ထိုင္း-ၿမန္ မာ ႏွစ္ ႏိုင္ ငံ ထိ စပ္ ေန ေသာ ၊ မယ္ ဆိုင္ – က်င္း ရွန္ – ခ်င္း ရိုင္
သို ့အ လည္ အ ပတ္ သြား သည့္ အ ခ်ိန္ ႏႈိက္ ၊ က် မ ႏွစ္ သက္ မိ သည့္ ရွဴ ခင္း မ်ား အား ၊ ရိုက္ လာ ခဲ့ ေသာ ပုံ မ်ား ၿဖစ္ ပါ သည္ ။။


ထိုင္း-ၿမန္ မာ ႏွစ္ ႏိုင္ ငံ ထိ စပ္ ေန သည့္ က်င္း ရွန္ ဆိပ္ ကမ္း မွ ၿမင္ ရ ေသာ
မဲ ေခါင္ ၿမစ္ အ လွ ၿမင္ ကြင္း ။


က်င္း ရွန္ ေတာင္ ေပၚ ဘု ရား မွ လွမ္း ၿမင္ ေတြ ့ ရ သည့္ မဲ ေခါင္ ၿမစ္ ရွဴ ့ခင္း အ လွ ။


က်င္း ရွန္ ေတာင္ ေပၚ က ဘု ရား ။


က်င္း ရွန္ ဆိပ္ ကမ္း ရွိ စား ေသာက္ ဆိုင္ မွ လွမ္း ၿမင္ ရ သည့္ ရွဴ ခင္း အ လွ ။

မယ္ ဆိုင္ စား ေသာက္ ဆိုင္ တ ေန ရာ ၏ ေတြ ့ ၿမင္ ရ သည့္ ရွဴ ့ ခင္း အ လွ ။

ထိုင္း ႏိုင္ ငံ ခ်င္း ရိုင္ ေလ ဆိပ္ အ ၀င္ ပတ္ ၀န္း က်င္ ရွိ ေမွာင္ ရီ ၿဖိဳး ဖ် ရွဴ ့ ေမွ်ာ္ ခင္း အ လွ ။

ခ်င္း ရိုင္ ေလ ဆိပ္ အ ေဆာက္ ဦ ထဲ မွာ ။

မယ္ ဆိုင္ စား ေသာက္ ဆိုင္ တ ေန ရာ ရွိ ရွဴ ့ေမွ်ာ္ ခင္း အ လွ ။

ၿမင္ ကြင္း ေလး က ေအး ခ်မ္း ။ ( မယ္ ဆိုင္ က စား ေသာက္ ဆိုင္ တ ေန ရာ)

မယ္ ဆိုင္ ၿမိဳ ့ၿပ အ လွ ရွဴ ့ေမွ်ာ္ ခင္း ။

မယ္ ဆိုင္ ည ေန ခင္း ေမွာင္ ရီ ၿဖိဳး ဖ် အ လွ ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..