ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ‘ ေကာင္မ’ဟု ေခၚပါကအလြန္ခံျပင္းၾကသည္။ရင္.သီးေသာ

ေခၚဆိုမႈဟုခံယူၾကသည္။

ထိုစကားတြင္ ‘ႀကီး’ ထပ္ထည္.ၿပီး ‘ ေကာင္မႀကီး’ ဟု ေခၚပါက အဆဲခံရသည္ထက္ပိုၿပီး

နာလိုခံခက္ျဖစ္ၾကသည္။

‘ ေကာင္မ’ ၏ေနာက္တြင္ ‘ေလး’ ထပ္ထည္.ၿပီး ‘ ေကာင္မေလး’ ဟု ေခၚပါက မည္သူမွ်

ေဒါသမျဖစ္ၾကပါ။ခ်စ္စနိုးေခၚသည္ဟုပင္ မွတ္ယူၾကသည္။

ထိုေနရာတြင္ ‘ေလး’ ဟူေသာစကားလံုးေလး၏ထူးျခားမႈကို သတိျပဳစရာပင္ျဖစ္သည္။

Small is beauty.

ငယ္ေသာ္လွ၏။

ထိုစကားသည္ ‘ေလး’ အတြက္ေဖာ္ညႊန္းဟန္တူပါသည္။

အဲဒါေလး     ဟုဆိုပါက နွစ္သက္သည္.သေဘာ

အဲဒါႀကီး      ဟုဆိုပါက မနွစ္သက္သည္.သေဘာ

 

ဒီအေရာင္ေလး ဟုဆိုပါက စိတ္တိုင္းက်သည္.သေဘာ

ဒီအေရာင္ႀကီး   ဟုဆိုပါက စိတ္တိုင္းမက်သည္.သေဘာ

 

မည္းမည္းေလး  ဟုဆိုပါက ခံုမင္သည္.သေဘာ

မည္းမည္းႀကီး   ဟုဆိုပါက ရြံရွာသည္.သေဘာ

 

ေမးခြန္းေလး   ဟုဆိုပါက လြယ္ကူေပ်ာ္ရႊင္သည္.သေဘာ

ေမးခြန္းႀကီး   ဟုဆိုပါက ခက္ခဲၿပီးေၾကာက္္လန္.သည္.သေဘာ

 

အသံေလး   ဟုဆိုပါက ခ်ိဳၿမိန္သာယာသည္.သေဘာ

အသံႀကီး   ဟုဆိုပါက ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္္သည္.သေဘာ

 

စဥ္းစားနိုင္လွ်င္မ်ားစြာေတြ.နိုင္ပါသည္။

‘ေလး’ နွင္. ‘ႀကီး’ ဟူေသာ စကားလံုးနွစ္ခုၾကားတြင္ ဆန္.က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီး   ‘ေလး’ကို

အေကာင္းျမင္ၿပီးခ်စ္စရာအသြင္အျဖစ္ေတြ.ရွိရပါသည္။

ထိုအရာသည္ပင္ ျမန္မာစာျမန္မာစကား ေ၀ါဟာရမ်ား၏ခ်စ္စရာအလွေလးမ်ားထဲမွတစ္  ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

စာၾကြင္း။    ။ကိုသာသည္ ကိုသာ၏ခ်စ္သူအား ‘ ……ေလး’ ဟုေခၚပါသည္။သူမ ေက်နပ္ၿပီး

နား၀င္ခ်ိဳေနပံုရပါသည္။

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..