေအာင္ တား မွာ ပဲ ဟု ၊ တာ ၀န္ ယူ သည့္ စ ကား မ်ိဳး ၿဖင့္ ဦး အား ႏွစ္ သိမ့္ ေပး မိ ပါ ေတာ့ သည္။

ဦး လည္း အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ အ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပီး စိတ္ ထိ ခိုက္ သြား ပါ သည္ ။ ၿပီး လွ်င္ သူ ငယ္ ခ်င္း ပိုက္ ေလာ့ တစ္ ဦး လည္း ဆုံး ၊ အ လြန္ ခင္ မင္ ရင္း ႏွီး ရ သည့္ မိတ္ ေဆြ ေကာင္း ၿဖစ္ သူ ႏိုင္ ငံ ေက်ာ္ စာ ေရး ဆ ရာ မ ေဒၚ ၀င္း ၿမင့္ ႏွင့္ ေၿမး ၿဖစ္ သူ ဖိုး ခြား တို ့ အ ပါ အ ၀င္ တစ္ ၿပိဳင္ တည္း ဆုံး ပါး သြား ၾက သ ၿဖင့္ စိတ္ ထဲ နာ က်င္ ေၾက ကြဲ ခံ စား ရ မႈ ၊ မ နက္ အိမ္ က ထြက္ လာ က တည္း က ၊ စိတ္ ေလး ေန မႈ တို ့ အား ရင္ ဖြင့္ ေၿပာ ၿပ ယင္း ႏွင့္ ပင္ ။ အိမ္ ၿပန္ ေရာက္ လာ ခဲ့ ၾက ပါ သည္။

ဦး က ဒီ ေန ့ ေတာ့ အိမ္ ၿပန္ နား မည္ ဟု ေၿပာ ကာ ၿပန္ သြား လိုက္ ပါ သည္ ။
ေနာက္ မ နက္ တြင္ ေတာ့ ေပါက္ ခ် လာ ၿပီး ၊ သ မၼ တ ရုပ္ ရွင္ ရုံ ၾကီး တြင္ ရို မီ ရို ႏွင့္ ဂ်ဴး လီး ယက္ တို ့ ရုံ တင္ သည္ ၾကိဳ တင္ မွာ ယူ ၀ယ္ လာ ခဲ့ ရ သည္ ။ ၾကည့္ မွာ လား ဟု ေမး လွ်င္ အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ က ခ ေလး လက္ မွတ္ အ တြက္ ပါ လား ဟု ေမး လွ်င္ မ ပါ လွ်င္ လိုက္ မွာ မွ မ ဟုတ္ တာ သိ ၿပီး သား ပဲ ဟု ဆို လွ်င္ ….
က် မ က လည္း ဦး က လုပ္ ခ် ၿပန္ ၿပီး ကု လား မ ေၿခ ေထာက္ ၾကီး တတ္ မည့္ ဦး က…
“မုန္း စ ရာ ေကာင္း တဲ့ ဦး” ပါ ပဲ ေနာ္ …။
အ ခု လည္း ၾကည့္ ပါ ဦး…။
သၼီး ကို ေစ တ နာ ရွိ ၍ မ ဟုတ္…။
အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ မ လိုက္ မွာ စိုး ၍ ၀ယ္ လာ သည္ မ ဟုတ္ လား ဟု ဦး ကို ေၿပာ မိ ပါ သည္ ။

ဦး…က ၊ တ ကယ္ “မုန္း စ ရာ ေကာင္း သည့္ ဦး ” ပဲ ဟု ၊ က် မ က ဆို မိ ၿပန္ ပါ သည္ ။
အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ က …
က ေလး ဘဲ ရွိ ေသး တယ္ ၊ ၿပန္ ေၿပာ တတ္ ေန ၿပီ ဟု ဆို ခါ…
က် မ အား မ်က္ ေစာင္း တ ခ်က္ ခဲ ၍…..
စ ကား နာ ထိုး မ ေန နဲ ့ ဟု ေၿပာ ပါ ေတာ့ သည္ ။
ထို အ ခါ ဦး က လည္း ခ ေလး ပဲ ဘာ နား လည္ မွာ လည္း ဟု စ ကား စ ၿဖတ္ ပစ္ ၍ ရုပ္ ရွင္ မ မွီ မွာ စိုး သည္ ဟု ဦး က ေၿပာ လွ်က္ သြား ရ ေအာင္ ဟု ဆို သ ၿဖင့္ ရုပ္ ရွင္ ရုံ သို ့ ( ၃) ေယာက္ သား ၊ ကား ေလး ၿဖင့္ သြား ခဲ့ ၾက ပါ ေတာ့ သည္ ။

ရုပ္ ရွင္ ရုံ ေရာက္ လွ်င္…
ရုပ္ ရွင္ ၾကည့္ ေန စဥ္ ကြာ ေစ့ ၊ ေန ၾကာ ေစ့ စား ရ ေအာင္ ဟု ေၿပာ ခါ က် မ အား မ်က္ ေစ့ တ ဘက္ မွိတ္ ၿပ လွ်က္ လိုက္ ခဲ့ ရန္ အ မူ အ ယာ လုပ္ ၿပ ၿပီး ၊ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ အား ေခၚသြား ခ်င္ သည္ ဟု ေၿပာ ခါ ခြင့္ ေတာင္း ၿပီး ခ ေလး ၾကိဳက္ တဲ့ မုန္ ့ ၀ယ္ စား ႏိုင္ ဘို ့ဟု ဆို ၿပီး ေၿပာ ၿပ ခါ ၊ က် မ လက္ ကို ဆြဲ ၍ ဦး က ေခၚ ထုတ္ သြား ခဲ့ ပါ သည္။

အစ္ မ က လည္း ေရ အိမ္ ခ ဏ သြား တက္ ပါ သည္ ။ ဘာ မွ ေတာ့ မ ဟုတ္ ။ အ လွ တ အား ၾကိဳက္ ခါ ။ မိတ္ ကပ္ ဖုံး တတ္ သည့္ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ၏ အ က်င့္ ကို ။ က် မ က ေကာင္း စြာ သိ ထား ပါ သည္ ။

အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က ။ ေခြ်း လည္း တ အား ထြက္ တတ္ သူ ၿဖစ္ ၍ ။၊ မ်က္ ႏွာ ေခ် တို ့ ပတ္ အ ၿမဲ ေဆာင္ ထား ရ သူ လည္း ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ ဦး က အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ အ လစ္ ကို ေခ်ာင္း ေန ပါ သည္ ။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ နဲ ့ က် မ တို ့။ နဲ နဲ မ လွမ္း တ ကမ္း ေ၀း သြား သည့္ ေန ရာ အ ေရာက္ တြင္ ။ ဦး….က ။ က် မ အ နား သို ့ ေၿပး ကပ္ ၿပီး ။ ပါး ေလး နား ကပ္ ခါ ။ လက္ က ေလး အုပ္ ၍ ။ တိုး တိုး ေလး ေၿပာ ဆို ခါ ။ တိုင္ ပင္ ရိုက္ ပါ သည္ ။

က် မ က လည္း ….ဦး ၏ ဆ ႏၵ အား သိ လိုက္ ရ လွ်င္ ။
“ဟင္” ဟု …ႏႈတ္ မွ လႊတ္ က နဲ ထြက္ သြား မိ ရ ခါ ။
ဦး က လည္း “မုန္း စ ရာ ေကာင္း တဲ့ ဦး” ပဲ ဟု ေၿပာ လိုုက္ မိ ပါ သည္ ။

ရုပ္ ရွင္ ၾကည့္ စဥ္ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ၏ လက္ က ေလး ကိုင္ ခြင့္ ရ ေရး အ တြက္ ။ က် မ ႏွင့္ ႏွစ္ ကိုယ့္ တ စိတ္ လုပ္ ခါ ဥာဏ္ ဆင္ ၿပီး ေန ၾကာ ေစ့ အား လွမ္း ယူ လွ်င္ ။ က် မ လက္ ႏႈိက္ သည့္ အ ခါ ဦး က သူ ့ လက္ ၿဖင့္ လွမ္း ႏွိဳက္ ယူ ၿပီး ၊ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ၏ လက္ က ေလး အား ကိုင္ ခြင့္ ရ ႏိုင္ ေရး ။ ၾကိဳ တင္ တိုင္ ပင္ ကိုက္ ထား သည့္ အ တိုင္း လုပ္ ေဆာင္ ရန္ ။ ညိွ ႏွိဳင္း တိုင္ ပင္ ကိုက္ ထား မႈ ပဲ ၿဖစ္ ပါ ေတာ့ သည္။

အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က ေတာ့ တိုင္ ပင္ ယူ ထား ၾက လိမ့္ မည္ ကို မ ရိပ္ စား မိ ပါ။
အ ထူး တန္း ခုံ လက္ မွတ္ ၿဖစ္ ဤ အဲ ယား ကြန္း က အား ေကာင္း လွ စြာ ေအး စိမ့္ ၍ ေန ပါ သည္။ ဦး က လည္း အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ အား ေခြ်း ထြက္ သန္ ၍ အ ထူး တန္း အ ေကာင္း ဆုံး ထိုင္ ခုံ ေန ရာ လက္ မွတ္ မ်ား အား ၿဖတ္ ထား ေပး ၿခင္း ၿဖစ္ သည္ ဟု ေၿပာ ၿပ ပါ သည္။

ရုပ္ ရွင္ ၾကည့္ ေန စဥ္ ဦး က ၿမန္ မာ လို ၿပန္ ေၿပာ ၿပ လိုက္ လုပ္ ေန လွ်င္ ၊ က် မ က အ ေဖ ၀ယ္ ထား ေပး သည့္ ရွိတ္ စ ပီး ယား ေရး သား ထား သည့္ က မၻာ ေက်ာ္ ပုံ ၿပင္ ၀ ထၳုဳ အား ဖတ္ ဘူး ထား သည့္ အ တြက္ ၊ ဘာ သာ ၿပန္ စာ ေရး သူ က ေတာ္ လြန္း သ ၿဖင့္ မူ ရင္း အ တိုင္း တ ခြန္း မ ၾကံ ဇတ္ ၀င္ ခန္း တို ့အား ၾကိဳ တင္ ကာ ပင္ စီ ကာ ပတ္ ကုံး ေၿပာ ၿပ ႏိုင္ ခဲ့ သ ၿဖင့္ ၊ ဦး က…… က် မ အား လက္ ဖ်ား ခါ လွ်က္ ။ သၼီးက အ ရမ္း ေတာ္ သည္ ဟု ေၿပာ ၿပီး ခ်ီး မြမ္း ေထာ ပ နာ ၿပဳ ပါ လိုက္ သည္ ။
အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က ။ ဦးွ ဖက္ သို ့မ်က္ ႏွာ တစ္ ခ်က္ လွမ္း ၾကည့္ လိုက္ ရင္း ။
သူ က မွတ္ တတ္ တဲ့ ဥာဏ္ အား ေကာင္း သည္ ။ စိတ္ ၀င္ စား တာ လည္း ပါ မည္ ဟု ဦး ကို ေၿပာ ၿပ ပါ သည္။

ပုံ ၿပင္ ေတြ ကို က် မ က ေတာ့ စိတ္ မ ၀င္ စား ဘူး ။ ကိုင္ ရို လ ကၡ ဏာ ဘာ သာ ရပ္ သာ ကို ပဲ တ စိုက္ မတ္ မတ္ စိတ္ ၀င္ စား သည္ ဟု ဆို ခါ ဦး ကို ရွင္း ၿပ ေၿပာ ဆို ပါ သည္ ။ က် မ ထိုင္ ခုံ လက္ တင္ သည့္ ေန ရာ တြင္ ဦး က သူ ့ လက္ ကို တင္ ထား ယင္း ႏွင့္ ေန ၾကာ ေစ့ ယူ စား ပါ သည္ ။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က လည္း ေန ၾကာ ေစ့ ယူ စား လွ်င္ လက္ ၿခင္း ဆုံ ၿပီး ထိ မိ ၾက ပါ သည္ ။

က် မ က သူ တို ့ ႏွစ္ ေယာက္ အ ၾကား တြင္ ေပး ထိုင္ ထား သ ၿဖင့္ ၊ ဦး က က် မ ပု ခုံး ႏွင့္ တိုး ဖိ ကပ္ လွ်က္ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ၏ လက္ က ေလး အား ကိုင္ ခြင့္ ရ ရန္ ၾကိဳး စား ေန ပါ သည္။ ရုပ္ ရွင္ က လည္း ၿမင္ ကြင္း က်ယ္ ေဆး ေရာင္ စုံ (ႏိုင္ ငံ ၿခား) မွ တင္ သြင္း ေသာ ဇတ္ ကား ေကာင္း ၿဖစ္ ေန ၍ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က သ တိ မ မူ မိ ပါ..။

ေနာက္ ေတာ့ အစ္ မ က ေန ၾကာ ေစ့ ႏႈိက္ စား တိုင္း လက္ ၿခင္း ထိ ဆုံ ေန သ ၿဖင္ ့ စိတ္ တို လာ ပါ သည္ ။ ကိုယ့္ ခုံ ကိုယ္ ပုံ စား ၾက ေတာ့ ဟု ေၿပာ ခါ ဦး ထံ မွ ေန ၾကာ ေစ့ ထုတ္ အား ေပး ရန္ ေတာင္း ယူ ပါ သည္။
ဦး က……။
အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ အား….။
လက္ က ေလး ထိ တာ ေတာင္ ။ ကပ္ ေစး နဲ ေန ရ သ လား ဟု ေၿပာ ေတာ့ မွ ပင္ ။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က ။ တည့္ တည့္ ၾကီး ရိပ္ မိ သြား ပါ ေတာ့ သည္ ။
က် မ အား လည္း ။ တစ္ စိမ္း ဖက္ က ေန အ လို တူ အ လို ပါ ဟု ေၿပာ ပါ ေတာ့ သည္ ။

အစ္ မ ရင္း ဖက္ က ေတာ့ မ ပါ ၊ တ စိမ္း ဖက္ ပါ သည္ ။
က်ား ေၾကာက္ လို ့ ရွင္ ၾကီး ကိုး…။ရွင္ ၾကီး က်ား ထက္ ဆိုး ဟု ေၿပာ ခါ အ ၿပစ္ တင္ ပါ ေတာ့ သည္။
ထို ေန ့ က လည္း အ ေၾကာင္း မ ရွိ ၊ အ ေၾကာင္း ရွာ ၿပီး စိတ္ ေကာက္ သူ က အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ ပင္ ၿဖစ္ ေတာ့ သည္ ။
ေစ့ စပ္ လက္ ထပ္ ေရး ကိစၥ က မ ၿဖစ္ ၊ ေနာက္ တ ေခါက္ သ ေဘၤာ က ၿပန္ လာ မွ သာ ထပ္ မံ ၾကိဳး စား မည္ ဟု ဦး က အ ေဖ့ အား ဆို ပါ ေတာ့ သည္။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF