ေဘာဂေဗဒ အထူးျပဳေတြ ဖြံျဖဳိးေရးပညာ အထူးျပဳေတြ အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္ လူမႈေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ နည္းလမ္းေလးတစ္ခုပါ

PRA ဆုိတာ အတုိေကာက္ပါ ဖြံျဖဳိးေရးေလာကထဲက လူေတြကေတာ့ PRA ဆုိရင္တန္းသိၾကသဗ်။ အရွည္ကေတာ့ Participatory Rural Appraisal ျမန္မာလုိျပန္ရင္ ေက်းလက္ေဒသပါ၀င္ေရာယွက္ေဆာင္ရြက္  မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလုိ႕ တုိက္ရုိက္ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ဆရာတစ္ေယာက္ကေတာ့ သိျမင္ခံစား လက္ေတ႔ြလႈပ္ရွား နည္းစဥ္လုိေျပာဖူးပါတယ္။  PRA နည္းလမ္းကုိ ၁၉၈၈ခုနစ္ ကင္ညာနုိင္ငံမွာ National Environment Resources and Clark University,USA က စတင္အသုံးျပဳတယ္လုိ သိရပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္းမွာ ရပ္ေက်းလူထုရဲ႕ ဖြံျဖဳိးရန္အလုပ္ကုိ ရပ္ေက်းလူထုက လူေတြလုပ္မွသာ ေရရွည္ဖြံျဖဳိးနုိင္မယ္လုိ႕ အေတာ္အမ်ားယုံၾကည္လာၾကတယ္။ ၁၉၉၄ခုနွစ္ေနာက္ပုိင္းမွာ ဖြံျဖဳိးမႈနည္းတဲ့နုိင္ငံေတြမွာ PRA Training Workshop မ်ားကုိပုိမုိအားေပး ျပဳလုပ္လာတာနဲ႔ အမွ် PRA ဆုိတဲ့အသုံးအနႈန္းလည္း ဖြံျဖဳိးေရးအလုပ္ လုပ္တဲ့သူေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားခဲ့ပါတယ္။

PRAဆုိတာက ေဒသတစ္ခုရဲ႕ျပႆနာ လုိအပ္ခ်က္ ေတြကုိသိဖုိ႔ ေဒသခံေတြက တတ္ၾကြၾကြပါ၀င္ ေဆြးေႏြးျပီး ရလာတဲ့ အေျဖေတြကုိ စီစစ္ေ၀ဖန္သုံးသပ္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ရပ္ေက်းလူထုရဲ႕ ကိစၥကုိ ရပ္ေက်းလူထုကလူေတြ ကုိယ္တုိင္သိ ကုိုယ္တုိင္လုပ္ဖုိ႔ပဲ။ ထပ္ေျပာရရင္ လူထုကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေပးျပီး စြမ္းေဆာင္နုိင္ခြင့္ေပးဖုိ႔ပဲ။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ကၽြန္ေတာ္သုံးေနတဲ့ Acer  ကြန္ျပဳတာရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္က PRA ရဲ႕ အနွစ္သာရပဲ သိတယ္မဟုတ္လား Empowering People ေလ။

ဒီလုိ ေဒသခံ လူထုမ်ားကုိယ္တုိင္သိျမင္၊နုိးၾကား၊တက္ၾကြ ပါ၀င္ဦးေဆာင္လာမႈ ကုိျမင့္တင္ေပးျပီး ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡျပႆနာမ်ား၊ တကယ္ျပႆနာဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းနုိင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္နုိင္ျပီး စီမံကိန္းခ်မွတ္ လာနုိင္သည့္အထိ ကူညီေပးတဲ့ လူမႈသရုပ္ခြဲေလ့လာ ဆန္းစစ္လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းစနစ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

About Mg Ogga

Mg Ogga has written 33 post in this Website..

ေမာင္ဥဂၢါ လူမူဖြံျဖိဳးေရးပရဟိတ လုပ္သား ဘေလာ့ေရးတယ္ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ကြန္ရက္ အဖြဲ႕၀င္ ပုံေျပာသူမ်ား အဖြဲ႕၀င္ စာေရးတယ္ စာဖတ္တယ္ ့http://ogga.myanmapress.com ့http://storyteller.myanmarsar.org