ထို ည က စဥ္း စား ယင္း ေတာ္ ေတာ္ ႏွင့္ ပင္ ၊ အိပ္ မ ေပ်ာ္ ပါ ။ ဦး ႏွင့္ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ တို ့ အ ၾကား ၌ ၊ က် မ အား ၾကား ခံ အ ၿဖစ္ အ သုံး ခ် ၿပီး ေအာင္ သြယ္ ေတာ္ ႏွင့္ ညား သြား ႏိုင္ သည္ ။ နင့္ ကို ေၿပာ တာ ဟု ဆို သည့္ စ ကား တို ့ အား လည္ ၿပန္ လည္ ၾကား ေယာင္ မိ ပါ သည္ ။

ထို စဥ္ က ေၿပာ ဘူး ေသာ စ ကား ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ ၊ ညီ အစ္ မ ၿခင္း ေၿပာ ဘူး ရာ တြင္ ၊ ဦး ၏ လ ကၡ ဏာ တြင္ ႏွ လုံး လမ္း ေၾကာင္း အ ရံ တ ခု က ထပ္ ပါ သည္ ။ လူ တစ္ ကို ယ္ ခ်စ္ စိတ္ ႏွစ္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ေပၚ ေန ၍ နင္ နဲ ့ က သြား တာ လာ တာ ၊ ေန ထိုင္ တာ အ ေတာ္ နီး စပ္ လြန္း လွ သည္ ။
သူ ့ တြင္ ခ်စ္ စိတ္ ႏွစ္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ထြန္း ေပၚ ေပါက္ လာ ႏိုင္ သည္ ။ ေနာက္ ထပ္ ထပ္ မံ ၿဖစ္ ေပၚ ႏိုင္ သည့္ ခ်စ္ စိတ္ မ်ိဳး ရွိ ေန သ ၿဖင့္ ၊ ငါ က သူ ့ ကို ေအာင္ သြယ္ ေတာ္ ႏွင့္ လည္း ညား သြား ႏိုင္ သည္ ဆို ၿပီး စ လွ်င္ ၊ ရွက္ ၿပီး မ်က္ ႏွာ ၾကီး နီ ရဲ တက္ သြား တာ နင္ လက္ ေတြ ့ပဲ မ ဟုတ္ လား ဟု ဆို ခါ ေၿပာ သည့္ စ ကား မ်ား ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ေနာက္ ၿပီး သူ က သေဘၤာ သား အ လုပ္ လုပ္ တာ ေလ ။ ငါ က ခ်မ္း သာ တာ ဆင္း ရဲ တာ အ ေၾကာင္း မ ထား တဲ့ သူ ။ တစ္ မ်က္ ႏွာ ပဲ အ ၿမဲ ခ်စ္ တဲ့ အ ခ်စ္ မ်ိဳး ကို ပဲ အ လို ရွိ တယ္ ။ မုန္ ့ေ၀ ခြဲ စား တဲ့ အ ခ်စ္ မ်ိဳး ကို လည္း ငါ က အ လို မ ရွိ ဘူး ။ ငါ့ ကို လည္း ေသ ေအာင္ ၾကိဳက္ ေသး တယ္ ။ ေနာက္ တ ေယာက္ ကို လည္း အ လား တူ စြာ ၊ ငါ့ ေလာက္ မ ဟုတ္ ရင္ ေတာင္ ငါ့ ထက္ နီး ပါး မ က ခ်စ္ ႏိုင္ မယ့္ ၊ ကိ စၥ မ်ိဳး ထပ္ မံ ၊ ေပၚ ေပါက္ လာ ႏိုင္ တာ ကို ငါ က ၾကိဳ ၿမင္ ထား တယ္ ။ အ ရံ လမ္း ေၾကာင္း တ ခု ထပ္ ၿပီး ပါ ရွိ ေန လို ့ေလ ဟု ဆို ၿပီး ၊ ညီ အစ္ မ ခ်င္း အ ေၾကာင္း ယင္း တိုက္ ဆိုင္ သည့္ အ ခါ မ်ိဳး တို ့ တြင္ ေၿပာ ၿပ ဘူး ပါ သည္ ။

အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ၏ ကိုင္ ရို လ ကၡ ဏာ ပ ညာ လိုက္ စား ရာ မႈ က ၊ တ ဖက္ ကမ္း ခတ္ ကြ်မ္း က်င္ သည့္ အ ၿပင္ ၊ ေရွ့ ၿဖစ္ လာ မည္ ့ ကိ စၥ မ်ား ကို ပါ ၾကိဳ ၿမင္ ေဟာ ကိန္း ထုတ္ ႏိုင္ သူ တ ေယာက္ အ ေန ၿဖင့္ ၊ က် မ မွ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ကို အ ထင္ ၾကီး ေလး စား မိ ပါ သည္ ။ ထို အ ေၾကာင္း မ်ား ကို ၾကား ေယာင္ ေန မိ ရင္း , စဥ္း စား ၿပီး အ ေတြး နယ္ ခ်ဲ ့ ကာ ၊ အိပ္ မ ေပ်ာ္ ႏိုင္ ၿဖစ္ ခဲ့ ရ သူ က က် မ သာ လွ်င္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
သ ေဘၤာ တက္ မည့္ ေနာက္ ဆုံး တ ရက္ အ လို ၌ ၊ ေကာင္ ေလး ႏွင့္ ေပး ေတြ ့ ရန္ ေတြ ့ကို ေတြ ့ ရ မွ ၿဖစ္ မယ္ ဆို သည့္ စ ကား မ်ား က ၊ က် မ ကို အ ၾကပ္ အ တည္း ရိုက္ သြား ေစ ခဲ့ ပါ သည္ ။ မ ရွိ ေသာ ရည္း စား ကို အ ငွား ေခၚ ၿပီး အ ကူ ညီ ေတာင္း ရ မည့္ ကိန္း ဆိုက္ ေရာက္ ေန ပါ သည္ ။ ရုပ္ ရွင္ ထဲ တြင္ က ၿဖစ္ ႏိုင္ မည္ ။ အ ၿပင္ မွာ က စိတ္ ကူး ယဥ္ ဆန္ သည့္ ရုဴး သြတ္ မႈ မ်ိဳး ၿဖစ္ ၍ ၊ တိုင္ ပင္ မ ကိုက္ ပဲ လြဲ ေခ်ာ္ တိမ္း ပါ က ၊ ညာ ထား သည့္ ကိ စၥ က ဘူး ေပၚ သ လို ေပၚ သြား ႏိုင္ ပါ သည္။

အ ေဖ ထံ စာ ေရး ဆက္ သြယ္ ထား သည့္ ကိ စၥ ၊ လ ကၡ ဏာ ၾကည့္ ၿပီး မွ မုန္း စ ရာ ေကာင္း သည့္ ဦး အ ေပၚ တြင္ ၊ စာ နာ နား လည္ သြား မိ ခဲ့ ၿပီး ၊ စိတ္ ထဲ မွာ နာ က်င္ ခံ စား ရ သည့္ ေ၀ ဒ နာ ႏွင့္ အ တူ ၊ စိတ္ မ ေကာင္း ၿဖစ္ ရ မႈ မ်ား က လည္း ရင္ ထဲ ၀င္ ေရာက္ လာ ပါ သည္ ။ အ ၾကံ ဖန္ လုပ္ ရ မည့္ ကိ စၥ က မ လြယ္ ကူ ႏိုင္ ပါ ။ ေယာ ကၤ်ား ေလး အ ေပါင္း အ သင္း ဆို တာ က လည္း မ ရွိ ။ တစ္ ခါ က က် မ ႏွင့္ အ လြန္ ခင္ မင္ ရင္း ႏွီး သည့္ မိတ္ ေဆြ ဦး ေလး က ထ မင္း စား ရန္ အ လည္ ဖိတ္ ေခၚ ဘူး သ ၿဖင့္ ရြယ္ တူ ေကာင္ ေလး တ ေယာက္ အား သိ ကြ်မ္း ဘူး ပါ သည္ ။

ထို ထ မင္း ဖိတ္ ေခၚ ေကြ်း ဘူး သည့္ ဦး ေလး ႏွင့္ ဆက္ သြယ္ ၿပီး အ ကူ အ ညီ ေတာင္း ရ ေကာင္း မ လား ဟု လည္း စဥ္း စား ေန မိ ပါ သည္ ။ ကိုယ့္ အ တတ္ ႏွင့္ ကိုယ္ စူး ခါ ၊ ဆုတ္ လည္း စူး ၊ စား လည္း ရုဴး ဆို သ လို မ်ိုး ၿဖစ္ ေန ပါ သည္ ။ ညာ ရ သည့္ ကိ စၥ မ်ိုး က မ လြယ္ ကူ ႏိုင္ မွန္း ၊ က် မ မွ အ ေတာ္ သ ေဘာ ေပါက္ သြား ခဲ့ ရ ပါ သည္ ။ က် မ ကိုယ္ ၌ က ေ၀ ခြဲ မ ရ ၊ ဆုံး ၿဖတ္ မ ရ ႏွင့္ အ ခက္ ေတြ ့ ေန ပါ သည္ ။

က် မ ကို ငယ္ ငယ္ ေလး ထဲ က ေတြ ့ ၿမင္ ၿပီး ခ်စ္ ခဲ့ ရ သူ ။

က် မ ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္ (၁၀) ႏွစ္ ၾကာ တိုင္ ေအာင္ ေရး သား မွတ္ တမ္း

တင္ ထား ႏိုင္ ခဲ့ သည္ ဒိုင္ ယာ ယီ စာ အုပ္ ။

ထို ဒိုင္ ယာ ယီ စာ အုပ္ ကို ဖတ္ ထား မိ သည့္ က် မ ၏ ႏွ လုံး သား ဒု ကၡ

ဆင္း ရဲ မႈ။

ထို ဒိုင္ ယာ ယီ စာ အုပ္ က ေန ၊ က် မ ၏ ႏွ လုံး သား ကို လႈပ္ ႏိုး ခံ ခဲ့ ရ

သည့္ ၊ အ မ်ိဳး အ မည္ မ သိ ေ၀ ဒ နာ မ်ား ။

ဦး ႏွင့္ ၿပန္ မ ဆုံ ၿဖစ္ ခင္ ကာ လ အ တြင္း ၊ ၿပန္ လာ ခါ နီး အ လို ။

အစ္ မ မ ၾကီး က်ယ္ က ၊ ဦး ေရး သား ဆက္ သြယ္ လာ သည့္ စာ ပါ

အ ေၾကာင္း အ ရာ ကိ စၥ မ်ား အား ၊ ၾကိဳ တင္ ဖြင့္ ဟ ထား မႈ မ ရွိ ခဲ့ ၿခင္း မ်ား ။

အ လာ ေကာင္း ၿပီး ၊ အ ခါ ေႏွာင္း သည့္ ၿဖစ္ ရပ္ ။

ကု တင္ ေပၚ တြင္ လဲ ေလ်ာင္း ရင္း စဥ္း စား ေန မိ သည့္ က် မ ။

မ်က္ ႏွာ က်က္ အ မိုး မ်ား က မ်က္ ၀န္း ထဲ မွာ ၾကည့္ ေန ရင္း ပင္ ခ်ာ ခ်ာ လည္ ကုန္ သြား ပါ သည္ ။

ဦး အား လူ ကိုယ္ တိုင္ ေခၚ ေတြ ့ မ ၿပ သ ႏိုင္ သည့္ စိတ္ ကုန္ စ ရာ ေကာင္း လြန္း လွ သည့္ က် မ အ ၿဖစ္ မ်ား ။

ေနာက္ ဆုံး စဥ္း စား ေန မိ ယင္း က ၊ ဒိုင္ ယာ ယီ စာ အုပ္ ကို ေနာက္ တစ္ ေခါက္ ၾကိဳး စား အား ယူ ကာ ၊ ၿပန္ ဖတ္ ရင္း အ ေၿဖ တ ခု ထြက္ လာ ပါ သည္ ။ လက္ သည္ တ ရား ခံ က ဒိုင္ ယာ ယီ စာ အုပ္ သာ ၿဖစ္ ေန ပါ ေတာ့ သည္ ။ မ ထူး ဟု ဆို ခါ ၊ ဦး အား အ က်ိဳး အ ေၾကာင္း ရွင္း ၿပ ၿပီး ဒီ တ ေခါက္ သ ေဘၤာ တက္ ပါ က သ ေဘၤာ ေပၚ တြင္ ဖတ္ ၾကည့္ မိ ေစ ရန္ ေပး လိုက္ မည္္ ဟု ဆုံး ၿဖတ္ ခ်က္ ခ် မိ ခဲ့ ပါ သည္။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF