ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမ္းလြန္ေရနံႏႇင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္ယူရန္ လုပ္ကြက္သစ္မ်ား ရႇာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ႐ုရႇား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတို႔အျပင္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ မေလးရႇားႏုိင္ငံ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔ႏႇင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။ လက္ရႇိတြင္ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ မုတၲမကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မႇ ရတနာသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ေျမႏႇင့္ တနသၤာရီကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ရႇိ ရဲတံခြန္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ေျမမႇ ေန႔စဥ္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗသန္းေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ ကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ ကမ္းလြန္ေရနံေျမသစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရႇာေဖြရာတြင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္၊ မုတၲမကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္၊ တနသၤာရီကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္မ်ားတြင္ ႐ုရႇား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရႇား၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔မႇ ကုမၸဏီမ်ားႏႇင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏႇင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ မုတၲမကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ လက္ရႇိအေနျဖင့္ ရတနာသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ တိုတယ္ေရနံကုမၸဏီ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ယူႏိုကယ္ကုမၸဏီ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ PTTEPI ကုမၸဏီတို႔က လာေရာက္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ မုတၲမကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေဇာတိကကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကို မေလးရႇားႏုိင္ငံမႇ ပက္ထ႐ိုနပ္ကုမၸဏီ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမႇ နိပြန္ကုမၸဏီ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံမႇ PTTEPI ကုမၸဏီတို႔က ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္လည္း ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကို ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမႇ ေဒ၀ူးကုမၸဏီႏႇင့္ ကုိရီးယား ဂက္စ္ကုမၸဏီ၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံမႇ ONGC Videsh ကုမၸဏီႏႇင့္ GAIL ကုမၸဏီတို႔က ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံေဆာင္ ရြက္ေနသည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမႇ ထြက္ရႇိသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္တြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..