လူူလိိမၼာ

ငွက္ကေလးကိုစကားသင္
စကားတတ္ယင္ ငွက္လိမၼာေပါ့၊
ေခြးကေလးကို လက္ေပးသင္
လက္ေပး တတ္ယင္ ေခြးလိမၼာေပါ့၊
ေမ်ာက္ကေလးကို အကသင္
အကတတ္ယင္ ေမ်ာက္လိမၼာေပါ့၊
လူကေလးကို ေခါင္းညိွမ့္္သင္
ေခါင္းညိွမ့္တတ္ယင္ လူလိိမၼာေပါ့။ ။

လူူလိိမၼာ

ငွက္ကေလးကိုစကားသင္
စကားတတ္ယင္ ငွက္လိမၼာေပါ့၊
ေခြးကေလးကို လက္ေပးသင္
လက္ေပး တတ္ယင္ ေခြးလိမၼာေပါ့၊
ေမ်ာက္ကေလးကို အကသင္
အကတတ္ယင္ ေမ်ာက္လိမၼာေပါ့၊
လူကေလးကိုပညာသင္
ပညာတတ္ယင္ လူလိိမၼာေပါ့။ ။

အထက္ပါကဗ်ာနွစ္ပုဒ္ကိုယွဥ္ဖတ္ၾကည့္ပါ။အေပၚကဆရာေအာင္ျပည့္ရဲ.မူရင္းျဖစ္ၿပီး ေလးနက္မႈေတြ.ရပါသည္။ေအာက္က အယ္ဒီတာမင္းမ်ား၏ ျပင္ဆင္ၿပီး ထြက္လာေသာ အေၾကာက္တရားျပည့္ေနေသာ ကေလးကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။
ေၾသာ္…..မီဒီယာဆိုတာ ဒါပါလား။

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..