က် မ အ သက္ ဆယ့္ ရွစ္ ႏွစ္ စြန္း ခါ စ တြင္ ၊ ရန္ ကုန္ သို ့ေၿပာင္း ေရြ ့ေန ထိုင္ ခဲ့ ပါ သည္ ။ ရန္ ကုန္ တြင္ ေန ထိုင္ စဥ္ ၊ အ ယင္ က ဦး ႏွင္ ့ အ တူ သြား ခဲ့ သည့္ ေန ရာ မ်ား ကို စိတ္ ထဲ မွ လြမ္း ဆြတ္ ခါ ၊ ရင္ ထဲ မွ နာ က်င္ ေန သည့္ ေ၀ ဒ နာ မ်ား တ ရိပ္ ရိပ္ ခံ စား ေန ခဲ့ ရ ပါ သည္ ။
က် မ ေန ထိုင္ ေသာ ေန ရာ က ၊ ဗ ႏၶဳ လ ပန္း ၿခံ လမ္း ၊ ေအာက္ ဘ ေလာက္ အ ဆုံး ၌ ၿဖစ္ ၍ ပင္ လယ္ ကူး သေဘၤာ ၾကီး ေတြ ဆိုက္ ကပ္ ေသာ ေန ရာ ႏွင့္ အ လွမ္း နီး လွ ပါ သည္ ။

ထို စဥ္ က ေမ ဆြိ သီ ဆို ၿပီး ေအာင္ ၿမင္ ေက်ာ္ ၾကား လူ ၾကိဳက္ မ်ား သည့္ သီ ခ်င္း တ ပုဒ္ ၿဖစ္ သည့္
“သ မီး နဲ ့ဦး” က ေန ရာ တိုင္း မွာ လြင့္ ၿပန္ ့ ေန လွ်က္ ရွိ ပါ သည္ ။ ထို သီ ခ်င္း အား ၾကိဳက္ ႏွစ္ သက္ မိ ေန သ လို ၿဖစ္ ၿပီး ၊ က် မ မွ မ ၾကာ ခ ဏ ဆို သလို ပင္ ဆို ၿငီး ေန မိ တတ္ ပါ ေသး သည္ ။

ဒီ ၾကား ထဲ ပင္ လယ္ ကူး သေဘၤာ ေတြ ဆိုက္ ကပ္ ခါ ၊ ေက်ာက္ ခ် ရပ္ နား ၿပီး သေဘၤာ အ ခ်က္ ေပး သံ မ်ား ၾကား ရ သည့္ အ ခ်ိန္ တိုင္း…….
အ ၿမဲ တမ္း လို လို ……
ဦး ကို တမ္း တ လြမ္း ဆြတ္ ေန မိ တတ္ ပါ သည္။
တစ္ ခါ , တစ္ ခါ …..
ရင္ ထဲ မွာ အ မ်ိဳး အ မည္ မ သိ ေ၀ ဒ နာ မ်ား က ၀င္ ေရာက္ ခါ ၊ နာ နာ က်င္ က်င္ ဆြတ္ ၿပန္ ့ ကာ ၊ ခံ စား ေန ရ သ ၿဖင့္ လည္း ၊ ရံ ဖန္ ရံ ခါ ဆို သ လို ပင္ ဆိပ္ ကမ္း ဖက္ သို့ မ ၾကာ ခ ဏ လွမ္း ေမွ်ာ္ ၾကည့္ ေန မိ တတ္ ခဲ့ ပါ သည္။ စိတ္ ထဲ တြင္ လည္း
ဦး ကို “မုံး စ ရာ ေကာင္း သည့္ ဦး” ဟု ေတြး ေတာ ၿဖစ္ ေပၚ ေန မိ တတ္ ပါ သည္။

အစ္ မ ၿဖစ္ သူ မ ၾကီး က်ယ္ အ ေၾကာင္း စဥ္း စား မိ ပါ က ၊ စိတ္ နာ ေန မိ ခဲ့ ပါ သည္။
ရန္ ကုန္ မွာ ေန ေန ရ ေသာ္ လည္း …..
ဦး ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္ ပါတ္ ၀န္း က်င္ က …..
က် မ အ တြက္ တ စိမ္း တ ရံ ဆန္ လြန္း ေန လွ ပါ သည္….
အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ လုပ္ ရပ္ က ၊ အ ရွက္ ဂုဏ္ သိ ကၡာ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ေန သ ၿဖင့္ လည္း…..
ဦး ေၿပာ သ လို ပင္ ….
အိုး ခ်မ္း ကြဲ အား ၿပန္ ဆက္ ဖို ့ က မ ၿဖစ္ ႏိုင္ ပါ ေပ။

တ ရက္ တြင္ …..
အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ တို ့လင္ မ ယား ၊ က် မ ဆီ ေရာက္ လာ ၾက ပါ သည္ ။
ဦး အ ေၾကာင္း အား ဟ ပင္ မ ဟ ၊ ေမး ဖို ့ မ ဆို ထား ႏွင့္ အ ရိပ္ ေရာင္ မွ် ပင္ မ သန္း ပါ ။ က် မ က လြန္ စြာ သိ ခ်င္ ေန မိ ပါ သည္ ။ ေမး ဘို ့က လည္း မ ၿဖစ္ ႏိုင္ ပါ ၊ ခဲ အို က ပါ ေန ပါ သည္။ ဦး ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္ သ တင္း အ စ အ န အား ဘာ မွ် မ သိ ရ သ ၿဖင့္ လည္း ….
ေန ႏိုင္ လြန္း သည့္ ဦး ……
မုန္း စ ရာ ေကာင္း သည့္ ဦး……ဟု သာ ထင္ ေန မိ ပါ သည္။
လြမ္း ရ လြန္း ၍ လည္း ထို သို ့ ခံ စား ေန ရ တာ ၿဖစ္ မည္ ထင္ ပါ သည္ ။

အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က မ ေမွ်ာ္ လင့္ ေသာ ရက္ မ်ား တြင္ ၊ က် မ ထံ ေပါက္ ခ် လာ ခဲ့ ၿပီး ၊ ၀မ္း သာ စ ရာ သ တင္း ပါ လာ သည္ ဟု ေၿပာ ကာ….
ဦး ထံ က အ ေဖ့ ဆီ သို ့ ဆက္ သြယ္ ေသာ စာ တ ေစာင္ ရ ရွိ သည္။ စာ ပါ အ ေၾကာင္း အ ရာ မ်ား က နင့္ အား ေၿပာ ၿပ ၍ မ ၿဖစ္ ဟု ဆို ပါ သည္။ က် မ မွာ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ စ ကား အား အီ လည္ လည္ ၾကီး ၿဖစ္ ခါ ပို ၍ သိ ခ်င္ ေန မိ ပါ သည္။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က ေနာက္ မွ ေၿပာ ၿပ မည္ ဟု ဆို ကာ ေၿပာ ပါ သည္။

ထို စ ကား က က် မ အ တြက္ ….
အ ေရး ၾကီး လွ သည့္ အ ေၾကာင္း အ ရာ ၿဖစ္ ေန ပါ လွ်င္….
ၾကိဳ တင္ သိ ထား သင့္ သည့္ စ ကား ၿဖစ္ ေန ပါ က…..
က် မ ဘ ၀ အ တြက္ အ ဖိုး ၿဖတ္ ႏိုင္ မည္ မ ဟု တ္ ပါ ……။
န မိတ္ စ ကား အ ရ ေကာက္ လွ်င္ ေတာ့ ၊ ေနာက္ က် မွ သိ ရ လွ်င္ ၊ ေနာက္ က် သြား ၿပီ ဟု အ ဓိ ပၸါယ္ ေရာက္ သြား ႏိုင္ ပါ သည္ ။
က် မ အ တြက္ ရည္ ရြယ္ ေန သည့္ စ ကား မ်ိဳး ၿဖစ္ ၍ က် မ ဘ ၀ အ တြက္ အ ဓိ ပၸါယ္ မ်ား စြာ မဲ့ သြား ႏိုင္ သည္ ဟု က် မ မွ ထင္ ၿမင္ မိ ပါ သည္။
အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ကို လည္း ၊ က် မ ၏ စိတ္ ထဲ မွ မ်ား စြာ စိတ္ မ ေကာင္း ၿဖစ္ မိ ရ ၿပီး ၊ စိတ္ ထိ ခိုက္ ခံ စား ရ ကာ ၊ စ ကား ပင္ ဆက္ မ ေၿပာ ခ်င္ ေလာက္ ေအာင္ ၿဖစ္ သြား ခဲ့ ရ ပါ ေတာ့ သည္။

ေၾသာ္ ….
အ ေရး ၾကီး သည့္ စ ကား အား ၊ မ ေၿပာ ပဲ ႏွင့္ ေန ႏိုင္ လြန္း ေပ စြ ဟု ထင္ ခဲ့ မိ ပါ သည္။
ဦး က ၿပန္ မည္ ဟု ဆို ခါ ႏွဳတ္ ဆက္ ၿပီး မွ ၊ အ ေဖ့ အား အ ေရး ၾကီး သည့္ စ ကား ထပ္ မံ ေၿပာ ဆို သြား သည့္ ကိ စၥ အား ၊ မည္ သည့္ ကိ စၥ ၿဖစ္ မည္ ကို သိ နား လည္ ႏိုင္ ၿခင္း မ ရွိ ခဲ့ ပါ။
အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ကိ စၥ အ တြက္ ထပ္ မွာ သြား သည့္ အ ေၾကာင္း အ ရာ မ်ား ပင္ ၿဖစ္ ေန လား…
လား ေပါင္း မ်ား စြာ ၿဖင့္ စဥ္း စား ၍ ကား မ ရ ႏိုင္ ခဲ့ ပါ။
အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က အိမ္ ေထာင္ ၿပဳ သြား ၿပီ ….
ဦး က က် မ ကို ေၿပာ သည္ မွာ ၊ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က သူ ့ ဆီ ဘယ္ ေတာ့ မွ ၿပန္ လာ မည္ မ ဟုတ္ ဟု သာ ေၿပာ ၿပ ဘူး ပါ သည္ ။ မည္ သည့္ ကိ စၥ ၿဖင္ ့ ေၿပာ စ ရာ စ ကား တို ့ ၾကံ ေန ၿပန္ သ နည္း ။

ႏွစ္ ဖက္ ဆက္ ဆံ မႈ မ်ား က ၊ အိုး ခ်မ္း ကြဲ လို ၿပန္ ဆက္ ႏိုင္ မွာ ေတာ့ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း……
ထို စ ကား မ်ား က …..
က် မ နား ထဲ တြင္ အ ထပ္ ထပ္ ၾကား ေယာင္ ေန မိ ေသာ စ ကား မ်ား ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္။
ဦး က ေတာ့…..
ဆို ခဲ ေစ ၊ ၿမဲ ေစ…….
ဆို သည့္ လူ မ်ိဳး ၿဖစ္ သည္ ကို က် မ က အ တတ္ သိ ေန ပါ သည္။ က် မ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က ေစာင့္ ပါ ဆို လွ်င္ ၊ က မၻာ လ ဆန္း (၁) ရက္ ေန ့ အ ထိ ေစာင့္ ေန မည့္ လူ စား မ်ိဳး သာ တည္း။

အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ၏ ပြင့္ ပြင့္ လင္း လင္း မ ရွိ ေသာ ၊ စကား မ်ား က က် မ ၏ စိတ္ ကို အ ေႏွာက္ အ ယွက္ ေပး ရုံ မွ် သာ မ က ၊ ေ၀ ခြဲ မ ရ ၿဖစ္ သည့္ အ ၿပင္ စိတ္ ကို ဒြိ ဟ ၿဖစ္ ေစ ခဲ့ ပါ သည္။
ဘာ မွ် မ သိ ရ သ ၿဖင့္ ေနာက္ ပိုင္း တြင္ ၊ က် မ ၏ စိတ္ ကို က် မ ဆုံး မ ခါ ၊ စိတ္ က ဦး ကို ေမ့ ေပ်ာက္ ထား ႏိုင္ သ မွ် ေမ့ ေမ့ ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ ေန ခဲ့ မိ ပါ သည္ ။

မ ေမွ်ာ္ လင့္ ထား ေသာ တ ေန ့ တြင္ ၊ ရုတ္ ခ်ည္း ဘြား က နဲ ေပၚ လာ သူ ကား ဦး ပင္ ၿဖစ္ ေတာ့ သည္ ။
ဆုံ သည့္ ေန ရာ က ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ လမ္း ႏွင့္ ဆူး ေလ ဘု ရား လမ္း ဆုံ ၊ မီး ပိြဳင့္ ၿပည္ သူ ့ မုန္ ့ တိုက္ အ နီး တြင္ ေတြ ့ ဆုံ ရ ၿခင္း ပင္ ။ က် မ က အ ေဖာ္ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား အား မီး ပိြဳင့္ အ နား ၊ အ ၾကာ ၾကီး ရပ္ ေစာင့္ ေန သည့္ အ ခ်ိန္ ၊ ဦး က လည္း သ ေဘၤာ သား အ ရာ ရွိ ၀တ္ စုံ အ ၿပည့္ ၿဖင့္ ၊ က် မ ႏွင့္ တူ သည္ ဟု စိတ္ က ထင္ လွ်က္ ၊ ဟုတ္ မ ဟုတ္ အား အ ေနာက္ မွ ေန ၍ ၊ မ မွိတ္ မ သုံ ရပ္ ၾကည့္ ေန မိ သည္ ဟု ဆို ပါ သည္။

ၿမင္ ေတြ ့ လိုက္ သည့္ မိန္း ခ ေလး အား….
တူ လြန္း သည္ ၊ ဒီ အ ရြယ္ ေလာက္ ရွိ ေန မည္ မွာ အ မွန္..
ဒီ ထက္ လည္း မ က ၊ ဒီ ထက္ လည္း မ ေလွ်ာ့ ေအာင္ လွ ေန မည့္ သူ ဟု ဆို ခါ ၊ ဦး က ထင္ ေန မိ သည့္ အ ၿပင္ ၊ စိတ္ ထဲ တြင္ လည္း တ ရင္း တ ႏွီး ၾကီး ခံ စား ၿဖစ္ ေပၚ ေန သည္ ဟု ဦး မွ ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ပါ သည္ ။ ေမး မိ ၿပန္ က လည္း ၊ မ ဟုတ္ ခဲ့ ပါ က ၿမိဳ ့ လယ္ ေခါင္ ၾကီး အ ေၾကာင္ ရိုက္ တာ လား ဟု အ ေၿပာ ခံ ရ ပါ လွ်င္ ၊ သေဘၤာ သား ၀တ္ စုံ ၾကီး ႏွင့္ ၿဖစ္ ေန ၍ ဣေၿႏၵ သိကၡာ ဆည္ ကာ မ ေမး ရဲ ၊ ေရွ ့တည့္ တည့္ မွ လည္း မ ၾကည့္ ရဲ ၊ အ ေနာက္ က ေန သာ ရပ္ ၾကည့္ ေန မိ သည္ ဟု ေၿပာ ၿပ ပါ သည္။

သူ ငယ္ ခ်င္း အား ထို ေန ရာ တြင္ ၊ ေတြ ့ ဆုံ ရန္ ခ်ိန္း ထား သည္ ဟု ထင္ ရ ၿပီး စိတ္ ထဲ မွ လည္း မ ႏွစ္ သက္ ေန သ လို ၿဖစ္ ေန မိ ခါ ၊ စိတ္ မ ေကာင္း လည္း တ ၿပိဳင္ တည္း ၿဖစ္ ေပၚ ခံ စား ေန ေၾကာင္း ၊ အ လြန္ ဆန္း က်ယ္ လွ ေၾကာင္း ၊ ဘာ ေၾကာင့္ မွန္း မ သိ ၊ ဘာ ၿဖစ္ မွန္း မ သိ ၿဖစ္ ေန ေၾကာင္း ၊ ရင္ ထဲ တြင္္ လည္း ဟာ တာ တာ ၾကီး လို ၿဖစ္ ေပၚ ခံ စား ေန ရ ေၾကာင္း ၊ အ ေဖာ္ မ်ား ေရာက္ လာ ခါ မွ ပင္ ၊ ဇတ္ ဇတ္ ၾကဲ ၾကဲ မိန္း က ေလး မ်ား ၿဖစ္ ေန ၾက သည္ ကို သိ ခဲ့ ရ ေၾကာင္း ၊ အ ၾကီး က်ယ္ စိတ္ တို ၿပီး တ ေယာက္ ကို တ ေယာက္ အ ၿပစ္ တင္ လွ်က္ ဆူ ညံ သြား ၾက သည္ ကို ၊ အ စ အ ဆုံး ၿမင္ ေတြ ့ေန ရ သည္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္။

လူ စု ကြဲ ၿပီး ၊ ၿပည္ သူ ့ မုန္ ့ တိုက္ အ နီး ေတြ ့ ၿမင္ ႏိုင္ သည့္ ေန ရာ မ်ိဳး ၌ သၼီး က ေစာင့္ ေန ၿခင္း ၿဖစ္ သည္ ကို သိ ရ ၍ ရင္ ေအး သြား ရ ေၾကာင္း ….၊ အ သံ ၾကား လိုက္ ရ သည့္ အ ခ်ိန္ ၊သၼီး အ သံ ၿဖစ္ ေန မွန္း ကို တတ္ အပ္ သိ လိုက္ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ပါ ေတာ့ သည္ ။

ဦး က လည္း ေခါင္း မွာ ေဆာင္း ထား သည့္ ၊ ေန ဗီ ပိ ကက္ ဥဴး ထုတ္ အား သၼီး ၿမင္ ေအာင္ ဟု ဆို ခါ ၊ လွမ္း အ ခြ်တ္ သၼီး အား လွမ္း ေခၚ မည္ အ ၿပဳ ၊ သ မီး က လည္း သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား ၏ လက္ ကို ဆြဲ လွ်က္ က ဦး ကို ေတြ ့ ၿပီး အံ့ ၾသ လြန္း သည့္ ဟန္ အ မူ အ ယာ က ၊ သၼီး မ်က္ ႏွာ မွာ အ ထင္း သား အ တိုင္း သား ေပၚ လြင္ ေန သည္ ကို လွမ္း ၿမင္ လိုက္ ရ ေၾကာင္း ဦး က ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။

ခ ဏ အ တြင္း ဦး ႏွင့္ အ ၾက ည့္ ၿခင္း ဆုံ မိ အ ခိုက္ တြင္
က် မ ၏ ေၿခ လွမ္း မ်ား က ၊ ရုတ္ တ ရက္ ေရွ့ ဆက္ မ လွမ္း ႏိုင္ ေတာ့ ပဲ ၿဖစ္ မိ သြား ပါသည္ ။
က် မ မွ လည္း ရုတ္ တ ရက္ ၊ ၀မ္း သာ အယ္ လည္း ၿဖစ္ မိ သြား ရ ခါ
“ဦး”……………ဟု
အာ ေမ ဋိက္ အ သံ ၿဖင့္ အား ပါး တ ရ ၊ ၀မ္း သာ အား ရ စြာ ႏွင့္ လွမ္း ေအာ္ ေခၚ မိ လိုက္ ပါ သည္။
သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား က လည္း ၊ အ့ံ အား သင့္ ကုန္ ၾက ခါ
က် မ အား ၊ အား လုံး က ၀ိုင္း ၀န္း ေမး ၿမန္း စပ္ စု ၿခင္း ခံ ရ ပါ ေတာ့ သည္ ။
အသိ လား…
မိတ္ ေဆြ လား….
ဘ ဂၤ လား ေမာင္ ႏွ မ လား…
ငါ တို့ ကို လည္း မိတ္ ဆက္ ေပး ဦး ေလ , ……
ဟု ဆို သည့္ အ သံ မ်ား ၿဖင့္ ဆူ ညံ သြား ပါ သည္ ။
ဦး က လည္း …..
က် မ အား ၊ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား က လက္ ပံ ပင္ ၌ ဇ ရက္ တ အုပ္ က် ေန သည့္ အ တိုင္း ပဲ ဟု ၊ ေၿပာ ဆို ၿပီး
ထို စ ကား သံ မ်ား ၾကား ၾကား ၿခင္း ၊ ဘာ ေၿပာ ရ မွန္း ပင္ မ သိ ေအာင္ ပင္ ၿဖစ္ ရ သည္ ဟု ဦး က ဆို ပါ သည္ ။

ဦး က မ်ား စြာ ရွက္ စိတ္ ၿဖစ္ သြား ရ ၿပီး ၊ သၼီး ၏ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား အား ၊ ခု ခ်က္ ၿခင္း သ ေဘၤာ ေပၚ ၿပန္ တက္ ရ မည္ ။ သ မီး အ ေဖ အား အ လြန္ အ ေရး ၾကီး သည့္ မွာ စ ရာ စ ကား ရွိ သည္ ။
အ ေရး ၾကီး ကိစၥ အ သဲ အ သန္ ေၿပာ စ ရာ ရွိ သည္ ဟု ၊ ဆို ၿပီး နား လည္ သ ေဘာ ေပါက္ ေအာင္ ေၿပာ ဆို ရွင္း ၿပ ေန သည့္ အ ခိုက္ ၊ စီး မည့္ ဘတ္ စ ကား က လည္း ၊ ကား မွတ္ တိုင္ မွာ လာ ရပ္ သည္ ၿဖင့္ ၍ ၊ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား အား လုံး က လွမ္း ၿမင္ ေတြ ့ ၿပီး ၊ လိုက္ ၍ တက္ စီး သြား ၾက ေတာ့ မွ သာ ရင္ ထဲ တြင္ ၊ အ လုံး ၾကီး က် သြား ရ သည္ ဟု ဦး က ေၿပာ ၿပ ပါ ေတာ့ သည္ ။

ဦး ေၿပာ ေသာ စ ကား မ်ား အား…
ရုတ္ တ ရက္ သၼီး က သ ေဘာ ေပါက္ နား လည္ မည္ မ ဟုတ္ ၊ သၼီး ႏွင့္ သာ သီး သန္ ့ ေတြ ့ ခ်င္ ၿပီး စ ကား ေၿပာ ခ်င္ သ ၿဖင့္ ၊ သူ ငယ္ မ်ား အား တ ဖက္ လွည့္ ႏွင့္ ပ ထုတ္ ခဲ့ ရ ၿခင္း သာ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ဦး က စီ ကာ ပတ္ ကုန္း ေၿပာ ၿပ ပါ ေန သည္ ။

ၿပီး လွ်င္ ဦး က….
မ ထင္ မွတ္ ပါ ပဲ …
က် မ ၏ လက္ ကို လွမ္း ဆြဲ ၍ ဖမ္း ဆုတ္ ခါ ၊ ၿပည္ သူ ့ မုန္ ့တိုက္ ထဲ ခ ဏ ၀င္ ထိုင္ ၾက ရ ေအာင္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။
က် မ မွ ဦး ဖမ္း ဆြဲ ထား ေသာ လက္ အား ၊ ရုတ္ တ ရက္ ခ်က္ ၿခင္း ဆို သ လို ပင္ ၿပန္ ရုတ္ သိမ္း ခဲ့ လိုက္ မိ ပါ သည္ ။

ဦး ႏွင့္ အ တူ ၿပည္ သူ ့ မုန္ ့ တိုက္ ထဲ ရွိ ၊ စား ပြဲ အ လြတ္ ၌ ၀င္ ထိုင္ စဥ္ တြင္ ၊ နာ ရင္း ေတြ ထူ ပူ ၿပီး ဦး အား ေခါင္း ပင္ မ ေဖာ္ ႏိုင္ ေအာင္ ၊ မ ၾကည့္ ရဲ ေလာက္ ေအာင္ ၿဖစ္ သြား မိ ခဲ့ ရ ပါ သည္။ စား ပြဲ ေပၚ ခုံ တြင္ ေခါင္း ငုံ ့ ထိုင္ ေန သ ၿဖင့္
ဦး က လည္း စိတ္ မ ေကာင္း ေတာ္ ေတာ္ ေလး ၿဖစ္ သြား ရွာ ပါ သည္ ။

သၼီး က အ ပ်ိဳ ၾကီး ဖား ဖား ၿဖစ္ ေန ၍ ၊ ရွက္ တတ္ ေန ၿပီ ဆို တာ သိ လိုက္ ရ ေၾကာင္း..
မ်က္ ႏွာ လည္း ရွက္ ေသြး ၿဖာ ၿပီး ၊ ခ်က္ ၿခင္း ရဲ တြတ္ သြား သ ၿဖင့္ ၊အ ရင္ က ႏွင့္ မ တူ ေတာ့ ေၾကာင္း ၊ ငယ္ ငယ္ က ၿမိဳ ့ ထဲ သြား လွ်င္ ဦး ၏ လက္ အား ဖမ္း ဆုတ္ ခါ ၿမဲ ၿမဲ ကိုင္ ထား တတ္ ေၾကာင္း ၊ဦး က လည္း လက္ ဆြဲ ၿပီး ေန ရာ တ ကာ ေခၚ သြား ခဲ့ ေၾကာင္း ၊ အ ယင္ က လို မ်ိဳး ပင္ စိတ္ က ထင္ မွတ္ ေန မိ တာ ၊ ဦး မွား သည္ ဟု ေၿပာ ဆို ၿပီး ေတာင္း ပန္ သည္ ဟု ဆို ခါ ၊ ၿပန္ ရွင္း ၿပ ေန ပါ ေတာ့ သည္။
ႏိုင္ ငံ ၿခား ႏွင့္ လည္း အ ရမ္း ကြာ ၿခား ေန သည္ ဟု ၊ က် မ အား ဦး က ေၿပာ ၿပ ေန ပါ သည္ ။
အ ခု သ မီး က လုံး လုံး ေၿပာင္း လဲ သြား သ ၿဖင့္ ၊ သၼီး က ေယာ ကၤ်ား ေလး ၿဖစ္ ရင္ အ ရမ္း ေကာင္း မွာ ပဲ
ညီ အ ငယ္ ဆုံး ေလး လုပ္ မ လား ၊ ေယာ ကၤ်ား ေလး အ ကၤ်ီ ေပး ၀တ္ ၿပီး ၊ ေယာ ကၤ်ား ေလး လို ေန မ လား ဟု ဦး က ေၿပာ ပါ ေတာ့ သည္ ။

ဦး ဘာ ကို ဆို လို ခ်င္ ေန တာ လည္း ၊ ဦး ေၿပာ ေန တာ ေတြ ၊ က် မ တ ခု မွ နား မ လည္ ဟု သာ တြင္ တြင္ ဆို ေန မိ ပါ သည္ ။
ဦး ေၿပာ ေန သည့္ သ ေဘာ တ ရား ေတြ ၊ လိုက္ လည္း မ မွီ နား လည္း မ လည္ ပါ ၊ ဘာ ေတြ လာ ေၿပာ ေန မွန္း မ သိ ၊ “ မုန္း စ ရာ ေကာင္း သည့္ ဦး ”ဟု က် မ က ဆို ခဲ့ မိ ပါ သည္ ။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF