ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္  ေပ်ာ္စရာ

ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ့သင္စရာ

တို႔ေတြသင္ၾကားကာ

အခ်ိန္ ၃ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ

ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးန႔ဲေ၀းကြာ

ဒီခ်ိန္ ခါေနာင္တမ်ား

တို႕ေတြ ေတြ႔ျပီလား

ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွာေပ်ာ္စ ရာ

တို႔ေတြ ျပန္စဥ္စားမွာ

တစ္ခါတစ္ခါ အခက္ခဲ

ေက်ာင္းသားတုိင္းေတြ႔မွာဘဲ

ေ၀းကြာလြန္းတဲ့စာေမးပြဲကုိ

တို႔ေတြေမ့ေနတာ

အခ်ိန္တန္က် ေျဖခိ်န္ေရာက္

က်က်မယ္ဟဲ့ တေပ်ာ္တပါး

ဒီခ်ိန္ခါလည္းေပ်ာ္ေသးတာ

ေနာက္တစ္ႏွစ္ထက္တက္မွာ

မတက္က်န႔ဲ သားတို႔သမီးတု႔ိရယ္ စာၾကိဳးစားပါကြယ္ (ဆရာ/မ ဆံုးစကား)

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ လူငယ္ဘ၀

ထက္တက္ရတာ ရွက္ဘူးဗ်

ဒီခါလည္း အေပ်ာ္မေလ်ာ့ပါ ေနာက္တစ္ႏွစ္ထက္က်မွာ

အေတြးမမွားဘဲ နားလည္စမ္းစာၾကိဳးစားက် ကြဲ႔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေပ်ာ္ျမဳးစြာနဲ႔ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကိုမခြဲဘဲ ထက္တက္ေနတဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုအားေပးပါတယ္   စာၾကိဳးစားျပီး ဒီနွစ္မွာေအာင္ျမင္က်ပါေစလုိ႔ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္  ေက်ာင္ေတာ္ၾကီးကုိ ခ်စ္တာ  လည္းခ်စ္တာဘဲ တစ္ႏွစ္တစ္တန္းေအာင္ျပီး ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို ခ်စ္ႏိုင္က်ပါေစ။။။။

About snow white

snow white has written 37 post in this Website..