က် မ ေန ထိုင္ သည့္ ေန ရာ အ ထိ ၊ ဦး က သူ ၏ ၀တ္ စုံ ႏွင့္ ပင္ လိုက္ ပို ့ ေပး ခဲ့ ပါ သည္ ။
သၼီီး ရန္ ကုန္ မွာ ေရာက္ ေန တာ ၾကား သိ သ ၿဖင့္ ၊ ၾကား ၾကား ၿခင္း ပင္ လုိ က္ ရွာ မိ ေၾကာင္း ၊ ေနာက္ ရက္ တြင္ သ ေဘာၤ ၿပန္ တက္ မည္ ။ သုံး ေလး လ ၾကာ မည္ ဒီ တ ခါ ၿပန္ လာ လွ်င္ ေအး ေဆး ေတြ ့ ၿခင္ ေၾကာင္း ေၿပာ ပါ သည္ ။ ထို အ ေတာ အ တြင္း သ ေဘၤာ ေပၚ မွ စာ မ ၾကာ ထဲ့ မည္ ဟု မွာ သြား ပါ သည္။

ေရး သား ေသာ စာ မ်ား ႏွင့္ အ တူ ၊ သူ ၏ ပိုက္ ဆံ အိပ္ ကပ္ အ တြင္း အ ၿမဲ တမ္း ထည့္ ထား သည့္ က် မ ႏွင့္ အ တူ ရိုက္ ထား သည့္ ဓါတ္ ပုံ ေလး အား သက္ ေသ အၿဖစ္ ထည့္ ေပး လာ ပါ သည္။

ၿပန္ ေတြ ့ သည့္ အ ခ်ိန္ ၊(၈) ႏွစ္ ခန္ ့ ၾကာ ၿမင့္ ခဲ့ ပါ သည္။ က် မ အ သက္ ႏွစ္ ဆယ္ ေရာက္ သည့္ အ ခ်ိန္ ၌ ၊ ကြက္ တိ ၿပန္ လာ ခဲ့ ၿခင္း ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ေၿပာ ေသာ စ ကား အား ဆက္ စပ္ လွ်က္ ေတြး မိ လာ ပါ သည္ ။ မွာ သြား သည့္ အ ေၾကာင္း အ ရာ မ်ား က ဘာ မ်ား ၿဖစ္ မည္ ဆို တာ ကို ရိပ္ စား လာ မိ သ လို ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ငယ္ စဥ္ က ခ်စ္ ခင္ အား ကိုး သည့္ စိတ္ ၊ အ သက္ အ ရြယ္ ကြာ ဟ မႈ မ်ား …
သံ ေယာ ဇဥ္ ႏွင့္ လြမ္း တာ က …….
ခ်စ္ ၿခင္း ဆို ပါ လွ်င္ ၊ လြန္ စြာ မွား ယြင္း သြား ႏိုင္ ပါ သည္ ။ ဓါတ္ ပုံ က မ ေပ်ာက္ မ ပ်က္ ၊ ၀ါ ဖန္ ့ ဖန္ ့အ ေရာင္ ေတာင္ ေပါက္ ေန ပါ သည္ ။ အ ၿမဲ တန္း အိပ္ ကဒ္ ထဲ ထည့္ ခါ ၊ ေဆာင္ ထား သည္ ဆို ပါ လွ်င္ ……၊ က် မ အား လက္ ထပ္ လို ၿခင္း ပင္ လား ။ ခ ေလး ဘ ၀ က နား မ လည္ စိတ္ ၿဖင့္ ေၿပာ ခဲ့ မိ ၿခင္း က ၊ အ တည္ မ ဟုတ္ ။ နား မ လည္ ၍ ေၿပာ ခဲ့ ၿခင္း သာ လွ်င္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ဒါ ကို အ တည္ ဟု ဆို လွ်င္ ၊ အိုး ၿခမ္း ကြဲ က ၿပန္ မ ဆက္ ႏိုင္ မွန္း သိ လွ်က္ ႏွင့္ အ သစ္ ၿပန္ စ ၍ အ ၿဖစ္ ႏိုင္ ။ ဒီ ပုတ္ ထဲ က ဒီ ပဲ ဟု အ ဆို ခံ ရ မည့္ ပါး စပ္ မ်ား ၊ က် မ က ဦး ကို ဦး တ ေယာက္ လို သာ သံ ေယာ စဥ္ ၿဖစ္ တြယ္ ေန မိ ၿခင္း သာ လွ်င္ ၿဖစ္ ေပ သည္ ။ ဦး က သူ ့ အ သိုင္း ၀ိုင္း အား ထပ္ မံ သ တၲိ ရွိ စြာ ၿဖင့္ စိန္ ေခၚ မႈ ၿပဳ လုပ္ ရ ေပ မည္ ။

အိမ္ ေထာင္ ဖက္ ဆို သည့္ စ ကား ၊ ၾကား သိ ယုံ မွ် ၿဖင့္ ေက်ာ ခ်မ္း ေန မိ ပါ သည္ ။ ဦး အ ရြယ္ အား အိမ္ ေထာင္ ဖက္ အ ေန ၿဖင့္ စဥ္း စား ၾကည့္ ၍ ပင္ မ ရ ႏိုင္ ပါ ။ ဒီ တစ္ ခါ ဦး ၿပန္ လာ လွ်င္ ၊ လာ ေတြ ့လွ်င္ က် မ ဘယ္ လို ရင္ ဆိုင္ မည္ နည္း ။ လြမ္း သည့္ စိတ္ က ခ်စ္ ၿခင္း ေမ တၱာ တ ရား ေၾကာင့္ ၿဖစ္ ေပၚ လာ သည္ မ ဟုတ္ ၊ က် မ ၏ လက္ ဖ ၀ါး တြင္ ပါ ရွိ ေသာ ၊ ေသာ ၾကာ ၿဂိဳလ္ ခုံ အား ၿပည့္ ၿခင္း ႏွင့္ ေသာ ၾကာ ခါး စီး ပါ ရွိ ေန သည့္ အ တြက္ ၊ တြယ္ တာ မိ ေန ရ ၿခင္း သာ ၿဖစ္ ေပ မည္ ။

ဦး အား ေရွာင္ တိမ္း ရန္ နည္း လမ္း ရွာ ၾကံ ခါ ၊ စဥ္း စား ေန မိ သူ က က် မ ပင္ ၿပန္ ၿဖစ္ ေန ပါ သည္။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ အား အ ၿပစ္ ၿမင္ မိ ေန ၿခင္း က ဘာ မွ် ပင္ မ ၾကာ လိုက္ ပါ ။ ၀ဋ္ လည္ တာ လား ဟု စဥ္း စား ေန မိ ပါ သည္။ ၿပီး ၿပီး ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ ေမ့ ထား လိုက္ ခါ မွ ပင္ ၊ ေ၀ ဒ နာ အ သစ္ က စ လာ ၿပန္ ပါ သည္။
မ ၾကာ ပါ …။

ဦး က ဆိုင္း မ ဆင့္ ၊ ဘုံ မ ဆင့္ ခ်က္ ၿခင္း ဆို သ လို ခ်က္ ၿခင္း ပင္ ေပါ က္ ခ် လာ ၿပ န္ သည္ ။ က် မ ေန ထိုင္ သည့္ ေန ရာ အ ထိ ေရာက္ လာ ၿပီး ေတြ ့ ပါ သည္ ။ သူ ့အ ေန ၿဖင့္ လက္ ထပ္ လို ေၾကာင္း ၊ အ သက္ အား ၿဖင့္ လည္း ၊ အိမ္ ေထာင္ ၿပဳ ဘို ့ အ ခ်ိန္ တန္ ေန သ ၿဖင့္ အ ခ်ိန္ ထပ္ မ ဆြဲ ၿခင္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္။

သၼီး မွာ ရည္း စား ရွိ ေန ၿပီ လား ဟု လည္း ေမး ပါ သည္ ။
ရွိ သည္ ဟု ညာ ၿပီး ေၿဖ မိ ပါ သည္။ တ ကယ္ လက္ ေတြ ့ ၿပ ႏိုင္ လား ၊ လက္ ေတြ ့ၿပ ႏိုင္ မွ ယုံ မည္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ ဦး မ ယုံ လွ်င္ ေတာ့ မ တတ္ ႏိုင္ ပါ ၊ ဟုိ တစ္ ေခါက္ က ၊ က် မ ကို ဦး က ညီ ေလး လုပ္ မ လား ၊ ရွပ္ အ ကၤ်ီ ေပး ၀တ္ မည္ ၊ ဒီ စ ကား ၏ အ ဓိ ပၸါယ္ ကို ရွင္း ရွင္း လင္း လင္း သိ ခ်င္ မိ ပါ သည္ ဟု ေၿပာ ၿပ မိ ပါ သည္။

က် မ စိတ္ ရူး ထ ခါ ထား ဘူး သည့္ ၊ အ ခ်စ္ ေတာ္ ကိစၥ ဇတ္ လမ္း တ ပုဒ္ အား ဦး က သိ ေန ေၾကာင္း ဖြင့္ ေၿပာ ပါ သည္ ။ မိန္း ခ ေလး ၿခင္း အ ခ်စ္ ေတာ္ ထား ဘူး တာ ၾကား သိ မိ ထား သည္ ဟု ဦး က ဆို ပါ သည္။ ေနာက္ တ ခ်က္ က သၼီး က ေယာ ကၤ်ား ေလး စိတ္ ဆို တာ အ တိ အ က် သိ ထား သည္ ဟု ထုတ္ ေၿပာ ပါ ေတာ့ သည္ ။

ဒါ ေၾကာင့္ သာ ညီ ေလး လို လုပ္ ၿပီး ၊ အ တူ ေန လွ်င္ ရ သည္ ဟု စ တာ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ေၿပာ ပါ သည္ ။ သၼီး က မ ရ မ က ေမး ေန သ ၿဖင့္ မ တတ္ ႏိုင္ ၍ ထုတ္ ေဖာ္ ေၿပာ လိုက္ ၿခင္း သာ ၿဖစ္ သည္ ။ ေလာ က တြင္ ကြယ္ ၀ွက္ ထား ေသာ အ ရာ ဆို တာ က မ ၿဖစ္ ႏိုင္ ၊ သိ ေအာင္ ၾကိဳး စား လွ်င္ ၊ အ မွန္ တ ရား ဆို တာ က ေပၚ ေပါက္ ရ စ ၿမဲ ၿဖစ္ သည္ ဟု ဆို ၿပီး ေၿပာ ပါ သည္ ။

ဦး က ဘာ လို ့ အဲ ေလာက္ အ ထိ သိ ေန တာ လည္း ။ နတ္ မ်က္ ေစ့ ရွိ လို ့ သိ ေန တာ လား ။ ဦး ေၿပာ သည္ ကိ စၥ က က် မ ၏ အ ရွိဳက္ အား ထုိး ႏွက္ သ လို ၿဖစ္ ေန ပါ သည္ ။ ဒီ ကိ စၥ က ကိုယ္ ေရး ကိုယ္ တာ ကိ စၥ ၿဖစ္ ၍ ေပၚ တင္ ၾကီး ထုတ္ ေဖာ္ ေၿပာ လိုက္ သ ၿဖင့္ အ ရွက္ ၾကီး ရွက္ မိ ရ ပါ သည္ ဟု ဦး ကို ေၿပာ ၿပ ၀န္ ခံ လိုက္ ရ ပါ သည္။

အ မွန္ တ ကယ္ ဆို လွ်င္ ၊ က် မ မိန္း မ သား ၿဖစ္ တာ ကို လက္ ခံ ေန မိ သည္ မွာ ဘာ မၽွ မ ၾကာ ေသး ဟု ဦး ကို ေၿပာ ၿပ မိ ခါ အ တိ အ လင္း ၀န္ ခံ လိုက္ ရ သ လို ၿဖစ္ သြား ခဲ့ ရ ပါ ေတာ့ သည္။

ဒီ ကိ စၥ ကို ဦး က ဘာ ေၾကာင့္ ဒီ ေလာက္ တိ တိ က် က် သိ ထား ခဲ့ ရ သ နည္း ။ ရွက္ စ ရာ ေကာင္း လြန္း လွ ေသာ ကိ စၥ လည္း ၿဖစ္ ၍ ၊ ဦး ကို မုန္း စ ရာ ေကာင္း သည့္ ဦး ဟု သာ ဆို ခ်င္ မိ ပါ သည္။
မိန္း ခ ေလး ၿဖစ္ ပါ လွ်က္ ၊ ေယာက္ က်ား ေလး လို ေန ထိုင္ ခဲ့ ၿခင္း ကိစၥ က က် မ ၏ ရွက္ စ ရာ အ တိတ္ တ ခု အ ၿဖစ္ ခ ေလး ဘ ၀ အ ရြယ္ မွာ က်န္ ရစ္ ခဲ့ ၿပီ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
ဒါ ေၾကာင့္ ဦး က ရည္း စား ရွိ သည္ ဟု ေၿပာ သည္ ကို လုံး ၀ လက္ မ ခံ ပဲ လက္ ေတြ ့ၿပ ခိုင္း တာ ကိုး ဟု သ ေဘာ ေပါက္ ခဲ့ မိ ရ ပါ ေတာ့ သည္ ။
ဒီ အ ခ်ိန္ မွာ မိန္း ခ ေလး စိတ္ ၿဖစ္ ေန ၿပီ ဆို တာ ၊ ဦး လက္ ခံ ယုံ ၾကည္ ပါ တယ္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ လက္ ကို ခ်က္ ၿခင္း ဖမ္း ရုတ္ ၿပီး ေခါင္း ငုံ ့ေန တာ ၊ နား ရြက္ ထူ ၿပီး နီ လာ တာ ဦး က စိ တ္ ထဲ မွာ ၀မ္း သာ ေန မိ တာ ပါ ဟု ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။

ရည္း စား ရွိ တာ မွန္ သည္ ဆို လွ်င္ ၊ သၼီး အ မွန္ တ ကယ္ မိတ္ ဆက္ ေပး ႏိုင္ ရ မည္ ဟု ေၿပာ ဆို ပါ ေတာ့ သည္ ။ ဦး မ ၿပန္ ခင္ သိ သြား ခ်င္ သည္ ဟု အ တင္း အ ၾကပ္ ေတာင္း ဆို ပါ သည္ ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF