နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒နွင့္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကစြပ္စဲြျပစ္တင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္အစား ဖြဲစည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ၿခင္းကို ၿပဳလုပ္မည္ဆိုပါက သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္မည္ဟု နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕ ရက္စြဲၿဖင့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌထံသို႕ ေပးပို႕သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္ကစြပ္စဲြျပစ္တင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္အစား ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအခန္း(၁၂)တြင္ တရားဝင္ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါကလည္း မည္သူ႔ကိုမွ် ထိခိုက္မႈ မရိွေစဘဲ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ မည္ဟုယူဆပါသည္။” ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေၿပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအဖဲြ႔အစည္းနွစ္ခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားသည့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါသျဖင့္ မိမိတို႔ဆႏၵအရ ႀကိဳက္နွစ္သက္သည့္ နိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ခြင့္ရိွပါေၾကာင္း ျပန္ၾကားပါသည္ဟု ၄င္းက ေၿပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႕အတူ နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ (ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္) မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ခံုရံုးဥကၠဌ ဦးသိန္းစိုးက “လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ကေလာင္ခၽြန္၍ ေရးသားျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ညီေသာ facilities မ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခံုရံုး ဆိုသည္မွာ တရားရံုးျဖစ္သည့္အတြက္ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနရမည့္ဌာနျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ခံုရံုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္သည့္တာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမွာ လႊတ္ေတာ္ကိစၥသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ခံုရံုးအေနျဖင့္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ” ဟု မီဒီယာမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
မည္သို.ဆိုေစ ပြဲက ၿမိဳင္ဆိုင္လာေခ်ၿပီ။ ။

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..

   Send article as PDF