အ ခု ေတာ့ ေက့ ဓါတ္ ပုံ ကို ပဲ ၊ အိပ္ ကဒ္ ထဲ ေဆာင္ ထား ၿပီး
ၿပီး ေန ပါ့ မယ္…။ေက….အ ေၿပာ မ ၾကီး နဲ ့ဦး ေနာ္ ။
က မၻာ လ ဆန္း တ ရက္ ေန ့ဆို လို ့ပါ ။
ကိုယ္ က စ ေနာက္ ၿပီး ၊ စ ကား အ ၿဖစ္ သုံး တာ ဆို ေပ မယ့္ ။
ေက က အ တည္ ေၿပာ တာ ဆို ရင္ ေတာ့….။
ဆို ၿပီး မွ…..။
အစ္ ကို သု ခ က ဆက္ မ ေၿပာ ေတာ့ ပဲ ရပ္ သြား ပါ သည္ ။
ဆက္ ေၿပာ ေလ…။ စိတ္ ဆိုး မယ့္ စ ကား မို ့မ ေၿပာ ေတာ့ ပါ ဘူး ။
အစ္ ကို သု ခ ၊ တ အား လည္ တယ္ ေနာ္ ။
ေၿပာ ၿပီး ႏွစ္ ေယာက္ သား ရယ္ ေမာ မိ ၾက ပါ သည္ ။
ႏွစ္ ေယာက္ သား ၊ စ ကား တ ေၿပာ ေၿပာ လမ္း ေလွ်ာက္ ေန ယင္း မွ ပင္။
အစ္ ကို သု ခ က လက္ ထဲ တြင္ ပတ္ ထား ေသာ စီ ကို နာ ရီ အား ၊ ရွပ္ အ ကၤ် ီလက္ ရွည္ အား နဲ နဲ ေခါက္ တင္ လွ်က္ က ၊ ပင့္ တင္ ၾကည့္ ယင္း….။
ေက…။
စ ကား ေၿပာ ေကာင္း ေကာင္း နဲ ့ေလ်ာက္ လာ လိုက္ တာ ။ (၇) နာ ရီ ေတာင္ ခြဲ ေန ၿပီ ေရာ ။
အင္း….။ ဒါ ဆို လည္း …….ၿပန္ ၾက ရ ေအာင္ ေလ ဟု ေက မွ ေၿပာ ၿပီး ။
ႏွစ္ ေယာက္ သား လာ ရာ လမ္း အ တိုင္း ၊ လွည့္ ၿပန္ လာ ခဲ့ ၾက ပါ သည္ ။

အိမ္ ေရာက္ ေတာ့ မ နက္ ဖန္ ၿပန္ ရ မည့္ အ ေရး တြက္…
ေက တ ေယာက္ သိမ္း စ ရာ ရွိ သည္ မ်ား ကို သိမ္း ဆည္း ေန မိ ပါ သည္ ။
ၿပီး ေတာ့ မွ သာ ၊ ေၿခ လက္ ေဆး ေၾကာ သန္ ့စင္ ၍ အ ေဒၚ ၿပင္ ဆင္ ထား ေပး ေသာ အိပ္ ရာ ကု တင္ ေပၚ တြင္ လွဲ ယင္း ၊ မ နက္ ၿဖန္ မ ၿပန္ ခင္ ။ လက္ မ ခံ ႏိုင္ ေၾကာင္း အား ကိ စၥ အား ၊ ေၿပာ မည့္ အ ေရး ေတြး ၿပီး ရင္ ေလး ေန မိ ပါ သည္ ။ ေတာ္ ေတာ္ ႏွင့္ အိပ္ မ ေပ်ာ္ ႏိုင္ ခဲ့ ။
စဥ္း စား ေန ယင္း ၿဖင့္ ၊ လင္း ၾကက္ တြန္ သံ ၾကား မွ ပင္
ေမွး က နဲ အိပ္ ေပ်ာ္ သြား ပါ သည္ ။
မိုး လင္း အား ၾကီး ေတာ့ မွ ေက ႏိုး လာ ခဲ့ ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ က ေတာ့ အ ေရွ့ စား ပြဲ ေပၚ တြင္ ၊ ေကာ္ ဖီ ႏွင့္ မုန္ ့မ်ား ၊ ထ မင္း ေၾကာ္ အား စား ရန္ ၊ အ ရံ သင့္ လာ ခ် ထား ေပး ၿပီး ၊ အ ၿမန္ ရ ထား လက္ မွတ္ အား လက္ ထဲ သို ့လာ ေပး သည့္ အ ခ်ိန္ တြင္….
အ ေဒၚ….။
ေၿပာ….။
အ ေဒၚ ကို သၼီး ေၿပာ ခ်င္ စ ရာ ရွိ လို ့ ပါ..။ ေၿပာ စ ရာ ရွိ တာ စား ၿပီး မွ ေၿပာ ေလ..။ ေကာ္ ဖီ နဲ ့ထ မင္း ေၾကာ္ ေတြ ေအး ကုန္ လိမ့္ မယ္ ။
အ ၿမန္ ရ ထား က (၉း၀၀)နာ ရီ စီး ရ မွာ ၊ သု ခ က ဘူ တာ ရုံ လိုက္ ပို ့ေပး လိမ့္ မယ္ ။ သု ခ လည္း မ နက္ ဖန္ ၿပန္ ေတာ့ မွာ ေလ ။
နင္ တို ့ႏွစ္ ေယာက္ လုံး ၿပန္ ရင္ ငါ ေတာ့ ပ်င္း က်န္ ေန ရစ္ ေတာ့ မွာ ။
ဟု ေၿပာ ဆို ခါ …..။
အစ္ ကို သု ခ ကို ပါ ေခၚ လိုက္ ၿပီး ၊ တစ္ ပါ တည္း ၀င္ စား ခိုင္း ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ က ေကာ္ ဖီ ႏွင့္ မုန္ ့မ်ား အား ၊ မ ကုန္ ကုန္ သည္ အ ထိ စား ခိုင္း ၿပီး ၊ ဘူ တာ မ်ား ရပ္ သည့္ အ ခ်ိန္ ၊ မီး ရ ထား လမ္း ေဘး မွ ေရာင္း ခ် ေသာ မုန္ ့ပဲ သြား ေရ စာ မ်ား ၀ယ္ မ စား ရန္ ၊ ယင္ နား စာ မ်ား စား မိ မွာ စိုး သ ၿဖင့္ စိတ္ ပူ ၿပီး မွာ ေန ရွာ ပါ သည္ ။
ႏွစ္ ေယာက္ သား စား ၿပီး သည့္ အ ခ်ိန္ တြင္ ၊ အစ္ ကို သု ခ မွ ၊ အ လိုက္ တ သိ ႏွင့္ ပင္ ေက ႏွင့္ အ ေဒၚ အ နား က ေန ထြက္ သြား ေပး ခဲ့ ပါ သည္ ။
ဟို ေန ့က အ ေဒၚ အ ကၤ် ီအစ္ ကုို သု ခ ယူ ေပး တဲ့ ခ်ိန္ ၊ ဘီ ဒို ေအာက္ မွာ သၼီး ဓါတ္ ပုံ တစ္ ပုံ ၿပဳတ္ က် ေန တာ ေတြ ့လိုက္ လို ့ပါ ။
အဲ ဒီ ဓါတ္ ပုံ က ၊ ၿပည္ ေထာင္ စု အ လံ ကိုင္ ရ တဲ့ အ ထဲ ပါ တုံး က ၊ အ လွ ရိုက္ ခံ ထား တဲ့ တစ္ ပုံ ၿဖစ္ ေန လို ့ပါ ။
အ လွ ဓါတ္ ပုံ ေတြ အ မ်ား ၾကီး ပဲ အ ရိုက္ ခံ ေပး ခဲ့ ရ တာ ၊ ဘာ အ ဓိ ပါယ္ မွန္း နား မ လည္ ခဲ့ ဘူး ။ ဓါတ္ ပုံ က အဲ ဒီ အ ထဲ က တစ္ ပုံ ၿဖစ္ ေန တယ္ ။
ထူး ဆန္း ေန တာ က အ ေဒၚ ဆီ ေရာက္ ေန တာ ေတြ ့ရ လို ့ပါ ။
အ ရင္ တစ္ ခါ ၊ အ ၿဖစ္ ကို…..သၼီး ေၿပာ ၿပ ပါ့ မယ္ ေနာ္ အ ေဒၚ ။
သၼီး က ဒီ ေလာက္ အ သက္ ငယ္ ေသး တာ ။ အ ေဖ တို့ ဆီ က ေန…
အိမ္ ေထာင္ ေရး ကိ စၥ ၊ စ ကား ၾကား ရ တာ ရွက္ ၿပီး ေသ ခ်င္ စိတ္ ေပါက္ မိ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ အ ေဖ တို ့က အဲ ဒီ ကိ စၥ ေတြ ေၿပာ ဆို ေန တာ ။
သၼီး နား ထဲ မွာ ေတာ့သံ ရည္ ပူ နဲ ့ေလာင္း ခ် လိုက္ သ လို ပါ ဘဲ ။မ ခံ စား ႏိုင္ လြန္း လို ့ပါ ။
အဲ ဒီ ေန ့ က နား ႏွစ္ ဖက္ ကို ၊ လက္ ႏွစ္ ဖက္ နဲ ့အ ေသ ပိတ္ ၿပီး ငို ခဲ့ ရ တယ္ တစ္ ေန ကုန္ ပါ ဘဲ ။ နား ေတြ လည္း ထူ ပူ ၿပီး နီ ရဲ ၿပီး နာ က်င္ ေန ခဲ့ တာ ။မ ခံ စား ႏိုင္ လို ့ေတြး ေတြး ၿပီး ၊ စိတ္ ထဲ မွာ ရွက္ စိတ္ နဲ ့သိမ္ ငယ္ ေန မိ တယ္ ။ အိမ္ က ေန ေက်ာင္း သြား တဲ့ အ ခ်ိန္ လြယ္ အိပ္ လြယ္ ၿပီး
ထြက္ လာ ခဲ့ တာ ၊ ဘု ရား ၀ိုင္း နား ေရာက္ ေတာ့ ၊ ေတာင္ ထန္း ေတြ တင္ လာ တဲ့ ေလာ္ လီ ကား ေရွ့ က ေန ၊ မ ထင္ မွတ္ ပဲ သြား ေၿပး ရပ္ လိုက္ ေတာ့ ၊ ဒ ရိုင္ ဘာ က ရုတ္ ခ်ည္း ဘ ရိတ္ အုပ္ ၿပီး ၊ ကား စ တီ ယာ ရင္ ကို လမ္း ေဘး ထိုး ၿပီး ေကြ ့ခ် လိုက္ ေတာ့ ၊ ကား ဘီး နဲ ့က တၱ ရာ ပြတ္ တိုက္ ဆြဲ လိုက္ တဲ့
အ သံ ။ ကြ်ီ က နဲ ဆို ၿပီး ၊ ေအာ္ ၿမည္ တဲ့ အ သံ က ။
အ ရမ္း ကို က်ယ္ ေလာင္ သြား တယ္ ။
ဘု ရား ၀ိုင္း ကာ ရံ ထား တဲ့ အုတ္ နံ ရံ ကို အ ရွိန္ ေၾကာင့္ ၀င္ ေဆာင့္ တိုက္ မိ ၿပီး ကား လည္း ေမွာက္ လု ေမွာက္ ခင္ နဲ ့ထိုး ရပ္ သြား တယ္ ။
သၼီး မ်က္ ေစ့ ထဲ ၿမင္ ၿပီး ၊ ထိတ္ လန္ ့သြား လို ့ငယ္ သံ ပါ ေအာင္ ေအာ္ မိ သြား တယ္။ သၼီး …အဲ ဒီ ေန ရာ မွာ တင္ ေမ့ လဲ သြား ခဲ့ တယ္။
ေသ ေဘး က လက္ မတင္ က ေလး လြတ္ သြား ခဲ့ တာ ။
ကား ဒ ရိုင္ ဘာ က သူ ့အ သက္ မ ငဲ့ ပဲ သၼီး ကို ကယ္ ခဲ့ တယ္။
ကား ဒ ရိုင္ ဘာ က သၼီး ကို ၿမင္ ေတြ ့တိုင္း ၊အဲ လို မ လုပ္ ဖို ့အ ၿမဲ ေၿပာ တယ္ ။
ကိုယ့္ ကို ကိုယ္ သတ္ ေသ တယ္ ဆို တာ က ၊ အ ဖန္ ငါး ရာ ၊ ငါး က မၻာ မွ် မ က ၀ဋ္ ေၾကြး ၿပန္ ဆပ္ ရ တယ္ ။ေၾကာက္ စ ရာ အ ရမ္း ေကာင္း လြန္း တယ္ ဆို ၿပီး ေၿပာ ၿပ တယ္ ။ ဒီ ေစ့ စပ္ ထား မယ္ ဆို တဲ့ ကိ စၥ ေတြ က ၊ သၼီး အ တြက္ က ေတာ့ နား ရွက္ စ ရာ အ ေကာင္း ဆုံး ၿဖစ္ ေန တယ္ ။
သၼီး က ေယာ က္်ား ေလး ၿဖစ္ ခ်င္ လြန္း လို ့ဘယ္ သူ မွ မ သိ ေအာင္
တ ေယာက္ ထဲ ၾကိတ္ ၿပီး စိတ္ ထဲ အ ရုဴး ထ ေန တဲ့ သူ ပါ ။
ဒီ လို အ ေၾကာင္း ေတြ ကို…..
သၼီး အ ေန နဲ ့က ၾကား လည္း မ ၾကား ခ်င္ ဘူး ၊ စိတ္ က လည္း မ ခံ စား ႏိုင္ ဘူး ။ ခံ ႏိုင္ ရည္ အင္ အား လည္း မ ရွိ ဘူး ။
စိတ္ က ကိုယ္ ့ ဘာ သာ ေယာ က်္ား ေလး ဘဲ ၿဖစ္ ခ်င္ ေန မိ တာ ။
အ ေမ နဲ ့ အ ေဖ က ငယ္ ငယ္ တုံး က ေတာ့ ဘို ေက နဲ ့ ပဲ ထား လာ ၿပီး မွ ၊ အ ခု က် မွ မိန္း မ ပုံ စံ ေၿပာင္း ခိုင္း တယ္ ။ မ လြန္ ဆန္ ရဲ ေပ မယ့္ သၼီး စိတ္ ထဲ မွာ က ၊ င ရဲ က် ေန သ လို ပါ ဘဲ ။ သၼီး ဒီ ကိ စၥ ကို မ ခံ စား ႏိုင္ ဘူး ။
ကိုယ့္ ကို ကိုယ္ သတ္ ေသ ခ်င္ တဲ့ စိတ္ ေပါက္ မိ တယ္။
သၼီး ရင္ ထဲ က ခံ စား ေန ရ တာ ကို ၊ အ မွန္ ေၿပာ ၿပ ေန တာ ပါ ။
သၼီး ကို အ တင္း အ ၾကပ္ မ လုပ္ မိ ေစ ဖို ့သၼီး ေတာင္း ဆို ပါ တယ္ ။
အ ေဖ တို ့ ေၾကာင့္ ၊ သၼီး အ ရမ္း ခ်စ္ တဲ့ သူ ငယ္ ခ်င္း နဲ ့လည္း ကြဲ ရ ၿပီး ၿပီ ။
စိတ္ ေလ ၿပီး စာ မ က်က္ ႏိုင္ ေတာ့ …စာ ေမး ပြဲ က က် တယ္ ။
စာ ေမး ပြဲ က် ေတာ့ ၊ အ ေဖ တို ့က ၊ပု သိမ္ မွာ ေက်ာင္း ေၿပာင္း ၿပီး ထား တယ္ ။
ေန တဲ့ ေက်ာင္း မွာ…
က ခ်င္ တိုင္း ရင္း သူ အ စစ္ မ ရွိ ေတာ့ ၊ သၼီး ကို က ခ်င္ နဲ ့တူ တယ္ ဆို ၿပီး …
ဆ ရာ မ နဲ ့အ တန္း က ေက်ာင္း သား ေခါင္း ေဆာင္ က ေရြး တယ္ ။
ၿပည္ ေထာင္ စု အ လံ ကို ၾကိဳ ဆို ရ တဲ့ အ ဖြဲ မွာ ၊ က ခ်င္ တိုင္း ရင္း သူ အ ၿဖစ္ အ ေရြး ခံ ရ လို ့သၼီး ၿငင္း ခဲ့ တယ္ ။
ၿငင္း မ ရ ေတာ့ ၊ က ခ်င္ တိုင္း ရင္း သူ ၀င္ လုပ္ ေပး ခဲ့ ရ တယ္။
ပု သိမ္ မွာ ၿပည္ ေထာင္ စု အ လံ ၾကိဳ ရ တဲ့ ေန ့က ၊ ေန ့၀က္ ေလာက္ က်ိဳး ေအာင္ ဓါတ္ ပုံ အ ရိုက္ ခံ ေပး ခဲ့ ရ တယ္ ။
အဲ လို မ်ိဳး ဓါတ္ ပုံ အ ရိုက္ မ ခံ ခ်င္ ပါ ဘူး ဆို မွ ၊ ဓါတ္ ပုံ အ ရိုက္ ခံ ေပး ခဲ့ ရ တယ္။ ဓါတ္ ပုံ ဆ ရာ က ၿပိဳင္ ပြဲ ၀င္ ခ်င္ လို ့ရိုက္ တယ္ ။
အ ေဖ က ေတာ့ ….
ဓါတ္ ပုံ နဲ ့ၿပ ၿပီး ၊ သၼီး ဘ၀ ကို ေကာင္း စား ဖို ့တြက္ ဓါတ္ ပုံ နဲ ့လဲ လွယ္ ခ်င္ ၿပန္ တယ္ ။ သၼီး ရဲ ့အ တၱ စိတ္ အ တြင္း သ ဏၭန္ ကို ေတာ့ ၊ အ ေဖ နား မ လည္ ခဲ့ ဘူး။ တစ္ ခ်ိန္ လုံး ရိုး ရာ အ ရ ပဲ လုပ္ ေန တယ္ ။
မိန္း က ေလး မွန္ ရင္ ေစ့ စပ္ ထား ရ မဲ့ ကိစၥ ေတြ ပဲ ေၿပာ ေၿပာ ၿပ ေန တယ္ ။
အ ေဖ တို ့ရိုး ရာ အ ရ ၊ မိန္း က ေလး ၿဖစ္ ရ တာ…
ၿဖစ္ ကို မ ၿဖစ္ ခ်င္ ဘူး ။
ဒါ ေၾကာင့္ လည္း ေန ့ တိုင္း ၊ ဘု ရား ရွိ ခိုး ၿပီး တာ နဲ ့ေယာ က္်ား ေလး ၿဖစ္ ရ ပါ လို ၏
လို ့အ က်ယ္ ၾကီး မ ၾကား ၾကား ေအာင္ ၊ ေအာ္ ေအာ္ ၿပီး ဆု ေတာင္း ေန မိ တာ။
တ အိမ္ လုံး က သၼီး ကို အ ၿမင္ ၀ိုင္း ကပ္ ၾက တယ္ ။
မိန္း က ေလး မွန္ ရင္ ငယ္ ငယ္ ထဲ က ေစ့ စပ္ တဲ့ ကိ စၥ ၊ အ ေဖ တို ့ေၿပာ ေၿပာ ေန တဲ့ အဲ ဒီ ရိုး ရာ အ ရ ….
ဆို တာ ၾကီး ကို က ၊ နား ထဲ မွာ ၾကား ၾကား ေန ရ တာ ကို က ၊ မ ခံ စား ႏိုင္ ပါ ဘူး ။ဘယ္ လို မွ လည္း ခံ စား လို ့ကို မ ရ တာ ပါ အ ေဒၚ ရယ္ ။
သၼီး ကို နား လည္ ေပး ႏိုင္ ဘို ့ေတာင္း ဆို ပါ တယ္ ။
သၼီး ကို ကူ ညီ ပါ ေနာ္ ။ အ ေဒၚ မ ကူ ညီ ရင္ ေတာ့….
ေနာက္ တ ၾကိမ္ ဆုိ တာ မ်ိဳး လည္း သၼီး ထပ္ မ ၿဖစ္ ခ်င္ ပါ ဘူး ။
သၼီး စိတ္ က လက္ သင့္ ခံ ဖို ့အ တြက္ ဘယ္ လို မွ မ ရ ႏိုင္ ေသး လို ့ပါ။
ေၿပာ ၿပ သည့္ စ ကား တို ့အား….။ အ ေဒၚ မွ နား ေထာင္ ေပး ၿပီး ။
အ ေဒၚ တို ့ရိုး ရာ က ေအ ။ မိန္း က ေလး ေမြး လာ ရင္ အ ရမ္း ကို ႏွိမ္ ထား တယ္ ။ ႏွိမ္ ထား တာ ကို က ၊ ေကာင္း ကို မ ေကာင္း ဘူး ။
အ ေဒၚ လည္း မိန္း မ ဆို ေတာ့ ။
ခံ စား ခဲ့ ရ လို ့ သ ေဘာ ေပါက္ ပါ တယ္ ။ သၼီး ကို အ တင္း အ ၾကပ္ မ လုပ္ ပါ ဘူး ။အ ေဒၚ က တိ ေပး ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မယ့္ သၼီး ေရ..။ မိန္း က ေလး ဆို တာ က မိန္း က ေလး ပါ ဘဲ ။
သ ဘာ ၀ ကို ေတာ့ လြန္ ဆန္ လို ့ ေတာ့ ဘယ္ ရ ႏိုင္ မ လည္း ။
သၼီး အ ေန နဲ ့က အ ခ်ိန္ တန္ လာ တဲ့ အ ခါ သ ေဘာ ေပါက္ လာ မွာ ပါ ။
သ ဘာ ၀ ကို မ ဆန္ ့က်င္ နဲ ့။ သၼီး လက္ ခံ ႏိုင္ ေအာင္ က်ိဳး စား ရ မယ္ ။
ၿမင္ တတ္ ရ မယ္ ေလ..။ မ ၿမင္ တတ္ ရင္ အ မွား မ ဆုံး ၿဖစ္ ေန ေတာ့ မွာ ေပါ့ ။
ကယ္….ကယ္…ကယ္။
စ ကား ေၿပာ ေန တာ ၾကာ လွ ေပါ့ ။ အ ခ်ိန္ ေတြ လည္း လြန္ ကုန္ အုံး မယ္ ။
သု ခ ေရ…..
မင္း ညီ မ ကို ဘူ တာ ရုံ လိုက္ ပို ့ဖို ့ၿပင္ ထား ပါ ဦး ကြယ္ ။
သၼီး လည္း ဘု ရား ကို ကန္ ေတာ့ လိုက္ ဦး ။ ခ ရီး သြား တဲ့ ခါ ၊ လာ တဲ့ ခါ ….
ရ တ နာ သုံး ပါး ကို မ ေမ့ နဲ ့။
အိမ္ ၿပန္ ေရာက္ ရင္ လည္း ဒီ ကိ စၥ ေတြ ကို စိတ္ ထဲ ထည့္ ၿပီး မ စဥ္း စား နဲ ့။ အ ေဒၚ လည္း ၊အ ေဖ့ ကို သ ေဘာ နား ၀င္ ေအာင္ ေၿပာ ၿပ ေပး မယ္ ဟုတ္ လား….။ စိတ္ ေအး ေအး ထား ေနာ္ ဟု ဆို ခါ ၊ အ ေဒၚ က ေၿဖာင္း ဖ် ၿပီး နား ၀င္ ေအာင္ ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။ ဘု ရား ကန္ ေတာ့ ၀တ္ ၿပဳ ၿပီး သည္ ႏွင့္ တ ဆက္ တည္း ပင္…။ အ ေဒၚ အား ေက မွ ကန္ ေတာ့ လိုက္ ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ က….၊ ငါ့ တူ မ ေလး …။
သြား ေလ ရာ လာ ေလ ရာ….
လို ရာ လမ္း ခ ရီး တ ေလွ်ာက္…
ေၿဖာင့္ ၿဖဴး သာ ယာ ပါ ေစ ဟု ႏွဳတ္ မွ ရြတ္ ဆို လွ်က္ ဆု ေပး ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ အား ႏွဳတ္ ဆက္ ၿပီး…..သည္ ႏွင့္
ေက မွ ဟမ္း ဘက္ အိတ္ ယူ ကာ ၊ အစ္ ကို သု ခ ႏွင့္ ႏွစ္ ေယာက္ သား
ေအာက္ ထပ္ သို ့ဆင္း လာ စဥ္ ၊ အစ္ ကို သု ခ မွ ေက့ လက္ ထဲ က ဟမ္း ဘက္ အိတ္ အား ဆြဲ ယူ ၍ သယ္ ကူ ေပး ပါ သည္ ။
ေက က င ရဲ ၾကီး မွာ စိုး ေၾကာက္ မိ သည္ ဟု ေၿပာ မိ လွ်င္….
အစ္ ကို သု ခ က ဒါ ေတြ ကို ၊ ကိုယ္ အ ယူ မ ရွိ ဘူး ။
ေစ တ နာ ၿဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး ၿခင္း ၿဖစ္ ၍ ၊ င ရဲ မ ၾကီး ပါ ဘူး ဟု ေၿပာ ၿပ ပါ ေတာ့ သည္ ။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..