ဦးစြာေျပာလိုတာက မိစၦာဒိ႒ိ ၆၂-ပါးကို တင္ျပမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ့္စာကို ကၽြန္ေတာ္ပင္ျပန္ဖတ္ရင္း မ်က္စိလည္ရပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ဖတ္ေပးပါ။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အတိုးခ်ဳံးၿပီး တင္ျပထားတာလဲ ပါပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ရဲ႕ အယူအဆဟာ ဒီမိစၦာဒိ႒ိ ၆၂=ပါးက လြတ္မွ ျဖစ္မွာပါခင္ဗ်ာ။
မိစၦာ=ဆိုတာက မွားတဲ့ေပါ့။ မမွန္ဘူးေပါ့။
ဒိ႒ိ=ဆိုတာ အျမင္..အယူအဆ။
မိစၦာဒိ႒ိ= မွားတဲ့ အျမင္အယူအဆ။ မမွန္တဲ့ အယူအဆမွားႀကီးေပါ့။

မိစၦာဒိ႒ိ..ကို ၆၂=ပါး ျပခဲ့ပါတယ္။၆၂ပါးကိုသီးသန္႕ႀကီး ျပတာလို႕ ေတာ့ မယူဆပါဘူး။ အဲဒီေခတ္က အျခားေသာ ဘုရားဆိုသူေတြရဲ႕ အယူအဆအမွားေတြက ၆၂-မ်ိဳးရွိေနလို႕ ၆၂-ပါးျဖစ္တာလို႕ယူဆပါတယ္။

အဲဒီ မိစၦာဒိ႒ိ ၆၂=ပါးက..
မေမြးခင္ ဟိုအတိက္ဘ၀က အယူေတြကို ႀကံဆၿပီး ယူတဲ့ အယူအဆမွား အႀကံအဆမွား ၁၈-ခု။
ေသၿပီးေနာင္မွာ ျဖစ္လာမယ့္ အယူေတြကို ႀကံဆၿပီး ယူတဲ့ အႀကံမွား အယူမွားက ၃၉=ခု။
ေနာက္… လက္ေတြ႕ဘ၀ထဲမွာ ႀကံဆၿပီးယူတဲ့ အယူအဆမွားက ၅=ခု။
ေပါင္းေတာ့ ၆၂-ခု။
မေမြးခင္ အတိက္ဘ၀က အေန အထားကို ႀကံဆတဲ့ အယူမွားအႀကံမွား မိစၦာဒိ႒ိ ၁၈-ပါးကိုျပမယ္။

ငါတို႕ အခုလဲျဖစ္ေနတယ္။ ေရွးကလဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေႀကာင့္ ဒီေလာကေရာ ငါတို႕ပါ ျမဲေနတယ္။ ငါတို႕ရဲ႕ အသက္ဆိုတဲ့ “အတၱ”ေလးနဲ႕ ေလာႀကီးဟာ ၿမဲတယ္။ အဲဒီလိုၿမဲလို႕ သတၱ၀ါေတြ တစ္ဘ၀ကေန တစ္ဘ၀ ကူးေျပာင္းၿပီးလည္ေနရတာပဲ။
၁=အဲဒီလို လည္ေနရတာကို တစ္ဘ၀..ႏွစ္ဘ၀ထိသိတယ္လို႕ယူတဲ့အယူ။ အဲဒါ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂- အဲဒီလိုက်င္လည္ေနရတာကို တစ္ဘ၀ ႏွစ္ဘ၀တင္မကဘူး။ ကပ္ကမၻာ ၁၀-ခုေလာက္ထိ သိရတယ္။ သိနိဳင္တယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃-အဲဒီလိုျဖစ္တာကို ကပ္ကမၻာ ၁၀-ခုေလာက္မကပါဘူး။ ကပ္ကမၻာ အမ်ားႀကီးထိ သိနိဳင္တယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၄-ေနာက္ ကုိယ့္ရဲ႕ႀကံစည္စိတ္ကူးထင္ျမင္ခ်က္သက္သက္နဲ႕ ေဟာဒီ အသက္ဆိုတဲ့ အတၱေလးနဲ႕ ေလာကႀကီးဟာ ၿမဲတယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိပဲ။
အားလုံး ဒီေလးခုကို အတိုခ်ဳပ္လိုက္ရင္…မေမြးခင္ ဟုိဘ၀ေတြက “အတၱ”ေလးက ကူးေျပာင္းၿပီး တစ္ဘ၀နဲ႕တဘ၀ လည္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အယူေတြဟာ မိစၦာဒိ႒ိေတြပဲတဲ့။ အတၱဆိုတဲ့ အရာကိုၿမဲတယ္လို႕ယူလို႕ ၿမဲအယူ ၄=ပါးလို႕ဆိုတယ္။

၅- ငါတို႕ခုလိုျဖစ္လာရတာဟာ… ျဗဟၼာႀကီးက ဖန္ဆင္းလိုက္လို႕ျဖစ္လာ တာ။ ျဗဟၼာႀကီး မဖန္ဆင္းခင္က မျဖစ္ဘူး။ ငါတို႕ကို ဖန္ဆင္းလိုက္တဲ့ ျဗဟၼာႀကီးကေတာ့ ၿမဲတယ္။ ဖန္ဆင္းခံတဲ့ ငါတို႕ကေတာ့ မၿမဲဘူးလို႕.. ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။(ဒါက ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒေပါ့)
၆- အေပ်ာ္ႀကဴးတဲ့ နတ္ေတြက မၿမဲဘူး။ အေပ်ာ္မႀကဴးတဲ့ နတ္ေတြကေတာ့ ၿမဲတယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၇- ေဒါသႀကီးတဲ့ နတ္ေတြက မၿမဲဘူး။ ေဒါသမႀကီးတဲ့ နတ္ေတြက ၿမဲတယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၈- လူမွာ မ်က္စိ..နား.. ႏွာ.. လွ်ာ.. ကိုယ္..ဆိုတဲ့ ဒီအရာေတြကေတာ့ မၿမဲဘူး။(ေသရင္ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးကေတာ့ မၿမဲဘူး။) ေသရင္ပ်က္စီးသြားတယ္။ မေနာ..ဆိုတဲ့ အရာေလးကေတာ့ မပ်က္စီးဘူး..ၿမဲတယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
ဒီေလးခုကိုေတာ့ ဖန္ဆင္းသူက ၿမဲတယ္။ ဖန္ဆင္းခံရတဲ့ ငါတို႕က မၿမဲဘူး။ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးက မၿမဲဘူး။ မေနာဆိုတဲ့ အရာေလးကေတာ့ ၿမဲတယ္လို႕ ..တခ်ဳိ႕ကိုၿမဲတယ္ယူ။ တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ မၿမဲဘူးယူ လို႕ “တခ်ိဳ႕ျမဲ.. တခ်ိဳ႕မျမဲ အယူမွား မိစၦာဒိ႒ိ.. ၄=မ်ိဳး” (ေပါင္း ဂ=မ်ိဳးရွိၿပီေနာ္)
(ဒီေလးမ်ိဳးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ႀကည့္လိုက္ရင္.. ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒဟာ မိစၦာဒိ႒ိ။ ငါတို႕ကို တစုံတခုက ဖန္ဆင္းထားတယ္လို႕ယူဆတာဟာ မိစၦာဒိ႒ိလို႕ဆိုတာပဲ

ေနာက္
၉- ေဟာဒီေလာက(လူ)ႀကီးဟာ အဆုံးရွိတယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၁၀-ေဟာဒီေလာက(လူ)ႀကီး အဆုံးမရွိဘူးလို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၁၁-အထက္ေအာက္ေတာ့ အဆုံးရွိတယ္။ ကန္႕လန္႕ကေတာ့ အဆုံးမရွိဘူး လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။(အဲဒီေခတ္က အဲလိုလူေတြရွိလို႕ပါ)
၁၂-ေလာကဟာ အဆုံးရွိတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ အဆုံးမရွိတာလဲ မဟုတ္ဘူးလို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
ဒါကေတာ့ ေလာက(လူ)အဆုံးရွိ.. မရွိ အယူမွား ၄-ခုပဲ။ ဒီအယူေတြကလဲ မိစၦာဒိ႒ိေတြပဲ။
၁၃=ကိုယ္က ဘာမွမသိလို႕ မသိပဲနဲ႕ယူရင္ မွားမွာစိုးလို႕ ဟုိလိုလဲ မယူဘူး.. ဒီလိုလဲ မယူဘူးဆိုၿပီး ဘာမွမယူတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၁၄=ကိုယ္က ဘာမွမသိပဲနဲ႕ေျဖရင္ အေျဖမွားဥပါဒါန္စြဲကပ္ၿပီး ပင္ပန္းမွာစိုးလို႕ဆိုၿပီး ဟုိလိုလဲ မယူဘူး.. ဒီလိုလဲ မယူဘူးဆိုၿပီး ဘာမွမယူတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၁၅=ကိုယ္က ဘာမွမသိပဲ ေျဖရင္.. သူမ်ားက ျပန္ဖိႏွိပ္ခံရမွာစိုးလို႕ ဟုိလိုလဲ မယူဘူး.. ဒီလိုလဲ မယူဘူးဆိုၿပီး ဘာမွမယူတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၁၆=တပါးေသာ ေလာကရွိမွရွိ။ ေသၿပီးေနာက္ျဖစ္..မျဖစ္…။ ကံနဲ႕ကံရဲ႕အက်ဳိးစတာေတြေမးလာတဲ့အခါ.. ဟုိလိုလဲ မယူဘူး.. ဒီလိုလဲ မယူဘူးဆိုၿပီး ဘာမွမယူတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။ ဒီေလးမ်ိဳးကုိေတာ့ စကားလြဲ မိစၦာဒိ႒ိ ၄=မ်ိဳးလို႕ဆိုတယ္။

၁၇=အရင္ဘ၀ဆိုတာ ရွိခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ငါတို႕အရင္ဘ၀က ျဖစ္ခဲ့တာ အရင္ဘ၀ကေန လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ခုဒီဘ၀ျဖစ္လာတာဟာ အေႀကာင္းမဲ့ သူ႕ဘာသာ ျဖစ္လာတာလို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၁၈=ေနာက္ကိုယ္စိတ္ကူးနဲ႕ကို ငါတို႕ခုလုိျဖစ္လာတာ အေႀကာင့္မဲ့သက္သက္ ျဖစ္လာတာပဲလို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။ ဒါကေတာ့ အေႀကာင္းမဲ့ မိစၦာဒိ႒ိ ၂ပါးပဲ။

အားလုံးေပါင္းရင္ (၁၈)ခုရွိသြားၿပီ… ဒီ ၁၈=ခုဟာ အယူမွား မိစၦာဒိ႒ိေတြပဲ။
ဒီမိစၦာဒိ႒ိ ၁၈=ပါးကို အားလုံးအတုိခ်ဳပ္ႀကည့္လိုက္ရင္…
အတၱေလးဟာ တဘ၀ကေန တဘ၀က်င္လည္ေနတယ္..အရင္ဘ၀ေတြရွိခဲ့ လို႕ ခုဘ၀ျဖစ္ေနတယ္လို႕ယူဆရင္ မိစၦာဒိ႒ိ။
ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ဦးဦးက ဖန္းဆင္းလို႕ျဖစ္လာတာလို႕ယူရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
ေလာက(လူ)ဟာ အဆုံးရွိတယ္။ မရွိဘူး ယူဆေနရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
ဘာမွ မသိလို႕ ဘာမွမယူရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
အေႀကာင္းမဲ့ျဖစ္လာတာလို႕ ယူရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိလို႕ အတိုခ်ဳပ္ရပါတယ္။

ဒါေတြဟာ မိစၦာဒိ႒ိ ၆၂=ပါးထဲက မေမြးခင္ ေရွးအတိတ္အေႀကာင္းအရာ ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ယူဆတဲ့ အယူအဆမွား ၁၈-ခုပါပဲ။

ေနာက္ က်န္တဲ့ မိစၦာဒိ႒ိေတြကို ေျပာပါမယ္။
ပထမဆုံးေျပာမွာက ေသၿပီးေနာင္မွာ ဒီလူ႕ခႏၶာကိုယ္ထဲကေန အတၱေလးထြက္သြားတယ္.. အသက္၀ိညာဥ္ေလးထြက္သြားတယ္.. အဲဒီအသက္၀ိညာဥ္လို႕ဆိုတဲ့ အတၱေလးဟာ အမွတ္သညာ ရွိေနတယ္ လို႕ယူဆခ်က္အေပၚမွာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲသြားတဲ့ မိစၦာဒိ႒ိ ၁၆-မ်ိဳးကို ေျပာမယ္။

၁၉-အသက္၀ိညာဥ္ဆိုတဲ့ အတၱေလးဟာ ေသၿပီးသြားေပမယ့္ ပ်က္စီးေတာ့ မသြားဘူး.. ျမဲေနတယ္။ အမွတ္သညာလဲ ရွိေနေသးတယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂၀- အဲဒီ အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ရုပ္သေဘာေတာ့ ရွိတယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂၁-ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ သြားတဲ့ ရုပ္သေဘာမရွိဘူးလို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂၂-ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ သေဘာရွိတာလဲ ဟုတ္နိဳင္တယ္။ ေဖာက္ျပန္ေပ်ာင္းလဲသြားတဲ့ သေဘာ မရွိတာလဲ ဟုတ္နိဳင္တယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂၃-ေဖာက္ျပန္ေပ်ာင္းလဲသြားတဲ့ သေဘာ ရွိတာလဲ မဟုတ္နိဳင္ဘူး။ မရွိတာလဲ မဟုတ္နိဳင္ဘူးလို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂၄- အဲဒီ အတၱေလးဟာ အဆုံးေတာ့ရွိတယ္လိုယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂၅- အဲဒီ အတၱေလးဟာ အဆုံးေတာ့ မရွိနိဳင္ဘူးလို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂၆-အဲဒီအတၱေလးဟာ အဆုံးရွိတာလဲ ဟုတ္နိဳင္တယ္။ အဆုံးမရွိတာလဲ ဟုတ္နိဳင္တယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂၇- အဲဒီအတၱဟာ အမွတ္သညာတမ်ိဳးေတာ့ရွိတယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂၈- အမွတ္သညာေတြ အမ်ားအျပားရွိနိဳင္တယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂၉-အမွတ္သညာ ငယ္ငယ္ နည္းနည္းေလးရွိတယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃၀- အမွတ္သညာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃၁- အဲဒီအတၱေလးဟာ ဆင္းရဲခ်ည္းျဖစ္တယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃၂-အဲဒီအတၱေလးဟာ ခ်မ္းသာခ်ည္းျဖစ္တယ္လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃၃-ဆင္းရဲေရာ..ခ်မ္းသာေရာ..ရွိတယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃၄-ဆင္းရဲေရာ..ခ်မ္းသာေရာ..မရွိဘူးလို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။တဲ့။
ဒီ မိစၦာဒိ႒ိ ၁၆-ပါးကို အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့
(လူေသလို႕ပ်က္စီးသြားေပမယ့္ အသက္၀ိညာဥ္လိပ္ျပာလို႕ဆိုတဲ့ အတၱဆိုတဲ့အရာေလးက မပ်က္စီးဘူး.. ၿမဲေနတယ္။ အဲဒီ ျမဲေနတဲ့ အတၱေလးက ဟိုလိုျဖစ္နိဳင္တယ္။..ဒီလိုျဖစ္နိဳင္တယ္..နဲ႕ ဘယ္လိ္ုပဲ ယူယူ ယူဆမႈ အားလုံးဟာ မိစၦာဒိ႒ိေတြခ်ည္းပဲဆိုတာပဲ။)

ေနာက္ထပ္..
လူေတာ့ ေသသြားတယ္…ဒါေပမယ့္အတၱေလးက ပ်က္စီးေတာ့ မသြားဘူး.. အဲဒီအတၱေလးက အမွတ္သညာေတာ့ မရွိေတာ့ဘူးလို႕ယူဆတဲ့အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး မိစၦာဒိ႒ိ ၈=မ်ိဳးရွိလာျပန္တယ္။
၃၅-လူေသသြားတယ္။ အသက္၀ိညာဥ္လို႕ဆိုတဲ့ အတၱေလးက ပ်က္စီးမသြားဘူး။ အမွတ္သညာေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး…ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ သြားတဲ့ သေဘာေတာ့ရွိတယ္။ အဲဒီလိုယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃၆- ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းသြားတဲ ရုပ္သေဘာ မရွိနိဳင္ဘူးလို႕ယူဆလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃၇-ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ရုပ္သေဘာရွိတာလဲဟုတ္နိဳင္တယ္။ မရွိတာလဲ ဟုတ္နိဳင္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃၈-ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ရုပ္သေဘာ ရွိတာလဲ မဟုတ္နိဳင္ဘူး။ မရွိတာလဲ မဟုတ္နိဳင္ဘူးလို႕ ယူဆရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃၉-အဲဒီအတၱဟာ အဆုံးဆိုတာရွိတယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။ပဲ
၄၀-အဲဒီအတၱဟာ အဆုံးဆိုတာ မရွိဘူးလို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၄၁-အဲဒီအတၱဟာ အဆုံးရွိတာလဲ ဟုတ္တယ္။ မရွိတာလဲ ဟုတ္တယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၄၂-အဲဒီအတၱဟာ အဆုံးရွိတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ အဆုံးမရွိတာလဲ မဟုတ္ဘူးလို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိပဲ။တဲ့။

ေနာက္ထပ္ၿပီး လူေသသြားရင္ အတၱဆိုတဲ့ အရာေလးက ပ်က္စီးမသြားဘူး။ ဒါေပမယ့္ သညာကေတာ့ ရွိတာလဲ ဟုတ္နိဳင္တယ္။ မရွိတာလဲ ဟုတ္နိဳင္တယ္ဆိုတဲ့အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ၈-မ်ိဳးကြဲျပန္တယ္။
၄၃-လူေသသြားတယ္။ အသက္၀ိညာဥ္လို႕ဆိုတဲ့ အတၱေလးက ပ်က္စီးမသြားဘူး။ အမွတ္သညာေတာ့ ရွိတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ မရွိတာလဲ မဟုတ္ဘူး …ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ သြားတဲ့ သေဘာေတာ့ရွိတယ္။ အဲဒီလိုယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၄၄- ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းသြားတဲ ရုပ္သေဘာ မရွိနိဳင္ဘူးလို႕ယူဆလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၄၅-ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ရုပ္သေဘာရွိတာလဲဟုတ္နိဳင္တယ္။ မရွိတာလဲ ဟုတ္နိဳင္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၄၆-ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ရုပ္သေဘာ ရွိတာလဲ မဟုတ္နိဳင္ဘူး။ မရွိတာလဲ မဟုတ္နိဳင္ဘူးလို႕ ယူဆရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၄၇-အဲဒီအတၱဟာ အဆုံးဆိုတာရွိတယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။ပဲ
၄၈-အဲဒီအတၱဟာ အဆုံးဆိုတာ မရွိဘူးလို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၄၉-အဲဒီအတၱဟာ အဆုံးရွိတာလဲ ဟုတ္တယ္။ မရွိတာလဲ ဟုတ္တယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၅၀-အဲဒီအတၱဟာ အဆုံးရွိတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ အဆုံးမရွိတာလဲ မဟုတ္ဘူးလို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိပဲ။တဲ့။

အားလုံးေပါင္းရင္ ၅၀-ေတာ့ရွိသြားၿပီး …နဲနဲလဲ မ်က္စိလည္ေလာက္ၿပီ။ ၿပီးမွေပါင္းၿပီးျပန္ရွင္းျပဦးမယ္။

ေနာက္က်ံေနတာေလးေတြကိုေျပာဦးမယ္။
၅၁=ေသရင္ အသက္၀ိညာဥ္လို႕ေခၚတဲ့ အတၱေလးဟာ ၿပီးျပတ္သြားတယ္။ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး.လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။

၅၂=ေသရုံနဲ႕ေတာ့ မၿပီးျပတ္ေသးဘူး.. နတ္ျဖစ္သြားၿပီးမွ ျပီးျပတ္တယ္ လို႕ ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၅၃=ဒီအတၱေလးဟာ နတ္ျဖစ္သြားရုံနဲ႕လဲ မၿပီးျပတ္ေသးဘူး..ရူပျဗဟၼာျဖစ္သြား ၿပီးမွ ျပီးျပတ္တယ္လို႕ယူဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။ပဲ။
၅၄-ရူပျဗဟၼာျဖစ္ရုံနဲ႕လဲ မၿပီးေသးဘူး..အာကာသာနဥၥယတနျဗဟၼာ။
၅၅=မဟုတ္ဘူး..၀ိညာနဥၥ ယတန ျဗဟၼာ။
၅၆=မဟုတ္ဘူး…အာကိဥၥညာယတနျဗဟၼာ။
၅၇=မဟုတ္ဘူး.. ေန၀သညာနာသညာယတန ျဗဟၼာ။
ဒီ ၇=မ်ိဳးကေတာ့ ေသသြားရင္ အသက္၀ိညာဥ္လို႕ေခၚတဲ့ အတၱေလးဟာ ျပီးသြား ျပတ္သြားတာပဲလို႕ ယူဆတဲ့အခ်က္ေပၚမွာ ကြဲျပားလာတဲ့ အခ်က္ ၇=ခ်က္ပဲ။အဲဒါေတြလဲ မိစၦာဒိ႒ိေတြပဲ။

ေနာက္ မိစၦာဒိ႒ိ ၅=ခ်က္က်ံေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေလာကနိဗၺာန္အယူ မိစၦာဒိ႒ိ ၅=မ်ိဳးပဲ။
၅၈=ဒီအတၱေလးဟာ.. ေလာကမွာ ကာမဂုဏ္ေတြကို ဇိမ္ရွိရွိခံစားေနရတာ အဆုံးစြန္ နိဗၺာန္လို႕ယူဆလိုက္တာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၅၉= အဲဒီကာမဂုဏ္ဇိမ္ေတြကို တြန္းကန္ၿပီး ပထမစ်ာန္ခ်မ္းသာေလးနဲ႕ေနၿပီး အဲဒီခ်မ္းသာဟာ အတၱရဲ႕အဆင့္အျမင့္ဆုံး နိဗၺာန္လို႕ ယူဆလိုက္တာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၆၀=ပထမစ်ာန္ထက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဒုတိယစ်ာန္ခ်မ္းသာဟာ အတၱရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ဆုံး နိဗၺာန္လို႕ ယူဆလိုက္တာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၆၁=ဒုတိယစ်ာန္ထက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ တတိယ စ်ာန္ခ်မ္းသာဟာ အတၱရဲ႕ အဆင့္အျမင့္ဆုံး နိဗၺာန္လို႕ ယူဆလိုက္တာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၆၂=တတိယစ်ာန္ထက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ စတုတၳ စ်ာန္ခ်မ္းသာဟာ အတၱရဲ႕ အဆင့္အျမင့္ဆုံး နိဗၺာန္လို႕ ယူဆလိုက္တာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
အားလုံးေပါင္းရင္ (၆၂)မ်ိဳးျပည့္သြားၿပီ။
ဒီအယူအဆေတြကို ဘုရားက အယူမွားမိစၦာဒိ႒ိေတြလို႕ သတ္မွတ္ၿပီး ျပသြားတယ္။
ကိုယ္လက္ခံၿပီး ယူဆထားတဲ့ အယူဟာ မိစၦာဒိ႒ိလား… သမၼာဒိ႒ိလားဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္ဖာသာခြဲျခားႀကဖို႕ပါပဲ။
ျမန္မာျပန္က်မ္းစာကိုႀကည့္ၿပီး နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားရတာမို႕ ကိုယ္ပိုင္အသိထိေတာ့လဲ မေရာက္ေသးသလိုခံစားရပါတယ္။
ေနာက္ သိသေလာက္ရဲရဲ၀ံ႕၀ံ႕ မတင္ျပရဲတာလဲ ပါပါတယ္။ ဒါဟာ ရိုးရိုးသားသား တင္ျပတာပါ။

အမွန္က ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္ေနတဲ့ ဒီမိစၦာဒိ႒ိေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသားထိ သိခ်င္ လို႕ ေမးမိတာပါ။ ဘယ္သူမွ မေျပာလို႕ ကၽြန္ေတာ္သိတာ ျမင္တာေလးကို ခ်ျပႀကည့္တာပါပဲ။
ေတြ႕ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနနဲ႕ မွားတာမ်ား… ရွိရင္..တည့္ေပးခဲ့ႀကပါလို႕ အႏႈးအညြတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေျပာခ်င္ေနတာထက္ သိခ်င္ေနသူ သာျဖစ္ပါတယ္။
က်န္းညႊန္းျပရရင္ေတာ့….သုတ္သီလကၡန္မွာ ျမန္မာျပန္ကို ႀကည့္ႀကပါ။

အထက္ပါ ၆၂=ပါးကို အတုိဆုံး ခ်ဳပ္ျပရရင္….
၁= အတၱေလးဟာ တဘ၀ကေန တဘ၀က်င္လည္ေနတယ္.. အရင္ဘ၀ ေတြရွိခဲ့ လို႕ ခုဘ၀ျဖစ္ေနတယ္လို႕ယူဆတာ မိစၦာဒိ႒ိ။
၂=ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ဦးဦးက ဖန္းဆင္းလို႕ျဖစ္လာတာလို႕ယူရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၃=ေလာက(လူ)ဟာ အဆုံးရွိတယ္။ မရွိဘူး ယူဆေနရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၄=ဘာမွ မသိလို႕ ဘာမွမယူရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၅=အေႀကာင္းမဲ့ျဖစ္လာတာလို႕ ယူရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိလို႕ အတိုခ်ဳပ္ရပါတယ္။
၆=အသက္၀ိညာဥ္လို႕ဆိုတဲ့ အတၱေလးဟာ ေသရင္ပ်က္စီးမသြားဘူး။ ၿမဲေနတယ္။ လို႕ယူဆရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၇=အသက္၀ိညာဥ္လို႕ဆိုတဲ့ အတၱေလးဟာ ေသရင္ၿပီးျပတ္သြားတာပဲ လို႕ယူ ရင္လဲ မိစၦာဒိ႒ိ။
၈=အဲဒီအတၱဆိုတဲ့ အရာေလးဟာ ကာမဂုဏ္ေတြ..ခံစားေနတာအဆုံးစြန္ နိဗၺာန္ လို႕ယူဆတာ…စ်ာန္တရားေနေတြနဲ႕ေနၿပီးခံစားေနရတာ နိဗၺာန္လို႕ယူ ဆတာလဲ မိစၦာဒိ႒ိ ဆိုတာေတြပဲ။
ဒီ ၈=ခ်က္ကေတာ့ စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ အတိုခ်ဳံးျပီး နားလည္ေအာင္ စုစည္း ထားတာပါ။ အထက္ပါ ၆၂-ခ်က္ကို အတိုခ်ဳံးရင္လဲ ဒါပဲ ရတာပါပဲ။
ပထမ ကၽြန္ေတာ္က ဒါထက္ရွင္းတဲ့အျမင္ကိုသိခ်င္ေနေသးလို႕..ေဂဇက္ကေန ေမးမိတာပါ။
ေနာက္ကၽြန္ေတာ္ကိုျပန္ေမးလို႕ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ေလး ျပန္ေျပာျပတာပါ။
ဒါထက္ အျမင္ရွင္းေအာင္..တင္ျပနိဳင္သူမ်ား ထပ္ဆင့္တင္ျပေပးဖို႕ ေတာင္းပန္ အပ္ပါသည္။.
ေရွ႕ေနာက္စသည္…စကားလုံးမျပည့္စုံသည္မ်ားလဲ အနည္းငယ္လြဲနိဳင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္အဓိပၸါယ္ေျပာင္းလြဲသြားေလာက္ေအာင္ျဖင့္ မွားနိဳင္မည္ မထင္ပါ ေႀကာင္း။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးအေနနဲ႕ ဒီမိစၦာဒိ႒ိ..၆၂=ပါးဟာ မျဖစ္မေနသိသင့္ပါတယ္လို႕…ထုိေႀကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လဲ အထူးသိခ်င္ေနပါတယ္လို႕တင္ျပရင္း………..

About ေဇာက္ ထိုး

ေဇာက္ ထိုး has written 44 post in this Website..