1မိတၳီလာျမဳိ႔ကနာရီစဥ္

2ခေစာငး္ေစာငး္ေလး……………………..

3ကန္ေအာက္က အိမ္ကေလးေတြ

3 လမ္းေဘးက ႏြားအုပ္ သုိးအုပ္

4ေပ်ာ္ဘြယ္ကနာရီစဥ္

5လမ္းေဘးက ဓါးေရာငး္တဲ႔ဆုိင္ေလးပါ

 

6 လမ္းခင္းေနတဲ႔လုပ္သားေတြပါ

7 စိမ္းစုိလန္းဆန္းေသာ

8 ျပာလြင္စိမ္းစုိေသာ……………………………………

9 တိမ္ျဖဴျပာ ထနး္ပင္ညဳိ အလြမး္ပုိ

10 ထန္းပင္တန္းက မတ္မတ္ရပ္လုိ႔ကင္းေစာင္႔ေနသလုိပါ

11 ထန္းေတာစိမ္းစိမ္း

 

12တိမ္ကို ပန္းခ်ီဆြဲထားတာဘယ္သူလဲမသိ

13 စုိစုိစိမ္းစိမ္း…………..

14 လြင္႔ေမ်ာတိမ္……………………..

16 အလွျပ………………………….

17 ဒီလမး္ဒီစခန္းကေတာ႔ ထန္းပင္ေတြဘဲမ်ားတယ္

18 အျပန္လမး္ဆုံ………………………………………….