က်ယ္ေဂါင္ ၂၂၊၈၊၁၂

တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ က်ယ္ေဂါင္ျမိဳ႕ရိွ အႏိွပ္ခန္းမ်ားတြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ား မ်ားျပားေနျပီး အမ်ားစုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။အႏိွပ္ခန္း အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေနျပီး ၎တို႔ ပိုင္ အႏိွပ္ခန္းမ်ားတြင္ လုံျခဳံေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရရွိၾကေသာ္လည္း တိုင္းတပါးသား အႏိွပ္ခန္းမ်ားတြင္ လုံျခဳံမႈ မရွိပါ။”သမီးတို႔ကို အျပင္ထြက္ခြင့္ မေပးပါဘူး၊မလႊဲသာလို႔ ထြက္ရရင္လည္း အုပ္ထိန္းသူ ပါ ပါတယ္၊ဒီအလုပ္က မိန္းကေလးေတြနဲ႔ မသင့္ေတာ္ မွန္း သိပါတယ္၊သမီး ေငြစုျပီးရင္ ျပန္မွာပါ ” ဟု အသက္ ဆယ့္ေလးႏွစ္ရွိ ရခိုင္သူေလး အိျမတ္သူက ေျပာျပသည္။ထိုမိန္းကေလးမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျပီး နယ္စပ္ရွိ ေရႊ႕ေ့့ျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ကူညီမႈမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္မွ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း နယ္စပ္မ်ား တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ မသင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ ၾကီးပြားေနၾကသည္။

About Sweet Tooth

Sweet Tooth has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF