ထိုင်း-မြန် မာ နှစ် နိုင် ငံ ထိ စပ် နေ သော ၊ မယ် ဆိုင် – ကျင်း ရှန် – ချင်း ရိုင်
သို ့အ လည် အ ပတ် သွား သည့် အ ချိန် နှိုက် ၊ ကျ မ နှစ် သက် မိ သည့် ရှူ ခင်း များ အား ၊ ရိုက် လာ ခဲ့ သော ပုံ များ ဖြစ် ပါ သည် ။။


ထိုင်း-မြန် မာ နှစ် နိုင် ငံ ထိ စပ် နေ သည့် ကျင်း ရှန် ဆိပ် ကမ်း မှ မြင် ရ သော
မဲ ခေါင် မြစ် အ လှ မြင် ကွင်း ။


ကျင်း ရှန် တောင် ပေါ် ဘု ရား မှ လှမ်း မြင် တွေ ့ ရ သည့် မဲ ခေါင် မြစ် ရှူ ့ခင်း အ လှ ။


ကျင်း ရှန် တောင် ပေါ် က ဘု ရား ။


ကျင်း ရှန် ဆိပ် ကမ်း ရှိ စား သောက် ဆိုင် မှ လှမ်း မြင် ရ သည့် ရှူ ခင်း အ လှ ။

မယ် ဆိုင် စား သောက် ဆိုင် တ နေ ရာ ၏ တွေ ့ မြင် ရ သည့် ရှူ ့ ခင်း အ လှ ။

ထိုင်း နိုင် ငံ ချင်း ရိုင် လေ ဆိပ် အ ဝင် ပတ် ဝန်း ကျင် ရှိ မှောင် ရီ ဖြိုး ဖျ ရှူ ့ မျှော် ခင်း အ လှ ။

ချင်း ရိုင် လေ ဆိပ် အ ဆောက် ဦ ထဲ မှာ ။

မယ် ဆိုင် စား သောက် ဆိုင် တ နေ ရာ ရှိ ရှူ ့မျှော် ခင်း အ လှ ။

မြင် ကွင်း လေး က အေး ချမ်း ။ ( မယ် ဆိုင် က စား သောက် ဆိုင် တ နေ ရာ)

မယ် ဆိုင် မြို ့ပြ အ လှ ရှူ ့မျှော် ခင်း ။

မယ် ဆိုင် ည နေ ခင်း မှောင် ရီ ဖြိုး ဖျ အ လှ ။

About aye.kk

has written 247 post in this Website..