ထိုင္း-ၿမန္ မာ ႏွစ္ ႏိုင္ ငံ နယ္ စပ္ မွ တစ္ ဆင့္ ၊ မယ္ဆိုင္-ခ်င္းရိုင္-ခ်င္းမိုင္ သို့ အ လည္ သြား ေရာက္ ခဲ့ စဥ္ ၊ ခ်င္း မိုင္ ၿမိဳ့ ရွိ ၊ ဖူး ေမွ်ာ္ ခဲ့ ေသာ ေတာင္ ေပၚ ဘု ရား ႏွင့္ ပတ္ ၀န္း က်င္ ရွဴ့ ခင္း မ်ား အ မွတ္ တ ရ ရိုက္ ယူ လာ ခဲ့ ေသာ ပုံ မ်ား သာ လွ်င္ ၿဖစ္ ပါ သည္။
ေဂ ဇက္ ရြာ စာ ဖတ္ သူ မိတ္ ေဆြ အ ေပါင္း တို ့အား ၿပန္ လည္ ေ၀ မွ် လိုက္ ပါ သည္။။

ိိိ္္ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ့ရွိေတာင္ေပၚဘုရားအားအမွတ္တရ။

ေတာင္ေပၚဘုရားရင္ၿပင္တြင္ဖူးေမွ်ာ္ရေသာရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူ။

အာရုံခံတန္ေဆာင္းအတြင္းရွိ၊ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ထားေသာရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူ။

ေဆာင္းတန္းတခုအတြင္းကရုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ဆင္စြယ္အလွ။

ရင္ၿပင္ေတာ္ရွိဘုရားဖူးေမွ်ာ္သူမ်ားအားအမွတ္တရ။

ေဆာင္းတန္းအတြင္းရွိပလႅင္ခံရုပ္ပြားေတာ္ၿမတ္မ်ား။

ရင္ၿပင္ေပၚရွိေခါင္းေလာင္းမ်ားစီတန္းထားသည့္အလွအားေတြ့ၿမင္ရပုံ။

ရင္ၿပင္ေတာ္ရွဴ့ခင္းအလွၿမင္ကြင္း။

ေတာင္ေပၚဘုရားရင္ၿပင္ေတာ္ေပၚမွခ်င္းမိုင္ၿမိဳ့အလွၾကည့္ရွဴ့ခံစားၾက။

ရင္ၿပင္ေပၚမွခ်င္းမိုင္ၿမိဳ့အလွမႈံၿပၿပ၊ေလယာဥ္ေၿပးလမ္းေလးပါလွမ္းၿမင္ရ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..