ဆံသပညာရွင္တို႔၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကုသိုလ္ဒါန

Shun Cai (စြင့္ခ်ိဳင္) ဆံပင္ႏွင့္ အလွျပဳျပင္ေရးမွ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ ထပ္မံ၍ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္ရွိရာသို႔ ကိုဂၽြန္ဆင္ ဦးစီးၿပီး ဆံသပညာရွင္ (၂၅) ဦးတို႔မွ ၃.၇.၂၀၁၀ (စေနေန႔)တြင္ နာေရးကူညီမႈ လုပ္အားေပး အသင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံ သင္တန္း၊ ပန္းခ်ီသင္တန္း တတ္ေရာက္ေနၾကေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္ မ်ားတို႔ အျပင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းရွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္၍ ေဆး၀ါး ကုသၾကေသာ လူနာမ်ား၊ လူနာရွင္မ်ားတို႔အား ဆံပင္ညွပ္ျခင္း၊ ဆံပင္ေဆးဆိုးေပးျခင္း၊ ေျခသည္း လက္သည္း ညွပ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို မိမိတို႔ တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာရပ္ျဖင့္ တကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ ကုသိုလ္ဒါန ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

မလြဲမေသြ ထာ၀ရ ေပးဆပ္မႈမ်ား

ေမြးဖြားျခင္းသည္ ေသျခင္းတရားဆီသို႔ ဦးတည္ေနေသာ ခရီးလမ္း၏ အစဟူေသာ လူ႔ေလာက သဘာ၀တြင္ အို နာ ေသေရးႏွင့္ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ကံ ေကာင္းသူမ်ားအဖို႔ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္အထိ မပူမပင္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ကုသိုလ္ကံ မေကာင္းသည့္ မိအို ဖအိုမ်ားမွာမူ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္ မေရာက္ခင္ၾကား ဘ၀ကို ပင္ပန္းဆင္းရဲႀကီးစြာျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။ ျငဴစူမႈမ်ိဳးစံု ေအာက္တြင္ သိပ္ငယ္စြာ ခံစားေနထိုင္ ၾကရကာ ဒုကၡမ်ိဳးစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၾကင္နာစြာ ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ ကင္းမဲ့ေနေသာ ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္ မိသားစုသဖြယ္ ေႏြးေထြးစြာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ေသာ “ဆည္းဆာရိပ္” ဂီလာန ဘိုးဘြားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာသည္။

ဂီလာန ဘိုးဘြားမ်ား၏ လက္ရွိ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္းကို ၾကည့္၍ တစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ဘိုးဘြားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အခါမလပ္ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္၍ လိုအပ္ခ်က္ မွန္သမွ်ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ (၇၀)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ား၊ မ်က္မျမင္ ဘိုးဘြားမ်ားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)ရွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ အပါတ္စဥ္ ေႏြးေထြးေသာ လက္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆို ေဖးမ ကူညီကုသ ေပးလွ်က္ရွိရာ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ လုပ္အားေပး မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားတို႔မွ ယခု ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ မလြဲမေသြ ထာ၀ရ ေပးဆပ္လွ်က္ ရွိပါေၾကာင္း . . . .

ေရေဆးကုိင္သည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပန္းခ်ီကေလးငယ္မ်ား

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပန္းခ်ီသင္တန္းကို ပန္းခ်ီ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းၾကည္မွ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ရာ ယခုဆိုရင္ (၂) လတာ ကာလအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလအတြင္း ခဲပန္းခ်ီ ေရးဆြဲနည္း၊ အလင္းအေမွာင္၊ လိုင္း၊ မ်ဥ္းေကြး မ်ဥ္းေကာက္ စသည့္ အေျခခံ ပန္းခ်ီပညာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ျခင္း၊ Morekha ပန္းခ်ီျပခန္းသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ ၃.၇.၂၀၁၀ (စေန) ေန႔တြင္ ေရေဆး ပန္းခ်ီ ပညာရပ္ကို တစ္ဆင့္တက္၍ သင္ၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပညာေရးကိုလည္း လစ္ဟင္းမႈမရွိေစဘဲ မိမိတို႔ ၀ါသနာ ပါရာ ပန္းခ်ီပညာရပ္ကိုပါ ေလ့လာလိုက္စား ၀ါသနာပါျခင္းကို ပံ့ပိုး ေဖးမ ကူညီေပးရမည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ေပးဆပ္မႈ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အနာဂတ္အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးမ်ား ေမြးဖြားေပးရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေတာ့သည္။

“ ရဲေဆး ” တင္ေပးျခင္း

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ နာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားၾကေသာ ရုပ္ခႏၶာမ်ားအား သယ္ေဆာင္သၿဂၤဳိလ္ ေပးရျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရနစ္ေသဆံုးေသာ ပုပ္ပြေနေသာ အေလာင္းမ်ား၊ သစ္တံုးပိျခင္း၊ ဓါတ္ေလွကားညွပ္ျခင္း၊ ဆြဲႀကိဳးခ် ေသဆံုးျခင္း၊ ရထားႀကိတ္ ေသဆံုးျခင္း စသည့္ စသည့္ ဦးေႏွာက္မ်ား ထြက္ေနျခင္း၊ ကိုယ္လက္ ခႏၶာ အပိုင္းပိုင္း ျပတ္ေတာက္ေနေသာ ရုပ္အေလာင္းေပါင္း မ်ားစြာကို အခမဲ့ ကုသိုလ္ျဖစ္ ပို႔ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူသည္ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ၁.၇.၂၀၁၀ (ၾကာသပေတး) ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဒဂံုရံုး နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)သို႔ ေရာက္ေရာက္ျခင္း စ်ာပနသင္တန္းတြင္ လုပ္အားေပး အသင္းသူ/သားမ်ားအား ရုပ္အေလာင္းမ်ားကို သြားေရာက္ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ရြံရွာျခင္းတို႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္ စ်ာပန ပို႔ေဆာင္ေရး သင္တန္း ၃/၂၀၁၀ မွ စ၍ မိမိတို႔ ကူညီေဖးမခဲ့မႈမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား (ရဲမႈခင္း) လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပရိုဂ်က္တာျဖင့္ ျပသ ပို႔ခ်ကာ လူမႈေရး ရဲေဆး တင္ေပးခဲ့ပါသည္။

သာသနာျပဳမည့္ ေရအလွဴ

၂၉.၆.၂၀၁၀ (အဂၤါ)ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဦးသန္းစိန္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ျပည္ၿမိဳ႕ (က်ဴေတာရြာ၊ မက်ီးစုရြာ၊ ေရႊမုေ႒ာေက်ာင္း၊ ဇီးကုန္းေလးရြာ၊ သက္ကယ္ခ်င္း ကုန္းရြာ၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပုတီးကုန္းရြာ) တို႔တြင္ ေရတူးေဖာ္မႈ၊ ရရွိမႈတို႔ကို ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရာတြင္ နယ္ခံ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ပရဟိတ လူငယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ကိုညီညီေအာင္၊ ကိုမိုးႀကီး စသည့္ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားက ႀကိဳဆို၍ ယင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ လိုက္လံ ျပသခဲ့ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ မက်ည္းစုရြာတြင္ ေရလံုေလာက္စြာ ရရွိသည့္အျပင္ ယင္းရြာ၏ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ရွိေသာ ေရႊမုေ႒ာဘုရား ေက်ာင္း၀င္းသို႔အထိ သံုးေရ သြယ္တန္းႏိုင္ ခဲ့ပါျဖင့္ ေရလွဴဒါန္းမႈသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ကူညီ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့သလို သာသနာျပဳရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ေရရွားပါးသည့္အခ်ိန္တြင္ ထို ေရႊမုေ႒ာဘုရား၀င္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ား ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ေရသံုးစြဲရန္အတြက္ ဧရာ၀တီတစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးကာ ခက္ခဲစြာ ေရသံုးစြဲခဲ့ရသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လြယ္ကူေခ်ာမြတ္စြာ ေရသံုးစြဲ ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားမွလည္း ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းသာအားရ သာဓု ေခၚဆိုၾက ပါသည္။

ထပ္မံ၍ ျပည္ၿမိဳ႕ ေရႊေပါက္ပင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေရႊေပါက္ပင္ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း တြင္လည္း သာသနာျပဳသည့္ ကုသိုလ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေနေသာ ေရတြင္းတူးေဖာ္ရန္ အတြက္ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ျပည္ၿမိဳ႕ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စတင္ တူးေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိပါသည္။

အနာဂတ္အတြက္ Beginner သင္တန္း

စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်လွ်က္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း၊ ပန္းခ်ီသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံသင္တန္းမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္း ပန္းခ်ီသင္တန္း တက္လိုသူ တို႔သည္ ပန္းခ်ီသင္တန္း တက္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာ အားနည္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားက အခ်ိန္ပို အဂၤလိပ္စာ Beginner သင္တန္း တက္ေရာက္ျခင္းတို႔ကို မိမိတို႔၏ စိတ္ဆႏၵအတိုင္း မိမိတို႔ အားနည္းေသာ ပညာရပ္ ဘာသာရပ္ အသီးသီးကို အထူးႀကိဳးစား သင္ယူလွ်က္ရွိရာ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွ တတ္သိပညာရွင္ အသီးသီးတို႔မွ ေႏြးေထြးစြာ သင္ၾကားေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္တို႔ကို မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ခြဲျခမ္း သံုးသပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္တို႔၏ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အသိဥာဏ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဘဘ ဦးတင္ဦး၏ ညီမ ကြယ္လြန္

ေဒၚျမျမခိုင္ (ခ) Violet ေဖ (ဘဘ – ဦးတင္ဦး၏ ညီမ) အသက္ (၇၀) ႏွစ္သည္ ၂၈.၆.၂၀၁၀ (တနလၤာ) ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္ခဲ့ရာ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ရုပ္ကလပ္ကို ၃၀.၆.၂၀၁၀ (ဗုဒၶဟူး)ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ ေရေ၀းသုႆန္တြင္ မီးသၿဂိဳၤလ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း အခမ္းအနားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အသင္းသားမ်ားက မိသားစုႏွင့္ အတူ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ မီးသၿဂိဳၤလ္ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္း ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူသည္ ေရအလွဴကိစၥ မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေန၍ စ်ာပန အခမ္းအနားအတြက္ နာေရးကူညီအမႈအသင္း (ရန္ကုန္)မွ အသင္းသူ/သားမ်ားအား စ်ာပန အခမ္းအနားတြင္ စည္းကမ္းရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတြက္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ျပည္ၿမိဳ႕မွ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္သည့္ အေနျဖင့္ အလွဴေငြ လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ဂုဏ္ျပဳကဒ္ျပားအား ေရေ၀းသုႆန္ စ်ာပနအခမ္းအနားတြင္ ဘဘ – ဦးတင္ဦး လက္ထဲသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ျပန္လည္ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။

About zaylay

Zar Lay has written 225 post in this Website..

I am simple girl. I like raining season.